Očekávané události v prosinci 2017

 • Pátek 01. prosince 2017 asi od 18.00 hodin – Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad – Rozsvícení vánočního stromu; ve stejnou dobu se má rozsvícení stromu konat i v Buši
 • Pátek 01. prosince 2017 Sobota 02. prosince (přeškrtnuté datum bylo v kalendáříku MAS Brdy-Vltava, to nové je na oficiálním městském webu), od 14.00 hod. – Nový Knín, sokolovna – Posezení se seniory
 • Sobota 02. prosince 2017 od 17.00 hodin – Libčice – Rozsvícení vánočního stromu; ve stejnou dobu se má rozsvícení stromu konat i ve Staré Huti
 • Sobota 02. prosince 2017 od 18.00 hodin – Sudovice, náves – Rozsvícení vánočního stromu
 • Neděle 03. prosince 2017 – Mokrovraty – Rozsvícení vánočního stromu
 • Sobota 16. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – Novoknínský péřák – turnaj v badmintonu
 • Pondělí 25. prosince 2017 16.00 hod. – Mníšek pod Brdy, kostel svatého Václava – Rybova vánoční mše Hej mistře v podání staroknínského kostelního sboru
 • Úterý 26. prosince 2017 od 16.00 hodin- Nový Knín, kostel svatého Mikuláše – vánoční koncert staroknínského kostelního sboru
 • Středa 27. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – turnaje ve stolním tenise a florbalu
 • Čtvrtek 28. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – turnaje v badmintonu a volejbalu
 • Sobota 30. prosince 2017 od 15.00 hodin – Libčice, kaple svatých Jana a Pavla – Rybova vánoční mše Hej mistře
 • Neděle 31. prosince 2017 asi od 13.00 hodin – trasa Prostřední Lhota – Veselý vrch – silvestrovský výstup na Veselý vrch nad Mokrskem (nikoli sestup do Neveselé jámy – ty claimy se kutat opravdu nebudou!)

 

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Pondělí 01. ledna 2018 asi od 13.00 hodin – trasa Nový Knín – Mikule – novoroční výstup na Mikuli (pro neznalce místních poměrů: na Chvojnou)
 • Pátek 05. ledna až sobota 06. ledna 2018 od večera do rána, start Nový Knín, asi sokolovna – Novoknínský kurýr – noční orientační pochod (bude doufejme upřesněno)

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Hasiči, Kultura, Ledro, Libčice, Mníšek pod Brdy, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2017

 

 

První zasedání zastupitelstva v roce 2017 se uskuteční 23. února (tedy o týden později, než jsem očekával; na minulém zasedání byl zmíněn třetí týden v únoru, byl tedy myšlen třetí z týdnů, které se jsou v únoru CELÉ, tj. nebyl započítán týden na přelomu ledna a února) zmíněného roku, a to v tradiční hodinu, tj. v 19.00 hod. na kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice..

Úplný rozpis termínů zasedání zastupitelstva na rok 2017 vypadá následovně:

 • 23.02.2017, čtvrtek, od 19.00 hod. (1/2017) – na radnici u šišatého stolu
 • 20.04.2017, čtvrtek, od 19.00 hod. (2/2017) – na radnici u šišatého stolu
 • 23.05.2017 ÚTERÝ(!)  od 19.00 hod. (2a/2017) – na radnici u šišatého stoluMIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
 • 22.06.2017 čtvrtek od 19.00 hod. (3/2017) – asi v Libčicích (Hospoda Na návsi); není trochu hloupé dělat to hned následující den po festivalu v Bezzecce?
 • Pravděpodobně ve 2. polovině srpna by se mělo uskutečnit mimořádné zasedání. (žádné se nekonalo – nebyly pro ně ještě k dispozici podklady)
 • 21.09.2017 čtvrtek od 19.00 hod. (4/2017) – na radnici u šišatého stolu
 • 05.10.2017 čtvrtek od 19.00 hod., mimořádné – na radnici u šišatého stolu – provozování vodohospodářské soustavy a možná nákup užitkového vozu
 • 02.11.2017 čtvrtek od 19.00 hod., mimořádné – na radnici u šišatého stolu – provozování vodohospodářské soustavy, rozdělení prostředků na sport a kulturu a záměry prodejů a koupí pozemků
 • 23.11.2017 čtvrtek od 19.00 hod. (5/2017) – na radnici u šišatého stolu
 • 11.12.2017 – mimořádné zasedání – hlavně rozpočet, zápis kontrolního výboru o nedostatcích při budování infrastruktury v Ledrenské ulici a smlouva s VHS Dobříš
 • zatím mimo program, ale možná bude opět svoláno mimořádné zastupitelstvo (snad 21.12.2017 čtvrtek od 19.00 hod.???) – kvůli schválení „závěrečné“ rozpočtové změny roku 2017 – na radnici u šišatého stolu. Nechme se však překvapit. V případě potřeby nelze vyloučit svolání mimořádného zasedání zastupitelstva i v jiném termínu.

Zasedání budou probíhat převážně kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. Výjimkou bude červnové zasedání, které se jako obvykle koná v hospodě v Libčicích.

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Termíny zasedání zastupitelstva, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Mimořádné zasedání zastupitelstva 11. prosince 2017 – smlouva s VHS neschválena

Dne 11. prosince 2017 (tj. mimořádně v pondělí) od 19.06 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo městské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání. Vedle povinných „administrativních“ bodů bylo na jeho programu schválení rozpočtu na rok 2018, projednání – tentokrát obsáhlého – zápisu kontrolního výboru (na jehož jednání byli přizváni i členové stavební komise) a schválení smlouvy s VHS Dobříš o výkonu služeb během přechodného období, než město zvládne provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastní režii. Dodatečně byl zařazen bod mimořádného příspěvku pro TJ Sokol Nový Knín na opravu střechy sokolovny.

Omlouvám se, že v tento večer zůstane tato zpráva (KTERÁ NENÍ OFICIÁLNÍM ZÁPISEM) nedokončena, jednotlivé body budou doplněny postupně později dle mých časových možností. 

Krátce o tom, co se projednat podařilo a co ne: 

 • Těsně schválen byl rozpočet.
 • Schválen byl závazek dokončit Ledrenskou ulici včetně chodníků do konce roku 2018
 • Rovněž byl schválen forenzní audit stavebních činností města v Ledrenské ulici
 • Naopak nebyla schválena „přechodná“ servisní smlouva s VHS Dobříš
 • Příspěvek pro Sokol byl schválen s tím, že město by mělo „dotáhnout do konce“ záměr získat sokolovnu do svého majetku

Asi nejvíce „třaskavý“ tentokrát měl být onen již zmíněný zápis kontrolního výboru, který se sešel z důvodů stížností obyvatel Ledrenské ulice na stav prací na dopravní infrastruktuře v předmětné ulici po vybudování kanalizace. Připomeňme, že součástí prodeje stavebních pozemků byl i příslib, že z části ceny bude financován mj. právě povrch vozovky a veřejné osvětlení. Což bylo nakonec – s téměř desetiletým zpožděním – provedeno (nakolik se na těch zpožděních podepsala případná zdržení při shánění dotací na onu kanalizaci a pak při jejím budování, si nepamatuji), tedy až na chodníky (na které kupující pozemků také přispívali – dnes bylo schváleno usnesení, podle něhož tot má být dokončeno do konce roku 2018) ale např. některé smlouvy nejsou po právní stránce v pořádku, některé jejich body nebyly zcela naplněny (a město by mohlo  – a mělo – žádat sjednání nápravy; jeden z dodavatelů, konkrétně DOKAS, přitom některé doklady již údajně skartoval, přestože je měl uchovávat aspoň 10 let). Některé podklady (smlouvy k některým fakturám) dostal kontrolní výbor se zpožděním (našly se dodatečně). Jako další postup je navržen forenzní audit, který by do této záležitosti vnesl více světla (a umožnil případné zjednání nápravy u dodavatelů, pokud se to ukáže být možným). Zmíněný zápis kontrolního výboru je zde: NovyKnin-KontrolniVybor-2017-10-09+2017-11-15.

Poznámka MH: Z druhé ruky, tedy spíš z druhých úst jsem se dověděl, že paní předsedkyně kontrolního výboru byla nespokojena s tím, že jsem zde (výše) zápis zveřejnil. Mám za to, že zlepšení informovanosti občanů měly ve svém programu obě volební strany, které sedí v zastupitelstvu, v zápisu, pokud jsem si všiml, žádné citlivé osobní údaje nebyly (ty bych jinak začernil či jinak znečitelnil), takže jsem pouze plnil volební programy obou v zastupitelstvu zastoupených stran. (Navíc celý zápis byl beztak následně přečten na zasedání, jež je ze zákona veřejné.) A jsem toho názoru, že podklady k zasedání by měly být veřejně dostupné spolu s programem na městském webu (když na „fyzickou“ úřední desku na náměstí by se nevešly) – po případném zamazání citlivých osobních údajů. Když informovanost, tak informovanost. (Гласность se tomu říkalo za Michaila Gorbačova.) Dodatečná poznámka (2017-12-12): reakci paní Moravcové zveřejňuji níže.

Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek bude dorovnán přebytkem z předchozích let (s tím, že zpravidla to dopadne lépe a je z čeho krýt případný schodek rozpočtu dalšího roku). Návrh rozpočtu je zde: NovyKnin-NavrhRozpoctu2018. Ten byl nakonec schválen jen těsně, a to i přes to, že v rozpravě k němu žádné připomínky nezazněly (Pozn. MH: možná zazněly na radě, ale její zasedání ze zákona veřejná nejsou, takže nemohu posoudit).

Servisní smlouva na přechodné období byla předjednána (a změny navrženy) již na minulém zasedání (ač se to do usnesení nedostalo) nebyla, jak již bylo zmíněno, schválena ani tentokrát, a tak doufejme, že než někdo vymyslí a schválí, co tedy s tím, nás neposkytne nenadálá havárie vodovadu, kterou nebude mít kdo odstranit. Návrh – momentálně stále neschválené – smlouvy je zde: NovyKnin-Servisni_Smlouva_VHS_Dobris-2017-12.

Usnesení o mimořádném příspěvku na spoluúčast na opravu střechy sokolovny (kdo byl 23. září na Noci sokoloven a v rámci prohlídky budovy zavítal na půdu, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že tu opravu opravdu potřebuje) schválena byla, a to jednomyslně.

Celý program byl tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin. Bylo přítomno 12 zastupitelů a dvě zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miloš Nevařil a Martin Proovazník
  • Pro / proti / zdrželi se hlasování 12 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl doplnit program o příspěvek pro TJ Sokol Nový Knín.
  • Doplněný program schválen (asi) 14 / 0 / 0
   (pokud jsem se nekoukal špatně a nebylo to 13 / 0 /1 )
 4. Schválení rozpočtu na rok 2018
  • Starosta představil návrh rozpočtu (NovyKnin-NavrhRozpoctu2018).
  • Možná doplním některá vysvětlení – z časových důvodů nechávám na později a omlouvám se.
  • V rozpravě žádné připomínky nezazněly
  • Přesto byl rozpočet schválen jen těsně: 8 / 1 / 5
 5. Projednání zápisu kontrolního výboru
  • Předsedkyně kontrolního výboru přečetla celý zápis (NovyKnin-KontrolniVybor-2017-10-09+2017-11-15.)
  • Starosta některé body vysvětlil, u některých přiznal pochybení; částečně lze některá pochybení omluvit hektickou situací kolem budování kanalizace v té době – doufám, že časem ještě doplním, omlouvám se, že tomu tak není hned a děkuji za pochopení.
  • Pak ještě následovala diskuse k některým bodům
  • Řeč přišla na navrhovaný forenzní audit a jeho cenu – mělo by se to vejít do 50 000 Kč.
  • K bodu byla přijata dvě usnesení:
   • Zastupitelstvo schválilo zadání forenzního auditu 8 / 1 / 5
   • Zastupitelstvo schválilo dokončení povrchu Ledrenské ulice včetně chodníků a kolaudace celého díla do konce roku 2018 14 / 0/ 0
 6. Schválení smlouvy s VHS Dobříš
  • P.H. vyjádřil obavu z toho, zda navrhované znění smlouvy
  • Schvalování smlouvy dopadlo 7 / 0 / 7 – neboli návrh nebyl schválen (k tomu je podle zákona potřeba nadpoloviční většina všech zastupitelů, tj. jeden hlas chyběl).
 7. Příspěvek na opravu střechy sokolovny (dodatečně vsunutý bod)
  • Starosta seznámil zastupitelstvo se situací. Sokol dostal dotaci na opravu střechy, kterou je ale potřeba vyčerpat do konce tohoto (!!!) roku (tj. 2017). K dotaci se váže povinná spoluúčast, kterou se Sokol pokusil zajistit vlastními silami, avšak i poté mu chybí 60 000 Kč a proto žádá zastupitelstvo o mimořádný příspěvek v této výši.
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 8. Diskuse
  • Točila se hlavně kolem Ledrenské ulice (stížnost tamních obyvatel), na přetřes přišla komunikace v Sudovicích, mluvilo se o údajné možnosti vybudovat za 200 000 Kč chodník v Sudovické ulici (článek Zlatohorců v NK zpravodaji) – jeden z hostů oponoval, že opravdový chodník by stál mnohem víc (navíc by bylo nutné stavební povolení, chodník má mít podle normy aspoň 1.5 m šířky. Také zazněl dotaz na vyhodnocení dotazníků u MAS Brdy-Vltava.
 9. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.43 hodin.

Aktualizace 2017-12-12

Protože se mi ozvala paní Moravcová s tím, že se „tichou poštou“ poněkud překroutilo její nespokojenost s tím, že jsem údajně předčasně zveřejnil zápis z kontrolního výboru, o němž včera zastupitelstvo jednalo, zveřejňuji zde její stanovisko, abych její postoj případně zase nevědomky nezkreslil a každý si mohl vytvořit svůj názor. Vynechal – přesněji kvůli ochraně soukreomí „znečitelnil“ – jen e-mailové adresy

Vážený pane Hlávko.
Již jednou jsem Vás žádala, abyste pokud uveřejňujete jakékoliv informace o mé osobě, jste si tyto informace u mne ověřil. Znovu ve svém článku píšete nepravdu, proto prosím o odstranění této nepravdy. Rozumím tomu, že „druhá ruka“ ráda dezinformuje….takže dole připojuji komunikaci se zastupiteli ohledně této záležitosti. Nevadilo by mi, že jste na svém webu zápis uveřejnil ještě před projednáním na zastupitelstvu, kdyby nebyla dohoda zastupitelstva (a zejména na to tlačil pan starosta) taková, že vše se uveřejní až po vyjádření zastupitelstva . Obyvatelé Ledrenské mne o tento zápis žádali již v listopadu a já je musela odmítnout. To je pravý důvod, co mi vadí. K celé záležitosti Vám zasílám emailovou komunikaci, kterou Vám ta druhá ruka tak zkreslila. Prosím tedy, abyste ve svém článku o mne nepsal takové lži. Jelikož zrovna já jsem  z těch, která neustále apeluje na informovanost občanů, a to vždy!!!!
S pozdravem Moravcová Petra

——– Původní zpráva ——–
Předmět: Re: Zápis KV
Odesílatel: ******@********
Komu: Tomáš Havlíček
Kopie: ***@*** … ***@***

Porušeno bylo to, že jsme se dohodli, a to jsi na mně požadoval zejména ty Tomáši, že se zapis nikomu neposkytne do te doby, nez k němu zastupitelstvo vydá nějaké stanovisko. Proto jsem ho těm lidem neposkytla. Takže máš pravdu, porušena byla pouze dohoda…
PetraOdesláno z mobil. zařízení Huawei

——– Původní zpráva ——–
Předmět: RE: Zápis KV
Odesílatel: Tomáš Havlíček
Komu: ‚Petra Moravcová‘
Kopie: ***@*** … ***@***

Zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo bylo prodiskutováno na zastupitelstvu 22. 9. 2016 a následně zveřejněna výzva na kterou se přihlásil pouze pan Hlávka. Takže nebylo nic porušeno.

Tomáš

From: Petra Moravcová [mailto:petra.moravc@seznam.cz]
Sent: Monday, December 11, 2017 2:36 PM
To: Tomáš Havlíček ***@***
Cc: ***@*** … ***@***
Subject: Zápis KV

Vážení zastupitelé,

velmi mi vadí, že byl zápis KV předčasně poskytnut panu Hlávkovi, který jej uveřejnil na svých stránkách. Obyvatelé, kteří podávali podnět na prošetření okolností kolem Ledrenské ulice, po mně samozřejmě chtěli závěry KV již dříve a já je odmítla s tím, že jim je nemohu sdělit, dokud celou věc nepřednesu na zastupitelstvu. A to dle toho, jak to požadovalo zastupitelstvo.. A nyní je vše veřejně dostupné ještě před zastupitelstvem. To, že se to zveřejnilo je mi v podstatě jedno. Jen mi vadí, že je to další nekorektní jednání vůči lidem z Ledrenské.
Petra

K tomu jen tři věci:

Kdyby v průvodním textu bylo uvedena prosba (uvedena nebyla), abych se zveřejněním onoho zápisu posečkal, asi by bylo slušností to dodržet a sdělit to (nicméně bych jej asi zveřejnil aspoň po projednání). Jakkoliv si myslím, že občané by měli mít k dispozici podklady k jednání, aby – pokud se odhodlají na veřejné zasedání zastupitelstva přijít – měli nějakou představu, která bije (snad právě s výjimkou citlivých osobních údajů), tedy o čem se vlastně jedná.

Tím, že jsem ten zápis zveřejnil, se o jeho obsahu občané Ledrenské ulice nedočkali sice ani dříve, ale ani později než ostatní občané města. Takže zda jde o jednání nekorektní vůči lidem z Ledrenské ulice, nechť každý posoudí sám.

Ohrazuji se proti výrazu „lži“. Lež je úmyslně vyřčená nepravda – což je něco poněkud jiného než omyl. Na neomylného člověka se nepasuji.

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Restaurace Marjána v Mníšku poškozena požárem – ale už zase vaří

Někteří možná postřehli, že v úterý 28. listopadu 2017 ve večerních hodinách byla požárem poškozena budova restaurace a penziónu Marjána u nádraží v Mníšku pod Brdy. Oheň poničil část střechy budovy a podkroví, zatímco pokoje v patře byly možná poškozeny vodou při hašení. Samotná restaurace v přízemí neštěstím postižena nebyla a po nezbytné provizorní opravě (zabezpečení poničené části střechy proti nepřízni počasí) už zase vaří. Přinejmenším ve čtvrtek 30. listopadu 2017 už tak tomu bylo.

Informace o tom, jak to bude se zprovozněním ubytování (stejně jako aktuální jídelní lístky apod.), hledejte na webu podniku: http://marjana.cz/

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , | Napsat komentář

Na náměstí zazářil starý vánoční strom s novými svíčkami

Během návratu z rozsvěcení stromu si část účastníků prohlédla výstavy v Mincovně - včetně perníkového betléma rodiny Holobradových z Libčic.

Během návratu z rozsvěcení stromu si část účastníků prohlédla výstavy v Mincovně – včetně perníkového betléma rodiny Holobradových z Libčic.

V pátek dne 1. prosince 2017 se krátce po 18. hodině uskutečnilo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně. Program byl obvyklý: krátký úvodní proslov starosty města Tomáše Havlíčka, požehnání staroknínského faráře Josefa (či Jozefa – podle toho, zda bereme v úvahu českou či slovenskou podobu jeho jména) Andrejčáka, krátký kulturní program žáků místní školy a konečně ohňostroj.

Starý vánoční strom, který již nějaké to desetiletí na náměstí vyrůstá (ač památkáři z přítomnosti jehličnanu na historickém náměstí moc radosti nemají a dotyčný strom částečně stíní i obyvatelům jednoho z blízkých domů) byl tentokrát opatřen novým osvětlením a to staré (pestrobarevnější, leč asi více proudužravé) se mohlo odebrat na zasloužený odpočinek.

Pochopitelně nechyběla ani nabídka občerstvení, přesněji dvě nabídky občerstvení (nepočítáme-li tu stálou v podobě hospody U Mikulášků) – jeden stánek bylo lze spatřit před Mincovnou, druhý se nastěhoval do čekárny autobusové zastávky.

Díky onomu rozsvěcení mělo dnes delší otvírací dobu i novoknínské muzeum, kde pokračují obě předvánoční výstavy – část účastníků (a účastnic, máme-li být genderově korektní) se po skončení ohňostroje v muzeu zastavila a budovu solidně zaplnila.

Zítra – v sobotu 2. prosince 2017 – proběhne rozsvěcení vánočního stromku v Libčicích (od 17 hodin) a v Sudovicích (od 18 hodin). Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Reportáže, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Program mimořádného zasedání zastupitelstva 11. prosince 2017

Dne 11. prosince 2017 (tj. mimořádně v pondělí) od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice sejde sejde městské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání. Vedle povinných „administrativních“ bodů bude na jeho programu schválení rozpočtu na rok 2018, projednání – tentokrát obsáhlého – zápisu kontrolního výboru (na jehož jednání byli přizváni i členové stavební komise) a schválení smlouvy s VHS Dobříš o výkonu služeb během přechodného období, než město zvládne provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastní režii.

Asi nejvíce problémový tentokrát bude onen již zmíněný zápis kontrolního výboru, který se sešel z důvodů stížností obyvatel Ledrenské ulice na stav prací na dopravní infrastruktuře v předmětné ulici po vybudování kanalizace. Připomeňme, že součástí prodeje stavebních pozemků byl i příslib, že z části ceny bude financován mj. právě povrch vozovky a veřejné osvětlení. Což bylo nakonec – se zpožděním – provedeno (nakolik se na těch zpožděních podepsala případná zdržení při shánění dotací na onu kanalizaci a pak při jejím budování, si nepamatuji) ale např. některé smlouvy nejsou po právní stránce v pořádku, některé jejich body nebyly zcela naplněny (a město by mohlo  – a mělo – žádat sjednání nápravy; jeden z dodavatelů, konkrétně DOKAS, přitom některé doklady již údajně skartoval, přestože je měl uchovávat aspoň 10 let). Některé podklady (smlouvy k některým fakturám) dostal kontrolní výbor se zpožděním (našly se dodatečně). Jako další postup je navržen forenzní audit, který by do této záležitosti vnesl více světla (a umožnil případné zjednání nápravy u dodavatelů, pokud se to ukáže být možným). Zmíněný zápis kontrolního výboru je zde: NovyKnin-KontrolniVybor-2017-10-09+2017-11-15.

Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že schodek bude dorovnán přebytkem z předchozích let (s tím, že zpravidla to dopadne lépe a je z čeho krýt případný schodek rozpočtu dalšího roku). Návrh rozpočtu je zde: NovyKnin-NavrhRozpoctu2018.

Servisní smlouva na přechodné období byla předjednána (a změny navrženy) již na minulém zasedání (ač se to do usnesení nedostalo), a tak doufejme, že už bude schválena bez větších problémů. Návrh smlouvy je zde: NovyKnin-Servisni_Smlouva_VHS_Dobris-2017-12.

Celý program je tento:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2018
 5. Projednání zápisu kontrolního výboru
 6. Schválení smlouvy s VHS Dobříš
 7. Diskuse
 8. Závěr

Aktualizace (2017-12-06):

TJ Sokol Nový Knín požádala o dodatečnou příspěvek na spoluúčast na opravu střechy sokolovny (kdo byl 23. září na Noci sokoloven a v rámci prohlídky budovy zavítal na půdu, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že tu opravu opravdu potřebuje) a žádá o finanční příspěvek na povinnou spoluúčast. Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín dostala přidělenu dotaci od MŠMT s tím, že povinná spoluúčast činí 30 % nákladů. TJ pro letošek žádá o příspěvek na část této spoluúčasti, část je schopna pokrýt z vlastních zdrojů. Proto starosta navrhuje dodatečně zařadit do programu zasedání i tuto záležitost.

 

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Rozsvěcení vánočních stromků zahájil Starý Knín

Dne 25. listopadu 2017 po osmnácté hodině začalo letošní rozsvěcení vánočních stromků na území našeho města. O „městskou premiéru“ se tentokrát postaral Starý Knín. Stromek umístěný před hasičárnou je tentokrát poměrně malý, to však nikterak nebránilo celkem slušné návštěvnosti akce, kterou podpořilo i – na poměry konce listopadu – poměrně slušné počasí.

O oficiální zahájení se postaral starosta města, který svou řeč přizpůsobil tomu, že většina účastníků čeká na ohňostroj, případně na občerstvení (a děti i na drobné dárky od sličné andělské postavy) a byl v odpovídající míře stručný. Jen neopomněl zdůraznit potřebu míru a lásky, v jejichž znamení se Vánoce nesou.

A pak už byl konečně stromek rozsvícen, ohňostroj odpálen (trval výrazně déle než starostův proslov) a hodné děti se dočkaly drobných andělských pozorností.

Další rozsvěcení stromků se má odehrát v pátek 1. listopadu od 18 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně, o den později pak v 17 hodin v Libčicích a v 18 hodon v Sudovicích (na žádném z obou rozsvěcení příští sobotu žel nebudu z důvodu jiného zaneprázdnění).

Jen počasí už asi nebude tak příznivé jako dnes: podle serveru meteoblue.com se má v příštím týdnu ochladit a být kolem nuly, od 2. do 7. prosince by teploty dokonce neměly vůbec vystoupit nad bod mrazu. Ani server yr.no se od toho předchozího v předpovědi příliš neliší.

Poznámka: počet fotografií byl ovlivněn „nabitostí“ baterií v aparátu – a tím, že použití blesku zvyšuje spotřebu proudu. Inu, chybička se občas vloudí…

Rubriky: Kultura, Starý Knín, Zprávy | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 23. listopadu 2017

Dne 23. listopadu 2017 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice opět sešlo novoknínské městské zastupitelstvo – tentokrát na svém řádném zasedání.

Program byl poměrně nabitý.  Vedle povinné „administrativy“ (schválení programu, ověřovatelé zápisu) a rozpočtového opatření (jímž se rozpočet dává dodatečně do souladu se skutečností, neb předpisy to takto vyžadují) se projednával přechod na správu vodovodu a kanalizace ve vlastní režii, nabídka ošetření dřevěných částí špýcharu, nové výběrové řízení na komunikaci v Sudovicích, nákup nového užitkového vozidla, dotace na sport a kulturu, jedno věcné břemeno a jeden záměr prodeje. Již na začátku bylo jasné, že letos bude potřeba svolat ještě jedno mimořádné zasedání zastupitelstva kvůli projednání zápisu z jednoho jednání kontrolního výboru, které se dnes nestihne. V průběhu jednání k tomuto bodu přibyl bod ještě jeden – schválení jedné ze dvou smluv s VHS Dobříš. A nejspíš přibude i schválení rozpočtu na příští rok. Uvedené mimořádné zasedání se má uskutečnit mimořádně v pondělí 11. prosince 2017.

Pokud jde o přechod vodohospodářské infrastruktury do správy ve vlastní režii, je mj. potřeba schválit smlouvu o zajištění některých odborných služeb, zejména na přechodné období. Z jedné smlouvy se mezi zveřejněním původního programu a dnem zasedání vyklubaly smlouvy dvě – jedna trvalá (co bude VHS – nebo jiná podobná firma – muset zajišťovat i nadále – například odvoz kalů z ČOV na Dobříš), druhá na přechodné období, naž se v tom provozování město „naučí chodit“ a vůbec než se podaří rozumně zmapovat starší vodovodní a kanalizační řady, jež nejsou téměř vůbec zdokumentovány. První ze smluv byla bez větších problémů schválena, ta druhá potřebuje několik oprav, která je záhodno projednat s VHS Dobříš. Tato smlouva by tedy měla být schválena na již zmíněném mimořádném zaedání.

Nabídka ošetření dřevěných částí špýcharu ve Starém Kníně (firma Chytré střechy z Dobronína, 275353 Kč + DPH) je určena proti škůdcům, kterými jsou tyto části budovy napadeny (tesařík krovový, červotoč kostkovaný a dřevomorka domácí).

Schválení i konečného rozdělení dotací na sport a kulturu (sumárně za celý rok) bylo vyvoláno výtkou auditora, že rada má sice možnost přidělovat dotace do výše 50 000 Kč, ale asi ne opakovaně jednomu subjektu – proto zastupitelstvo „posvětilo“ dotace pr SK Nový Knín a TJ Sokol Nový Knín, kde součet zálohových dotací uvedenou hranici výrazně převýšil.

Bylo schváleno i opětovné vyhlášení výběrového řízení na opravy komunikace v Sudovicích včetně podání žádosti o dotaci (při letošním prvním pokusu se všechny nabídky – včetně té vítězné – ukázaly být příliš drahé). Tentokrát bylo usnesení doplněno i o požadavek pokusit se získat dotaci i na obnovu zanesené dešťové kanalizace v uvedených místech

Nákup nového užitkového vozidla pro potřeby města se chystá delší dobu, nové vozidlo by mělo nahradit dosluhující kus. Tentokrát se podařilo shromáždit několik nabídek, takže je z čeho vybírat. Definitivně rozhodnuto nebylo, dalšími konzultacemi s technickou četou města byla pověřena rada města.

Pokud jde o majetkové záležitosti, bylo bez problémů schváleno jak věcné břemeno ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, tak záměr koupě pozemku (vodního zdroje) v k.ú. Chramiště, který je dosud soukromý.

Úprava odměňování členů a členek zastupitelstva od 1. ledna 2018 byla vyvolána změnou legislativy – zastupitelstvo se shodlo, že odměny neuvolněných členů budou ponechány v dosavadní výši, neb se vejdou i do nově stanovených tabulek (přestože pravidla umožňovala odměny zvýšit).

Pozor! Tato zpráva je sice psána s nejlepším vědomím a svědomím, není však zápisem oficiálním a ani při nejlepší vůli zde nelze vyloučit chyby – oficiální zápisy hledejte na webu města (ovšem až poté, co projdou přes ověřovatele zápisu).

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

V novoknínské Mincovně začaly vánoční výstavy

V pondělí dne 20. listopadu začaly v novoknínském Muzeu zlata dvě již tradiční výstavy.

Tou první je prodejní výstava vánočních dekorací včetně výrobků chráněných dílen, k mání je zde ale například  i jeden keramický betlém. Tato výstava, která se nachází v přízemí budovy, je otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin a trvá do 3. prosince tohoto roku. V pátek 1. prosince bude z důvodu slavnostního rozsvěcení vánočního stromu na náměstí otvírací doba delší, pravděpodobně do 20 hodin. Vstup na tuto výstavu je zdarma.

Druhou z výstav, jež muzeum pořádá, je rovněž již tradiční výstava betlémů, která je umístěna v prvním patře budovy. I letos se sešel dostatek zajímavých exponátů – od těch minimalistických až po rozsáhlé soubory. Po loňské přestávce způsobené zaneprázdněností tvůrců se v prvním patře Mincovny objevil oblíbený perníkový betlém, pravidelně připravovaný rodinou Holobradových z Libčic, ke spatření jsou vyřezávané betlémy pana Blažeje, keramické betlémy pánů Tichého a Wildy z Dobříše, jakož i řada betlémů papírových. Zlatým hřebem výstavy je však rozsáhlý vyřezávaný betlém od řezbářského mistra Jana Vokouna z Třebechovic pod Orebem (města, které již dříve proslulo známým mechanickým betlémem Proboštovým z přelomu 19. a 20. století). Tento betlém, sestávající z více než stovky figurek (o průměrné výšce kolem 15 centimetrů) laskavě zapůjčil pan Jiří Bendl, který jej zakoupil přímo od řezbářského mistra a postupně jej rozšiřuje o další figurky. Na tuto výstavu se vybírá vstupné, a to ve víceméně symbolické výši 5 Kč za osobu. Otvíraci doba je stejná jako v předchozí případě, jen s tím rozdílem, že tato výstava trvá o týden déle, tj. do 10. prosince 2017.

Psáno pro novyknin.wordpress.com a dobrisskoaktualne.cz

Rubriky: Kultura, Náboženství, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Rozsvěcení vánočního stromku ve Starém Kníně proběhne již tuto sobotu

Přiblížil se advent a s ním i rozsvěcení vánočních stromků či přímo stromů na veřejných prostranstvích. V našem městě zahájí tuto předvánoční sezónu rozsvícení stromu ve Starém Kníně, které proběhne již tuto soboru 25. listopadu 2017 od 18.00 hodin u staroknínské hasičárny. 

Pro děti bude připravena andělská nadílka.

Akci pořádají STAROKNÍNŠTÍ OBČANÉ.

Plakátek staroknínského rozsvěcení vánočního stromu - přefoceno z dveří Mincovny

Plakátek staroknínského rozsvěcení vánočního stromu – přefoceno z dveří Mincovny
(čímž je dána i nic moc technická kvalita)

Další rozsvěcení se uskuteční v Novém Kníně na náměstí Jiřího z Poděbrad v pátek 1. prosince 2017 od 18.00 hodin.

Rubriky: Kultura, Oznámení, Starý Knín | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

V muzeu opět proběhnou (před-)vánoční výstavy – můžeme se těšit i na Vokounův betlém

V novoknínkém Muzeu zlata (pobočce Hornického muzea Příbram) na začátku adventu opět proběhnou dvě výstavy s již tradičním vánočním obsahem.

První z nich bude prodejní výstavou – návštěvníci si budou moci zakoupit různé dekorativní předměty, které jsou vyrobeny místními občany a chráněnými dílnami. Sváteční nálada pak bude jako prémie zdarma. V dílničkách si budou moci vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, pletení zvonečků, paličkování a také zdobení perníčků.

Tato výstava bude probíhat od 20. listopadu do 03. prosince – nejspíše vždy od 09.00 do 17.00 hodin (s výjimkou 1.prosince, kdy bude otevřeno déle kvůli rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jiřího z Poděbrad), v programu muzea je akce uvedena jako vhodná pro děti. Zde nejspíš bude vstupné zdarma.

Druhou pak bude rovněž již tradiční výstava betlémů současných regionálních tvůrců. Ta bude v Mincovně probíhat od pondělí 20. 11. 2017 do neděle 10. 12. 2017. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin (i zde je možné, že 1. prosince bude otevřeno déle).

V tomto případě se vstupné vybírat bude – a to symbolických 5 Kč.

Zda se takováto investice vyplatí, nechť každý posoudí sám: K vidění budou jesličky keramické, dřevěné či papírové. Návštěvníci se mohou těšit i na betlém perníkový (loni o něj byli návštěvníci ochuzeni kvůli zaneprázdněnosti jeho tvůrců, doufejme, že ti jej letos stihnou upéci a sestavit včas) či na unikátní Vokounův betlém (loni byl vystaven v Chotilsku – v novoknínském muzeu bude mít letos premiéru), který sestává z více než 120 figur a mnoha staveb; a protože průměrná výška figury je 15cm, čeká návštěvníky vskutku velkolepá podívaná.

Betlém je v soukromém vlastnictví Jiřího Bendla (předsedy spolku Veselý vrch), který jej muzeu pro na výstavu zapůjčil. Autorem je řezbář Jan Vokoun z Třebechovic pod Orebem. Je držitelem řady ocenění, v minulosti mu byla udělena například cena Zlatý kolovrat za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury v oboru řezbářství a výroba betlémů. S jeho pracemi se lze setkat v několika evropských zemích, USA, Japonsku, Jižní Koreji či Kolumbii.

V textu byly použity informace (někdy včetně formulací) z webu muzea.

Pozvánka na Vokounův betlém (přefoceno ze dveří muzea - tomu odpovídá (ne)kvalita snímku)

Pozvánka na Vokounův betlém (přefoceno ze dveří muzea – tomu odpovídá (ne)kvalita snímku)

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář