Očekávané události v lednu 2020

 • Středa 01. ledna 2020, Nový Knín (start na náměstí Jiřího z Poděbrad) – Novoroční výstup na Mikuli (Chvojnou)
 • Pátek 10. ledna 2020 – sraz ve 21.30 v novoknínské sokolovně, start večer od 22.00 hodin, Novoknínský kurýr – noční orientační závod po okolí Nového Knína; pořádá TJ Sokol.
  • Pozor, Sokol má novou e-mailovou adresu: novy_knin(z@vináč)sokol.eu (adresa jemně upravena kvůli obraně před spamovými roboty, běžný člověk uhodne, čím výraz „(z@vináč)“ nahradit…).
 • Sobota 25. ledna 2020 od 08.00, Nový Knín, sokolovna – míčový sedmiboj dvojic (disciplíny: basketbal, fotbal, soft tenis, badminton, nohejbal, volejbal, stolní tenis; přihlášky se přijímají do 22. ledna 2020); pořádá TJ Sokol
 • Pátek 31. ledna 2020 od 20.00 hodin, Malá Hraštice, sokolovna – Hasičský ples, vstupné 150 Kč, hudba Bosáci
 • Sledujte prosím rovněž:
   • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava (až vyjde – zatím (2020-01-01) jsem jej nenašel; nebudou tam však akce, o jejichž pořádání bylo rozhodnuto po jeho uzávěrce)
   • Poměrně bohatý kulturní program pravidelně připravuje synagoga (t.č. kulturní dům) v Dobříši, lze jej nalézt na adrese http://kddobris.cz/. Web bohužel nemá svůj RSS kanál (aspoň jsem jej zatím nenašel), jinak by se odkazy na nejnovější příspěvky objevovaly i v tomto blogu.

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Neděle 16. února 2020, 15.00 Nový Knín, sokolovna – O zvědavém slůněti – divadlo pro děti
 • Sobota 14. března 2020 – karnevaly SK Nový Knín
 • Sobota 04. dubna 2020 – Ukliďme Česko
 • Pátek 08. května 2020 asi od 10.00 hodin – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí II. světové války
 • Sobota 23.05.2020 – Nový Knín – prezentace od 09.30 do 10.00 za sokolovnou – Novoknínský cyklotrek
 • Pátek 05. června 2020 večer – některé kostely i v našem okolí: Noc kostelů
 • Někdy v červnu 2020 – doufejme výprava na festival v Bezzecce – bude záležet na počtu přihlášených zájemců a zájemkyň, aby se vyplatilo objednat autobus

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Sudovice, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Veřejná sbírka na opravu střechy sokolovny

Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín vyhlašuje veřejnou sbírku na opravu střechy sokolovny.

 • Nejprve ty nejpodstatnější údaje:
  • Jelikož každá veřejná sbírka musí být řádně zaregistrována a schválena. je zde na místě uvést příslušné osvědčení. Toto osvědčení vydal Krajský úřad Středočeského kraje a dal mu č.j  091534/2018/KUSK.
   • To, že sbírka opravdu byla řádně vyhlášena a probíhá (a to už od 20. července 2018), lze najít na webu Ministerstva vnitra zde: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=10861 (jen tam vnitráci mají drobnou chybku, protože si jaksi nevšimli, že sokolské jednoty opět – stejně jako za Rakouska-Uherska a první republiky – používají ve svých názvech slovo „tělocvičná“, nikoliv „tělovýchovná“, jak se to psalo za minulého režimu).
  • A ti, kdo uvažují o tom, že by přispěli, samozřejmě potřebují vědět, jakým způsobem to lze učinit. Možnosti jsou dvě:
   • Tou první je bankovní převod – tím lze přispět na zvláštní (sbírkový) bankovní účet zřízený Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Knín právě pro účely této sbírky (takto to vyžaduje příslušný zákon). Tento účet je zřízen u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a má číslo 283975800/0300. Ti, kdo nechtějí být uvedeni v seznamu dárců, nechť tuto skutečnost uvedou v poznámce.
   • Tou druhou možností je vhození do sbírkové pokladničky v podatelně městského úřadu u paní Jany Kolkové.
  • Pravidla pro organizování veřejných sbírek lze nalézt na webu Ministerstva vnitra, a to zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 16. ledna 2020 – rozpočet schválen, starosta avizoval blízkou demisi

Dne 16. ledna 2020 večer se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo. 

Z pracovních důvodů zde budou nejprve uvedeny jen ty základní informace, další budou doplněny později. A jako obvykle je nutno sdělit, že nejde o oficiální zápis ze zasedání, nýbrž o zpravodajství, které se snaží o pravdivost, ale omyly nejsou vyloučeny. (Vzpomeňte si na program předchozího zasedání, kde se jednalo o založení svazku obcí kvůli provozování vodohospodářské infrastruktury – domníval jsem se, že by mohlo jít o první kroky k pořízení společného vodního zdroje – ale tak daleko věci opravdu ještě ani zdaleka nedošly.)

Takže pro začátek v kostce:

Slibu nového zastupitele jsme se po dvou odkladech dočkali, rozpočet byl schválen hlasy vládní koalice, návrh   Rozpocet-2020-v2. v zásadě platí, při pracovním jednání byly domluveny víceméně drobné korekce. (Definitivní znění prosím hledejte na webu města tak za 10 dní, podle zákona by měl být zápis včetně příloh zveřejněn právě do té doby)

Veřejnoprávní smlouva o využívání služeb novoknínského městapa s Malou Hrašticí (ovšem v daleko menším rozsahu než s Novou Vsí) byla rovněž schválena, předběžně se rýsují i Mokrovraty, Chotilsko a Čím.

Bez problémů proběhlo jednání o prodeji tří pozemků – jednoho v ulici Na Smíchově a dvou (přesněji jde dvě části jednoho) nad ulicí Na Potůčku – v obou případech vlastníkům přilehlých nemovitostí. Jen se trochu licitovalo o ceně – nakonec se na Smíchově prodávalo za 100 Kč/m2, na Potůčku za 150 Kč/m2.

Dále se budou schvalovat dvě smlouvy o smlouvách budoucích – první se týká budoucího věcného břemene ve prospěch České telekomunikační infrastruktury v katastrálním území Libčice, druhá v k.ú. Libčice pak bude ve prospěch firmy ČEZ Distribuce. A konečně věcné břemeno v k.ú. Sudovice bude rovněž ve prospěch firmy ČEZ Distribuce.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s Českou telekomunikační infrastrukturou (budoucí věcné břemeno v Libčicích) je zde: Smlouva-2020-CETIN.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce jsem zcenzuroval – z nákresu na poslední stránce jsem začernil jména vlastníků sousedních pozemků (i když jsou zajisté dostupná jinde v Mezisíti), ten je zde: Smlouva-2020-NovyKnin-CEZ-Distribuce-cenzurovana

A konečně smlouva o věcném břemeni pro firmu ČEZ Distribuce v Sudovicích je zde: Smlouva2020-Vecne_bremeno_Sudovice-cenzurovana – v tomto případě jsem zcenzuroval osobní údaje pořizovatelů geometráku.

Kvůli rýsujícímu se dotačnímu titulu (asi bude vypsáno dotační řízení na rekonstrukce hasičáren) byla schválena drobná aktualizace Plánu rozvoje města.

Projednán zápis finančního výboru – chystá se narovnání nájmů, pracuje se na investičním plánu města.

A konečně bylo schváleno podání žádosti o dotaci na stavební úpravy základní školy. Ti, kdo mají pocit, že jakási žádost o dotaci na tyto stavební práce byla podána již dříve, a to tak, že úspěšně, jej mají zcela oprávněně. Proč se tedy žádá znovu, je vysvětleno níže v bodu Schválení programu.

V diskusi starosta oznámil to, co naznačil už ve Zpravodaji a co je údajně glosováno po zdejších hospodách, totiž že v průběhu února hodlá ze zdravotních důvodů odstoupit z funkce uvolněného starosty – takže nás na radnici čeká změna. 

A nakonec dodejme, že příští zasedání zastupitelstva má být 20. února (na celoročním rozpisu už se pracuje).

(Práce na této zprávě ze zasedání byly přerušeny 2020-01-16 23.38 hod., případné pokračování snad zítra.)

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 16. ledna 2020

Dne 16. ledna 2020 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání opět sejde městské zastupitelstvo. 

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Novoroční výstup na Mikuli 2020

Na Mikuli se šlo různě. Někdy i cestou necestou

Na Mikuli se šlo různě. Někdy i cestou necestou

Jako každý rok se i letos uskutečnil tradiční novoroční výstup na Mikuli pořádaný novoknínským Sokolem. Start byl jako obvykle ve 13.00 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně, odkud vedla trasa do Havířské ulice, dále po Potůčku do ulice Na Hůrkách, dále do Sudovic a pak vzhůru na Mikuli. Tím, že se nescházelo dolů k hladině řeky Kocáby, bylo oproti loňsku celkové převýšení – aspoň při cestě tam – o něco menší (a při zpáteční cestě kolem novoknínského hřbitova šlo z větší části o přenížení). Na vrcholu opět čekala tradiční novoroční čočka, čaj a pamětní skleničky.

Bylo-li včerejší počasí příznivé, to dnešní bylo v podstatě vynikající: slunečno, víceméně bezvětří a navzdory mrazivému ránu poměrně teplo. Aspoň na sluníčku.

Nechyběla ani kulturní vložka v podobě části kapely Flok SKH. Ve dvou blocích zazněly písně Život je jen náhoda (od Jaroslava Ježka a V + W), Zlatokop Tom (od Rudy Harnische – 10.07.1903-05.04.1962), Rikatádo (od Josefa Peterky neboli Boba Hurikána), Řeka hučí (autorem byl Josef Pedro Mucha), Panenka (od Roberta Křesťana), Pět set mil (z repertoáru Rangers / Plavců, traditional, český text Antonín Hájek a Jan Vančura) a nakonec No to se ví (od Jaroslava Velinského neboli Kapitána Kida; opět v té cenzurované podobě, v jaké vyšla na desce Porta tuším někdy v roce 1980 – a zde je pro porovnání podoba necenzurovaná).

A pak ještě dal starosta města krátké inteview reportérovi RegioTV, ale to už se lidé začali rozcházet. Další již tradiční výstup by se měl odehrát o Velikonocích, konkrétně na Bílou sobotu, a to na Drtinovu rozhlednu na Besedné. Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Reportáže, Sudovice | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Silvestrovský výstup na Veselý vrch 2019 za příznivého počasí

Výstup na Veselý vrch si na nezájem stěžovat nemohl

Výstup na Veselý vrch si na nezájem stěžovat nemohl

Stejně jako v předchozích letech byl i Silvestr roku 2019 doprovázen již tradičním výstupem na Veselý vrch nad Mokrskem. Dvacet minut před plánovaným startem bylo naproti Křižovnickému špýcharu v Prostřední Lhotě ještě víceméně liduprázdno, ale pak se to postupně začalo měnit, to jak přijížděla auta zájemců o návštěvu legendární zlatonosné – a ještě více arsenonosné (na odhadovaných cca 120 tun zlata připadá nějakých 9000 tun arsenu) – hory a o zbytek se postaraly autobusy Pražské integrované dopravy, nejdříve linky 360 (Praha – Prostřední Lhota – Sedlčany) a pak linky 439 (Nový Knín – Prostřední Lhota – Živohošť). Část lidí ani nečekala na oficiální dobu startu a vyrazila ke kótě 489 s mírným předstihem.

Počasí tentokrát vcelku přálo. Oproti předchozím dnům denní teplota překonala Celsiovu nulu a mírná oblačnost byla dostatečně vysoko, takže nebyla na úkor viditelnosti. Jedinou relativní nevýhodou bylo to, že na vyhlídkové plošině zdejší rozhledny to docela foukalo. Jako daň za jinak skvělou viditelnost se to ale dalo snést.

I letos byly k mání pamětní placky upomínající na výstup, za dobrovolný příspěvek bylo možno dát si svařák a nechyběl ani slavnostní přípitek a přání všeho nejlepšího do nového roku od chotilské starostky Běly Tobolové. Jen o hudební vložku jsme tentokrát přišli, muzikanti se z pracovních důvodů nesešli v dostatečném počtu. Ale zítra na Mikuli by být už měli.

Rok 2019 tedy za sebou symbolicky zavírá vrátka mokrské rozhledny a s tím novým dvoutisícím dvacátým bychom se měli potkat ve vrcholových partiích hory Mikule. Start by měl být na novoknínském náměstí Jiřího z Poděbrad a jít by se tentokrát mělo pravděpodobně přes Sudovice. Pokračování textu

Rubriky: Mokrsko, Prostřední Lhota, Zprávy | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Na oficiálním webu města byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2020

Na oficiálním městském webu byl dne 27. prosince 2019 zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2020. S ohledem na vícepráce na škole a plánovaný nákup hasičské cisterny je tento rozpočet sestaven jako schodkový (-3 072 500 Kč – ten schodek pak samozřejmě bude potřeba nějak dorovnat). Na městském webu jej lze najít zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7119. Lokální kopie se nachází zde: návrh rozpočtu. (Pokud by návrh na městském webu byl ještě aktualizován, zde zůstane verze z 27. prosince 2019 a ta nová se tu někde případně objeví také.)

Jedna z jeho položek možná dá důvody ke škodolibým poznámkám těm, kdo před rokem usilovali  o to, aby městská policie nebyla zřízena, neb je drahá. Podle toho, co je zveřejněno v rozpočtu, by totiž město mělo vydat na „ozbrojenou pěst radnice“ 1 861 000 Kč (z toho by se polovina, tj. 930 500 Kč, měla městu vrátit z Nové Vsi pod Pleší, jejíž veřejný pořádek novoknínské městapo rovněž pomáhá udržovat), což je „poněkud“ víc, než se předpokládalo v době, kdy se o zřízení tohoto orgánu rozhodovalo. Původní narychlo sestavený odhad nákladů byl nižší.

Článek na toto téma zde vyšel 2. ledna 2019 a byl bohatě komentován – k 27. prosinci 2019 je pod ním celkem 12 (slovy dvanáct) komentářů. V uvedeném článku jsou náklady odhadnuty na 1 925 109,00 Kč, což ale měly být náklady na první rok, tj. součet vstupních (tj. víceméně jednorázových) nákladů (které měly činit 564 109,00 Kč) a stálých ročních nákladů (1 361 000 Kč). Oněch 1 861 000 Kč je tedy o rovného půl miliónu vyšší částkou. Nevím samozřejmě, zda do nákladů příštího roku nepřišlo ještě něco z těch nákladů vstupních (splátky služebního vozu?), pak by ta vyšší částka byla vysvětlitelná. Třeba se to dozvíme.

Ještě dodávám, že úplně první letmo načrtnutý odhad nákladů na městskou policii byl součástí podkladů k zasedání zastupitelstva konanému 6. prosince 2018 a je zde: Mestapo-naklady.

Konfliktní by naopak neměly být náklady na hasiče. To, že hasičskou cisternu nutně potřebujeme, je asi jasné nejen jim,  ta dosavadní je zjevně na hranici životnosti a v provozuschopném stavu je udržována jen díky obětavosti zdejších hasičů. Přičemž město má na úseku požární ochrany nějaké úkoly, které si musí řešit samo nebo nechat řešit někým jiným (v tom případě ovšem za úplatu – jako si u nás nechávají řešit požární ochranu sousední Mokrovraty).

Vícepráce na škole již byly projednávány na listopadovém zasedání zastupitelstva. Krátce: přes pět miliónů navíc, na druhé straně to znamená oproti původnímu projektu výrazně kvalitnější (co do životnosti a protipožárních vlastností) stropy posledních pater. Podle dostupných informací rozumnější (a levnější) řešení havarijní situace (stropy se ukázaly být v hoším stavu, než se očekávalo) neexistovalo (i s ohledem na časový pres daný podmínkami dotace).

Aktualizace 2019-12-30

Vyšší náklady na městapo by měly být způsobeny především přijetím čtvrtého strážníka, s čímž se původně nepočítalo. Lze se samozřejmě ptát, nač čtvrtý strážník, když pro Nový Knín a Novou Ves pod Pleší měli stačit tři. Příčinou je to, že vážný zájem o služby novoknínské městské policie projevila i sousední Malá Hraštice. Pakliže smlouva s Malou Hrašticí bude dovedena do zdárného konce, městu by se vrátila větší část nákladů než ta polovina, o kterou se nyní dělíme s Novou Vsí pod Pleší. Netroufnu si tvrdit, že by to byly dvě třetiny – záleží na tom, jakou část kapacity ozbrojené pěsti novoknínské radnice bude chtít Malá Hraštice využívat a jak bude v důsledku toho vypadat případná smlouva. 

Rubriky: Komunální politika, Rozpočty | Štítky: , , , | Napsat komentář

Vyfoceno na Boží hod vánoční

Dne 25. prosince 2019 jsem si udělal výlet do Borotic. Na lesní cestě z Chramišť do Borotic (něco mezi 450 a 500 metry nad mořem) jsem toho dne spatřil několik kvítků. Sedmikráska chudobka – Bellis perennis.

Podle publikace Naše květiny, která vyšla v nakladatelství Albatros v roce 1973, má tato květina kvést od března do listopadu, neboli měla by mít něco přes tři neděle „po sezóně“.

Říkám si, zda se něco podobného dělo i za mých dětských let – na sedmikrásky kvetoucí o Vánocích si z té doby nějak nevzpomínám. Ale kdo ví, možná jsem tehdy jen měl jiné radosti a starosti a to, co kde kvete, mě až tak moc nezajímalo…

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , | Napsat komentář

Vánoční turnaje v sokolovně

Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín pořádá další ročník již tradičních vánočních turnajů.

Uzávěrka již proběhla (byla toto pondělí, tj. 23. prosince 2019), turnaje se uskuteční v sobotu a neděli.

 • 28. prosince 2019 od 09.00 hodin se bude bojovat o pečené kuře v badmintonu.
 • 28. prosince 2019 od 14.00 hodin proběhne zápolení ve florbalu o pečené vepřové koleno.
 • 29. prosince 2019 od 09.00 hodin se uskuteční turnaj v nohejbalu o pečenou husu
 • a konečně 29. prosince 2019 od 14.00 hodin se strhne boj ve stolním tenise o pečenou kachnu.

Uzávěrka, jak již bylo zmíněno, je za námi, takže noví zájemci asi mají smůlu, avšak jistě nastanou i další příležitosti ke sportovnímu vyžití. Vedle tradičního novoročního výstupu na Mikuli (neboli Chvojnou), který je také záležitostí novoknínského Sokola, připomeňme noční orientační závod Novoknínský kurýr, který obvykle probíhá někdy začátkem roku, květnový Novoknínský cyklotrek či červnovou Velkou vodu Ševců. Podrobnosti budou – předpokládejme – uveřejněny opět na oficiálním webu novoknínského Sokola.

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Sokol, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

PF 2020

Všem čtenářům a čtenářkám tohoto blogu, jakož i jejich blízkým i dalekým přeji vše nejlepší do roku 2020; vedle přání z obrázku samozřejmě zdraví, štěstí, soulad s okolím a vědomí sounáležitosti s celým vesmírem. Atd.

Stoupencům víry Bahá’í přeji rovněž vše nejlepší ke svátku Devatenáctého dne měsíce Šaraf (http://www.calend.ru/holidays/0/0/931/ kalendář Bahá’í se skládá z devatenácti měsíců po devatenácti dnech + 4 až 5 mezikalendářních dnů – https://cs.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99).

Rovnou dodávám, že lunární (či přesněji lunisolární) Nový rok podle tradičního vietnamského (Tết Nguyên Đán) či čínského (农历新年 , 農曆新年) kalendáře, který v roce 2020 připadá na sobotu 25. ledna. Tudíž rovnou blahopřeji i k tomuto svátku.

Obrázek je zde zmenšen; v plné velikosti jej lze najít v mraku (neboli anglicky v cloudu) v adresáři (či složce) https://cloud.mail.ru/public/BLhR/ziH1Qk8Cm – a umístil jsem tam i „zdrojový“ soubor ve formátu xcf, který je editovatelný GIMPem (Lze jej  tedy použít k výrobě pfka vlastního, nejlépe podle licence CC BY 4.0).

Cojův citát pochází z písně Муравейник (Mraveniště), která vyšla mj. na albu Чёрный альбом (Černé album) v roce 1990.

Další informace k použité písničce jsem umístil k PFku ve svém „osobním“ blogu, stejně jako adresy, kde si ji lze poslechnout apod.

Rubriky: Přání | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Vánoční přání 2019

Všem čtenářkám i čtenářům tohoto blogu, jakož i jejich blízkým i dalekým, přeji vše nejlepší k letošním vánočním svátkům. Zoroastristům přeji také vše nejlepší ke Dni Mithry, který připadá na 20. prosince, a všem samozřejmě i šťastné prožití zimního slunovratu. A konečně stoupencům víry Bahá’í vše nejlepší ke svátku Devatenáctého dne měsíce Šaraf (http://www.calend.ru/holidays/0/0/931/ kalendář Bahá’í se skládá z devatenácti měsíců po devatenácti dnech + 4 až 5 mezikalendářních dnůhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%E2%80%99%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99), byť ten připadá až na náš Silvestr.

Těm, kdo se zabývají – byť třeba amatérsky pro okruh nejbližších známých – skládáním svých vlastních písniček, případně těm, kdo takovou muziku rádi poslouchají, pak přeji vše nejlepší ke Dni autorské písně, která připadá na 22. prosince (více informací je zde: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3601/ a zde http://www.bardland.net/eventitems/?id=274 – v obou případech rusky). Svátek má původ v sibiřské Čitě, tudíž je rozšířen především v „postsovětském“ prostoru (případně mezi Rusy apod. žijícími na Západě).

Obrázek s přáníčkem je  zmenšen z důvodu úspory místa. V nezmenšené podobě se nachází v „mraku“ služby mail.ru, lze je najít v adresáři https://cloud.mail.ru/public/BLhR/ziH1Qk8Cm – a umístil jsem tam i „zdrojový“ soubor ve formátu xcf, který je editovatelný v GIMPu (takže pokud si někdo bude chtít stvořit přáníčko svoje vlastní, s pomocí GIMPu tak může může učinit, a pak případně šířit to podle podmínek licence CC-BY 4.0; neboli – stručně řečeno – prosím uvést původ díla, z něhož to bylo obšlehnuto (týká se to zejména té básničky); celé, právnicky erudované, znění licence je zde: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs).

Pokračování textu

Rubriky: Přání | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář