Vánoční výstavy zatím jen „po drátě“

Pandemie COVIDu-19 bohužel ovlivnila i tradiční předvánoční výstavy v muzeu: prodejní výstavu dekorací apod. a rovněž výstavu betlémů.

Z důvodu epidemických opatření výstava betlémů začně „po drátě“, konkrétně na facebookovém profilu muzea, od 24. listopadu 2020. Výrobky pro prodejní výstavu jsou hotové, na facebookový profil muzea budou přidány odkazy na výrobce.

Aktualizace – adresa fb profilu novoknínského muzea (kde jsou i ty betlémy) je zde https://www.facebook.com/MuzeumzlataNovyKnin: dnes už tam něco z té výstavy naleznete.

V případě uvolnění situace se výstavy přenesou „do reálného světa“ a bude je možno navštívit i fyzicky. V takovém případě by vstupné na výstavu betlémů v patře muzea činilo symbolických pět korun.

Plakát výstavy

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Kultura, muzeum, Nový Knín, Oznámení, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v listopadu 2020

Následující soupis zaznamenává události, které byly plánovány na listopad 2020. Krizová opatření v souvislosti s pandemií choroby COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 se mění, a tak některé ze zde uvedených událostí mohou být zrušeny či co do rozsahu zmenšeny, případně přeloženy na dobu, která by podle pořadatelů mohla být příznivější. 

Čísla týkající se vývoje pandemie za říjen 2020 jsem se aspoň občas tahat z příslušných zdrojů a silážovat do zvláštního článku. Čísla za listopad snad (člověk má být čestný a opatrný – sliby plnit a zásadně nikdy nic nikomu neslibovat) začnou být uváděna v dalším článku (pokud nenastanou nějaké nepředvídané okolnosti – například mě nepřejede parní válec, ten koroňák si nesmlsne i na mně, apod.).

 • Sobota 07. listopadu 2020 – Nový Knín, sokolovna – vystoupení skupiny Odyssea – taneční zábava (pokud nebude pokračovat koronavirový nouzový stav vyhlášený zatím na 14 dní (oprava: byl vyhlášen zatím na měsíc s tím, že podmínky platné pro prvních 14 dní se mohou změnit podle aktuální epidemické situace) – jeho podmínky by akci znemožnily) – Aktualizace 2020-10-12: zrušeno (- očekával jsem to, teď je to na webu Sokola uvedeno oficiálně; podobně byl zrušen Večer deskových her – a vlastně veškeré sportování v sokolovně)
 • Pátek 13. listopadu 2020, Nový Knín, Čáp – Svatomartinský lampionový průvod (v závislosti na stavu protipandemických opatření)
 • Asi pátek 20. listopadu až sobota 19. prosince 2020, Nový Knín, Mincovna (muzeum) – (před)vánoční výstava betlémů (bez záruky, ohroženo nouzovým stavem) – stav k 2020-10-17: zatím se počítá s posunutím začátku výstavy na úterý 24. listopadu 2020, situace se ale může ještě změnit – zatím to moc optimisticky nevypadá (nouzový stav je zatím prodloužen do 20. listopadu a spíše se dá počítat s jeho pokračováním i po tomto datu než naopak..)
 • Sledujte prosím rovněž:
     • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava; něco jako kalendář je zde: http://www.odbrdkvltave.cz/cs/hlavni-sekce-portalu/kalendar-akci (je asi postupně doplňován)
     • Akce novoknínského Sokola na rok 2020 jsou na sokolském webu zde: https://sokolnovyknin.cz/?p=1684
     • Poměrně bohatý kulturní program pravidelně připravuje synagoga (t.č. kulturní dům) v Dobříši, lze jej nalézt na adrese http://kddobris.cz/. Web bohužel nemá svůj RSS kanál (aspoň jsem jej zatím nenašel), jinak by se odkazy na nejnovější příspěvky objevovaly i v tomto blogu.
     • Kalendář akcí na Dobříšsku a Novoknínsku na rok 2020 jsem nakonec (2020-02-04) nalezl na webu Chotilska zde: https://chotilsko.cz/assets/File.ashx?id_org=5329&id_dokumenty=20030 a rovnou sem z něj přidal některé akce, především ty, které se týkají Nového Knína a blízkého okolí. (Některé dodatečné změny asi nelze vyloučit.)

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Kdy a jak proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, není známo. Je možné, že kvůli koroňákovi se to bude muset obejít bez té parády, strom prostě jednoho večera začne svítit – a po svátcích (budou-li jaké) zase přestane. Jisté je, že v předvánočním čase se neuskuteční tradiční setkání se seniory – snad někdy později.
 • Snad sobota 26. prosince 2020 od 16.00 hodin, Nový Knín, kostel svatého Mikuláše, vánoční koncert Staroknínského chrámového sboru a jeho hostů (v závislosti na stavu pandemie koronaviru – nejen přímo o svátcích, ono se může stát i to, že v onen den budou opatření už částečně uvolněna, ale sbor už nebude mít moc času si ten koncert nacvičit)
 • Neděle a pondělí 27. a 28. prosince 2020 – Nový Knín, sokolovna – vánoční turnaje (v závislosti na stavu pandemie koronaviru)
 • Asi neděle 27. prosince 2020, Libčice, kaple sv. Jana a Pavla od 15.00 hodin, Rybova Česká mše vánoční Hej mistře v podání Staroknínského chrámového sboru a hostů (pokud to nebude znemožněno koronavirem)
 • Čtvrtek 31. prosince 2020 od 13.00 hodin, začátek v Prostřední Lhotě – výstup na Veselý vrch (v závislosti na koronaviru)
 • Pátek 01. ledna 2021 od 13.00 hodin, start v Novém Kníně na náměstí Jiřího z Poděbrad – výstup na Mikuli (v závislosti na koronaviru)
 • Začátek ledna 2021 – Nový Knín a okolí – Tříkrálová sbírka 2021

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Sudovice, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020

Na oficiálním městském webu se konečně objevily termíny zasedání zastupitelstva a rady města (poté, co dvě zasedání zastupitelstva už proběhla). Zachován zůstává obvyklý zasedací den, totiž čtvrtek .

 • Termíny jsou tyto:
  • 12/2020 čtvrtek 16. ledna od 19.00 hod.
  • 12/2020 čtvrtek 20. února od 19.00 hod.
  • 13/2020 čtvrtek 24. dubna od 19.00 hod. – Pozor, je možné, že jeho konání bude ovlivněno krizovým stavem – pak by se konalo „distančně“ a v souvislosti s nouzovým stavem i výjimečně bez účasti veřejnosti (ovšem pak by mělo i omezenou agendu na ty nejnutnější věci, nicméně by tím bylo znemožněno pořízení reportáže z mé strany) – více na webu Ministerstva vnitra– uvidíme však, jak se do té doby situace vyvine (pozn. MH 2020-04-03_ další možností je zasedání přeložit na dobu zmírnění epidemických opatření, pokud není nutno něco řešit opravdu nevyhnutelně – k dnešnímu dni se toto zdá být nejpravděpodobnějším).
  • 14/2020 čtvrtek 25. června od 19.00 hod. – pravděpodobně výjezdní v Libčicích – podle Novoknínského zpravodaje rovněž u šišatého stolu
  • 15/2020 čtvrtek 17.24. září od 19.00 hod. (opraveno 2020-09-06)
  • 15/2020 čtvrtek 19. listopadu od 19.00 hod.
 • Zasedání by se měla většinou konat u šišatého stolu v podkroví radnice, výjimkou bývá  zasedání červnové, které se obvykle koná jako „výjezdní“ v Libčicích – lze předpokládat, že i letos tato tradice zůstane zachována.
 • Zasedání rady jsou neveřejná, proto je zde neuvádím tak podrobně – nicméně najít je lze na oficiálním městském webu zde:
 • Z téhož dokumentu ostatně byly převzaty i termíny zasedání zastupitelstva

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Termíny zasedání zastupitelstva, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Veřejná sbírka na opravu střechy sokolovny

Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín vyhlašuje veřejnou sbírku na opravu střechy sokolovny.

 • Nejprve ty nejpodstatnější údaje:
  • Jelikož každá veřejná sbírka musí být řádně zaregistrována a schválena. je zde na místě uvést příslušné osvědčení. Toto osvědčení vydal Krajský úřad Středočeského kraje a dal mu č.j  091534/2018/KUSK.
   • To, že sbírka opravdu byla řádně vyhlášena a probíhá (a to už od 20. července 2018), lze najít na webu Ministerstva vnitra zde: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=10861 (jen tam vnitráci mají drobnou chybku, protože si jaksi nevšimli, že sokolské jednoty opět – stejně jako za Rakouska-Uherska a první republiky – používají ve svých názvech slovo „tělocvičná“, nikoliv „tělovýchovná“, jak se to psalo za minulého režimu).
  • A ti, kdo uvažují o tom, že by přispěli, samozřejmě potřebují vědět, jakým způsobem to lze učinit. Možnosti jsou dvě:
   • Tou první je bankovní převod – tím lze přispět na zvláštní (sbírkový) bankovní účet zřízený Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Knín právě pro účely této sbírky (takto to vyžaduje příslušný zákon). Tento účet je zřízen u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a má číslo 283975800/0300. Ti, kdo nechtějí být uvedeni v seznamu dárců, nechť tuto skutečnost uvedou v poznámce.
   • Tou druhou možností je vhození do sbírkové pokladničky v podatelně městského úřadu u paní Jany Kolkové.
  • Pravidla pro organizování veřejných sbírek lze nalézt na webu Ministerstva vnitra, a to zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 26. listopadu 2020

Dne 26. listopadu 2020 od 19.00 hodin se – kvůli karanténě na radnici o týden později proti původnímu rozpisu – ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo, a to opět u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice.

Z důvodu epidemické situace radnice přistoupila přenosu přes YouTube zasedání bylo možno sledovat živě ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=WktRAir593c. Zájem o tento přenos byl solidní, „ve špičce“ jej sledovalo přes 30 lidí, ke konci kolem dvaceti. To docela zatěžovalo kapacity připojení, takže přenos se chvílemi trochu „kousal“. Takže opět ne vše jsem dokázal dokonale zachytit.

Asi nejméně populárním bodem bylo projednávání zvýšení vodného a stočného. Tedy hlavně toho vodného. K nějaké konkrétní nové ceně se nedošlo, spíše se projednávalo, JAK vlastně tu cenu stanovit. Samozřejmě je potřeba pokrýt náklady – což se momentálně neděje, už proto, že nynější vodné je totiž nižší, než kolik město platí Chotilsku za vodu z přivaděče ze Záborné Lhoty. A kromě toho je třeba mít nějaký „polštář“ na případné opravy (vodojem není zrovna v nejpepším stavu), odpisy apod. Na druhou stranu legislativa omezuje marži, takže (nehledě na to, že účelem existence veřejné správy není vysávat občany).

Každopádně zastupitelé se nejen kvůli tomuto bodu sejdou na pracovních sezeních, případně některé věci dohodnou přes e-mail. Další zasedání zastupitelstva má být pravděpodobně 17. prosince.

S tímto bodem souvisí i zřízení dobrovolného svazku obcí, který by získal menšinový podíl ve Vodohospodářské společnosti Dobříš a ta na základě toho mohla provozovat mj. (nejen) knínský vodovod a kanalizaci tak, aby to nebylo v rozporu s podmínkami dotace z doby budování kanalizace. A mohl by to být i první krok k případnému pozdějšímu propojení..

V programu naopak nebylo vyhodnocení výběrového řízení na svoz TKO – elektronický nástroj, který byl k jeho  prostředky elektronickéhona zakázku podlimitního rozsahu, totiž  Je ovšem možné, že se to nedá do termínu tohoto zasedání stihnout a bude nutno svolat zasedání mimořádné. (Ono se přece jen rychleji projeví, pokud nefungují popeláři, než když nefunguje nějaké ministerstvo.)

A konečně dojde na některé vzájemné prodeje a koupě pozemků, které vlastně přizpůsobují vlastnické vztahy faktickému užívání předmětných pozemků.

K „populárnějším“ bodům patřilo rozdělení zbylých peněz z fondu sportu a kultury; navzdory nepříznivým okolnostem se podařilo aspoň jakés-takés almužny přidělit fotbalovému SK Nový Knín (150 000 Kč), Sokolu (150 000 Kč) a Junáku (10 000 Kč) .

Samozřejmě se budou projednávat žádosti o dotace – na místní komunikace (momentálně jedna z největších bolestí našeho města), na tělocvičnu a hřiště základní školy a na místa aktivního odpočinku (nakonec za slovo „aktivního“ přibylo i slovo „pasívního“)

Pokud jde o rozpočet, zatím došlo k seznámení s prvním návrhem; případné schválení by mělo být na pořadu 17. prosince.Vzhledem k pandemické situaci je navržen podle reálného vývoje letočního roku, neboli je snaha držet jej „při zdi“.

Poznámka 2020-11-26 23.07: uveřejňuji v trochu syrové podobě, možná ještě dojde k nějakým opravám formulací.

 

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, koronavirus, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, SARS-CoV-2, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 26. listopadu 2020

Dne 26. listopadu 2020 od 19.00 hodin se – kvůli karanténě na radnici o týden později proti původnímu rozpisu – ke svému řádnému zasedání opět sejde městské zastupitelstvo, a to opět u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice.

Aktualizace 2020-11-26 cca 17.20: zasedání bude možno sledovat živě ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=WktRAir593c

Asi nejméně populárním bodem bude zvýšení vodného a stočného. Současná výše vodného je totiž nižší, než kolik město platí Chotilsku za vodu z přivaděče ze Záborné Lhoty – holt pijeme, myjeme a pereme nad poměry, tj. spotřebováváme víc vody, než na kolik stačí naše vlastní zdroje.

S tímto bodem souvisí i zřízení dobrovolného svazku obcí, který by získal menšinový podíl ve Vodohospodářské společnosti Dobříš a ta na základě toho mohla provozovat mj. (nejen) knínský vodovod a kanalizaci tak, aby to nebylo v rozporu s podmínkami dotace z doby budování kanalizace.

Zde bych podotkl, že mi v programu chybí vyhodnocení výběrového řízení na zakázku podlimitního rozsahu, totiž na svoz TKO. Je ovšem možné, že se to nedá do termínu tohoto zasedání stihnout a bude nutno svolat zasedání mimořádné. (Ono se přece jen rychleji projeví, pokud nefungují popeláři, než když nefunguje nějaké ministerstvo.)

K populárnějším bodům patří to, že se budou rozdělovat peníze z fondu sportu a kultury; navzdory nepříznivým okolnostem tam ještě nějaké zbyly, a tak bude možno aspoň částečně podpořit sportovní organizace, jež se (nejen) kvůli pandemii ocitly ve velmi nepříjemné situaci.

S tím (a asi i s výpadky příjmů kvůli koronaviru) asi souvisí rozpočtové opatření, které je dalším z bodů programu.

Samozřejmě se budou projednávat žádosti o dotace – na místní komunikace (momentálně jedna z největších bolestí našeho města), na tělocvičnu a hřiště základní školy a na místa aktivního odpočinku (pozn. MH: slovo „aktivního“ je třeba zdůraznit, o dotace na hřbitovy se nejedná 🙂 )

A konečně se bude projednávat rozpočet na další rok – dadejme, že v tomto bodu není v současné koronové době co závidět. Doufejme, že se podaří jakž takž shodnout na většině bodů. (Nereálné je naopak čekat úplnou shodu – konkrétně se asi přinejmenším po zbytek volebního období zastupitelé a zastupitelka neshodnou na tom, zda má být provozována – a financována – městská policie, oni „Mikolášové“, jak říká jeden nejmenovaný zastupitel. To však jsou legitimní názorové rozdíly, které k pluralitě prostě patří. Horší je, pokud se – z kterékoli strany – dějí nějaké podpásovky.)

A konečně dojde na některé vzájemné prodeje a koupě pozemků, které vlastně přizpůsobují vlastnické vztahy faktickému užívání předmětných pozemků.

Pokud se mi dostanou do pařátů podklady k zasedání, příležitostně je zde uveřejním (citlivé osobní údaje se ovšem budu snažit cenzurovat).

Vzhledem k epidemické situaci se připravuje vysílání zasedání po Mezisíti (čímž se moje zpravodajství možná stane tak trochu zbytečným), konkrétní podobu radnice ještě oznámí.

Aktualizace 2020-11-19: doplněny dostupné podklady, další budou doplněny, jakmile budou k dispozici. Pokud nestihnout přijít geometrické plány pro vzájemný prodej a koupi pozemků v Paškově ulici a V Jalovčinách, bude nutno příslušné body odložit na další zasedání. Už kvůli nutnosti schválit výsledky výběrového řízení na svoz TKO se počítá ještě s prosincovým zasedáním.

Aktualizace 2020-11-23: doplňuji návrh rozpočtu (k příslušnému bodu níže).

Aktualizace 2020-11-25:

Doplňuji skoro všechny podklady, které přišly dodatečně. Především aktualizaci návrhu stanov DSO Pokocábí (jenž by měl získat symbolický podíl ve VHS Dobříš, v důsledku čehož by tato mohla provozovat vodohospodářskou infrastrukturu města v souladu s pravidly dotace na kanalizaci) a další související materiály. Nová verze obsahuje zapracované připomínky z kraje.

Naopak nezveřejňuji zápis stavební komise. Důvodem je to, že vesměs projednával žádosti o odkoupení pozemků, přičemž v zápisu jsou uvedena jména zájemců. To by samozřejmě šlo vyřešit odstraněním oněch citlivých osobních údajů, jenže pak by ten zápis obsahoval prakticky jen to, že kdosi chce odkoupit jakési pozemky a případně je navrhována ta či ona cena. Protože jediným identifikačním údajem k těm pozemkům jsou v tom zápisu právě jen jména zájemců či zájemkyň.

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, koronavirus, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, SARS-CoV-2, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Uzavření Frankovy stezky (= ulice Na Hlinech)

Z důvodu vykládky zemědělské techniky (jde o záležitost firmy Arc Integrity, s.r.o., dříve Arc Office, neboli zřejmě o tu mobilní slepičárnu) bude 16.11.2020 uzavřena Frankova stezka, neboli oficiálně ulice Na Hlinech.Vyznačení uzavírky a dopravní značení naleznete na oficiálním webu ZDE.

Rubriky: doprava, Oznámení, Starý Knín | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Karanténa městského úřadu částečně skončí – otevře se od 16. listopadu 2020

Městský úřad v Novém Kníně je zatím uzavřen z důvodu karantény.

Otevřen by měl být počínaje 16. listopadem 2020. Provoz zatím bude pouze částečný, jednak proto, že někteří lidé jsou stále v karanténě, jednak proto, že stále platí vládní nařízení o krizových opatřeních, které mj. zkracuje úřední dobu na dva dny maximálně po 5 hodinách (v Novém Kníně pondělí 7:00 – 12:00 a středa 12:00 – 17:00).

 • Pro komunikaci využívejte maximálně telefonu a e-mailu.
 • Osobní návštěvu si předem domluvte.
 • Telefony:
  318 593 015 – ústředna
  318 593 216 – Stavební úřad
 •  
  e-mail:
  radnice@mestonovyknin.cz – podatelna
  petr.chmelik@mestonovyknin.cz – starosta
  katerina.salanska@mestonovyknin.cz – stavební úřad
Rubriky: COVID-19, koronavirus, Nový Knín, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 19. listopadu 2020 – zatím ticho po pěšině

Dne 19. listopadu 2020 se má konat zasedání městského zastupitelstva. Osm dní předem (tj. 11. listopadu) měl být zveřejněn program a přinejmenším zastupitelé a zastupitelka obdržet i příslušné pdklady. To se zatím (je 12. listopadu) nestalo a radnice je momentálně v karanténě. Je tedy možné (ba pravděpodobné), že zasedání bude z tohoto důvodu odloženo.

Zatím (2020-11-12 08.19 hod.) však nejsou k dispozici oficiální vyjádření. Sledujte prosím oficiální městský web, kdybych náhodou při aktualizaci tohoto blogu „zaspal“. (Zatím to vypadá na posun o týden, připsáno 2020-11-13.)

Rubriky: COVID-19, koronavirus, SARS-CoV-2, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Městský úřad uzavřen z důvodu karantény

Městský úřad v Novém Kníně je uzavřen z důvodu karantény. Otevřen bude, jakmile to situace dovolí.

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Nový Knín, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Stav choroby COVID-19 na území města – listopad 2020

Údaje k 1. listopadu 2020 za nový Knín a okolí zatím nejsou zveřejněny, k 31. říjnu bylo na území města podle webu novinky.cz 51 aktuálně nakažených občanů (počet uzdravených novinky.cz neuvádějí). Čísla optimisticky rozhodně stále nevypadají. Je proto žádoucí nadále zachovávat dostatečnou obezřetnost. Vládní opatření jsou taková, jaká jsou, nicméně asi nejdůležitější je dodržovat toto:

 • zachovávat odstup od jiných lidí (pozn. MH: obvykle se udává vzdálenost dva metry – od věci není ani používání oněch „náhubků“, které jsme měli povinné po 19. březnu letošního roku) a které jsou opět povinné v uzavřených prostorech a ve veřejné dopravě, včetně zastávek a nyní i tam, kde nelze zachovat dvoumetrové rozestupy,
 • dodržovat hygienu (častěji si mýt ruce apod.) a
 • případné zdravotní problémy, které zavdávají podezření na COVID-19, konzultovat se svým lékařem (možná lépe po telefonu, ať nám zase někdo z doktorů neskončí v karanténě; v případě potřeby se snažit objednávat předem, ať se v čekárně u doktora/-rky neshlukuje víc lidí, než je nutno)
 • Aktualizace počtu nemocných jsou níže.

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Ledro, Nový Knín, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Pokládání věnců v pandemicko-minimalistické podobě

Ani letošní 28. říjen se neobešel bez pokládání věnců k pomníkům obětí I. světové války. Jen byl – jak pandemická opatření velí – osekán na nezbytné minimum a odehrál se v oněch náhubcích, kterých se žel také asi hned tak nezbavíme. Jako obvykle byly věnce položeny k pomníkům v Novém a Starém Kníně, dále k pamětní desce ledrenských exulantů na staroknínském hřbitově a nakonec k pomníku na Kozích Horách a k pamětní desce v Libčicích. Akce začala krátce po (již tradiční) desáté hodině a kolem 10.40 už bylo hotovo. Obavy, že by se to nestihlo do 21 hodin, kdy podle pandemického nařízení vlády nemáme vystrkovat nosy z baráků, tedy ani zdaleka nebyly na místě.

Pokračování textu
Rubriky: Kozí Hory, Libčice, Nový Knín, Reportáže, Starý Knín | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Další epidemická opatření od 28. října 2020 – zákaz nočního vycházení

Vláda vydala další opatření platná od 28. října 2020 (prozatím do půlnoci v úterý 3. listopadu, do kdy zatím platí nouzový stav, očekává se však jeho prodloužení).

 • Mezi 21. hodinou a 4:49 je zakázáno vycházet z domu s výjimkami, kterými jsou:
  • cesty do zaměstnání a zpět,
  • cesty k výkonu povolání,
  • cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  • neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku,
  • venčení psa do 500 metrů od bydliště.
 • Kabinet nařídil práci z domova všude tam, kde to povaha zaměstnání umožňuje.
 • Vláda zakázala prodej na tržištích a tržnicích. Je zakázán i stánkový prodej.
  • Zákaz se nevztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků – vše však z domácí výroby.
  • Zakazuje se konzumace výrobků v prostoru trhů.
  • Na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry.
 • Lázeňské a léčebně-rehabilitační zařízení mohou poskytovat péči pouze lidem, kteří ji mají alespoň částečně hrazenou z veřejného pojištění, nikoli tedy samoplátcům.
 • Maloobchodní prodejny musí mít celou neděli zavřeno.
 • V pondělí až sobotu musí obchody zavřít mezi 20. a 5. hodinou.
 • Zavřít musí kasina, herny a sázkové kanceláře (Pozn. MH: zajímavé je, že kasina a herny byly dosud považovány za natolik nepostradatelnou součást ekonomiky, že se jich dosavadní epidemická opatření – na rozdíl od hospod – nedotkla, až tato. 🙂 )
 • Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, nádraží) (Pozn. MH: Nebylo by logičtější z epidemických důvodů zavřít hlavně prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících? Vždyť v zájmu brždění infekce je, aby se lidé shlukovali co nejméně.), prodejny ve zdravotnických zařízeních.
 • Opatření pro restaurace zůstává – mohou stále prodávat přes okénko.
 • Otevřená zůstanou také květinářství, v prodejně mohou být přítomni maximálně dva zákazníci.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/prehledne-jaka-zprisnujici-opatreni-plati-od-stredy-40340463

A zde jsou předchozí epidemická opatření.

Aktuální data oa pandemii za Českou republiku jsdou zde: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/. Případně jinde ve světě zde: https://www.worldometers.info/coronavirus/ . Čísla to nejsou povzbudivá, takže není čas na nějaký odboj proti těm opatřením, většinu z toho bylo záhodno dodržovat (udržování odstupu apod), i když to nikdo nepřikazoval. Byť zrovna ten zákaz nočního vycházení se mi zdá být motivován spíše tím, aby zase někdo nenačapal někoho z vlády, kterak jedná s jiným politikem v hospodě, která měla být podle nařízení téže vlády zavřená.

A v neposlední řadě uvidíme, jak se ta opatření projeví na konání listopadového zasedání zastupitelstva.

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Oznámení, Praktické informace, SARS-CoV-2 | Štítky: , , | Napsat komentář

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na svoz TKO

Jak bylo zmíněno ve zprávě ze zářijového zasedání zastupitelstva, bylo vypracování (či dopracování – vyjasnění některých sporných bodů) podmínek zadání veřejné zakázky (v podlimitním rozsahu) na svoz TKO v Novém Kníně svěřeno radě. Ta se této záležitosti věnovala 5. října 2020 a výzvu včetně zadávací dokumentace zpracovala a schválila. Samotná výzva a zadávací dokumentace je zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7621 a návrh smlouvy zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7620. Příslušné usnesení rady je zde: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7622.

A zde jsou lokální kopie – výzva zde: Vyzva_TKO_2020 a návrh smlouvy zde: Navrh_smlouvy_TKO_2020

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , | Napsat komentář