Čápa ohrožuje návrh novely zákona

Jak uvedl web Čápa, do Sněmovny míří návrh zákona, který by ve svém důsledku znamenal konec dětských skupin (včetně jednotlivých poboček Čápa), jak je známe dnes. Velmi stručně napsáno: nově by bylo nutno dodržet přísnější podmínky, například mít oddělené prostory na spaní dětí, a krom toho (a to snad je ještě závažnější) by se z dětských skupin staly jesle, což by znamenalo, že by šlo o zařízení pouze pro děti do tří let. A vedle toho by stát na chod těchto – nově již jeslí – přispíval nižší částkou než dosud (rzpočet je děravý stále, v současné koronakrizi dvojnásob, takže do jisté míry to lze pochopit, na druhé straně se můžeme ptát, zda nejde o úspory v duchu hesla „šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí“), což by službu samozřejmě dále prodražilo.

Je tedy pochopitelné, že pracovnice Čápa (a předpokládám i dalších organizací poskytujících podobné služby) se snaží vyvíjet aktivity, které schválení této novely zákona (aspoň v nyní navrhované podobě) zabrání. Jednou z nich je posílání dětských obrázků do Poslanecké sněmovny (na webu Čápa je zde: https://www.dccap.cz/obrazek-pro-poslance/), druhou petice (informace o ní naleznete zde: https://www.dccap.cz/petice-na-zachranu-detskych-skupin/).

K té petici:

PETICE NA ZÁCHRANU DĚTSKÝCH SKUPIN včetně petičního archu
ke stažení ve formátu pdf

Text petice:

Vážení,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla změněna podoba vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen ,,novela“). Stávající podoba novely je pro dětské skupiny likvidační. Prosíme, o zachování podmínek pro poskytování služeb péče o děti v dětské skupině v přijatelné podobě.

 • Prosíme o úpravu § 2 Služba péče o dítě v jeslích

uváděné v novele:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle) a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

do této podoby:

,,Službou péče o dítě  v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.“

 • Prosíme o zachování stávající podoby Zákona 247/2014 Sb. především v oblasti Hlava II § 5 a Hlava III § 15 tak, aby bylo možné nadále pokračovat v poskytování péče v dětských skupinách.
 • Prosíme o zajištění finanční podpory dětských skupin ve stejné výši, kterou mají poskytovatelé služby zajištěnou z Evropského sociálního fondu.

Dovolte poskytovatelům služeb péče o děti i nadále láskyplně pečovat o děti a dopřejte dětem šťastné dětství v přátelském, vlídném a malém kolektivu dětské skupiny.

Autor petice: Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky

Rybníky 27. 7. 2020

Organizátoři (či spíš organizátorky) žádají o šíření petice a dodržování následujících instrukcí:

 • Na petičním archu NEVYPLŇOVAT pořadová čísla podpisů (budou doplněna při kompletaci petice).
 • Podepsané archy předat autorce petice do konce srpna (sněmovna bude novelu projednávat na podzim).
 • Kontakt na autorku petice
  Bc. Nicol Kuthanová, Rybníky 118, 263 01 Rybníky
  e-mail nicol.kuthanova@email.cz, tel. 602 657 511

Pozn. MH: ale možná to postačí předat někomu od Čápa, co já vím…

Otázkou je jen to, zda by se provozovatelé oněch dětských skupin neměli spojit a vytvořit petici společnou (nebo použít společně tu výše zmíněnou) – jde o jejich společný zájem (a myslím i o zájem těch dětí, jež se v těch dětských skupinách nacházejí).

Články k tématu lze najít například zde:

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Sudovice | Štítky: , | Napsat komentář

Dva pozitivně testovaní na COVID-19 na území města

Jak sdělila krajská hygienická stanice (po delší době něco sdělila i městům a obcím) a přetlumočil starosta na oficiálním městském webu, na území našeho města opět zavítal koronavirus. V současnosti (2020-08-06) jsou zde evidováni dva pozitivně testovaní lidé. Je proto žádoucí nadále zachovávat dostatečnou obezřetnost:

 • zachovávat odstup od jiných lidí (pozn. MH: obvykle se udává vzdálenost dva metry – někdy nemusí být od věci ani používání oněch „náhubků“, které jsme měli povinné po 19. březnu letošního roku),
 • dodržovat hygienu (častěji si mýt ruce apod.) a
 • případné zdravotní problémy konzultovat se svým lékařem (možná lépe po telefonu, ať nám zase někdo z doktorů neskončí v karanténě)

Pro srovnání na Ledru a v okolí byla k témuž dni následující situace: na Ledru není žádný aktivní případ (nakazilo se 173 lidí, 30 zemřelo, zbytek se uzdravil – tento stav trvá přes týden, ne-li čtrnáct dní), v Rivě jsou k 6. srpnu 2020 evidováni dva nemocní, Arco nemělo žádný aktivní případ, v celé provincii bylo 82 aktuálně pozitivně testovaných pacientů.

Statistiky navazují na tento článek Další ústup koronaviru (nejen) na Ledru: Ledro, Riva i Arco mají jednociferné počty nemocných (statistiku z 5. srpna zde z něj opakuje)

 • 05. srpna – středa (+3 dny – oproti předchozí statistice ve výše zmíněném článku)
  • Ledro (5281 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 173 lidí (+0), zemřelí 30 (+0), uzdravení 143 (+0), nemocný 0 (-0)
  • Riva del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 172 lidí (+0), zemřelí 16 (+0) a uzdravení 153 (+0), nemocní 3 (+0)
  • .Arco (17 772 obyvatel v roce 2018),
   • nakažení 384 lidí (+0), zemřelí 34 (+0)  a uzdravení 350 (+1), nemocný 0 (-1).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 266 (+2), zemřelí 31 (+0), uzdravení 205 (+13), nemocní 30 (-11)  
  • Trento = Trident = Trient (118 143 obyvatel v roce 2018) 
   • nakažení 702 (+0), zemřelí 47 (+0), uzdravení 647 (+1), nemocní 8 (-1)
  • Celá provincie Trento
   • nakažení 5 606  (+5), zemřelí 470 (+0), uzdravení 5 055 (+26), nemocní 81 (-21) 
  • Celá Itálie:
   • nakažení 248 803 zemřelí 35 181, uzdravení 200 976
   • nemocní 12 646, s mírným průběhem 12 605 a s vážným až kritickým průběhem 41.
 • 06. srpna – čtvrtek (+1 den)
  • Ledro (5281 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 173 lidí (+0), zemřelí 30 (+0), uzdravení 143 (+0), nemocný 0 (-0)
  • Riva del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 172 lidí (+0), zemřelí 16 (+0) a uzdravení 154 (+1), nemocní 2 (-1)
  • .Arco (17 772 obyvatel v roce 2018),
   • nakažení 384 lidí (+0), zemřelí 34 (+0)  a uzdravení 350 (+0), nemocný 0 (-0).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018)
   • nakažení 267 (+1), zemřelí 31 (+0), uzdravení 205 (+0), nemocní 31 (+1)  
  • Trento = Trident = Trient (118 143 obyvatel v roce 2018) 
   • nakažení 703 (+1), zemřelí 47 (+0), uzdravení 647 (+0), nemocní 9 (+1)
  • Celá provincie Trento
   • nakažení 5 610  (+4), zemřelí 470 (+0), uzdravení 5 058 (+3), nemocní 82 (+1) 
  • Celá Itálie:
   • nakažení 249 204 zemřelí 35 187, uzdravení 201 323
   • nemocní 12 694, s mírným průběhem 12 652 a s vážným až kritickým průběhem 42.

 

 

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Ledro, Nový Knín, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v srpnu 2020

Následující soupis zaznamenává události, které byly plánovány na srpen 2020. Krizová opatření v souvislosti s pandemií choroby COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 se sice uvolňují, ale některé ze zde uvedených událostí mohou být zrušeny či co do rozsahu zmenšeny, případně přeloženy na dobu, která by podle pořadatelů mohla být příznivější. Stav nouze v souvislostí s pandemií vyhlášený v březnu skončil 17. května 2020, ale některá opatření mohou trvat ještě déle – na základě novelizace zákona o veřejném zdraví. Očekává se postupné uvolňování některých opatření (i když některá nová ohniska nákazy velí k opatrnosti), data se ovšem mohou změnit v závislosti na vývoji pandemie.

 • Sobota 16. května (přesah z minulých měsíců) až neděle 04.října 2020, Chotilsko, Drtinova galerie – výstava Nádherný svět ticha (ve spolupráci se Společnosti pro historii potápění)
 • Pátek 29. května (přesah z minulých měsíců) až neděle 30. srpna 2020, Prostřední Lhota, Křižovnický špýchar – výstava fotografií Petra Dufka Legendární Rallye Paříž – Dakar, se vším všudy
 • Pátek 31. července a sobota 01. srpna 2020, Malá Lečice – Country Malá Lečice
 • Sobota 01. srpna 2020 od 18 do 24 hodin (povolen posun začátku nočního klidu na 24 hodin), Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad, před prodejnou U Mašků – Kolážo Plážo II. – muziku pouští DJ Martin Mikuláš
 • Pátek 07. srpna 2020 od 19 hodin, Sudovice – stodola čp. 2 (východní část areálu zámku) – vystoupení skupiny Patronky k poslechu a tanci
 • Sobota 15. srpna 2020 , Nový Knín, fotbalové hřiště – vystoupení Viktora Sodomy a skupiny Keks
 • Pondělí 17. až neděle 23. srpna 2020, Nový Knín, areál Oplocenka a okolíVELMI PRAVDĚPODOBNĚ Mistrovství světa v rýžování zlata (nedojde-li ke zhoršení koronavirové situace) 

 • Neděle 23. – středa 26. srpna 2020 – Velká voda Ševců – náhradní termín místo „karanténního“ června
 • Sobota 29. srpna 2020 od 09.00 hod. do 24.00 – Chotilsko, areál Chotilského muzea + protější kaplička archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela – Chotilské posvícení
 • Sobota 29. srpna 2020 od 10.00 hodin – Nový Knín, louka za pilou: Den soutěží v požárním sportu o Pohár starosty města Nový Knín
 • Sobota 29. srpna 2020 – Nový Knín – letní kino (dovolí-li koronavirus) – koncert skupiny Tři sestry
 • Neděle 30. srpna 2020 – Běh na rozhlednu Veselý vrch (náhradní termín místo toho jarního, na kterém si smlsl koronavirus)
 • Neděle 30. srpna 2020 – asi Nový Knín, Oplocenka – Dětský den
 • Sledujte prosím rovněž:
     • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava; něco jako kalendář je zde: http://www.odbrdkvltave.cz/cs/hlavni-sekce-portalu/kalendar-akci (je asi postupně doplňován)
     • Akce novoknínského Sokola na rok 2020 jsou na sokolském webu zde: https://sokolnovyknin.cz/?p=1684
     • Poměrně bohatý kulturní program pravidelně připravuje synagoga (t.č. kulturní dům) v Dobříši, lze jej nalézt na adrese http://kddobris.cz/. Web bohužel nemá svůj RSS kanál (aspoň jsem jej zatím nenašel), jinak by se odkazy na nejnovější příspěvky objevovaly i v tomto blogu.
     • Kalendář akcí na Dobříšsku a Novoknínsku na rok 2020 jsem nakonec (2020-02-04) nalezl na webu Chotilska zde: https://chotilsko.cz/assets/File.ashx?id_org=5329&id_dokumenty=20030 a rovnou sem z něj přidal některé akce, především ty, které se týkají Nového Knína a blízkého okolí. (Některé dodatečné změny asi nelze vyloučit.)

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Na září 2020 byla plánována výprava na Ledro  – kvůli pandemii koronaviru se s pravděpodobností velmi blízkou jistotě neuskuteční. (Ale kéž se aspoň do června 2021 život vrátí jakž takž k normálu. Pak by se uskutečnila aspoň červnová výprava 2021 – a pak snad i ta zářijová)
   • Pozn. MH: ke zrušení červnové (2020) výpravy do Bezzeccy došlo ještě před vznikem paniky kolem koronaviru kvůli zaneprázdnění některých účinkujících (21. červen, kdy se fesťák měl konat, letos navíc připadal na neděli, což není zrovna nejšikovnější)
   • Stav k 31. květnu 2020: Původní termín festivalu 2020 odvolán – pořadatelé uvažují o náhradním termínu na podzim.
   • DRŽME LEDRU PALCE, byli tam na tom zatím mnohem hůř než my! (Stav k 28. červenci 2020: celkem nakažených 173, uzdravených 133 uzdravených, 30 zemřelých – tj. momentálně žádný aktivní případ – což je přece jen optimističtější než koncem května, kdy počet aktuálně nemocných byl 61.
 • Sobota 12. září 2020 od 15.00 – Mníšek pod Brdy – barokní areál Skalka: koncert Nezmarů a Vojty Kiďáka Tomáška
 • Sobota 26. září 2020 – Nový Knín, sokolovna – Noc sokolovenpřeloženo už na 12. června (neboli už se konalo) – pokud si akce nedá repete, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
 • Sobota 3. října od 17.30, Nový Knín, sokolovna – Koncert Bratří Ebenů – spolupořádají Římskokatolická farnost Starý Knín a Charita Starý Knín v rámci Staroknínské pouti

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Sudovice, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Výluka na trati Praha – Dobříš v srpnu až říjnu 2020

Od 1. srpna do 11. 14. října (aktualizováno 2020-07-31 – omlouvám se za nepřesnost) proběhne výluka na trati Praha – Dobříš, a to v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš (Skochovice budou obsluhovány pouze vlaky ve směru na Čerčany).

Přestup na náhradní autobusovou dopravu bude v Praze – Zbraslavi, obsluhovány nebudou stanice Měchenice a Klínec. V Malé Hraštici bude zastávka náhradní autobusové dopravy na autobusové zastávce na návsi, podobně v Nové Vsi pod Pleší (neboli autobusy nebudou zajíždět k nádražím), v Mokrovratech u prodejny a ve vilové čtvrti.

Hlavním důvodem k tak dlouhé výluce je rozsáhlejší oprava mostu přes Vltavu u Měchenic (ale něco se bude opravovat i jinde na trati, poblíž Mníšku bylo lze už teď spatřit u kolejí naskládané pražce na výměnu). Situace je „zpestřena“ ještě tím, že výluka probíhá i na trati Praha – Beroun a část vlaků je vedena odklonem přes most Inteligence a Krč, což trochu „nabouralo“ i jízdní řád mezi Prahou a Vraným.

A pak je situace „zpestřena“ i prázdninovým rozkopáním Štěchovic, což mělo pro změnu vliv na vedení autobusových linek PID.

Výlukový jízdní řád lze najít na webu Českých drah.

Rubriky: Oznámení, vlaky, železnice | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Program Mistrovství světa v rýžování zlata 2020

Logo šampionátu

Logo šampionátu – zde použito v rámci fair use

Týden od 17. do 23. srpna 2020 byl již dříve určen pro Mistrovství světa 2020. Koronavirová pandemie sice původní velkorysé plány drobet zredukovala, ale nakonec se mistrovství přece jen uskuteční. Akci pořádá Český klub zlatokopů ve spolupráci s městem Nový Knín, Muzeem zlata Nový Knín pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje.

English info is on the website of organizators: https://www.novyknin2020.cz/en_GB/

V současnosti vypadá plánovaný program následovně:

 • 17. –18. 8. Registrace
 • 18. 8. Slavnostní zahájení a průvodod 17 hod.
 • 19. –22. 8. Hlavní program – areál Oplocenka:
  • soutěže v rýžování zlata (od 9 hodin do cca 17 hod.),
  • v sobotu finále,od 13.30 soutěž VIP,
  • po skončení závodů slavnostní zakončení a ocenění vítězů

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Kultura, Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , | Napsat komentář

Uzavírka silnice přes Štěchovice

Od 26. června do 31. srpna 2020 bude ve Štěchovicích (okres Praha-západ) uzavřena silnice II/102 z důvodu pokládky kanalizace a úpravy povrchu. To si vyžádá následující dočasné úpravy vedení linek PID:

 • 361 – bude v úseku Slapy, motorest – Štěchovice vedena objízdnou trasou přes Třebenice, Novou Rabyni, Vysoký Újezd a Krňany (tj. nebude obsluhovat zastávku Slapy, na polesí – vyhlídková jízda bude tím pádem ještě kapánek vyhlídkovější)
 • 360 – z Korkyně do Prahy pojede přes Nový Knín a Prachandu v Dobříši a dále po D4. (Neboli přes prázdniny bude k dispozici jinak chybějící víkendové spojení na Dobříš – a spojení do Sedlčan bez přestupu.)
 • 390 – bude v provozu pouze v úseku Štěchovice – Praha, další úseky budou nahrazeny linkami 361 a 485
 • 437 – bude končit na zastávce Slapy, motorest, dále přestup z/na 361
 • 438 – bude končit ve Vysokém Újezdu, dále přestup z/na 361
 • 485 – vložené spoje v úseku Vysoký Újezd – Měřín jako náhrada za zkrácení linky 390

Objížďkové jízdní řády budou k dispozici na webu Pražské integrované dopravy.

Letáček PID ve formátu pdf je zde: 193-20-vývěska Štěchovice uzavírka 4 (jde o tentýž letáček jako v záhlaví, kde ovšem byl převeden do jpg).

Rubriky: autobusy, Nový Knín, Oznámení, silnice | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020

Na oficiálním městském webu se konečně objevily termíny zasedání zastupitelstva a rady města (poté, co dvě zasedání zastupitelstva už proběhla). Zachován zůstává obvyklý zasedací den, totiž čtvrtek .

 • Termíny jsou tyto:
  • 12/2020 čtvrtek 16. ledna od 19.00 hod.
  • 12/2020 čtvrtek 20. února od 19.00 hod.
  • 13/2020 čtvrtek 24. dubna od 19.00 hod. – Pozor, je možné, že jeho konání bude ovlivněno krizovým stavem – pak by se konalo „distančně“ a v souvislosti s nouzovým stavem i výjimečně bez účasti veřejnosti (ovšem pak by mělo i omezenou agendu na ty nejnutnější věci, nicméně by tím bylo znemožněno pořízení reportáže z mé strany) – více na webu Ministerstva vnitra– uvidíme však, jak se do té doby situace vyvine (pozn. MH 2020-04-03_ další možností je zasedání přeložit na dobu zmírnění epidemických opatření, pokud není nutno něco řešit opravdu nevyhnutelně – k dnešnímu dni se toto zdá být nejpravděpodobnějším).
  • 14/2020 čtvrtek 25. června od 19.00 hod. – pravděpodobně výjezdní v Libčicích – podle Novoknínského zpravodaje rovněž u šišatého stolu
  • 15/2020 čtvrtek 17. září od 19.00 hod.
  • 15/2020 čtvrtek 19. listopadu od 19.00 hod.
 • Zasedání by se měla většinou konat u šišatého stolu v podkroví radnice, výjimkou bývá  zasedání červnové, které se obvykle koná jako „výjezdní“ v Libčicích – lze předpokládat, že i letos tato tradice zůstane zachována.
 • Zasedání rady jsou neveřejná, proto je zde neuvádím tak podrobně – nicméně najít je lze na oficiálním městském webu zde:
 • Z téhož dokumentu ostatně byly převzaty i termíny zasedání zastupitelstva

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Termíny zasedání zastupitelstva, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Veřejná sbírka na opravu střechy sokolovny

Tělocvičná jednota Sokol Nový Knín vyhlašuje veřejnou sbírku na opravu střechy sokolovny.

 • Nejprve ty nejpodstatnější údaje:
  • Jelikož každá veřejná sbírka musí být řádně zaregistrována a schválena. je zde na místě uvést příslušné osvědčení. Toto osvědčení vydal Krajský úřad Středočeského kraje a dal mu č.j  091534/2018/KUSK.
   • To, že sbírka opravdu byla řádně vyhlášena a probíhá (a to už od 20. července 2018), lze najít na webu Ministerstva vnitra zde: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=10861 (jen tam vnitráci mají drobnou chybku, protože si jaksi nevšimli, že sokolské jednoty opět – stejně jako za Rakouska-Uherska a první republiky – používají ve svých názvech slovo „tělocvičná“, nikoliv „tělovýchovná“, jak se to psalo za minulého režimu).
  • A ti, kdo uvažují o tom, že by přispěli, samozřejmě potřebují vědět, jakým způsobem to lze učinit. Možnosti jsou dvě:
   • Tou první je bankovní převod – tím lze přispět na zvláštní (sbírkový) bankovní účet zřízený Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Knín právě pro účely této sbírky (takto to vyžaduje příslušný zákon). Tento účet je zřízen u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a má číslo 283975800/0300. Ti, kdo nechtějí být uvedeni v seznamu dárců, nechť tuto skutečnost uvedou v poznámce.
   • Tou druhou možností je vhození do sbírkové pokladničky v podatelně městského úřadu u paní Jany Kolkové.
  • Pravidla pro organizování veřejných sbírek lze nalézt na webu Ministerstva vnitra, a to zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Náš proslulý skorospoluobčan nejen o rasismu ve sportu

Dominik Hašek přebírá cenu

Dominik Hašek přebírá cenu na loňském mistrovství republiky v rýžování zlata

Dominik Hašek, dlouholetý hokejový brankář, který občas pobývá na území našeho města a vlastní zde jednu z nemovitostí, nedávno poskytl rozhovor (byl zveřejněn 6. srpna 2020) Fatimě Rahimi z mezisíťového Deníku Referendum. Asi hlavním důvodem, proč byl o rozhovor požádán, bylo to, že se v červnu asi nejvýrazněji ze známých českých sportovců vymezil vůčimotivačního proslovu(varování: jsou v něm vulgarismy) brněnského mládežnického trenéra Martina Stloukala, jehož úryvky tehdy pronikly na veřejnost.

Rozhovor se vedl nejen na téma oné motivační řeči, ale i o rasismu ve sportu obecně, o poměrech v hokeji v USA, padla tam zmínka i o projektu název Hasek Heroes, který uvedený brankář založil v roce 2001 v Buffalu a který je určen pro děti ze sociálně slabších rodin, o politické situaci v USA, ale řeč samozřejmě přišla i na český hokej.

Celý rozhovor si lze přečíst zde: https://denikreferendum.cz/clanek/31515-rozhovor-s-dominikem-haskem-rasismus-nesmi-mit-ve-sportu-misto

Rubriky: Tělovýchova a sport, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Omezení provozu z důvodu natáčení

V pondělí 20. července 2020 bude z důvodu natáčení omezen provoz na náměstí Jiřího z Poděbrad, zejména budou omezeny možnosti parkování. K tomu lze použít plochu u křižovatky (ulice Na Merendě, Pivovarská a Masnerova) pod náměstím, případně plochu naproti penzionu Maruška (proluka po někdejší židovně).

Zdroj: oficiální městský web

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , | Napsat komentář

Třebsínská zvonička 2020

V sobotu 11. července 2020 od 13.00 hodin
proběhne na návsi v Třebsíně

festival
Třebsínská zvonička

 • Účinkují:
  • Cop (Plzeň, bluegrass)
  • Nezmaři (České Budějovice, folk)
  • Michal Tučný Revival (Plzeň, country)
  • Grass Road (Praha, bluegrass)
  • Grošáci (Praha, country)
  • Pitkin (bývalý člen Banjo bandu Ivana Mládka, zde s kytarou, takže asi něco jako folk)
  • Nové Struny (hudba různých odstínů)
  • Gladly SW (Kladno, country)
  • Kupa (Kladno, americká country)

Pozor, pořadí účinkujících bude pravděpodobně jiné (vizte odkaz níže).

Součástí festivalu bude i soutěž pro okolní chatové osady

Více zde: http://www.trebsinska-zvonicka.cz/program/

Vstupné 150 Kč, děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP zdarma

Díky uzavírce ve Štěchovicích autobus linky 361 z Nového Knína do Prahy či zpět projíždí téměř kolem místa konání festivalu

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

V Živohošti proběhne děkovný koncert pro zdravotníky

V sobotu dne 11. července 2020 proběhne
v živohošťském kostele svatých Fabiána a Šebestiána

Koncert

jako poděkování všem lékařům, zdravotníkům a pečovatelům
při dodržení všech opatření vydaných vládou ČR

 • Program:
  • Zahájení, Benešovské horny
  • Pavel Šporcl, housle
  • Dětská opera Praha pod vedením Jiřiny Markové Krysttlíkové
  • Petr Čech ředitel konzervatoře Praha, varhany
  • Renata Sabongui, scénář a dramaturgie 
 • Na koncertě se podílí:
  • Veterán klub starostové
  • obec Chotilsko
  • město Neveklov
  • Římskokatolická farnost Starý Knín
  • Charita Starý Knín
  • Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Rubriky: Chotilsko, koronavirus, Kultura, Náboženství, Oznámení, Živohošť | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v červenci 2020

Následující soupis zaznamenává události, které byly plánovány na červenec 2020. Krizová opatření v souvislosti s pandemií choroby COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 se sice uvolňují, ale některé ze zde uvedených událostí mohou být zrušeny či co do rozsahu zmenšeny, případně přeloženy na dobu, která by podle pořadatelů mohla být příznivější. Stav nouze v souvislostí s pandemií vyhlášený v březnu skončil 17. května 2020, ale některá opatření mohou trvat ještě déle – na základě novelizace zákona o veřejném zdraví. Očekává se postupné uvolňování některých opatření (i když některá nová ohniska nákazy velí k opatrnosti), data se ovšem mohou změnit v závislosti na vývoji pandemie.

 • Sobota 16. května (přesah z minulého měsíce) až neděle 04.října 2020, Chotilsko, Drtinova galerie – výstava Nádherný svět ticha (ve spolupráci se Společnosti pro historii potápění)
 • Pátek 29. května (přesah z minulého měsíce) až neděle 30. srpna 2020, Prostřední Lhota, Křižovnický špýchar – výstava fotografií Petra Dufka Legendární Rallye Paříž – Dakar, se vším všudy
 • Pátek 3. a sobota 4. července 2020 – Nový Knín – letní kino (dovolí-li koronavirus) – koncert skupiny Škworzrušeno pořadatelem, náhradní termín nebyl stanoven (zrušení koncertu ohlášeno městským rozhlasem 2020-06-08) – ale není to úplně bez náhrady, prostě se bude promítat.
 • Pátek 10. července 2020 – Nový Knín – letní kino (dovolí-li koronavirus) – koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily
 • Sobota 11. července 2020 13.00 hodin – Třebsín, náves: festival Třebsínská zvonička
 • Sobota 11. července 2020 14.00 hodin – Živohošť, kostel sv. Fabiána a Šebestiána – koncert na poděkování zdravotníkům
 • Sobota 18. července 2020, start 13.30 hod. – Prostřední Lhota, fotbalové hřiště – Dětská olympiáda – skákání v pytli, běh mezi kužely, hod míčkem, přenášená pigpongového míčku na lžíci, běh – pokud se soutěže protáhnou, možná bude zajímavé sledovat, jak se děti zamíchají mezi pivní běžce a běžkyně následující akce.
 • Sobota 18. července 2020, start 16.30 hod. – Prostřední Lhota, fotbalové hřiště – Regent pivní běh – běh kolem hřiště spojený s pitím piva (muži 2x 0,5 l, ženy 2x 0,3 l). Jak název soutěže napovídá, konzumovat se bude zlatavý mok z třeboňského pivovaru, což je tuším vůbec nejdéle provozovaný pivovar v Čechách (ostatně nejdéle fungující pivovar v Rakousku se nachází ve Vitorazi, což není až tak moc daleko od Třeboně – kolem čtyřiceti kilometrů).
 • Pátek 31. července a sobota 01. srpna 2020, Malá Lečice – Country Malá Lečice
 • Sledujte prosím rovněž:
     • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava; něco jako kalendář je zde: http://www.odbrdkvltave.cz/cs/hlavni-sekce-portalu/kalendar-akci (je asi postupně doplňován)
     • Akce novoknínského Sokola na rok 2020 jsou na sokolském webu zde: https://sokolnovyknin.cz/?p=1684
     • Poměrně bohatý kulturní program pravidelně připravuje synagoga (t.č. kulturní dům) v Dobříši, lze jej nalézt na adrese http://kddobris.cz/. Web bohužel nemá svůj RSS kanál (aspoň jsem jej zatím nenašel), jinak by se odkazy na nejnovější příspěvky objevovaly i v tomto blogu.
     • Kalendář akcí na Dobříšsku a Novoknínsku na rok 2020 jsem nakonec (2020-02-04) nalezl na webu Chotilska zde: https://chotilsko.cz/assets/File.ashx?id_org=5329&id_dokumenty=20030 a rovnou sem z něj přidal některé akce, především ty, které se týkají Nového Knína a blízkého okolí. (Některé dodatečné změny asi nelze vyloučit.)

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Sobota 01. srpna 2020 od 18 do 24 hodin (povolen posun začátku nočního klidu na 24 hodin), Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad, před prodejnou U Mašků – Kolážo Plážo II. – muziku pouští DJ Martin Mikuláš
 • Pátek 07. srpna 2020 od 19 hodin, Sudovice – stodola čp. 2 (východní část areálu zámku) – vystoupení skupiny Patronky k poslechu a tanci
 • Sobota 15. srpna 2020 , Nový Knín, fotbalové hřiště – vystoupení Viktora Sodomy a skupiny Keks
 • Pondělí 17. až neděle 23. srpna 2020, Nový Knín, areál Oplocenka a okolíVELMI PRAVDĚPODOBNĚ Mistrovství světa v rýžování zlata (nedojde-li ke zhoršení koronavirové situace) 

  • (Upozornění pro nadnárodní těžařské firmy: vykutání mokrských claimů součástí soutěží NEBUDE! – Ani v tomto případě!
  • Podrobnější kalendář událostí Světové asociace zlatokopů je zde: https://www.worldgoldpanningassociation.com/calendar/
  • Web věnovaný samotnému mistrovství lze nalézt zde: https://www.novyknin2020.cz/cs_CZ/ – lze očekávat, že bude dále aktualizován.
  • Stav k 28. červnu 2020: zdá se, že mistrovství se přece jen uskuteční, jen se asi budeme muset obejít bez účasti zámořských zlatokopů.

  • Stav k 28. červnu 2020 – kladné stanovisko zaujala a Zlatokopům poslala rada města, takže už by nic nemělo bránit. Jedině případné zpřísnění opatření.
 • Neděle 23. – středa 26. srpna 2020 – Velká voda Ševců – náhradní termín místo „karanténního“ června
 • Sobota 29. srpna 2020 od 09.00 hod. do 24.00 – Chotilsko, areál Chotilského muzea + protější kaplička archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela – Chotilské posvícení
 • Sobota 29. srpna 2020 – Nový Knín – letní kino (dovolí-li koronavirus) – koncert skupiny Tři sestry
 • Neděle 30. srpna 2020 – Běh na rozhlednu Veselý vrch (náhradní termín místo toho jarního, na kterém si smlsl koronavirus)
 • Neděle 30. srpna 2020 – asi Nový Knín, Oplocenka – Dětský den
 • Na září 2020 byla plánována výprava na Ledro  – kvůli pandemii koronaviru se s pravděpodobností velmi blízkou jistotě neuskuteční. (Ale kéž se aspoň do června 2021 život vrátí jakž takž k normálu. Pak by se uskutečnila aspoň červnová výprava 2021 – a pak snad i ta zářijová)
  • Pozn. MH: ke zrušení červnové (2020) výpravy do Bezzeccy došlo ještě před vznikem paniky kolem koronaviru kvůli zaneprázdnění některých účinkujících (21. červen, kdy se fesťák měl konat, letos navíc připadal na neděli, což není zrovna nejšikovnější)
  • Stav k 31. květnu 2020: Původní termín festivalu 2020 odvolán – pořadatelé uvažují o náhradním termínu na podzim.
  • DRŽME LEDRU PALCE, JSOU NA TOM (ASPOŇ ZATÍM) HŮŘ NEŽ MY TADY! (Stav k 28. červnu 2020: celkem nakažených 173, uzdravených 130 uzdravených, 30 zemřelých – tj. 3 aktivních případy – což je přece jen poněkud optimističtější než před měsícem, kdy počet aktuálně nemocných byl 61 a na druhé straně horší než stav k 17. červnu 2020, kdy byl na Ledru jen jeden nemocný.
 • Sobota 26. září 2020 – Nový Knín, sokolovna – Noc sokolovenpřeloženo už na 12. června (neboli už se konalo) – pokud si akce nedá repete, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Sudovice, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Zemřel Cyril Velebil

Dnes, v pátek 26. června 2020, opustil tento svět
dlouholetý učitel novoknínské školy pan

Cyril Velebil

Odešel tiše, v krásném věku 100 let,
zanechav za sebou jednak rodinu,
jednak několik generací svých žáků.

Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 30. června 2020
(jak symbolické je toto datum pro pohřeb učitele…)
od 11.00 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice na Dobříši.

Requiescat in pace! – Ať odpočívá v pokoji!

Pokračování textu

Rubriky: Nekrology, Nový Knín, Tělovýchova a sport, škola | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 25. června 2020

Dne 25. června 2020 se ke svému řádnému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo.

Tentokrát byla porušena tradice, podle níž se červnové zasedání obvykle koná v Libčicích, a zastupitelé a zastupitelka se sešli u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice.

Na školu se zřejmě nakonec podařilo získat tu výhodnější dotaci (z Ministerstva financí), na straně druhé jen za květen a červen máme v rozpočtu na straně daňových příjmů výpadek dvě mega, což v případě města knínské velikosti vskutku není zanedbatelná částka.

Doplnění z 2020-06-30: V informaci starosty rovněž zaznělo, že se povedlo aspoň provizorně opravit recyklátem povrch v ulici Pod Zámkem. Byla dokončena podlaha v tělocvičně (cena dva milióny). 

Ještě doplnění z 2020-06-30: Svoz odpadu: DOKAS neplní podmínku 80:20, kdy musí 80 % dělat pro Dobříš a 20 % pro okolní obce, dostal pokuty a nyní se pokuší to nějak zredukovat, aby nás mohl svážet, nebo je to poslední rok, co nás sváží. Ty bychom měli vědět do konce července, je možné, že bude svoláno mimořádné zastupitelstvo, které vyhlásí výběrové řízení na nového poskytovatele svozu odpadu. Smlouvu máme do konce roku.

Byl schválen výsledek výběrového řízení na obnovu povrchu komunikace V Jalovčinách, jakož i podání žádosti o dotaci. Tak se obyvatelé snad konečně dočkají. Počkat naopak bude muset (jinak jistě žádoucí) výtah ve zdravotním středisku, hlavně proto, že výběrové řízení jaksi nedopadlo (upřesnění 2020-06-30: cena téměř dva milióny – přitom dotace by byla jen milión – navíc si tam přidali své položky, takže by tu firmu bylo nutno tak jako tak vyloučit). Snad někdy příště – v lepších časech.

Pokud jde o mistrovství světa v rýžování zlata, to se na pořad jednání zastupitelstva nedostalo; v této věci vyjádřila souhlas na svém zasedání rada města, takže konání by – pokud se výrazně nezhorší epidemická situace – nemělo nic bránit.

Z důvodu pracovní neschopnosti a omezené doby vycházek jsem se nemohl zúčastnit, tudíž zpráva je zatím ve velmi stručné podobě a s nejistotou, zda se probíral a byl schválen ten výtah v tom zdravotním středisku, možná zprávu později doplním, pokud se dovím víc. Případné nepřesnosti, které v důsledku mé nepřítomnosti vznikly, se budu snažit opravit. Dodatečná poznámka: Výtah byl odložen – vizte o něco výše.

Inventarizační zpráva již je nějakou dobu na webu stejně jako návrh závěrečného účtu za rok 2019 – v tomto blogu jsou související materiály v článku Závěrečný účet a výsledek přezkoumání hospodaření města a DSO Mikroregion Střední Povltaví za rok 2019

Zasedání se nezúčastnili (byli omluveni) zastupitelé zvolení za Zlatohorce (neboli celým názvem sdružení ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN). Což je, přiznejme si to, dvojsečné. Koalující strany sice mají „klid na práci“ (mohu-li použít výraz oblíbený „soudruhy“ za minulého režimu), ale někdy i opoziční strana, která je v menšině, může upozornit na opomenutou stranu problému a třeba i přesvědčit většinu. (V zastupitelstvu našeho města se tak stalo přinejmenším jednou, kdy se projednávalo, v jak velkém rozsahu má být opravena komunikace v Sudovicích – a také právě díky úsilí opozičních zastupitelů se podařilo prosadit rozumný návrh, aby se ta cesta opravila až na konec intravilánu.)

Každopádně zastupitelstvo své rokování ukončilo kolem deváté hodiny. Podíváte-li se na počet těch bodů níže, možná vás napadne páteční devátá hodina dopolední, ale ono se to – představte si to – „sfouklo“ už do čtvrtečních 21 hodin. (Tady bych se asi moc nezlobil, pokud by se závěrka projednávala trochu déle, samozřejmě pokud by šlo o věcné připomínky, takže by zasedání trvalo řekněme do 22 hodin – ale pokud k tomu nikdo nic nemá, nač to uměle protahovat…)

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, koronavirus, Nový Knín, Oznámení, SARS-CoV-2, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář