Zasedání městského zastupitelstva 11. ledna 2011

Zasedání zahájil starosta města Tomáš Havlíček zhruba v 19.10 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu jedenácti lidí, omluveni byli Josef Kubát, Miloš Nevařil, František Podhorecký a Iva Rambousková.

Návrhová komise byla zvolena ve složení Jan Moravec, Petr Chmelík, Miloš Petřík (Pro / proti / zdrželo se): 8/0/3

Ověřovatelé zápisu: Josef Hejna, Petr Matějíček: 9/0/2
Starosta navrhuje rozšířit program o žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Rozšířený program přijat: 11/0/0

Informace starosty:

Město vyvíjí snahu řešit kritický stav silnice II/114 (zejména v okolí mostu přes Kocábu) a účastnilo se několika jednání s tím spojených (perlička: havarijní oprava schválena sice krajem již na loňské jaro, leč týmž krajem neuvolněny na ni peníze). Přitom sídlo místně příslušné správy cest bylo z Benešova sloučeno do Kutné Hory. Jednání pokračují, věc je navíc komplikována plánovaným vodovodem a kanalizací.

Kanalizace – poslední potřebný podpis by se měl uskutečnit do konce ledna, po konci zimy by se mělo začít kopat.

Přívod vody z Chotilska – nepodařilo se získat souhlas majitele jednoho z pozemků (kypersko-hongkongské realitky, která koupila majetek býv. Státního statku Křivoklát v likvidaci), schvaluje se o několik desítek metrů delší trasa, která se tomuto pozemku vyhne.

Město uspělo s žádostí o dotaci na protipovodňová opatření: hlavně je zde bezdrátový rozhlas, sirény apod. (náklady celkem 3,5 miliónů, z toho 95% dotace, 5% spoluúčast města).

Plnění rozpočtu – zhruba na 105%, netno schválit rozpočtové opatření, které příslušné částky navýší.

Vodovod se bude budovat ve všech hlavních větvích, kde  kanalizace, kromě okolí sokolovny, kde o něj není zájem.

Zprávu starosty bere zastupitelstvo na vědomí: 11/0/0

Schválení rozpočtového opatření podle skutečnosti roku 2010 (zhruba čtyři stránky s čísílky rozdělenými snad i po jednotlivých analytických účtech): 11/0/0

Záměr vzájemného prodeje a koupě částí pozemků mezi městem majitelkou přilehlých pozemků lokalitě Na Skřivanech (odkup části soukromího pozemku zasahujícího do přilehlé cesty a prodej pozemku města zasahující do sousední louky. Schváleno: 10/0/1

Záměr koupě a prodeje pozemků u Tylova náměstí (zahrádka a předzahrádka u soukromého domu patřící městu za soutku patřící majiteli přilehlého domu; město doplatí rozdíl cen celkem 10 Kč: 11/0/0.

Žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje:

Hasiči žádají o repasované požární vozidlo – 1,5 miliónu Kč (spoluúčast 5%) – schváleno: 11/0/0

Pokus o spoluúčast kraje na kanalizaci (cca 2 mil. Kč): 11/0/0

Hřiště u mateřské školky cca 300 tis. 11/0/0

Hřiště u základní školy (částka neuvedena nebo jsem ji přeslechl): 11/0/0

Žádost o dotaci na spoluúčast města na opravě střechy sokolovny (pro Tělocvičnou jednotu Sokol), cca 250 tisíc: 11/0/0.

Diskuse:

Upozornění na nedobrý stav v autobusové dopravě a hrozící redukci spojů. Snaha oddálit rozhodnutí o redukci a případné další kroky, v krajním případě pokusit se financovat spoje, jejichž zrušení by bylo nejbolestivější.

Dopis ohledně sousedského sporu v Sudovicích – město přímo nereagovalo, řešilo se v přestupkovém řízení, které skončilo „patem“, s tím, že jde o nikoli předmět přesstupkového řízení, nýbrž o občanskoprávní spor.

Řešení nakládání s komunálním odpadem: připravuje se změna systému (mluvilo se o ní už na posledním předvolebním zastupitelstvu), kde by se dobrovolný prodej známek na popelnice nahradil povinností připadající na obyvatele a rekreační objekty. Výhodou by bylo zvýšení příjmů, pravděpodobné snížení počtu černých skládek (proč to odvážet někam do pangejtu, když si to stejně musím platit…), vymahatelnost plateb. nevýhodou pravděpodobné snížení třídění odpadu a přinejmenším na dobu přechodu z jednoho systému na druhý značná administrativní náročnost. Očekávané výhody a nevýhody jsou odvozeny ze zkušeností Dobříše a některých dalších obcí, kde na tento systém přešli již před několika lety.

Tristní stav kaple na novoknínském hřbitově: přislíben dar od zatím nejmenovaného sponzora, zadána studie možného využití (po spojení obou dosavadních místností by kaple mohla sloužit jako obřadní siň aspoň pro nejmenší pohřby).

Upozornění na exkrementy od psů (což je viditelné hlavně nyní při oblevě) – zatím bude řešeno upozorněním v Novoknínském zpravodaji.

Upozornění na stav opravy špýcharu: opravu střechy přerušil příliš časný příchod zimy, bude nutno řešit s tím spojené narušení zdiva padajícího do přilehlého dvora.

Změna vytápění zdravotního střediska: zatím zadána studie, zda vůbec má smysl žádat o dotaci na tuto záležitost (jinak město bude muset změnu neefektivního a nákladného vytápění koksem zajistit „ze svého“).
Stav bývalé včelařské školy, památkově cenného stavení, nyní v dezolátním stavu. Komplikováno existencí dvou spolumajitelů, jejichž vzájemné vztahy njsou nejlepší. Uvažuje se o požádání stavebního úřadu o přijetí opatření k nápravě.

Upozornění na cestu od Libčic a u sokolovny – nedodržování maximální povolené rychlosti. Město se pokouší o možnost vybudování retardéru, avšak na jiných než místních komunikacích je nutná výjimka Ministerstva dopravy.

(Pokud jsem na něco zapomněl omlouvám se, tentokrát byla diskuse opravdu bohatá a – světe, div se! – po dlouhé době zastupitelstvo tentokrát zřejmě nehrálo přesilovku!)

Další zasedání se uskuteční v průběhu února.

Kolem 21.00 hodin bylo zasedání ukončeno.

Reklamy
Galerie | Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s