Jak jsem bojoval…

Ten nadpis je vlastně silná nadsázka. Kalašnikova jsem si nikdy nikde nepořídil, barmanský kurs míchání Molotovových koktejlů rovněž neabsolvoval, dvě podkritická množství uranu 235 jsem rovněž nesrážel k sobě tak, aby vzniklo množství nadkritické a nastala tak řetězová reakce. A koneckonců jsem se nezapletl ani do běžné hospodské rvačky, hospod příliš nevyhledávaje, a rvaček tuplem ne. Čili pokud jsem bojoval, tak jen na papíře. A vlastně ani to ne – v době Internetu a e-mailu lze i ten papír ušetřit (A dumat, zda by větší zátěž pro životní prostředí představoval ten ušetřený papír nebo naopak elektřina, kterou spolykal ten počítač při páchání těch e-mailů. A koneckonců ani těch e-mailů nebylo nijak moc. Určitě méně, než by si věc zasloužila.)

Ostatně dovedete si představit, že by někdo šel s ostře nabitým Kalašnikovem bojovat na krajský úřad nebo do Poslanecké sněmovny (hlavního viníka současného stavu si dle svého politického přesvědčení zvolte sami – a zvolíte-li oba, na rozdíl od volebního zákona ani to nebudu považovat za neplatný hlas) za udržení spojů, které padly za oběť úsporných opatření? Schválně: skončil by takový udatný bojovník na Pankráci nebo spíš v Bohnicích? Nevím. Každopádně jsem se přidržel hesla „bojovat neznamená válčit“, které do textu (i názvu) jedné ze svých skladeb protlačila kapela V.A.P (Voice of the anarcho-pacifism), a tudíž mohu tento příspěvek formulovat doma a nikoli v některém z výše uvedených ústavů.

 

Nicméně po jakž takž šťavnatě se tvářícím úvodu, který lehce mohl čtenáře navnadit k očekávání, že v podobném duchu se ponese celý článek, budou následovat již informace a citace spíše suché. A pro někoho možná nezáživné.

 

Že Středočeský kraj dostal ze státního rozpočtu výrazně méně peněz než loni a že to posloužilo jako důvod jednak k úpravě cen jízdného (směrem nahoru, zhruba o dvacet procent), jednak k úpravě počtu spojů (pro změnu směrem dolů – to asi aby se aspoň něčím kompenzoval pohyb cen nahoru), se sdělovacími prostředky táhlo již delší dobu. A existovaly i černější scénáře než ty, jaké se nakonec vyplnily. (Asi proto, aby si lidé řekli: nakonec to nedopadlo tak zle. Koneckonců „nahoře“ podle podobného receptu postupují i v jiných orgánech a institucích. Bez rozdílu partajní příslušnosti.) Ovšem až někdy na přelomu let 2010 a 2011 dostalo město do datové schránky zprávu o tom, které že spoje mají být seškrtány. Což se následně dostalo na městský web. (Současně došlo od Nového roku i k oné úpravě cen.) A 11. ledna i na jednání městského zastupitelstva. O tom, kterých spojů se například mělo zrušení týkat, jsem psal už v jednom ze svých předchozích příspěvků (konkrétně na adrese https://novyknin.wordpress.com/2011/01/14/krajem-chystana-redukce-autobusovych-spoju/).

 

První e-mail jsem odeslal 15. ledna večer paní Humlové, která měla mít na starosti dopravní obslužnost v oblasti kolem Příbrami, Dobříše a Sedlčan (a protože nikde nebyl speciální kontakt na nikoho určeného speciálně pro Novoknínsko, shledal jsem ji tou kompetentní osobou.

Předmět: Redukce veřejné dopravy.

Text přikládám a ponechávám v původním znění – s výjimkou opravy několika interpunkčních chyb a překlepů, jichž jsem si všiml až dodatečně:

Dobrý den, vážená paní Humlová!

Na webu našeho města jsem si přečetl, které autobusové spoje týkající se našeho města hodlá kraj v rámci úsporných opatření zrušit, a není to věru příliš veselé čtení. Jsem ochoten připustit, že k nějakým úsporám asi dojít musí (neb jsme si prostřednictvím svých volených i nevolených zástupců žili nad poměry), ale je otázkou, zda právě tam, kde se k tomu chystáte.

Především protestuji proti plánovanému zrušení JEDINÉHO páru spojů (linky tuším D51) z Nového Knína na Dobříš a Příbram (přičemž v neděli nejede na Dobříš vůbec nic) a zpět. Je to nápad o to bolestnější, že likvidací tohoto spoje je automaticky do značné míry odříznuto spojení z Nového Knína na jih Čech, tj. například do Písku nebo Českých Budějovic.

Neexistuje zde bohužel ani rozumná alternativa v podobě železničního spojení z Malé Hraštice či Mokrovrat, protože první vlak na Dobříš jede o víkendu až kolem deváté hodiny ranní, takže i kdyby zde byla dokonalá návaznost autobusového spoje z Prahy na Příbram (D99), spočtěte si, kdy bych se do Písku asi tak dostal. (Pamatuji doby, kdy autobus v 06.30 v sobotu sice také nejezdil, avšak tehdy ještě jezdil o víkendech první vlak přes Mokrovraty na Dobříš tak, že na konečné byl kolem sedmé hodiny ranní a odtud byl k dispozici autobusový přípoj na Příbram, takže neexistence autobusového spojení z Nového Knína na Dobříš příliš nevadila – na mokrovratskou zastávku to je z Nového Knína zhruba 4 km, což je ještě relativně přijatelné nepohodlí. Jít ale pěšky z Nového Knína až na Dobříš přece jen znamená vstávat nejméně o hodinu a půl dřív, raději však o dvě, nechci-li to brát téměř poklusem.)

Určité úspory by byly možné i při zachování stávající dopravní obslužnosti. Například mníšecká firma František Uher, která zajišťuje některé linky PID, disponuje mikrobusy které používá tam, kde jsou klasické autobusy zbytečně velké. Proč taková vozidla dosud nemá i Bosák Bus? Zrovna sem by se hodily. (Ostatně se domnívám, že by nebylo špatné „zatlačit“ i na výrobce kolejových vozidel, aby uvedli do výroby nějaké vozy vhodné pro méně vytížené železniční spoje. A na SŽDC, aby za jízdu takového vozidla nevybírala tak vysoké „mýtné“ jako za „normální“ vlakovou soupravu. Myslím, že tento tlak by měly vyvinout všechny kraje společně – železnice, jakožto doprava nejšetrnější k životnímu prostředí, by si to zasloužila.) Ranní spoj z Nového Knína by mohl přitom jet jen na Dobříš, protože spoj linky D99 na Příbram tou dobou celkem slušně navazuje a např. osobní vlak do Písku by se z ní v Příbrami (odjíždí odtamtud tuším kolem 07.50 hod.) v pohodě stíhal. A pokud kraj (nebo ministerstvo nebo kdo) poskytuje dopravcům dotace na vozový park, snad by šlo nějak zařídit, aby mezi nakupovanými dopravními prostředky firmy Bosák Bus časem byla i tato méně kapacitní vozidla pro méně vytížené trasy (např. na Kozí Hory opravdu nemusí jezdit autobusy pro 50 lidí, a to ani ve všední dny, protože tolik obyvatel tam ani nežije – ale ti, co tam jsou, se do práce nějak dopravit musí). Jen by bylo dobré zařídit, aby Středočeská integrovaná doprava byla doopravdy integrovaná, tj. aby bylo možno jet z Nového Knína na Příbram na jeden lístek za stejnou cenu bez ohledu na to, zda jde o přímý spoj, nebo se na Dobříši přestupuje. (Nebo přijmout jiná tarifní opatření, aby přestup neznamenal dražší jízdné než jízda přímým spojem.) V systému PID to tak funguje, tak proč ne i v systému SID?

Dále by bylo vhodné zajistit, aby se uvedeným opatřením nezhoršila dopravní obslužnost Obořiště a Dlouhé Lhoty (případně Lhotky). Víkendovou linku D99 v úseku Dobříš – Příbram by bylo možno vést přes uvedené dvě obce a v každé z nich zřídit po jedné zastávce na znamení (to aby prodloužení jízdní doby nebylo příliš veliké). Případně by šlo časem vybudovat zastávky přímo na silnici R4 v sousedství uvedených obcí (jak u Dlouhé Lhoty, tak u Obořiště existuje mimoúrovňové křížení R4 se silnicemi nižších tříd a ve Lhotce podchod, takže přechod přes rychlostní komunikaci R4 z příslušné obce na zastávku pro směr od Dobříše na Příbram by nebylo nutno nijak složitě řešit). Případně by šlo některé spoje linky D99 vést přes Obořiště a Dlouhou Lhotu a jiné přes Rosovice a Suchodol (podobně jako na Dobříši některé autobusy jedou přes Větrník a jiné přes Prachandu).

Další velmi problematickou záležitostí je chystané zrušení posledního večerního spoje z Příbrami, tj. autobusu s odjezdem v 18.55 hodin. I zde je možné, že se jedná o spoj méně vytížený, ale domnívám se, že pro poslední spoje, před nimiž poměrně dlouho nic nejede a po nichž do příštího rána už vůbec nic nejede, by bylo vhodné mít trochu jiná kritéria než pro spoje, které jedou půl hodiny po předchozím a půl hodiny před příštím. Zde bych rád upozornil, že ještě zhruba před dvaceti lety tento spoj jezdil i v neděli (a v pracovní dny poslední autobus z Příbrami do Nového Knína jezdil zhruba ve 22.30 hodin – pro pracující na odpoledních směnách – a je zajímavé, že tehdy na to prostředky ještě byly). Jen by možná stálo za to přizpůsobit dobu jeho odjezdu příjezdům vlaků od Protivína a od Zdic na příbramské nádraží (řekněme s poměrně přijatelným dvacetiminutovým čekáním, což by byla rezerva pro případ, že by např. v důsledku výluk na železnici došlo ke zpožděním). V případě, že by SID byla opravdu integrovaná, by i tento spoj mohl být v úseku Příbram – Dobříš nahrazen spojem linky D98 (pokud by se obslužnost Dlouhé Lhoty a Obořiště zajistila jinak, neb nechci zachování obslužnosti Nového Knína na úkor někoho jiného) a až z Dobříše (a klidně až z Větrníku či z Prachandy) do Nového Knína by mohl být provozován pomocí mikrobusu; tím by se zároveň zlepšila vytíženost (a tudíž i efektivita) zmíněné linky D98 v úseku Příbram – Dobříš a zpět.

Rovněž se mi nelíbí chystané zrušení spoje, který dopravuje cestující na novoknínské náměstí na spoj linky PID 488 odjíždějící v 05.00 hodin do Mníšku pod Brdy. Žádné velké davy tam nejezdí (čili pokud by si Bosák Bus pořídil mikrobusy, i zde by se uplatnily), ale někteří lidé tam přece jen přestupují, jedouce do práce, takže ten spoj přispívá k udržení zaměstnanosti.

Naopak za relativně snesitelnou považuji chystanou redukci spojů na lince 361 (tam, kdy by vynechání dvou spojů prodloužilo půlhodinový interval na hodinový) do Prahy, ale někteří spoluobčané to mohou vidět jinak.

S pozdravem

Miloš Hlávka

Nový Knín

Je možné, že tentýž text jsem zadal i do formuláře pro kontakt s občany na webu Středočeského kraje, ale už si tím nejsem jist. Každopádně odpověď mi odtamtud žádná nepřišla. Dodnes, tj. do 06. února 2011.

 

Když se dlouho nikdo neozýval a redukce spojů (přesněji její první kolo týkající se spojů Středočeské integrované dopravy – opatření na linkách pražské integrované dopravy byla odložena na začátek března) začala vstupovat v platnost, rozhodl jsem se navštívit web rodné Matičky Strany našeho pana hejtmana, Slunéčka našeho jasného, Milovaného Našeho Vůdce, atd. atd., soudruha Kim-Ir-Sena, pardón, MUDr. Davida Ratha. Totiž web České strany sociálně demokratické. (Připadá-li vám, že jsem na tu partaj – a jejího představitele – poněkud nabroušen, asi ano. Ale na kterou nejsem, že…? Například pan exhejtman Bendl má u mě kvůli prodeji sanatoria na Pleši – a to zřejmě hluboko pod cenou – také pěkný vroubek až vrub.)

 

I poslal jsem jim – tedy na e-mailovou adresu info@socdem.cz – (31. ledna 2011) rovněž cosi ne zcela lichotivého. Konkrétně toto:

Předmět: Likvidace veřejné dopravy ve Středočeském kraji

Dobrý den,

protestuji touto cestou proti nekoncepčním úsporným opatřením v dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji (prosazovaným „Vaším“ hejtmanem MUDr. Rathem), konkrétně proti ÚPLNÉ likvidaci přímého víkendového spojení z našeho města do Příbrami. Ještě před dvaceti lety na lince Nový Knín – Dobříš – Příbram dopravovalo cestující o víkendech několik párů spojů, nyní ANI JEDEN. Ke zrušenému autobusu v 06.30 přitom neexistuje ani alternativa v podobě vlakového spoje (do Mokrovrat na nádraží bych v pohodě došel a ještě před deseti lety jezdil v sobotu a neděli vlak, který byl kolem 07.00 hodin na Dobříši) nebo aspoň oklikou s přestupem v Mníšku pod Brdy (první spoj tímto směrem odjíždí z Nového Knína až v 08.25 hod.). Poraďte mi prosím sobotní a nedělní spojení z Nového Knína na Příbram tak, abych stihl vlak odjíždějící v 07.49 hodin do Písku.

S pozdravem

Miloš Hlávka

Nový Knín

Dlužno dodat, že na tento mail odpověď již přišla. Partajní sektariát, pardón, sekretariát, si je zřejmě vědom potřeby získávat voličské hlasy přece jen o něco více než jeden poněkud excentrický (ne-li „sekernický“) hejtman. Ta odpověď byla stručná a moc nevyřešila, ale i tak díky za ni. Její text přináším:

 

Dobrý den, pane Hlávko,

Děkujeme za Váš email. Přeposílám panu Rathovi a také Vám posílám odkaz na Středočeský kraj, kde najdete i další kontakty, jelikož Váš dotaz patří do této kompetence. http://www.kr-stredocesky.cz

S pozdravem

Iva Kelčová, sekce PR a marketingu

 

Co mi tedy zbývalo? Paní Kelčové v rámci možností slušně odpovědět. Stalo se tak 2. února letošního roku. Kopii dostal i pan hejtman MUDr. David Rath.

 

Předmět: Re: Likvidace veřejné dopravy ve Středočeském kraji

Dobrý den, vážená paní Kelčová,

děkuji za odpověď jakož i za přeposlání mého nespokojeného e-mailu panu hejtmanovi.

O webové adrese Středočeského kraje vím, ostatně první pokus o korespondenci v této věci jsem vedl s paní Humlovou, která (aspoň podle zmíněného webu) měla mít na starosti veřejnou dopravu v oblasti Příbrami, Dobříše a Sedlčan.

Ten e-mail jsem odesílal 15. ledna večer, dodnes mi však nepřišla odpověď. Myslím, že si ho najdu v odeslané poště a rovněž přepošlu Vám a panu hejtmanovi (panu starostovi už ne, ten už ho dostal, když jsem ho posílal paní Humlové).

Dodám, že oproti původnímu záměru zůstal v pracovní dny (aspoň prozatím) zachován poslední večerní spoj odjíždějící z Příbrami do Nového Knína v 18.55 hod., značná nespokojenost však panuje se zrušením odpoledního školního spoje z Nového Knína na Kozí Hory a Chramiště, což se podle Příbramského deníku dotklo celkem osmi žáků a žákyň.

Pokud jde o zrušený jediný sobotní spoj z Nového Knína do Příbrami: pravdou je, že chůze je zdravá (a kdo jiný by to měl vědět lépe než pan MUDr. Rath, že?) a v případě potřeby dokážu v sobotu dojít i na Dobříš, i když je docela otravné vstávat kvůli těm deseti kilometrům nejméně o hodinu a půl dřív (tj. vstávat o půl páté, chci-li být v Písku kolem deváté), co však si počnou ti, kdo tak pohybliví nejsou? Jsem dokonce ochoten uznat, že spoj v 06.30 hodin opravdu příliš vytížen nebyl – ale nebylo to také tím, že zde byl nasazen jediný pár spojů, takže zájemce o použití veřejné dopravy neměl příliš na výběr, kdy se vrátit? (Možná je problémem také to, že někteří lidé nevědí o možnosti cestovat spoji Pražské integrované dopravy přes Mníšek pod Brdy, přitom je to díky použití tarifu PID a jeho zonaci za stejné peníze jako přímý spoj z Dobříše do Nového Knína .)

V každém případě se domnívám, že se v této věci šetřilo ve spěchu a nadělalo to mnohem víc zlé krve, než muselo.

S pozdravem

Miloš Hlávka

Nový Knín

Panu hejtmanovi jsem – ve shodě s předchozím textem – poslal i text svého předchozího mailu. Odpověď dosud žádná. Že by ten chlap nevěděl, že v roce 2012 by měly být krajské volby? Ale co, možná mu na jejich výsledku až tak moc nezáleží, když podle mayského kalendáře má prý beztak nastat konce světa…

 

A výsledky?

Ono to bylo vlastně napsáno už výše, ale rekapitulaci si neodpustím.

Zatím nás čeká ještě „druhé kolo“ – to mají být uvedena do života úsporná opatření na linkách Pražské integrované dopravy.

Sobotní spojení s Příbramí bylo tak jako tak zrušeno. Přišli jsme o přípoj od Libčic na první mníšecký (linka 488 PID) autobus. Něco ubylo ve směru na Kozí Hory a Chramiště, takže děcka musí odpoledne ze školy pěšky. Naopak se zdá, že zůstal zachován spoj v 18.55 z Příbrami do Nového Knína.

Nejsem samozřejmě tak naivní, abych se domníval, že byl posledně jmenovaný spoj byl zachován kvůli jednomu mailu. Ale kdo ví, třeba zde podobných hlasů bylo vícero. Možná někdo na krajském úřadu projevil aspoň elementární dávku rozumu… Nebo jen byly původní záměry poněkud nadsazeny. Aby bylo z čeho slevovat a lidé si řekli: nakonec to nedopadlo tak zle. Protože, jak už jsem napsal, „nahoře“ koneckonců podle podobného receptu postupují i v jiných orgánech a institucích.

Bez rozdílu partajní příslušnosti.

Reklamy
Galerie | Příspěvek byl publikován v rubrice doprava, Komunální politika se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.