Zasedání zastupitelstva 28. dubna 2011

Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil starosta města Tomáš Havlíček zhruba v 19.15 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu 11 lidí, omluveni byli čtyři.

Návrhová komise nebyla zvolena – starosta vysvětlil, že na nedávném školení, jehož se zúčastnil, se dověděl, že návrhová komise není nutná. Zřizovala se, pokud se usnesení formulovalo a schvalovalo vcelku. Jelikož se usnesení schvaluje po jednotlivých bodech, není jí zapotřebí.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Matějíček a Hejna: (pro / proti / zdrželi se hlasování) 9/0/2

Starosta Tomáš Havlíček navrhuje rozšířit program o:
– schválení smluv o úvěru (finacování spoluúčasti na kanalizaci II. etapa) a revolvingovém úvěru (krytí DPH na výstavbě kanalizace – vždy mezi odevzdáním DPH v rámci platby závazku za stavební práce na kanalizaci a přijetím odpočtu po podání přiznání k DPH za dané období) – přidání bodu schváleno: 11/0/0
– schválení podílu na programu regenerace památkové zóny spoluúčast na restauátorsckých pracích na hlavním oltáři kostela sv. Mikuláše: město přispěje 20 %  – 28000 Kč, Římskokatolická církev jakožto majitelka kostela 10 % – 14000 Kč, dotace 98000 Kč; na restaurování Imaculaty u kašny má přispět dotace ve výši 102000 Kč. – zařazení do programu schváleno: 11/0/0
– schválení IV. změny územního plánu (výstavba soukr. zdrav. zařízení na Kozích Horách, zařazení do zastavěné plochy chbějícího cípku parcel v Sudovicích (které jsou již prodány). Schváleno 11/0/0

Pan Josef Mácha navrhuje
– ustavení komise životního prostředí – zařazení do programu schváleno: 11/0/0

Pan František Podhorechý navrhuje zabývat se vyhláškou o psech: zařazeno: 11/0/0 Rozšířený program zasedání schválen 11/0/0

Informace starosty o investičních akcích:

V případě schválení úvěru (bude v dalších bodech této zprávy ze zasedání) se v pondělí 02. května 2011 má podepsat smlouva, 03. května se předává staveniště a ve středu 04. května by měly začít práce ve Starém Kníně (a následně na dalších úsecích, např. v ul. Na Potůčku).
Perlička: stavba kanalizace byla ohrožena tím, že projekt je starý 2,5 roku a v něm je uvedeno potrubí typu, který už se nevyrábí (bylo nahrazeno inovovaným s trochu jiným číslem) – příslušná úřednice si to nechtěl nechat vysvětlit, že jednou je to takhle v projektu… Ale snad i to spěje k dobrým koncům.

Silnice II/114 – ve středu 27. května se začalo pracovat, trasa byla pracovně rozdělena do šesti úseků, z nichž tři nemají být výstavbou kanalizace dotčeny, a na nichž lze tedy začít pracovat co nejdříve, na ostatních po položení příslušné části kanalizace.

Propojení vodovodu Chotolsko – Nový Knín – připraveny jsou podklady ke stavebnímu řízení, jinak se nic výrazně nezměnilo.

Protipovodňová opatření: běží výběrové řízení.

Pan Podhorecký se zajímá o to, jak dlouho za normálních okolností trvá projednávání projektu takové kanalizace. Starosta odpovídá, že zajištění pozemků a trasy tak tři čtvrtě roku, dalšího půl roku vypracování projektu a asi tak rok a tři čtvrtě stavební řízení a vyřizování financování apod. Pan Podhorecký tudíž navrhuje, že by se mělo začít pracovat i na přípravě analizace v Libčicích. Starosta souhlasí, že by se dalo na tom začít dělat a dát to do usnesení. projekt je ostatně v podstatě připraven – jen je zde změna, že místo původně uvažovaného přečerpávání do Nového Knína by Libčice měly svou vlastní čističku.

Zastupitelstvo bere na vědomí 10/0/1

Vyhláška o nakládání s TKO

Schválení obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s tuhým komunálním odpadem (bude stanovena min. čístka na obavytele místo dosud v podstatě dobrovolných svozových známek), podle vzoru podobné vyhlášky, která vcelku úspěšně funguje již tři roky na Dobříši apod.
Schváleno: 11/0/0; konkrétní finanční stránku (výši poplatků) bude řešit návazná vyhláška, kterou připraví rada města do příštího (červnového) zasedání zastupitelstva.

Rozpočtové změny

– v zásadě jen účetní záležitosti, kdy se příjmová i výdajová část změní o stejné částky: jde hlavně o dopad plátcovství DPH (město je plátcem DPH od 01. listopadu 2010) a od toho se odvíjející změny systému účtování vodného a stočného mezi městem a Vodohospodářskou společností. Schváleno: 11/0/0

Majetkové záležitosti

Libčice – Hory: záměr prodeje:
– pozemky 555/12, 555/13 jde o mez a býv. skládku přiléhající k nynějším pozemkům zájemců. Schváleno 11/0/0 – pozemek 555/11 – Schváleno 11/0/0
( v obou případech za cenu 350 Kč/m2)

Kozí Hory – záměr prodeje:
– 557/9 – část příjezdové cesty k domu, která beztak neslouží nikomu jinému: Schváleno 10/0/1

Nový Knín – záměr prodeje lesíka u třešňovky nad kravínem a příjezdové cesty: zájem projevil člověk, kterého nikdo ze zastupitelů nezná osobně a který naívc ani neudal adresu, jen jméno, telefon a e-mail. Rada, která toto již projednávala, doporučila tento záměr neschválit.
Zastupitelstvo jí dalo za pravdu a poměrem 0/11/0 tento záměr skutečně neschválilo.

Podobně byl neschválen záměr kupců jednoho z domů v Sudovicích, kteří chtěli odkoupit část návsi s rybníčkem + studnou, rada rovněž nedoporučila schválit. Ani zastupitelstvo tento záměr neschválilo: 0/11/0.

Libčice:
Vzájemný prodej mezi městem a nynějším majitelem bývalé školy v Libčicích: jde o výměnu pozemků 9 m2 a 2m2, tj. město de facto prodává 7 m2. Pan Podhorecký navrhuje cenu celkem 700 Kč. Zastupitelstvo schvaluje: 9/0/2.

Starý Knín: Odkup části pěšiny z Kozohorské ulice na Skřivany, do níž zasahoval cíp pozemku jedněch ze sousedů. 5m2, celkem za 175 Kč. Schváleno 11/0/0

Nový Knín – Prodej: Pozemky části náhonu k bývalému Čámských mlýnu poblíž Tylova náměstí vlastníkům sousedního domu, celkem 140 m2 za odhadní cenu 8470 Kč. Schváleno: 9/0/2

Nový Knín: Záměr zřídit věcné břemeno příchodu a příjezdu na parcelu 88/1 z Pivovarské ulice: schváleno 11/0/0.

Schválení úvěrů na kanalizaci

Úvěr na spolufinancování výstavby II. etapy splaškové kanalizace ve výši 17 miliónů korun se splatností 18 let a náklady úvěru 3,5 miliónu korun u České spořitelny. Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět bank, dvě reagovaly a Česká spořitelna nabídla výše uvedené podmínky. Schváleno 11/0/0TAKŽE DOUFEJME, ŽE VE STŘEDU 04. KVĚTNA 2011 SE NA TÉ KANALIZACI PO DLOUHÝCH LÉTECH SHÁNĚNÍ KONEČNĚ ZAČNE PRACOVAT.

Revolvingový úvěr na krytí DPH (vždy mezi jejím zaplacením v rámci platby přijaté faktury za stavební práce a jejím vrácením městu v rámci odpočtu po podání daňového přiznání) o celkové výši do 4 miliónů korun a splatný do 31.03.2013: Schváleno 11/0/0.

Dotace na památky

Spoluúčast 28 000 Kč na restauraci oltáře v kostele sv. Mikuláše v rámci programu regenerace městské památkové zóny a přijetí dotace na restauraci sochy Immaculaty u kašny na náměstí (celková výše dotace na obě akce z Programu regenerací městských památkových rezervací a zón, jak již bylo uvedeno u schvalování rozšířeného programu, činí 200 000 Kč): schváleno 11/0/0.

Komise životního prostředí a vyhláška o psech

Ustavení Komise životního prostředí ve složení Josef Mácha, Jaromír Petřík a Jan Hájek. Schváleno 11/0/0.

Vyhláška o psech: rada připraví první návrh do příštího zastupitelstva podle vzoru okolních obcí a měst (Mníšek pod brdy, Dobříš, Svaté Pole, Rybníky, Drhovy,…). Schváleno: 10/0/1

Diskuse a závěr

V diskusi zazněly příspěvky týkající se havarijního stavu cesty z Havlíčkovy ulice na Flusárnu (čekalo se, jestli pod ní nepovede kanalizace – prý ale nepovede, takže majitelé přilehlé nemovitosti, kteří havárii této komunikace nechtěně zavinili, mohou začít pracovat na nápravě), prodeje ovoce a zeleniny z auta na náměstí (konstatováno, že Tržní řád, který vymístil stánky z náměstí na tento způsob prodeje nepamatuje a vlastně ani nelze vybírat poplatek za zábor veřejného prostranství, protože on tam ten prodavač de iure parkuje a parkování je tam zadarmo, aspoň než se přijme případná novela vyhlášky, která by řešila i tento způsob prodeje – jinak to ale nikoho zvlášť nepálí, hlavním účelem tehdy přijatého Tržního řádu bylo odstranění z náměstí stánků se zbožím pochybného původu), a cesty od Stavebnin Alf k výzkumáku (oprava začne letos).
Dále zazněla stížnost na počínání jakési partičky tropící výtržnosti (převracení kontejnerů, krádeže pečiva složeného u obchodu apod.) několik nocí prý z pátku na sobotu (starosta opravil, že šlo o noci ze soboty na neděli). Byla upozorněna Městská policie Mníšek a možná přijde i nikoli kouzelník, nýbrž policie státní.
A na závěr jsme se dočkali i jednoho sousedského sporu ze Sudovic v přímém přenosu. Protože neznám podrobnosti, nemohu je blíže uvést.

Kolem 21.30 hodin bylo zasedání ukončeno.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání zastupitelstva 28. dubna 2011

  1. Pingback: Kanalizace – jeden z důvodů jejího zdržení? | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.