Zasedání zastupitelstva 19. dubna 2012

 1.   Zahájení
   • Starosta zahájil zasedání cca v 19.07 hodin
 2.   Volba ověřovatelů zápisu.
   • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Josef Kubát, Jan Hranický (pro / proti / zdrželi se): 12  / 0 / 2
 3.   Schválení programu.
   • Navrženy změny – vyřadit body stavba na p.č. 61/4 k.ú. Starý Knín + věcné břemeno Sudovice (nemáme posudky), zařadit přijetí dotace na kanalizaci a žádost o dotaci na regeneraci MPR a MPZ (oltář u sv. Mikuláše)
   • Program po změnách schválen 14/0/0
 4.   Informace o investičních akcích.
   • Kanalizace – pan Budař (zakladatel firmy PROMONT, která onu kanalizaci buduje – pozn. MH) podle svého zdroje prý ujistil, že ministr životního prostředí schválení dotace právě dnes podepsal, zítra či v ponělí by smlouva mohla být na stole. (Pozn. MH: Aktualizace: ještě se to – ale doufejme opravdu jen krátce, tak o den – zpozdí: podle sdělení starosty města při našem náhodném setkání v obchodě 20. dubna odpoledne se věc od ministra musí vrátit zpět na SFŽP a až ten vyzve město k podpisu smlouvy.)
   • Budeme žádat (roněž na SFŽP) i o dotaci na vodovod (zatím se žádalo „jen“ na tu kanalizaci), a to nejen po Kníně, ale i na přivaděč ze Záborné Lhoty
   • Protipovodňová opatření – je už vybudováno (rozhlas, srážkoměr, čidlo u Topinkových), přijetí dotace budeme schvalovat dnes
   • Zastupitelsvo bere na vědomí  14/0/0
 5.   Projednání návrhu stavby na p.č. 61/4 v k.ú. Starý Knín.
   • Vyřazeno z programu
 6.   Rozpočtová změna č. 2/2012. Ve skutečnosti už změna č. 3 – nějaké drobnosti – přesuny uvnitř kapitol schvalovala rada.

   • Změny: Navyšovaly se příjmy a výdaje na svoz odpadu (v souvislosti se změnou systému svozu), nečekaný výdaj na úpravnu vody ve škole spjatou s kotelnou se přesunul z jiné kapitoly v rámci školy, přesun mzdy pí. L. mezi kapitolami (muzeum), 3000000 na příjmecha výdajích na kanalizaci (DPH – budeme platit ve fakturách, berňák bude proplácet jako nadměrný odpočet), 2000 studie na hřbitovní kapli
   • Schváleno 14/0/0
 7.   Přijetí dotace ze SFŽP. (Jde konečně o tu dotaci, na kterou tak dlouho čekáme? – pozn.MH)
   • Ne, původně to nebyla ta očekávaná kanalizace, mělo jít o dotaci na protipovodňová opatření, ale vzhledem k dnešní zprávě sem byla i ta kanalizace zařazena. Tedy: Zastupitelstvo schvaluje dotaci SFŽP na II. etapu splaškové kanalizace se spoluúčastí města ve výši 17 000 000 Kč. Ing. Radek Hrubý navrhuje úpravu formulace (protože v podmínkách nemusí být přesně těch 17 miliónů, to byl strop): Zastupitelstvo schvaluje dotaci SFŽP na II. etapu splaškové kanalizace se spoluúčastí města podle rozpisu ve smlouvě se SFŽP, maximálně  ve výši 17 000 000 Kč. Starosta souhlasí a usnesení je schváleno v takto upraveném znění: 14/0/0.
   • Dotace na protipovodňová opatření se spoluúčastí města 10 % (spoluúčast celkem 311 873,40 Kč, pokud jsem dobře slyšel). Schváleno 14/0/0
 8.   Zrušení Obecně závazné vyhlášky Města Nový Knín č. 2/98 včetně dodatku.
   • Šlo o vyhlášku o hracích automatech a poplatcích z nich. Vzhledem ke změně zákona, který poplatky z hracích automatů řeší jinak, nic jiného nezbývalo, takže schváleno (se zpětnou účinností od 1. ledna, od kdy platí nový zákon) 14/0/0.
 9.   Majetkové záležitosti:
  •  Záměr prodeje části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. Kozí Hory (přesunutý z minulého zasedání). Probráno, zda by ten pozemek nemohl být městu k něčemu dobrý – nemohl. Záměr schválen 13/0/1
  •  Záměr prodeje části pozemků p.č. 191/5, 182/1 a 1183 v k.ú. Starý Knín. Diskuse o ceně. Jde o poměrně velkou rozlohu užívaného pozemku (v podstatě použitelného jako další stavební parcela, i když zatím není zasíťován), proto by měla být použita vyhláška o min. ceně 350 Kč za čtverečný metr, v úvahu by měl být vzat i znalecký posudek, který tu cenu může ještě zvýšit. V usnesení nebude cena, která není definitivní, uvedena. Schváleno 14/0/0
  •  Záměr prodeje části pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Nový Knín. Po diskusi, zda by ten pozemek nebyl dobrý pro přístup ke Kocábě např pro hasiče (nebyl, neprojede po něm ani osobák) schváleno 14/0/0
  •  Záměr prodeje pozemku p.č. 380/7 v k.ú. Starý Knín. Soutka o výměře 15 m2: schváleno 14/0/0.
  •  Záměr koupě a prodeje částí p.č. 84/4, p.č. 105/2 a části p.č.  83/2 v k.ú. Starý Knín. – jde o pozemky u letního kina, rozlohy směňovaných pozemků jsou do posledního metru stejné (287 m2). Schváleno 14/0/0
  •  Koupě a prodej částí p.č. 982/2, p.č. 196/10 a p.č.  196/2 v k.ú. Starý Knín. Rozdíl mezi prodávanými a kupovanými pozemky 116 m2 (víc město prodává než kupuje). Cena 1240 Kč ve prospěch města. Schváleno 14/0/0.
  •  Prodej pozemků p.č. 20/2, 20/3, části p.č. 930 a části p.č. 764/1 v k.ú. Starý Knín (Dlážděná ulice). Schváleno 14/0/0
  •  Schválení věcného břemene v k.ú. Chramiště. Jde o věcné břemeno pod komunikací – kabelizovaný rozvod nízkého napětí. Schváleno 14/0/0
  •  Schválení věcného břemene v k.ú. Sudovice – vyřazeno z programu.
 10.  Diskuse.
  • Starosta popisuje situaci se schody u domu č. 4. Majitelé nechali zpracovat projekt, požádali o vyjádření příslušné orgány včetně památkářů, avšak aniž si na tato vyjádření počkali, začali stavět. Když přijela památkářka, byla značně nespokojena (dle vyjádření starosty: vyskakovala čtyři metry – no, to by nemělo daleko ke světovému rekordu, pokud by jej rovnou nepřeskočila – pozn. MH – nakonec prosadila některé změny, například ty schody v této podobě). Na základě uvědomění si, že schody stojí na městském pozemku (i na základě diskuse na webu – osobně se divím, že si to dřív neuvědomili na stavebním úřadu, to by snad přece jen mohli – pozn. MH), bylo zahájeno řízení o odstranění stavby (ovšem není vyloučeno dodatečné stavební povolení) Starosta požádá památkářku (se kterou má jinak jen dobré zkušenosti), aby vysvětlila důvod svého stanoviska. Já osobně navrhl, že by to chtělo nějaké speciální setkání s veřejností, které by se věnovalo speciálně Knínu, protože těch věcí je tady víc (včetně dlouholetých bolestí – dodávám zde – pozn. MH). Pan krása upozornil, že pod schody možná vedou kabely elektrického rozvodu (což by byl větší problém než vzhled těch schodů). Pozn. MH (2012-04-21): Dodatečně jsem se díval na stopy výkopu na chodníku a mám pocit (mohu se samozřejmě mýlit – a nebylo by to poprvé a ani naposled v mém životě), že to (naštěstí pro majitele onoho domu) možná nebude tak žhavé – stopy vyjmutého a znova osazeného asfaltu se nacházehí blíž k obrubníku – je to vidět na jedné z mých fotek – totiž zde. Samozřejmě je otázka o stopy jakého výkopu jde – tj. zda se nejedná třeba zrovna o vodovod či kanalizaci a ty kabelové rozvody nakonec přece jen nejsou blíž k domům. Každopádně otázka schodišť byla na stavebním úřadu znovu otevřena.
  • Hřbitovní kaple: dotaci jsme od kraje nedostali, rozpočet přitom je 400 000 Kč, sponzor (pan Fafejta slíbil polovinu, tj 200 000 Kč, je otázka, zda se podaří najít v rozpočtu ten zbytek.
  • Špýchar – dokončí se přeložení střechy, čímž se budova zabezpečí proti dalšímu chátrání, a následně se bude usilovat o zázrak v podobě dotace na kulturně-muzeální využití (zatím to moc nadějně nevypadá)
  • Proběhla kratší diskuse o tom, nakolik pracovníci DOKASu kontrolují platnost známek na popelnicích. Rovněž zaznělo (už v předchozím průběhu zasedání) to, že asi bude potřeba změnit den svozu obsahu kontejnerů určených pro rekreanty – když se vyvezou v úterý, rekreanti, pro které jsou určeny, je často najdou již plné – proto by to chtělo vyklápět je v pátek.
  • Chtělo by to udělat něco se světlem u Lojzy
  • Možná by bylo dobré instalovat semafor u přechodu na dětské hřiště – dá se sehnat už od 120 000 Kč, přitom by byl nejspíš účinnější než příčný práh (na který by město beztak nedostalo povolení – jak zaznělo v diskusích na některých z předchozích zasedání – pozn. MH).
  • Příští zasedání se uskuteční zřejmě opět v podkroví radnice; v létě sice bylo zvykem konat je v Libčicích, ale hospoda, kde se obvykle konalo, je zavřená.
 11.  Závěr. Kolem 21.05 hodin bylo zasedání ukončeno.
Galerie | Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Reportáže se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání zastupitelstva 19. dubna 2012

 1. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2012 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s