Zasedání 18. dubna 2013

Řádné zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 18. dubna 2013 – již tradičně – v zasedací síni v podkroví radnice. Tentokrát došlo oproti původnímu programu ke změnám: byly zařazeny dva nové body, záměr odkupu jednoho pozemku (pod komunikací v Sudovicích) a rozdělení prostředků v rozpočtu určených na sport. Naopak udělování čestných občanství (z řad obyvatel partnerského Ledra) bylo odloženo na příští zasedání zastupitelstva (20. června) – až se doladí, jak a komu přesně ta občanství udělit.

 1. Zahájení
  • Zasedání městského zastupitelstva bylo zahájeno zhruba v 19.15 hodin. Dostavilo se 10 zastupitelů (a žádná zastupitelka).
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jan Hranický a Jan Hejna (Pro / proti / zdrželi se )  –  9/0/2.
 3. Schválení programu
  • Byly nově zařazeny dva body:
   • Záměr koupě pozemku 106/24 v k.ú. Sudovice
   • Rozdělení prostředků z rozpočtu na sport
  • Program zastupitelstva po rozšíření byl schválen 10/0/0
 4. Informace o investičních akcích
  • Kanalizace
   • Firma nyní pracuje v plném nasazení – ve čtyřech až pěti partách; nedojde-li k nepředvídaným okolnostem, měl by se konec roku stihnout (hotovo asi 65 % prací)
   • Snahou je do června dokončit Sudovice, Vilovou, Vyšehrad, tak aby bylá možná částečná kooaudace těchto úseků (stavební povolení platí do června, bude nutné jeho prodloužení, snahou města je, aby o toto prodloužení bylo nutno žádat pro co nejméně úseků).
   • V Masnerově a Tyršově ulici bude nutná asi sedmitýdenní (číslem 7 týdnů) uzavírka (víme, jak „široká“ tamní komunikace je), připravme se na dopravní komplikace; předpokládá se, že to vypukne po svátcích v červenci (asi od 8. července 2013), tj. v podstatě přes celé prázdniny.
   • Potíže se očekávají v Kozohorské ulici, kde postačí rýpnout do země a rozsype se celá dlažba.
   • Letos by na výstavby kanalizace měla navázat rekonstrukce silnice z centra do Sudovic.
  • Vodovod – díky dotaci bylo možno zařadit do výstavby další větve – Sudovice, Jalovčiny
  • Přípojka ze Záborné Lhoty – vbrzku by měla proběhnout schůzka s p. Neudorflem (ZS Dobříš) ohledně věcného břemene na trasu přivaděče přes pozemek patřící ZS Dobříš
  • Zdravotní středisko (zateplení + změna vytápění) – připravuje se projekt k realizaci, pokud bude včas, samotné práce by se měly stihnout letos v létě (logickou podmínkou je, aby se na tom pracovalo mimo topnou sezónu)
  • Komunikace k jatkám a čističce, chodník od radnice k hotelu; výběrové řízení na to druhé se bude muset opakovat, původní projekt neschválili památkáři, protože nechtějí na náměstí v památkové zóně zámkovou dlažbu
  • Zastupitelstvo bere na vědomí 10/0/0
 5. Schválení rozpočtové změny
  • Změna byla vyvolána převážně postupem prací na kanalizaci a vodovodu (ale i prezidentskými volbami) se dokla následujících kapitol:
   • Volby (příjem a výdej ve stejné výši – v součtu nula od nuly pojde)
   • Prodej multikáry (koupil se náklaďáček, multikára v dezolátním stavu se stala pro město zbytečnou, projevila o ni zájem plzeňská firma, která se těmito vozidly zabývá, město za ni utržilo 30 000 Kč)
   • Vodovod
   • Kanalizace
   • Muzeum
   • DPH
  • Celkově se rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšil cca o 8 miliónů v neprospěch města, je kryto čerpáním úvěru
  • Schváleno 9/0/1
 6. Zvolení předsedy kontrolního výboru
  • Důvod změny – v době, kdy odstoupil ze zastupitelstva pan Matějíček, se zapomnělo, že byl členem kontrolního výboru, ten se tak ocitl bez předsedy; bylo nutno  to napravit
  • Po kratší debatě („Vezme to někdo? … Ty bys to nevzal?“) navržen Jan Hájek
  • Zvolen 9/0/1
 7. Schválení čestného občanství
  • Čestnými občany by měli být navrženi členové ledrenské rodiny Bondiových, která zde za I. světové války žila a poté celou dobu podnes udržovala styky s rodinou Růžičkových; tento bod byl odložen na příští zastupitelstvo, aby se do té doby doladily podrobnosti.
 8. Schválení spoluúčasti města na restaurování oltáře
  • Jedná se o hlavní oltář v kostele sv. Mikuláše na náměstí Jiřího z Poděbrad, město se má podílet 57 200 Kč (celková hodnota kolem 200 000 Kč).
  • Schváleno 10/0/0
 9. Majetkové záležitosti
  • Prodej pozemků p.č. 1090/3 a 1090/4 v k.ú. Libčice – celkem 158 m2 . Prodáno za odhadní cenu 8140 Kč. Schváleno 8/0/2.
  • Revokace usnesení č. 7/15-2012-ZM – jednalo se o směnu pozemků pod domem v Sudovicích, kde část stavení byla na pozemku města a naopak (menší) část přilehlé komunikace patřila majitelům domu. Než se tato směna dotáhla do konce, původní majitel stavení prodal. Proto původní usnesení záměru prodeje bylo upraveno tak, aby v něm figurovala nová majitelka domu. Cena 7200 Kč ve prospěch města. Schváleno 9/0/1.
  • Záměr prodeje pozemku p.č. 557/10 v k.ú. Kozí Hory. Jde o část nepoužívané a zarostlé návsi v dolní části Kozích Hor. Rozloha 107 m2 . Schváleno 9/0/1.
  • Záměr koupě pozemku p.č. 106/97 v k.ú. Sudovice. Jdeo odkup soukromého pozemku pod komunikací, celkem 178 m2 . Schváleno 10/0/0.
  • Nově zařazený bod: Záměr koupě pozemku 106/24 v k.ú. Sudovice, celkem 138 m2 . Rovněž jde o pozemek pod komunikací (zde navíc muselo mezitím proběhnout dědické řízení). V současné době je v běhu zápis do katastru nemovitostí, ten by se měl stihnout zhruba do doby, kdy se bude schvalovat samotný prodej. Záměr schválen  10/0/0.
  • Nově zařazený bod – rozdělení prostředků na sport podle návrhu sportovní komise.
   • Vyčleněných 400 000 Kč bylo rozhodnuto rozdělit takto:
    • 220 000 Kč – TJ Sokol Nový Knín;
    • 180 000 Kč  – SK Nový Knín fotbal.
   • Při rozdělování prostředků bylo rozhodnuto, že budou přiděleny těm organizacím, jež se starají o nějaký majetek, a to na jeho údržbu (v průběhu projednávání tohoto bodu Radek Hrubý na zastupitelstvo v tomto směru i apeloval) – tj. jde zde o sokolovnu, hřiště, fotbalové kabiny apod. Na činnost samotnou je nutno shánět prostředky jinde. Proto se také letos nedostalo na další organizace. Radek Hrubý žádá, kdyby se náhodou našla nějaké volné prostředky, aby bylo možno pamatovat i na sport. Starosta nechce vyvolával přílišný optimismus z výsledků plnění rozpočtu za první tři měsíce, ale zdá se, že změna rozpočtového určení daní by mohla přinést přece jen lepší efekt než loni nový způsob vybírání poplaků z hracích automatů (kde došlo spíše k propadu). Ale zatím je rozhodně příliš brzy na nějaké sliby.
   • Některé dříve podporované akce se bez příspěvků města obešly – Novoknínský triatlon našel sponzora, příspěvek nepotřebovali ani zlatokopové, protože ti získali na startovném v soutěži v rýžování zlata více, než původně očekávali.
   • Je možné, že sokolovna se v budoucnu stane majetkem města – byl zahájena nějaká jednání v tomto směru.
   • Rozdělení prostředků na sport schváleno 9/0/1
 10. Diskuse
  • Schody do krámů u Vietnamců (dům č.p. 4 na náměstí Jiřího z Poděbrad) – stále se čeká na vyjádření památkářky (každopádně budou muset jít pryč – bez ohledu na stanovisko památkářky)  nejpozději v okamžiku, kdy tam ČEZ bude potřebovat něco kopat, neb má pod nimi položené vedení.
  • Silnice do Sudovic – obrovská díra: čeká se na začátek sezóny obalovny, aby to šlo zalít trvanlivějším materiálem
  • Podmínky prodeje moravské zeleniny z auta: město přistoupilo k výběru nájemného v souladu s vyhláškou (10 Kč na m2  a den) – v případě tohoto auta to dělá zhruba 50 Kč za den.
  • Skládka při silnici do Záborné Lhoty (bývalá skládka TKO):
   • Pozemek patří městu,
   • má jej pronajatý pan Provazník, který z něj platí nájemné a má přesně stanoveny podmínky, co a v jakém množství na něj lze ukládat.
   • Dovozem stavební sutě apod. se vyřešilo překrytí staré zátěže.
  • Tarasy podle Kocáby: letos by Povodí chtělo stihnout úsek od Sirotkova mlýna k jezu (u Brunclíků předpokládám – pozn. MH), napřesrok od jezu ke hřišti.
 11. Závěr
  • Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno kolem 20.30 hodin.

P.S. Od minula, kdy byl pořízen, dlužím čtenářům a čtenářkám tohoto blogu obrázek onoho velkolepého šišatého stolu, jež město pro účely zasedání pořídilo a o němž jsem se v článku z minulého zasedání zmiňoval. Nuže, pořídil jsem jeho fotky a ty zde zveřejňuji. Byly pořízeny v okamžiku, kdy se rytíři šišatého stolu, totiž zastupitelé, teprve scházeli, díky čemuž je aspoň kousek tohoto nového vybavení starobylé radnice na snímcích vidět.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

4 reakce na Zasedání 18. dubna 2013

 1. Pingback: Program zasedání mastupitelstva 19. září 2013 | Nový Knín

 2. Pingback: Program zasedání zastupitelstva 19. září 2013 | Nový Knín

 3. Pingback: Zasedání městského zastupitelstva 2013-09-19 | Nový Knín

 4. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2013 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.