Zasedání městského zastupitelstva 2014-06-19 – hospoda v předpremiéře

Zastupitelé vystupují z aut

Starosta města Tomáš Havlíček vystupuje z auta

Rozhovor

Rozhovor

Dne 19. června 2014 se v hospůdce Na Návsi v Libčicích uskutečnilo pravděpodobně předposlední (nenastanou-li důvody pro svolání zasedání mimořádného) zasedání novoknínského městského zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014. Tentokrát s poněkud opožděným skládáním zastupitelského slibu. Bylo však potřeba nahradit Ivu Rambouskovou, která se v dubnu vzdala mandátu z důvodu odstěhování z Nového Knína do Liberce.

Zasedání bylo zároveň předpremiérou pro hospodu, kde se konalo, protože v ní probíhala menší rekonstrukce a do 20. června 2014 mělo být zavřeno. Chvíli panovaly obavy, zda zasedání nebude přesunuto do blízké libčické hasičárny, ale nakonec se ukázalo, že sál je připraven, a tak zastupitelstvo mohlo zasedat v něm.

 1. Rozhovor

  Rozhovor

  Zahájení.

  • Zasedání bylo zahájeno cca v 19.03 hodin. Dostavilo se 11 (slovy jeenáct) zastupitelů. Zbytek byl omluven.
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu navrženi Josef Kubát a Jan Hranický
  • Zvoleni (pro / proti / zdrželi se hlasování) 9 / 0  / 2
 3. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ivy Rambouskové 11/0/0
  • Slib složil a novým zastupitelem (na poslední dvě zasedání) se stal Stanislav Foukner
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí přijetí mandátu a složení slibu Stanislavem Fouknerem 11/0/0
 4. V hospodě

  V hospodě

  Schválení programu.

  • Program schválen v zásadě v původná podobě (bez dodatečně přidaných bodů, jen některé byly rozděleny do více částí, protože zákon vyžadoval, aby se o nich hlasovalo odděleně) 11/0/0
 5. Informace o investičních akcích.
  • Kanalizace
   • Firma (PROMONT) měla na závěrečnou úpravu vozovek naklusat dnes (19. června 2014), zatím se tak nestalo, město s ní bude jednat.
   • Stavbu je potřeba uzavřít i „papírově“ – bude se shánět a vyplňovat řada lejster.
   • Přípojky: lidé se postupně hlásí (a připojují).
   • I díky tomu se podařilo úspěšně vrátit Novým Dvorům půjčku z konce loňského roku – poslední splátka odešla 18. června 2014 (město mělo prostředky dříve, vázlo to na tom, že účet u Poštovní spořitelny měl nějaké denní a týdenní limity plateb, které nebylo možno překročit), ačkoliv:
    • ke dni zasedání byla na účtu města částka zatím jen za jeden z prodávaných bytů v Libčicích (a částky za další byty byly teprve různě „na cestě“)
    • a dosud nebyla prodána jedna z parcel v Sudovicích poté, co od koupě  předchozí zájemce z rodinných důvodů odstoupil.
   • Nejpozději příští týden by proto měl být odeslán do Nových Dvorů dopis s poděkováním.
  • Vodovod – dokončuje se (jen) to, co bylo rozděláno v souvislosti s kanalizací, čeká se na další dotační výzvy – žádná, která by se týkala vodovodu, zatím nebyla vypsána
  • Přivaděč ze Záborné Lhoty – finance byly přiklepnuty, je ale nutno znovu zpracovat některá rozhodnutí pro referát životního prostředí na Dobříši, která nebyla uznána, neb „propadla“.
  • Zdravotní středisko – vše téměř hotovo, se SFŽP je nutno projednat to, že dodavatel se rozhodl změnit subdodavatele tepelného čerpadla, takže tato poslední část se zadrhla na dobu, než to bude ze strany SFŽP schváleno.
  • Přístavba MŠ – všechna vyjádření potřebná ke stavebnímu povolení již jsou hotová, žádost o stavební povolení se zpracovává.
  • Popovodňové rekonstrukce – půjde o cesty na Červenou, ke Kosařovu mlýnu, jakož i na Hranice a o mosty v majetku města („kamenný“ most na Tylovo náměstí a most k Čermákovým mají být opraveny, ostatní nahrazeny novými).
  • Zpevnění svahu v Pivovarské ulici – pracuje se na výběrovém řízení.
  • Zastupitelstvo vzalo na vědomí 11 / 0  / 0
 6. Schválení rozpočtové změny 5/2014.
  • Příjmy upraveny v bodech:
   • volby do €-parlamentu
   • byty
   • zdravotní středisko
   • pohřebnictví (nájmy za hrobová místa – letos se obnovovaly končící nájemní smlouvy na více hrobů než v jiných letech)
   • kanalizace včetně přípojek
  • Výdaje upraveny v bodech (prakticky týchž):
   • volby
   • vodné
   • kanalizace
   • zdravotní středisko + byty
  • Schváleno 11 / 0 / 0
 7. Schválení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018.
  • Pro volební období 2014 až 2018 byl opět schválen počet 15 zastupitelů/-ek.
  • Schváleno 11 / 0 / 0
 8. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Města Nový Knín
  • Přezkoumání hospodaření města bez výhrad – zastupitelstvo bere na vědomí 11/0/0
  • Závěrečný účet: zastupitelstvo schvaluje 11 / 0/ 0
  • Účetní závěrka: zastupitelstvo schvaluje: 11 / 0 / 0
 9. Majetkové záležitosti:
  • Prodej pozemků část p.č. 87 a část p.č. st 111/1 v k.ú. Nový Knín.
   • 87/6 a 1078 za 150 Kč/m2 (prodáno R.H.) – celkem cca 134 m2
   • Schváleno 10/0/1 (zdržel se za účelem předejití střetu zájmů)
  • Prodej pozemku část p.č. st 111/1 v k.ú. Nový Knín.
   • celkem 500 Kč za 4 m2
   • Schváleno 10/0/1 (stejný důvod zdržení se hlasování)
   • Cena geometráku přijde k dražšímu pozemku (tj. k tomu z předchozího bodu – pokud jsem dobře pochopil).
  • Prodej pozemku p.č. 557/11 v k.ú. Kozí Hory.
   • Celkem 110 (?) m2 za 24 760 Kč (podle odhadu)
   • Schváleno 11/0/0
 10. Nečekaný host

  Nečekaný host. Pejsek žel nedbal na to, že světelné poměry v sále nejsou nejlepší, což s sebou nese delší expozici snímků, a tak jeho hlava je rozmazána k nepoznání…

  Diskuse – jednalo se zejména o následující body

  • Dopravní značení – zazněla otázka možnosti posunutí značky „začátek obce“ v Sudovicích (to asi přes policajty nemá šanci projít), případně dalších opatření ke zlepšení kázně řidičů, a to nejen v Sudovicích (uvažovalo se o signalizaci pro přechod pro chodce u mateřské školky, to neprošlo přes policajty), šanci by to mohlo mít u dětského hřiště u sídliště.
  • Parkování na trávníku (tedy na tom, co z něj zbylo) u obchoďáku při vyústění Žižkovy ulice na náměstí Jiřího z Poděbrad:
   • Existovaly pokusy, jak tomu nějak zabránit, ale možná se to vyřeší tím, že družstvo COOP Jednota chce nynější (podle mého názoru značně neforemný) obchoďák zbourat a nahradit novým (doufejme pohlednějším), u něhož by ráda řešila i parkování. Problémem je, kam s (velmi dobře zásobeným) železářstvím pana Karafiáta, které má výpověď ke konci letošního prosince (a sortiment jehož obchodu  je pro město důležitý – další železářství zde nemáme).
  • Mluvilo se i o nepořádku kolem kontejnerů. A o tom, že jedna paní přišla na to, kterak „vydolovat“ nějaké věci i z kontejneru na textil pro charitativní účely, z něhož by to teoreticky nemělo jít (jak vidno, tak to jde). Když byla upozorněna, pro jaké účely tam ten kontejner byl umístěn, prý pravila, že bere jen pytle, které se vzpříčily u vstupu.
  • Fotopasti – uvažuje se o dvou a jejich umístění na nějaká předem vytypovaná místa (asi se nebude příliš nahlas vykřikovat, na která přesně, nehledě na to, že ta se mohou časem obměňovat).
  • Setkání s kronikářem – zájem mají i Libčice, možná by šlo konat něco podobného po dohodě pana Máchy a paní Kolkové.
  • Novoknínští hasiči by potřebovali nové auto, protože

   • udržování stávající tatrovky v provozuschopném stavu již vyžaduje neúměrné množství práce.
   • Jenže podle vyjádření starosty města se zdá být „na spadnutí“ dotační výzva, a proto by bylo lepší počkat na ni (pravda, už do příštího volebního období) než to honem kupovat „ze svého“.
   • Teprve pokud by to nevyšlo, by se dalo uvažovat o nějakém leasingu či úvěru.
  • Školka: záměr přístavby se zdržel z důvodu, že firma, která slibovala projekt, se k tomu nakonec moc neměla, takže ji bylo nutno vyměnit – nyní se to snad konečně pohne (jak již bylo uvedeno v informaci výše v bodu 5). Ono se předtím uvažovalo o půdní vestavbě, protože proč nevyužít tak rozlehlou půdu, že? Jenže tomu zabránily požární předpisy – půda by se nacházela asi o tři čtvrtě metru výše, než z jaké je u podobného typu budovy možné evakuovat.
  • Hřbitovní kaple Nový Knín – dotace z kraje nevyšla. (Kraj vyhověl žádosti o tu největší dotaci, žádostem o ty menší ne.) Tak by bylo dobré tu kapli aspoň zakonzervovat proti dalšímu rozpadání – byla aspoň vyspravena střecha, aby tam nezatékalo. Ale projekt prý máme hezký. (Nestálo by za to někde jej zveřejnit?)
  • Libčičtí hasiči postrádají ve svém okolí rozumný pozemek, který by mohli využít pro cvičení svých dětských družstev – zatím se cvičí ve značně neuspokojivých podmínkách, například na cestách. Odpověď: snad by se šlo dohodnout s křižovníky, kteří mají nějaké pozemky zrestituovat, například rybníček s okolím u bytovek pod kaplí.
 11. Závěr – zasedání skončilo zhruba ve 20.47 hodin.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Zastupitelstvo se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 reakcí na Zasedání městského zastupitelstva 2014-06-19 – hospoda v předpremiéře

 1. Pingback: Termíny zasedání městského zastupitelstva v roce 2014 | Nový Knín

 2. Pavel Moravec napsal:

  Dobrý den. Můžete zjistit zda se podařilo vyřešit přesunutí železářství pana Karafiáta do jiných prostor? Co jsem slyšel tak železářství v listopadu končí bez náhrady, což je nesmírná škoda jelikož tak dobré a levné železářství nikde v okolí a snad ani v Dobříši není. Navíc místo něj mají údajně vzniknout další potraviny, což mi přijde vzhledem k množství okolních obchodů dost zbytečné a nechápu jak se všechny uživí. Škoda že si město při prodeji pozemku pod obchodním domem místo navýšení peněz nesjednalo podmínku že v jednom patře musí být železářství.
  Každopádně nemohlo by se město nějak angažovat a nějaké prostory pro železářství pomoc najít?

  • Miloš Hlávka napsal:

   Také jsem o tom přemýšlel – na zasedání padla myšlenka využít nějaké prostory ve dvoře za domem č. 4, tj. za vietamnským obchodem – ale hned zaznělo, že by asi nebyly zcela vyhovující – tuším kvůli možnosti (nákladnosti) vytápění. Padla i otázka, nakolik by se tam dalo zajet s náklaďákem, ale na to tuším pan Konopásek či někdo jiný od hasičů odpověděl, že při loňském zásahu (z něhož se nakonec vyklubalo připálené jídlo či něco podobného) se tam s hasičskou cisternou zajet dalo.
   Mě napadla ještě jedna možnost – nevím ale, nakolik reálná. Nějaké kancelářské a skladové prostory k pronájmu jsou u Nových, tedy v areálu bývalého kravína. Zda by část z nich šla upravit na obchod s podobným sortimentem, na kolik by taková adaptace vyšla a kolik by majitelé chtěli nájemného (zda by to Karafiátovi „utáhli“), nevím. To, že by to nebylo přímo na náměstí, je podle mě asi tak to poslední, co by vadilo – nějakých 500 metrů z náměstí není až tak moc a pro větší zboží se beztak obvykle zajíždí vozem. A parkování pro zákazníky by tam možná bylo lepší než na náměstí. A kdyby v blízkosti vzniklo to autobusové nádraží, o kterém se již delší dobu uvažuje (jakkoli by to trochu zvýšilo hladinu hluku u nás na sídlišti), byla by ta místa dopravně ještě dostupnější než nyní. Ostatně stavebniny pana Dekastella jsou v ještě „zastrčenějším“ koutě města a také se uživí.
   Má to „jen“ jednu vadu – děláme tady „účet bez hostinského“ – tento areál (ale ani ty prostory za vietamskou prodejnou) nepatří městu.

   Pokud jde o množství prodejen potravin v centru města, souhlasím, je jich už dost (naopak například v Sudovicích, kde nyní probíhá nová výstavba, jakákoli prodejna – a dokonce i hospoda – zcela chybí). Je možné, že COOP přestane k tomuto účelu využívat stávající prodejnu v ulici Na Smíchově (pak by možná byla k pronámu ona) – což by ale asi nebylo milé lidem z okolí, kteří to do ní mají pár kroků. Je možné, že COOP nějakou prodejnu domácích potřeb chce v některé ze svých budov zřídit tak jako tak. Ale i tak by zde bylo „nevykryté“ období, kdy starý obchoďák už nebude v provozu a ten nový ještě nebude dokončen.

   Každopádně další (poslední v tomto volebním období) zasedání zastupitelstva se má konat 18. září 2014.

   Mohu se pokusit radnici na Váš komentář upozornit (zde se nacházíme na neoficiálním blogu, který se městem zabývá – ale co dělat, když na oficiálním městském webu to diskusní fórum stále ještě chybí, že?).

  • Miloš Hlávka napsal:

   P.S.
   Upozornění na komentář jsem radnici odeslal.

   • Pavel Moravec napsal:

    Díky, jsem zvědav na výsledek. Jen tak mimochodem na vaše webu jsem četl že probíhá oprava sochy na náměstí, nevíte jestli se něco podobného nechystá s Floriánem? Šel jsem minulý týden okolo a ten je chudák v žalostném stavu…

    Pavel Moravec

    • Miloš Hlávka napsal:

     Pokud jde o svatého Floriána u Chramišť (který ovšem stojí ještě na katastrálním území Kozí Hory – katastrální hranice vede v těsném sousedství sochy), souhlasím s tím, že jeho stav je prachmizerný. Ba byl v minulosti ještě horší – v 60. letech to bylo bezhlavé a řekl bych i bezruké torzo, ještě za minulého režimu byla socha soukromou iniciativou opravena (nějaké menší opravy proběhly tuším po převratu) – a pak zase převážně povětrnostními vlivy poškozena. Ke zlepšení jeho stavu by mohlo pomoci to, že loni (2013) v únoru byl konečně zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. Což umožňuje žádat o dotaci z tohoto titulu. Kdy k tomu dojde, nevím. Domnívám se ale, že zde bude potřebné podobné řešení jako v případě sv. Jana Nepomuckého ve Starém Kníně, tj. sochu nahradit kopií a poničený originál uložit někam pod střechu.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.