Ohlédnutí za piknikem, který jsem zmeškal

(Článek napsaný pro Novoknínský zpravodaj, na konci doplněný o dodatečné poznámky)

Logo Space Pikniku 2014

Logo Space Pikniku 2014

Letošní červenec v byl našem městě na sportovní i kulturní události bohatý. V letním kině proběhly hned dva koncerty: Lucie Bílé1 (11. července) a slovenské skupiny No Name (se skupinou České srdce jako hostem; 31. července). V údolí Voznického potoka se ve dnech 18.-20. července konalo mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata. A 19. července se uskutečnil již dvanáctý ročník Novoknínského triatlonu s rekordním počtem závodníků i přítomných diváků.

Všechny tyto událostí však byly nečekaně zastíněny akcí, o níž ještě týden před jejím konáním věděl málokdo a jež dosud vzbuzuje emoce. Ve dnech 25. – 28. července 2014 se totiž v údolí Kocáby mezi Tesárkovým mlýnem a novoknínskou laboratoří Ústavu termomechaniky konala technopárty2 Space Piknik 2014 (tedy česky něco jako Vesmírný piknik). Zčásti proběhla i na levém, v těchto místech již hraštickém, břehu Kocáby. Na dobu jejího konání jsem bohužel měl naplánován jiný program mimo město, a tak jsem ji nemohl navštívit v době, kdy byla v plném proudu. Na místě jsem se tudíž krátce ochomýtal kolem pátečního poledne a pak až v neděli večer, kdy už se pomalu končilo. Značnou část informací proto mohu poskytnout jen z druhé ruky.

Co je pravdy na tom, že původním záměrem místních spoluorganizátorů měla být menší párty, nevím. Podle pozvánky z webové adresy http://nesmrtelnost.chrousta.cz/hudba/space-piknik-2014/ datované 9. červencem 2014 se mělo hrát na sedmi místech (přičemž každá stage3 vznikla spojením sil několika soundsystémů4) – a nakonec se i hrálo5. Což na „komorní párty“ právě dvakrát nevypadá. Je ovšem možné, že pozvánka na webu byla aktualizována dodatečně, poté, co „vykrystalizovalo“ jakž takž definitivní obsazení. Každopádně pozvat si Cirkus Alien6 znamená – aspoň pokud jde o početnost publika – uvést do pohybu lavinové pole.

Počet návštěvníků a návštěvnic mi rovněž není znám – ostatně v průběhu akce se měnil. Reálné se zdá být, že v době největší návštěvnosti tam mohlo být kolem pěti tisíc lidí – a to snad z poloviny Evropy. Auta měla německé, rakouské, belgické či italské poznávací značky. Ale dostavili se i lidé z Nového Knína a blízkého okolí. Jedna spoluobčanka, která na párty rovněž byla, jejich počet odhadovala na stovky. A není divu – soundsystém Mayapur, který na Space Pikniku rovněž vystupoval a patří k nejstarším na české freetekno scéně, je z nedaleké Dobříše.

Hrát se začalo zřejmě někdy v pátek večer, v neděli odpoledne již párty pohasínala. To už hrála jediná stage (a na můj vkus docela melodicky) – a prý to tak vydrželo až do pondělního podvečera. Pak už nastal čas úklidu, který se táhl zhruba týden od skončení akce.

Různí se i hodnocení celé události – ve městě, kde žijí jak zásadní odpůrci (jakož i odpůrkyně), tak skalní přívrženci (a přívrženkyně) podobných kulturních akcí, tomu jinak ani nemůže být. Pro jedny je to pohroma, div ne největší od vpádu Švédů za Třicetileté války, pro druhé fantastický zážitek. Ještě v pondělí 28. července 2014 večer jsem na nádraží v Malé Hraštici potkal odjíždějící Italy, kteří říkali něco v tom smyslu, že ta párty byla bellissima. Tedy překrásná.

Nyní však kousněme do jablka nejkyselejšího. Akce podobného typu jsou ze své podstaty značně hlučné. Reproduktory sice byly namířeny do přilehlých svahů Chvojné (Mikule), takže v samotném městě byla úroveň hluku snesitelná. V bezprostředním sousedství se však nacházejí dvě nemovitosti sloužící k rekreaci a laboratoř výzkumného ústavu. Majitelé oněch rekreačních objektů samozřejmě mohou před takovým náporem hudby prchnout (a také to udělali), ale máme právo je k něčemu takovému nutit? Majitelé jedné z nemovitostí patří k muzikantům – jenže v oblasti symfonické hudby, což je žánr značně odlišný od toho, co na Space Pikniku 2014 znělo. Navíc hlídač ve výzkumném ústavu musí sloužit i za toho největšího rachotu. Kromě toho zvuky technopárty citelně doléhaly například do Malé Hraštice, Bratřínova či Bojanovic7. O Kosařově mlýně nemluvě.

A přidejme ještě jedno hodně kyselé jablko. Když se majitelé jedné z nemovitostí vrátili, shledali, že příjezdová cesta je „pohnojena“ – pořadatelé neodhadli potřebný počet toalet. To se stát může, ale pak měli pořadatelé udělat vše pro to, aby přítomní vykonávali svou biologickou potřebu aspoň tam, kde to vadí přece jen méně – například na okrajích přilehlého lesa, kde se o „úklid“ časem postará sama příroda. Odklízet něco podobného z nejbližšího okolí muselo být pro obyvatele opravdu nechutné a rozhodně si nezaslouží, aby něco podobného museli opakovat v budoucnu.

Třetím problémem pak bylo to, že se párty rozšířila i na pozemky okolní. Nemyslím, že by na nich došlo k výrazným škodám (případně byly napraveny – například opraveny poškozené ohradníky), ale jde o princip: má-li někdo ve vlastnictví či v nájmu pozemky za účelem zemědělské činnosti, měl by mít možnost nerušeně je užívat a nikdo by mu v tom neměl bránit.

Na straně druhé se aspoň část spoluobčanů mohla na vlastní oči přesvědčit, jací lidé na podobné akce jezdí. Rozhodně nešlo o nájezd agresívní hordy narkomanů. Lidé, které jsem ještě v neděli potkával, byli v drtivé většině slušní, usměvaví a přátelsky naladění. Tento příznivý dojem mi potvrdilo i několik dalších známých, kteří na roztančené louky zavítali. A takto byli vnímáni i v jednom z obchodů, které kvůli technopárty posunuly svou obvyklou víkendovou „zavíračku“. Vyloženě „vysmahlý“8 byl prý jediný člověk z těch, kdo tam za celou dobu párty zavítali. To, že technopárty znamenala zvýšení tržeb, na tomto hodnocení asi nehrálo příliš velkou roli. Pokud by totiž zákazníci byli totálně „sjetí“ a nepříjemní, obchodníci či hospodští by asi i ty zvýšené tržby raději oželeli.

A zatímco po některých tanečních zábavách jsme se občas nestačili divit, kam „odpochodovaly“ některé dopravní značky, tentokrát silničáři neměli v tomto směru žádné problémy.

Jaké bylo sociální a profesní složení těch, kdo na technopárty přijeli, jsem nezkoumal – nicméně jeden z těch, kdo přetrvali do neděle, mi na sebe prozradil, že studuje na vysoké škole strojařinu. A jsem přesvědčen, že studentů (a studentek), jakož i vysokoškolsky vzdělaných lidí, tam bylo více.

Technopárty nastolila některé otázky: přinejmenším jak dále. Zásadní odpůrci budou usilovat o to, aby se opakování něčeho podobného zabránilo. Skalní příznivci by zde něco podobného viděli nejraději několikrát do roka.

Osobně si myslím, že nějaká technopárty by zde byla únosná zhruba jednou ročně. Měla by však být přece jen menší. Aspoň natolik, aby se vešla na určené pozemky. Pozvaných soundsystémů by tedy asi mělo být méně. Okolní zemědělci by pak neutrpěli ani ty nepříliš velké škody, jimiž byli postiženi letos. Dále by měla být tišší. Částečně by toho bylo dosaženo jejím menším rozsahem, a kdyby si náhodou provozovatelé soundsystémů všimli, že se na jejich aparaturách nachází ovladač zvaný potenciometr, jímž lze vyluzované zvuky (pro někoho rajskou hudbu, pro jiné nepředstavitelný randál) aspoň na noc zeslabit na nezbytné minimum, bylo by to jedině vítáno. A konečně by měla být čistší: pořadatelé měli sehnat dostatečný počet toalet. Či aspoň zařídit, aby takto nebyly používány příjezdové cesty ke stavením a jejich nejbližší okolí.

Částečně by mohla pomoci i vhodná volba termínu. Pokud by se technopárty konala někdy v době Pražského jara, je možné, že přinejmenším jedni sousedi by se i tak nacházeli mimo Knín a zvýšenou hladinu hluku by nikterak nepociťovali. A pokud by se navíc kryla s novoknínskou poutí, město by si odbylo dvojí randál (jak ten od kolotočů, tak ten z technopárty) hezky najednou a pak by mělo nějakou dobu klid. Navíc jde o období, kdy se při otevřených oknech ještě příliš nespí, takže by to okolní obyvatele rušilo méně i z tohoto důvodu.

Jsme lidé s různými vkusy. A byli jsme jimi vždycky (i dechovka byla svého času pro někoho rámusivou novotou) – to jen moderní zesilovače zesílily i problémy, které z rozdílného vkusu (a třeba i z rozdílného denního režimu, požadavku na spánek, atd.) plynou. A tak nezbývá než se pokusit dohodnout a hledat rozumné kompromisy, aby jedni měli aspoň občas přístup ke svému kulturnímu vyžití a druzí měli kdy se vyspat. Lze to jistě upravit místní vyhláškou (pak by ale bylo žádoucí, aby „si nezasedla“ jenom na „technaře“, nýbrž měřila všem stejným metrem), vzájemná dohoda a tolerance (kdy jedni budou ochotni trošku toho rámusu jednou za čas přetrpět a druzí udělají vše pro to, aby to bylo opravdu jen jednou za čas a toho rámusu aby bylo opravdu jen trošku) by ale měla mít přednost.

Každopádně vím jedno: nechtěl bych, aby v našich končinách došlo k něčemu podobnému, jako bylo brutální rozehnání CzechTeku v roce 2005. A už vůbec bych nechtěl být toho příčinou – protože to bych se pak nedopočítal těch, jimž bych se poté neodvážil podívat do očí.

Miloš Hlávka

1Video z tvůrčí dílny RegioTV lze nalézt na webové adrese https://www.youtube.com/watch?v=PocDVkdiS-E

2Výraz „technopárty“ je v našich končinách vžitý (a proto jej zde používám) – v tomto případě však není zcela přesný. Na podobných parties, jako byla ta v Novém Kníně, se hraje spíše styl zvaný freetekno (více informací lze nalézt například na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Freetekno), který se proti původnímu technu poněkud liší.

3Anglický výraz „stage“ (výslovnost: [stejdž]) lze do češtiny přeložit zhruba jako pódium nebo scénu. Na takovýchto akcích však „pódium“ sestává spíše z reproduktorových scén, takže klasické jeviště moc nepřipomíná. Snad proto se používá uvedený anglický výraz, byť s jeho skloňováním jsou aspoň v psané podobě potíže.

4Soundsystémem (freetekno soundsystémem) je míněno seskupení lidí, kteří společně vlastní prostředky potřebné k provozování freetekno parties. Jde o dopravní prostředky potřebné k převozu dalšího materiálu a osob, zvukovou techniku a další. Součástí soundsystému je i bar. Jelikož vstup na párty bývá volný, je to jedna z mála možností, jak aspoň zčásti pokrýt náklady spojené s provozováním takovéto hudby. Každý soundsystém má svého DJ; ten na několika gramofonech (zpravidla dvou, na tři gramofony najednou si troufnou jen mistři tohoto oboru) pouští předpřipravené zvukové smyčky, jejichž vhodným smícháním teprve vzniká výsledný zvuk. Více informací lze nalézt na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Freetekno_soundsyst%C3%A9m.

5Úplný výčet soundystémů si netroufnu uvést. Po zadání adresy https://www.youtube.com/results?search_query=Space+Piknik+2014 jsem jich napočítal celkem 31, je však docela dobře možné, že na videosnímcích nejsou natočeny (a v popiscích jmenovány) všechny, případně že jsem si všech nevšiml.

6Soundsystém Cirkus Alien patří k nejstarším a nejznámějším u nás. Vznikl v 90. letech 20. století na Ladronce, která tehdy byla nejznámějším pražským squatem, a přežil i její vyklizení v listopadu roku 2000.

7Úroveň hluku v okolních vsích prý měřili lidé z hygieny, vše bylo údajně v normě. Jenže hlukové normy jsou asi nastaveny tak, aby nebylo nutno vyhlásit neobyvatelným například okolí Severojižní magistrály v Praze.

8Na podobných akcích se lze setkat s tzv. „tanečními drogami“, tj. například s extází. Ta má jednak stimulační účinky (uživatel dokáže vyvíjet fyzickou aktivitu, aniž by pociťoval odpovídající únavu), jednak způsobuje veselost, empatii, příjemné pocity a laskavost. Nevyvolává fyzickou závislost. Nežádoucí účinky samozřejmě může mít – jako každá droga – při dlouhodobém užívání. Lze počítat i s užíváním alkoholu a konopných drog, něco „tvrdšího“ je na podobných akcích spíše výjimkou.

Odpočinek před ztichlými soundsystémy

Odpočinek před ztichlými soundsystémy

Napsáno pro Novoknínský zpravodaj, otištěno v čísle 08/2014.

Dodatečné poznámky k článku (dopsané po uzávěrce příslušného čísla Novoknínského zpravodaje):

Výčet soundsystémů

Protože těch míst na kterých se hrálo (tj. stagí – vyslov [stejdží] – to české skloňování toho anglického slova vypadá v psané podobě fakt příšerně), prý bylo nakonec opravdu sedm (předtím jsem od jednoho známého slyšel, že jich mohlo být až jedenáct – ale asi se přepočítal), možná nebude od věci přece jen ty soundsystémy vyjmenovat podle té pozvánky, kterou jsem na Internetu našel. Protože jsem na několika místech našel, že kapacita je omezená (a přesto se akce nevešla na pozemky toho, kdo je pro ni poskytl), takže nemohou hrát všichni, kdo by chtěli, je možné, že jde o výčet konečný a pravdě odpovídající.

Nuže (citaci ponechávám bez jazykové úpravy – včetně zčásti chybějící diakritiky a jedné zjevné hrubky ve shodě podmětu s přísudkem):

7 STAGES:

* CIRKUS ALIEN, LEGO /AT/, MATU /AT/, MIMIK, ZUQWA, ANAL COMMANDOZ
* FDM, SWAMP, DWC, TSUNAMI, MAKAVA/AT/, FTSK/AT/,TRANZIT
* MAYAPUR, SPIRITUAL
* KOMETA, ILUZOR, MANDALA, KOUZELNY KOLOTOČ, KAZTROL, MHD, R2D2, 3RD HAND, UNKNOWN PARTICLE
* LETTEK, NEUMATIX, TATRAMAT, SQUADRA SPECIALE
* CYBERRISE /GER/, NIMATEK /NL/
* PEACE IS DEAD, KONFIRMAT

WARNING!! NOT OPEN FOR ALL SOUNDS, LIMITED CAPACITY!!!
Omlouvame se vsem soundum, co meli zajem hrat na sp a na nez se nedostalo, bohuzel kapacita mista byla letos rychle vycerpana

Zdroj: například https://www.nyx.cz/index.php?l=events;l2=2;id=25353

Zkratky mezi lomítky označují (u zahraničních soundsystémů) státy, odkud pocházejí, tj: AT Rakousko, NL, Nizozemsko, GER Německo.

Nenašlo by se nějaké vhodné místo?

Jak se dalo očekávat, město chystá vyhlášku, která by podobné akce regulovala tak, že by to jejich konání v podstatě znemožnilo. S ohledem na nejbližší sousedy to plně chápu. Na straně druhé mě bude mrzet, že lidé, kteří mají takovouto muziku rádi, se s ní v našem okolí nejspíš nesetkají. Nebo se snad někde v rozumném dosahu (řekněme do 10 až 20 km – ale radši blíž) najde místo, kde by šlo aspoň menší technopárty (či freeteknopárty) občas uspořádat, aniž by to někoho výrazněji rušilo? (Vím, že zde ve městě momentálně máme větší problém, totiž železářství, které nemá kam jít, protože dostalo výpověď z nájmu z dosavadních prostor, a jiný obchod s podobným sortimentem zde není, ale přece jen…)

Dodávám, že mám na mysli opravdu „komornější“ „párty“. Takovéto velké akce se asi na podobném místě dají pořádat opravdu spíše jednorázově. Pro jednou to sousedé přežijí, ale vícekrát…? Opakovaně…? Pro takové by asi opravdu bylo lepší – pokud by to šlo – používat například okraje vojenských prostorů (má tam dunět kanonáda nebo občas také soundsystémy?), možná rekultivované okraje hnědouhelných povrchových dolů (vydolovaná území jsou opravdu rozsáhlá, takže kdyby se repráky nasměrovaly nad tu jámu, třeba by to na její druhé straně také tolik nevadilo…) – a možná by se ještě něco našlo.

Ostatně Space Piknik 2015 by se konal asi tak jako tak jinde. Takovéto větší akce se stěhují, a možná možná nejen kvůli místním vyhláškám. Například Space Piknik 2011 se konal u Království (Königswalde) u Šluknova, v roce 2012 pak u Rumburka, v roce 2013 na okraji doupovského vojenského prostoru (už na jeho území; mimochodem šlo o první ilegální – tj. nenahlášený a na svévolně obsazeném pozemku uspořádaný – teknival od brutálního rozehnání Czechteku 2005) poblíž Mašťova (poslední město před uvedeným vojenským prostorem – mrňavé, ale opravdu hezké!). Kde se konaly ročníky předchozí (byly-li nějaké), mi není známo (nepodařilo se mi zjistit).

Východní část jižní strany náměstí v Mašťově), u něhož se konal Space Piknik 2013

Východní část jižní strany náměstí v Mašťově), u něhož se konal Space Piknik 2013

 

Něco málo k pravopisu slova „technopárty“ (a „párty“ obecně)

Dlouho jsem přemýšlel (a postupně měnil názor), zda technopárty prát s nebo bez čárky nad „a“. K variantě bez čárky mě „tlačilo“ to, že jde o anglické slovo, a pokud bych použil i množné číslo z angličtiny, totiž technoparties (protože tvoření množného čísla k takto zakončeným podstatným jménům „česky“ je problematické – množné číslo bylo by zřejmě totožné s jednotným), případná čárka nad „á“ by tam vypadala dosti nepatřičně. Nakonec to ale dopadlo tak, že jsem to množné číslo beztak nepoužil, takže jsem se nakonec – v tomto článku – uchýlil k této počeštěné podobě.

…a ještě jeden zajímavý odkaz

(přidáno 2014-09-03)

K již dvacetileté historii (která začala v relativně nedalekých Hostomicích) české freetekno scény (to, co se u nás odehrálo, s ní má co do činění) se vrací pravidelný přispěvatel kulturního čtrnáctideníku A2 Pavel Chodec ve svém článku Misie, která se zastavila, který v tomto časopise vyšel v čísle 17/2014 v srpnu 2014. Dostupný je na adrese http://a2larm.cz/2014/08/misie-ktera-se-zastavila-2/.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Kultura, Nový Knín, Zamyšlení se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Ohlédnutí za piknikem, který jsem zmeškal

  1. Dita napsal:

    Dobrý den, hezky napsané, ta myšlenka technoparty a blízké pouti mě nadchla :-D. Moc se nám u vás líbilo, ráda bych napsala, za rok nashledanou, ale jak píšete, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, u technoparty to platí zvlášť. Určitě si uděláme výlet do Knína i bez party.

    • Miloš Hlávka napsal:

      Díky za komentář. Pokud se k nám chystáte i bez technopárty, mě to jedině potěší – že jsme zajímaví i něčím jiným, než touto událostí. Každopádně doporučuji něco si o NK a okolí přečíst (pro začátek aspoň heslo z Wikipedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Kn%C3%ADn – a pak zkusit hledat i jiné zdroje, třeba Valentovy „Paměti…“ na oficiálním městském webu apod.).

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.