Výsledky voleb 2014

Postupně jsou zveřeňovány výsledky komunálních voleb, v našem okolí jsou k dispozici již výsledky definitivní.

V následujících odstavcích jsou uvedeny výsledky voleb v Novém Kníně, Boroticích, Velké Lečici, Malé Hraštici, Chotilsku a Korkyni.

Nový Knín

Síly se do jisté míry vyrovnaly. Dosud vládnoucí Tradice a prosperita ztratila dva mandáty, bude mít tedy pouze devět zastupitelů (přesněji sedm zastupitelů a dvě zastupitelky – dostala se tak na počet mandátů, který měla po volbách v roce 1998), Zlatohorní město Nový Knín tedy dosáhlo na šest mandátů (pět zastupitelů a jednu zastupitelku). Překvapením je to, že Martin Provazník z prvního místa kandidátky Zlatohorního města Nového Knína byl přeskočen hned třemi dalšími kandidáty: Radkem Hrubým, Milošem Nevařilem a Ludvíkem Kozou. Postup populárního zahradníka Josefa Máchy z třináctého místa Tradice a prosperity se víceméně dal očekávat.

Již před volbami se dalo – podle posunu v pořadí na kandidátce – předpokládat, že PaeDr. Miloš Petřík již nebude aspirovat na post místostarosty, ať už by volby dopadly jakkoli. (A výsledky voleb jej posunuly ještě níže – na páté místo. A kdyby v rámci strany stoprocentně rozhodovaly hlasy pro jednotlivé kandidáty, nedostal by se ani do zastupitelstva – klesl by až na třinácté místo kandidátky.)

Zdá se, že po těchto volbách již městská rada jednobarevná nebude. Aspoň si myslím, že by bylo rozumné přizvat do rady i druhou kandidující stranu. (Napomoci by tomu mohlo i to, že kampaň byla letos méně konfrontační než před minulými volbami, což podle mě koneckonců vedlo i k lepším výsledkům Zlatohorců oproti výsledkům ODS z minulých voleb.) Ale nepředbíhejme, to už bude záležitostí nově zvoleného zastupitelstva.

Technická poznámka: Možná se pokusím ještě něco udělat s „přetékajícím“ formátem tabulek převzatých z www.volby.cz – prosím o strpení – hned to asi nebude. S tabulkami jednotlivých mandátů – zvolených zastupitelů a náhradníků –  jsem už cosi udělal, zbývají souhrnné tabulky. Tak ty snad někdy příště.

Počet volených členů zast. Počet voleb. obv. Voliči v sezn. Vyd. obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy
15 1 1 572 884 56,23 882 11057
Kandidátní listina Hlasy Počet
kand.
Přepočt.
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočt. %
platných hlasů
Počet
mand.
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Tradice a prosperita 6 576 59,47 15 11 057,00 59,47 9 X
2 ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN 4 481 40,53 15 11 057,00 40,52 6 X

Zvolení zastupitelé:

Kandidát Navrh. strana Politi. přísl. Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
  Tradice a prosperita
1 Havlíček Tomáš Ing. 56 NK BEZPP 581 8,83 1
2 Chmelík Petr 33 NK BEZPP 550 8,36 2
5 Brejcha Milan 49 NK BEZPP 507 7,7 3
13 Mácha Josef 61 NK BEZPP 499 7,58 4
3 Petřík Miloš PaedDr. 56 NK BEZPP 377 5,73 5
4 Michálková Jaroslava Ing. 35 NK BEZPP 438 6,66 6
6 Hnízdil Pavel Ing. 34 NK BEZPP 400 6,08 7
7 Budková Anna Mgr. 44 NK BEZPP 462 7,02 8
8 Moravec Ondřej 34 NK BEZPP 453 6,88 9
  ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN
2 Hrubý Radek Ing. 50 NK ODS 385 8,59 1
3 Nevařil Miloš MUDr. 61 NK ODS 374 8,34 2
4 Koza Ludvík 47 NK BEZPP 348 7,76 3
1 Provazník Martin 39 NK BEZPP 338 7,54 4
5 Rambousek Michal 43 NK BEZPP 286 6,38 5
6 Moravcová Petra 44 NK BEZPP 273 6,09 6

Náhradníci:

Kandidát Navrh. strana Polit. přísl. Hlasy Poř. náhr.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
  Tradice a prosperita
9 Korotvička Jiří 52 NK BEZPP 394 5,99 1
10 Kolka Josef 36 NK BEZPP 419 6,37 2
11 Hájek Jan 66 NK BEZPP 399 6,06 3
12 Foukner Stanislav 36 NK BEZPP 403 6,12 4
14 Pazderka Petr 24 NK BEZPP 345 5,24 5
15 Kubát Josef 67 NK BEZPP 349 5,3 6
  ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN
7 Skýpala Petr Ing. 57 NK BEZPP 318 7,09 1
8 Handschuhová Kateřina 39 NK BEZPP 287 6,4 2
9 Záleský Jaroslav 59 NK BEZPP 274 6,11 3
10 Hrdinka Josef 66 NK BEZPP 280 6,24 4
11 Mařík Miroslav 40 NK BEZPP 240 5,35 5
12 Amler Lukáš 29 NK BEZPP 245 5,46 6
13 Radová Martina 39 NK BEZPP 304 6,78 7
14 Mácha Lukáš 33 NK BEZPP 283 6,31 8
15 Vlasák Kamil 24 NK BEZPP 246 5,48 9

Podíváme-li se na počty hlasů pro jednotlivé kandidáty na kandidátkách politických stran, pak pokud by (jako tomu bylo podle volebního zákona platného v roce v roce 1990) postupovali kandidáti podle počtu hlasů, bylo by složení zastupitelstva poněkud jiné: Z Tradice a prosperity by se zastupiteli stali Tomáš Havlíček, Petr Chmelík, Milan Brejcha, Josef Mácha, Anna Budková, Ondřej Moravec, Jaroslava Michálková, Josef Kolka a Stanislav Foukner. Tj. místo Miloše Petříka a Pavla Hnízdila by v zastupitelstvu usedli Josef Kolka a Stanislav Foukner.

Jiné by bylo i složení zastupitelů za Zlatohorce. A rovněž zde by byli jinými kandidáty nahrazeni dva lidé. Místo Michala Rambouska a Petry Moravcové by v zastupitelstvu zasedli Petr Skýpala a Martina Radová.

Borotice

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 290 188 64,83 188 1 179

Zde tabulka vypadá trochu jinak než u dalších obcí, protože zde každý kandidoval jako samostatný nezávislý kandidát. Díky tomu rozhodoval počet opravdu hlasů pro jednotlivce, nikoli pořadí na kandidátce (to bylo vždy rovno jedničce). Proti tabulce na webu volby.cz jsem vynechal sloupce týkající se přepočtených procent počtů hlasů.

Kandidátní listina Hlasy Počet mandátů Podíly hlasů
číslo název abs. v %
1 MICHAL PETRÁK 127 10,77 1 X
2 Michal ŽÁK 98 8,31 1 X
3 JIŘÍ LIBÝ 138 11,7 1 X
4 Miroslav Patrik 89 7,55 1 X
5 DITA HNIDOVÁ 119 10,09 1 X
6 Marie Zbíralová 117 9,92 1 X
7 Petr Schuster 63 5,34 0 X
8 HANA HRUBÁ 123 10,43 1 X
9 Lubor Stoulil 93 7,89 1 X
10 ING. JAN VODENKA 35 2,97 0 X
11 Ing. L. Špínová,r.Kottnauerová 110 9,33 1 X
12 KATEŘINA KRIŠTOFOVÁ 67 5,68 0 X

V tamním zastupitelstvu tedy usednou Jiří Libý (138), Michal Petrák (127), Hana Hrubá (123), Dita Hnidová (119), Marie Zbíralová (117),  Ing. L. Špínová,r.Kottnauerová (110), Michal Žák (98), Lubor Stouli (93) a Miroslav Patrik (89).

Protože zde každý kandidoval jako „samostatná volební strana“, v případě odstoupení někoho ze zastupitelstva se počet zastupitelů sníží bez náhrady a pokud poklesne pod zákonem stanovený počet, budou se muset konat nové volby.

Velká Lečice

Víceméně předem jasná byla Velká Lečice – předem neznámý byl jen počet hlasů pro jednotlivé kandidáty.

Zvolení kandidáti

Kandidát Navrh. strana Polit. přísl.
Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
PRO OBEC
1 Němec Josef 53 NK BEZPP 52 14,94 1
2 Beran Josef Ing. 29 NK BEZPP 53 15,22 2
3 Svoboda Jiří 39 NK BEZPP 45 12,93 3
4 Pouček Pavel 31 NK BEZPP 53 15,22 4
5 Nosková Eva 36 NK BEZPP 50 14,36 5
6 Beran Josef 54 NK BEZPP 49 14,08 6
7 Calda Jiří Jeff 37 NK BEZPP 46 13,21 7

Celkem zobrazeno kandidátů:  7

Protože počet kandidátů byl stejný, jako počet volených zastupitelů, seznam náhradníků je zde rovněž prázdný.

Mokrovraty

Dosavadní starostka Stanislava Ecklová bude zřejmě ve své funkci pokračovat – její volební strana získala sedm mandátů z devíti a sama dostala vůbec nejvyšší počet hlasů – 247.

Kandidát Navrh. strana Polit. přísl. Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
„SNK-Vstříc.,roz.,kom.“
2 Kučíková Veronika JUDr. 40 NK BEZPP 121 18,5 1
7 Konvička Václav Ing. 49 NK BEZPP 114 17,43 2
Za rozvoj a modernizaci obce
1 Ecklová Stanislava 54 NK BEZPP 247 14,59 1
5 Griz Pavel 33 NK BEZPP 222 13,12 2
2 Sainer Ivo Ing. 67 NK BEZPP 179 10,57 3
3 Kalát Karel 54 NK BEZPP 191 11,28 4
4 Vohralík Pavel 48 NK BEZPP 173 10,22 5
6 Hejrová Pavlína 44 NK BEZPP 196 11,58 6
7 Zorková Jiřina Mgr. 42 NK BEZPP 140 8,27 7

Celkem zobrazeno kandidátů:  9

Náhradníci

Kandidát Navrh. strana Polit. přísl. Hlasy Poř. náhr.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
„SNK-Vstříc.,roz.,kom.“
1 Berg- mannová Ivana 66 NK BEZPP 61 9,32 1
3 Líbal Jan 39 NK BEZPP 62 9,48 2
4 Bára František 67 NK BEZPP 77 11,77 3
5 Pecka Ivo 51 NK BEZPP 73 11,16 4
6 Protiva Rostislav 47 NK BEZPP 75 11,46 5
8 Švirk Robert Ing. 49 NK BEZPP 71 10,85 6
Za rozvoj a modernizaci obce
8 Mészá-rosová Kamila 36 NK BEZPP 180 10,63 1
9 Patera Karel 64 NK BEZPP 164 9,69 2

 Chotilsko

Ani zde se nekonalo větší překvapení – i Jiří Šťástka bude zřejmě ve starostenství pokračovat.

Obec: Chotilsko

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 364 235 64,56 234 1 597
Kandidátní listina Hlasy Počet
kand.
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 ZA VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE 757 47,40 8 1 419,55 53,32 5 X
2 Za obec bez těžby zlata 276 17,28 5 887,22 31,10 1 X
3 „Za prosperitu obce“ 564 35,32 8 1 419,55 39,73 3 X

Zvolení členové zastupitelstva

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
ZA VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE
4 Šťástka Jiří 56 NK BEZPP 168 22,19 1
5 Mašek Radislav 42 NK BEZPP 105 13,87 2
1 Píšová Lenka 37 NK BEZPP 97 12,81 3
2 Čeledová Jana Mgr. 32 NK BEZPP 103 13,6 4
3 Tobolová Běla 43 NK BEZPP 80 10,56 5
Za obec bez těžby zlata
4 Korecký Pavel Ing. 48 NK BEZPP 66 23,91 1
„Za prosperitu obce“
1 Šiška Vít 45 NK BEZPP 92 16,31 1
4 Snopková Jaroslava 44 NK BEZPP 90 15,95 2
2 Krejčíková Stanislava 49 NK BEZPP 58 10,28 3

Náhradníci

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. náhr.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
ZA VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE
6 Ondřejka Jan 46 NK BEZPP 52 6,86 1
7 Filgas Jiří Ing. 66 NK BEZPP 88 11,62 2
8 Vondrák Antonín 75 NK BEZPP 64 8,45 3
Za obec bez těžby zlata
1 Malý František 41 NK BEZPP 55 19,92 1
2 Tomášková Adéla 41 NK BEZPP 59 21,37 2
3 Válková Monika 31 NK BEZPP 56 20,28 3
5 Kalaš Martin 37 NK BEZPP 40 14,49 4
„Za prosperitu obce“
3 Petřina Jiří 33 NK BEZPP 74 13,12 1
5 Čeleda Jaromír 62 NK BEZPP 66 11,7 2
6 Snopek František 39 NK BEZPP 59 10,46 3
7 Petřinová Lucie 35 NK BEZPP 49 8,68 4
8 Lukavský Josef 58 NK BEZPP 76 13,47 5

Jak dopadlo referendum, zatím nikde zveřejněno nebylo, i když se dá asi očekávat víceméně jednoznačný výsledek.

Aktualizace:

Výsledky referenda jsou již na chotilském obecním webu a v tomto blogu zde: /2014/10/11/referendum-v-chotilsku-ano-242-ne-2/

Malá Hraštice

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 751 476 63,38 476 3 950
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Za rozvoj obce 507 12,84 9 3 950,00 12,83 1 X
2 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 507 12,84 9 3 950,00 12,83 1 X
3 Za obec krásnější 1 917 48,53 9 3 950,00 48,53 5 X
4 NAŠE HRAŠTICE 1 019 25,80 9 3 950,00 25,79 2 X

Zvolení zastupitelé

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
Za rozvoj obce
3 Šandorka Dominik 38 NK BEZPP 92 18,14 1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1 Hrabáková Irena Mgr. 51 STAN BEZPP 109 21,49 1
Za obec krásnější
1 Wiedermannová Helena 35 NK BEZPP 290 15,12 1
9 Vokurka Karel 63 NK BEZPP 243 12,67 2
2 Kardinál Vlastimil JUDr. 59 NK BEZPP 240 12,51 3
3 Štáfková Silvie 39 NK BEZPP 211 11 4
4 Souček Radim 38 NK BEZPP 216 11,26 5
NAŠE HRAŠTICE
1 Černý Lukáš Ing. 30 NK BEZPP 152 14,91 1
6 Liška Martin 31 NK BEZPP 135 13,24 2

Náhradníci

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. náhr.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
Za rozvoj obce
1 Jarolímek René 43 NK BEZPP 84 16,56 1
4 Douša Martin 38 NK BEZPP 78 15,38 2
9 Proňová Hana 66 NK BEZPP 67 13,21 3
2 Holečková Martina Bc. 40 NK BEZPP 54 10,65 4
5 Slabihoudková Soňa 36 NK BEZPP 20 3,94 5
6 Havlíček Jan 34 NK BEZPP 60 11,83 6
7 Soběslavská Renata 37 NK BEZPP 26 5,12 7
8 Jirotka Tomáš 47 NK BEZPP 26 5,12 8
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Chlumecký Petr 49 STAN BEZPP 87 17,15 1
3 Vávra Pavel 39 STAN BEZPP 63 12,42 2
2 Souček Petr 64 STAN BEZPP 53 10,45 3
4 Smrčinová Dagmar Ing. 37 STAN BEZPP 53 10,45 4
5 Lisý Jiří Mgr. 40 STAN BEZPP 29 5,71 5
6 Hron Leopold Ing. 63 STAN BEZPP 30 5,91 6
7 Hejlová Alena 57 STAN BEZPP 33 6,5 7
9 Zamrazilová Miloslava 61 STAN BEZPP 50 9,86 8
Za obec krásnější
5 Novák Michal Mgr. 36 NK BEZPP 189 9,85 1
6 Nesměráková Martina Mgr. 35 NK BEZPP 223 11,63 2
7 Eberlová Hana 42 NK BEZPP 154 8,03 3
8 Šimáček Václav 73 NK BEZPP 151 7,87 4
NAŠE HRAŠTICE
2 Vlková Lucie Mgr. 30 NK BEZPP 117 11,48 1
3 Hnila Miloš Ing. 59 NK BEZPP 116 11,38 2
4 Vitásek Jan 24 NK BEZPP 104 10,2 3
5 Rendlová Vlasta Mgr. 60 NK BEZPP 111 10,89 4
7 Knejzlík Petr Ing. 39 NK BEZPP 98 9,61 5
8 Svatošová Lucie 40 NK BEZPP 114 11,18 6
9 Zuskač Jan 32 NK BEZPP 72 7,06 7

Korkyně

Zde si všechna tři kandidující sdružení rozdělila místa rovnoměrně – každé bude mít po třech zastupitelích

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 108 87 80,56 87 741
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 SDRUŽENÍ KKP 2014 265 35,76 9 741,00 35,76 3 X
2 KORKYNĚ 2014 209 28,21 6 494,00 42,30 3 X
3 KŘÍŽOV – KORKYNĚ 2014 267 36,03 6 494,00 54,04 3 X

Zvolení zastupitelé

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. zvol.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
SDRUŽENÍ KKP 2014
4 Černý Jaromír 52 NK BEZPP 37 13,96 1
2 Jelínek Zdeněk 50 NK BEZPP 36 13,58 2
8 Čámská Jana 46 NK BEZPP 33 12,45 3
KORKYNĚ 2014
3 Kadlecová Irena Mgr. 51 NK BEZPP 38 18,18 1
1 Povalil Bohumil 68 NK BEZPP 37 17,7 2
2 Dvořáková Alena Ing. 60 NK BEZPP 36 17,22 3
KŘÍŽOV – KORKYNĚ 2014
1 Soukup Jiří 41 NK BEZPP 66 24,71 1
2 Martinovský Jaroslav 63 NK BEZPP 54 20,22 2
3 Huňka Miroslav 67 NK BEZPP 48 17,97 3

Náhradníci

Kandidát Navrh. Strana Polit. Přísl. Hlasy Poř. náhr.
poř. čís. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
SDRUŽENÍ KKP 2014
1 Kukačková Pavla 33 NK BEZPP 31 11,69 1
3 Čámský Luboš 47 NK BEZPP 30 11,32 2
5 Koldovská Alžběta 35 NK BEZPP 24 9,05 3
6 Černá Ilona 48 NK BEZPP 26 9,81 4
7 Jelínková Adéla 38 NK BEZPP 24 9,05 5
9 Nahodilová Kristýna 39 NK BEZPP 24 9,05 6
KORKYNĚ 2014
4 Černohorská Zdenka 50 NK BEZPP 36 17,22 1
5 Bakos Josef 69 NK BEZPP 32 15,31 2
6 Čámská Ludmila 65 NK BEZPP 30 14,35 3
KŘÍŽOV – KORKYNĚ 2014
4 Tesařová Kateřina 44 NK BEZPP 31 11,61 1
5 Kubíčová Veronika 34 NK BEZPP 34 12,73 2
6 Dolejš Michal 39 NK BEZPP 34 12,73 3
Příspěvek byl publikován v rubrice Borotice, Chotilsko, Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Výsledky voleb 2014

  1. Pingback: Volby 2014 skončily – čeká se na výsledky | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.