Povolební ohlédnutí 2014

Od komunálních voleb již nějaká doba uplynula, kdo by měl zasednout u šišatého stolu na radnici (nevzdají-li se někteří kandidáti mandátu ještě před prvním zasedáním zastupitelstva), je tedy známo, a tak se k nim lze vrátit s určitým odstupem. Kdo se vlastně stal hlavním vítězem, kdo poraženým, jak se na tom podepsala volební kampaň, jak práce předchozího zastupitelstva. V časových možnostech autora tohoto příspěvku asi nebude tak podrobný rozbor, jaký by si dění ve městě zasloužilo, ale snad zde bude uvedeno aspoň něco.

Jen je nutno zdůraznit, že text následujícího příspěvku obsahuje subjektivní názory autora. Je tedy možné, že někdo si z týchž faktů může učinit více či méně odlišné závěry.

Kdo kandidoval

Jak je známo, kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v Novém Kníně postavily pouze dvě volební strany. Obě se deklarovaly jako sdružení nezávislých kandidátů a každé svou kandidátní listinu zcela zaplnilo.

Jednou z nich bylo již delší dobu etablované sdružení Tradice a prosperita. Jeho základ byl položen již v roce 1994, i když tehdy toto seskupení ještě kandidovalo pod hlavičkou dnes již neexistující strany ODA a na svou kandidátní listinu tehdy postavilo pouhé čtyři kandidáty (zastupitelstvo se tehdy volilo jedenáctičlenné) – tři z nich pak ve volbách dosáhli na mandát a s některými z nich jsme se mohli v zastupitelstvu setkávat ještě několik dalších volebních období. Ve volbách 1998 již kandidovali jako sdružení nezávislých kandidátů a na kandidátní listinu (do tehdy už patnáctičlenného zastupitelstva) dokázali nominovat čtrnáct lidí. A devět z nich uspělo. Počínaje volbami z roku 2002 vystupují již pod nynějším názvem Tradice a prosperita.

Druhé ze seskupení si dalo jméno ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN, nicméně ani ono není na novoknínské politické scéně žádným nováčkem – navazuje totiž na kandidátní listinu ODS (koneckonců dva z jeho kandidátů jsou členy uvedené strany dodnes), která o zastupitelská místa zápolila taktéž již od roku 1994. V roce 1994 dokonce získala stejný počet zastupitelů (tři) a více hlasů (2627) než tehdejší ODA (1919) – nutno ovšem dodat, že tehdy měla více zaplněnou kandidátní listinu (celkem devět lidí). V dalších volbách si o jeden mandát polepšila a na tomto počtu pak už setrvávala v dalších volbách až po rok 2010.

Nutno dodat, že ve druhé polovině devadesátých let došlo k několika přestupům, kdy lidé původně úspěšně kandidující za ODS, případně KDU-ČSL, přešli k nynější Tradici a prosperitě. Jelikož výraznější vymezování tehdejší ODS vůči tomuto sdružení nezávislých kandidátů vznikalo postupně až někdy po roce 2000 (do té doby se v zastupitelstvu „na partaje“ nijak zvlášť nehrálo, dosud platilo to, co – zhruba – řekl po svém zvolení v roce 1990 tehdejší starosta Jiří Krása: „Nebudu rozlišovat, kdo byl za kterou stranu zvolen“), prakticky nikdo se nad tím nepozastavoval. Je ovšem možné, že právě tyto přestupy vedly k tomu, že se jednotlivé strany vůči sobě postupně vymezovat začaly. Asi nejvýrazněji se tehdejší ODS vůči většině v zastupitelstvu vymezovala před volbami v roce 2010. Tehdy dokonce vedení místní organizace ODS přimělo své kandidáty, aby do oné strany vstoupili.

Další strany své kandidátní listiny letos nepostavily. Od známých jsem zaslechl, že se o její sestavení pokusil předseda místní organizace KDU-ČSL, leč vzpomněl si na poslední chvíli, takže neuspěl. (Zvlášť když prý svůj nábor – aspoň u jedněch mých známých – zahájil lamentováním nad tím, že existuje jakési registrované partnerství – jako by právě toto bylo předmětem komunálních voleb.) Proti mému očekávání se o sestavení kandidátní listiny pro tyto volby nepokusila ani Česká pirátská strana, přestože při volbách do Evropského parlamentu si zde nepočínala vůbec špatně.

Volební kampaň

Agitaci v ulicích měla jen jedna z kandidujících stran

Agitaci v ulicích měla jen jedna z kandidujících stran

Máme-li mluvit o volební kampani před letošními volbami, lze tvrdit, že až na jedinou výjimku šlo prakticky o kampaň jen jedné volební strany. Ostatně v případě předchozích voleb tomu bylo podobně.

Začněme proto tou jedinou výjimkou – bylo jí jedno vydání volebního letáku sdružení Tradice a prosperita, dosud s převahou ovládajícího městské zastupitelstvo. Toto vydání obsahovalo programové body a seznam kandidátů. Nic víc a nic míň. Zřejmě v domnění, že za ně mluví dosavadní výsledky. Činilo tak v několikerých volbách předchozích, učinilo tak i tentokrát. Pravdou je, že v Novoknínském zpravodaji ze srpna 2014 uveřejnil starosta města článek, který shrnoval úspěchy práce dosavadního zastupitelstva, takže to by možná šlo trochu považovat za předvolební agitaci za městské peníze (zpravodaj je vydáván radnicí), avšak jelikož článek vyšel už koncem srpna, bylo možné ještě před volbami tamtéž uveřejnit poměrně ostrou polemiku z pera (či – předpokládám – spíš z počítače) Zdenka Ronzaniho, takže voliči by i tak měli na výběr, ke kterému názoru se přikloní. (To, že onen starostův srpnový článek zmiňoval práci celého končícího zastupitelstva, do jisté míry ponechávám stranou – a to proto, že Tradice a prosperita měla v dosavadním zastupitelstvu výraznou převahu.) Osobně mám za to, že by Tradici a prosperitě vůbec neuškodilo, kdyby si také nějaký webík založila – klidně na nějaké bezplatně dostupné blogovací platformě (třeba zde na adrese wordpress.com nebo jinde, těch možností je celá řada).

Činnost Zlatohorního města Nového Knína (nebo jinak též Zlatohorců) před volbami byla daleko pestřejší. Předvolební web, profil na Facebooku, dvě vydání letáků, jedno předvolební setkání v hotelu U Mikulášků, na dvou místech ve městě schránky pro podněty občanů. A protože – navzdory novému názvu – ono sdružení navazuje na minulou kandidátní listinu ODS, lze při hodnocení jeho kampaně bez větších výčitek svědomí využít i srovnání s minulou kampaní uvedené strany.

Nicméně to, že se uvedená skupina kandidátů deklarovala jako nezávislí, mělo podle mě přinejmenším jeden kladný efekt: tím, že se rozhodli kandidovat jako nezávislí, museli shánět podpisy na svou podporu, čímž se už v předstihu setkávali s lidmi a dali o sobě aspoň někomu vědět osobně. Jejich název „ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN“ mi sice přijde poněkud dlouhý („Tradice a prosperita“ zní přece jen stručněji a jasněji – a to navzdory tomu, že má o jedinou slabiku méně, možná za ten dojem může rytmická podoba názvu), ale zkrácené označení „Zlatohorci“ považuji za dobrý marketingový tah – možná by bylo dobré napříště používat hlavně je. (Na straně druhé to nepřeceňujme; v knínských poměrech, kde se lidé poměrně dost znají, jde hlavně o osobní vlastnosti kandidátů, takže pokud se najdou důvěryhodní lidé se zajímavým programem, mohou uspět i v případě, že své kandidátce dají název „Bída & Děs“.)

Co nemohu srovnávat s minulou kampaní ani hodnotit co do obsahu, je facebookový profil Zlatohorců. Prostě proto, že je dostupný pouze těm, kdo se na tomto webu zaregistrují. Osobně však už tuto skutečnost považuji za minus – jiné facebookové profily (například ten proti těžbě zlata v Mokrsku) jsou aspoň pro čtení dostupné i těm, kdo v této síti svůj profil nemají. A podle mě je hloupé, pokud informace a názory, které chci co nejšířeji propagovat, nezpřístupním všem.

Přejděme nyní k webu http://www.zlatohorci.cz. Za velké plus proti minulým volbám považuji tu skutečnost, že od samého začátku deklaroval, čím webem je a co je jeho účelem. Tak je to férové, tak je to podle mě správné. Je to výrazný posun proti již zrušenému webu novoknínské ODS založenému před volbami z roku 2010 (a to už těmi parlamentními). Ten byl tehdy původně deklarován jako web blíže neurčené „skupiny novoknínských patriotů“, přičemž s výjimkou vůbec prvního příspěvku podepsaného tuším šifrou (skp) byly všechny další materiály anonymní. Zda byl od samého začátku zamýšlen jako web „stranický“, samozřejmě nevím, ale poměrně rychle se tak vyprofiloval.

Některé neduhy, známé z bývalého webu ODS, žel přetrvaly. Jedním z nich je v některých případech poněkud sebejistý postoj v některých článcích. Třeba v článku, Jak je důležité rozumět si se nachází věta: My jako potenciální zastupitelé nechceme plánovat doleva, když volič chodí prostě vpravo. Zřejmě tam chodí nikoliv schválně, nýbrž protože tam chodit potřebuje. A jste si opravdu jisti, že všichni chodí právě po té pěšince doprava? Co když každý občan (a volič) potřebuje chodit jinam? Různí lidé – různá místa – různé cesty. (Bydlím-li vpravo, nepůjdu domů doleva, bydlím-li vlevo, pochopitelně nepůjdu doprava.) Ale to je – řekněme – jen kosmetická vada.

Jak je důležité rozumět si

Jak je důležité rozumět si

Za asi největší problém považuji to, že někteří Zlatohorci nedokázali svou kampaň oddělit od svého soukromého byznysu. Reklamní bannery se dají nějak „skousnout“ (sám tento blog provozuji na bezplatném hostingu živeném právě reklamou, o jejímž obsahu nerozhoduji, takže v tomto směru nemám komu co vyčítat), asi největším minusem celé kampaně Zlatohorců bylo to, co bylo předem avizováno v článku Odměny pro účastníky předvolebního setkání. Člověk otevře – jsa celý natěšen – článek, a hle, co si přečte „…Přijďte, vezměte své čipy Mar-Ex s sebou. Všichni, kteří se zúčastní tohoto společenského setkání a současně tam svůj čip zaregistrují, budou zařazeni do slosování o zajímavé předvolební odměny…“. Takováto formulace pochopitelně vyleká. Dovolím-li si menší nadsázku: nebudou se nakonec čipem Mar-Ex (jde o „soukromý byznys“ jednoho z kandidátů) časem otvírat i dveře radnice? Pokud někdo nabízí nějaké výhody z nějakého podobného čipu někde na fotbalovém zápase, budiž (jde o záležitost sportovního klubu, s nímž mohu, ale nemusím mít něco společného), ale ve volební kampani – tedy věci výsostně veřejné – mi to – totiž provozování soukromého byznysu – přijde opravdu poněkud nepatřičné.

Odměny pro držitele čipu Mar-Ex

Odměny pro držitele čipu Mar-Ex

Samotného setkání jsem se víceméně nezúčastnil – jen jsem prohodil pár slov s některými kandidáty, když jsem se vracel kolem hotelu U Mikulášků domů ze zkoušky kostelního sboru. V něčem jsem se s nimi shodl, v něčem méně, ale tak už to chodí. Jazzík, hraný seskupením Swing Cabinet, který jsem z hotelu slyšel ven, byl příjemný – ostatně slyšel jsem jej už dříve – při výročí obchodu U Mašků. Takže až na tu lapálii s tím marketingovým čipem setkání zřejmě nemělo vady.

A konečně jsem narazil na několik předvolebních plakátů Zlatohorců – s adresou webu a heslem 2 je víc než 1 (odkaz na vylosované číslo kandidátky).

Volební programy

Na rozdíl od minulých voleb, kdy se jedna ze stran, totiž KDU-ČSL nenamáhala sepsat ani heslovitý volební program (a asi také na toto tehdy „dojela“), se na nějaké to „slohové cvičení“ zmohla všechna, tedy obě dvě, kandidující seskupení, Úplné znění obou programů se nachází v samostatném článku, zde tedy porovnejme jejich podstatné body.

Ačkoli volby již proběhly, pišme o volebních programech v přítomném čase – aspoň doufejme, že den po vyhlášení volebních výsledků se partaje neotočily jak na obrtlíku a k tomu, co hlásaly ještě dva dny před tím, se rázem nepřestaly znát.

Obě seskupení mají v programu opravy místních komunikací, dostavbu vodovodu, rozšíření kapacity mateřské školky. A samozřejmě obě seskupení chtějí usilovat o získávání příslušných dotací pro tyto účely.

Pokud jde o vodovod a kanalizaci, Zlatohorci navíc prosazují jejich provozování městem. Osobně jsem toho názoru, že by v této otázce (provozování vodovodu a kanalizace městem; dovedu si představit i možnost, že by Nový Knín založil vodohospodářskou firmu spolu se sousedním Chotilskem a případně dalšími obcemi v sousedství; přinejmenším propojení s chotilským vodovodem k něčemu podobnému vybízí)  bylo vhodné zvážit všechna pro a proti a rozhodnout se podle výhodnosti. S tím, že by měla zůstat otevřena vrátka ke změně, pokud by si to nějaké nové poměry vyžadovaly (tj. nepodepisovat s žádnou vodohospodářskou firmou takovou smlouvu, v níž by se město k něčemu dlouhodobě zavazovalo).

Pokud jde o vodovod a kanalizaci, Tradice a prosperita má v programu proti Zlatohorcům navíc kanalizaci a ČOV v Libčicích.

Obě seskupení slibují lepší informování občanů. Zlatohorci jsou v tomto směru poněkud podrobnější a místy konkrétnější: slibují podrobnější rozpočet, zveřejňování smluv, výběrových řízení jakož i hlasování. Toto bych asi považoval za největší plus programu Zlatohorců. Problematickým bodem je „zveřejnění platů všech zvolených zastupitelů“ – tady si myslím, že se Zlatohorci poněkud upsali – nevím totiž, zda lze něco takového vynutit. Možná mysleli „jen“ příjmy a odměny pobírané od města (to by asi opravdu zveřejňovat šlo) – ale nechme se překvapit. Upsali se (nebo bez rozmyslu opisovali) i v následující frázi: budeme podporovat vyváženost rozvoje každé obce a každé městské části volebních obvodů. Kandidovalo se do zastupitelstva jedné obce (která je městem), nikoli do zastupitelstva nějakého vyššího správního celku, takže výraz „každá obec“ je asi poněkud nepatřičný. Rovněž psát o volebních obvodech je v novoknínském případě poněkud „mimo mísu“ – celé město totiž tvořilo jeden volební obvod (všichni občané volili celé zastupitelstvo); měli jsme tu dva volební okrsky, což je něco poněkud jiného. Ale budiž, i toto je jen kosmetická chyba.

Obě seskupení jsou toho názoru, že parkující autobusy na náměstí nepatří, ale v řešení úplná shoda nepanuje. Tradice a prosperita uvažuje (již delší dobu) o jeho vybudování mezi sídlištěm a dětským hřištěm. Pozemek je k dispozici a technicky vzato lze jej k tomuto účelu využít, „jen“ na to sehnat peníze. Zlatohorci by rádi viděli „přesunutí autobusů mimo obytnou zónu /a ne jen z náměstí/“. Nepíšou ovšem, kam konkrétně. (To – přiznejme si – konkrétně neuváděla ani Tradice a prosperita, ale její představy jsou již delší dobu známé.) Od jednoho z kandidátů jsem zaslechl názor, že autobusové nádraží (či aspoň parkoviště pro autobusy) není nutné budovat vlastně vůbec. Když prý provozovatelé těch linek berou tak velké dotace, měli by parkovat „ve svém“ – například na Dobříši. A údajně jde o názor nejen tohoto jednoho kandidáta.

Obávám se, že by toto nebylo nejšťastnější řešení. Je totiž otázkou, zda by pak nebylo nutno dotovat i ty cesty prázdných autobusů do garáží – a to i z rozpočtu města. Řidiči, kteří v Kníně bydlí – a jsou zde tací – by zajisté měli „obrovskou radost“, že mají před sebou jednu cestu navíc. A nafta spotřebovaná pro tyto cesty navíc, by asi také nebyla příliš ku prospěchu životního prostředí. A dodejme, že vedle firmy Arriva, která má garáže na Dobříši, do Knína jezdí i autobusy firmy Probo Trans, která má sídlo a garáže ještě dál od našeho města. Ale pokud by se našel nějaký vhodný pozemek mimo intravilán, ochranná pásma vodních zdrojů, inverzní kotlinu v údolí Kocáby atd., nelze mít nic proti jinému umístění tohoto zařízení; pozemek pro ně dosud určený by se jistě dal využít i jinak.

Každopádně zde je asi jeden z nejdůležitějších názorových rozdílů mezi oběma seskupeními a bude zajímavé sledovat, jak se jej podaří vyřešit.

Pokládání věnců 28. října 2014 v sevření autobusů - jeden pádných důvodů pro přesun autobusového nádraží

Pokládání věnců 28. října 2014 v sevření autobusů – jeden pádných důvodů pro přesun autobusového nádraží z náměstí

Tradice a prossperita by ráda ve spolupráci s Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou vybudovala domov důchodců. Samozřejmě to závisí na nejen na městě a řádu, ale jistě by to bylo vítáno. (Ještě by bylo vhodné nějak „pojistit“, aby toto zařízení mohli využívat senioři bez ohledu na své náboženské vyznání – a měli tam prostor k praktikování své víry.)

Zlatohorci pro změnu prosazují vybudování „multifunkčního domu“ – škoda, že zrovna zde nebyli trochu konkrétnější, které „multifunkce“ by ten dům měl vykonávat. (V tomto směru jsou představitelé Tradice a prosperity konkrétnější, totiž postavíme-li k porovnání s tím multifunkčním domem onen výše zmíněný domov důchodců.)

Zlatohorci dále mají ve svém programu dvě věci, které záleží nejen na vůli a prostředcích města, totiž zřízení bankomatu a služebny Policie ČR. Bankomat jsme zde už jednou měli (v domě, ve kterém nyní působí Slapské reality & Slapská vinotéka) – žel příliš dlouho se neudržel. Několikrát byl vyloupen – a to možná o jeho osudu rozhodlo. O služebnu policie usilovat rovněž můžeme, konečné rozhodnutí však zůstane na policii samotné.

A konečně připomeňme bezpatnou veřejnou WiFi síť na náměstí. Není to nic životně nutného, ale nelze popřít, že by to byla přinejmenším chutná třešnička na dortu. Aspoň pro někoho.

A konečně Tradice a prosperita má v programu rozvíjení spolupráce s Ledrem: kdo tam někdy byl, asi pochopí, proč. Myslím si, že by byla škoda, kdyby se toto spojení mělo nějak zpřetrhat.

Výsledky

Volby proběhly a přinesly ty výsledky, které přinesly. Dosud suverénně dominující Tradice a prosperita dva mandáty ztratila (v minulých volbách získala 8175 hlasů, v letošních jen 6576 hlasů), a to – pochopitelně – ve prospěch Zlatohorců (minule – tehdy jakožto ODS – 2863 hlasů, letos – už jako Zlatohorci – 4481 hlas). Poměr sil se tedy změnil z 11:4 na 9:6.

Proti volbám z roku 2010 se dále snížila volební účast, i když ne příliš: v procentním vyjádření o 3,56 procentních bodů (z 59,79 % na 56,23 %), ve vyjádření absolutním byl ten rozdíl ještě menší, protože za ty čtyři toky městu nějací obyvatelé přibyli. Letos tedy byly vydány 884 obálky a do urny řádně pohřbeny 882, v roce 2010 byly vydány 892 obálky a odezdáno jich bylo 889, tedy o sedm více než letos.

Nicméně proti roku 1994 je propad volební účasti značný: tehdy k volbám přišlo 72.57 % voličů (a voliček), vydány byly 942 obálky a ty také řádně odevzdány. V roce 1998 pak účast poklesla na 69,82 % (937 vydaných a odevzdaných obálek), v roce 2002 už na 61,02 % (858 vydaných a odevzdaných obálek) a v roce 2006 na 57,78 % (832 vydaných a odevzdaných obálek).

Každopádně jsme letos měli dosud nejnižší účast v komunálních volbách od roku 1994 (a pravděpodobně od roku 1989, ale údaje z roku 1990 se mi nepodařilo najít).

Výsledky lze chápat například tak, že Tradice a prosperita sice stále ještě vyhrála, ale – řekněme to takto – dostala pořádnou výchovnou facku. Je to sdělení, že doby, kdy by suverénně kralovala, i kdyby za ni kandidovala prasklá struna ze starostovy kytary, už přece jen nezadržitelně minuly. Zaplaťbůh (pro stoupence polyteistických pohanských nábožensví: Zaplaťtebohové). Příčiny ať každý hledá sám. Možná některé okoukané tváře, možná příliš dlouho trvající marasmus kolem budování kanalizace, možná právě ta váznoucí komunikace (aspoň nějaký skromný „stranický“ web si Tradice a prosperita mohla také zřídit – ale to už jsem psal; stejně tak možná uškodilo zrušení diskusního fóra na městském webu, i když za to možná opravdu mohlo jeho znehodnocení zaspamováním), obtížná dohledatelnost některých dokumentů na městském webu (usnesení ze zasedání zastupitelstva a rady města jsou v pořádném skluzu – lze je sice najít v Novoknínských zpravodajích, jež jsou na webu také k nalezení, ale to musí čtenář webu nejdříve vědět, jinak to v nich hledat nebude).

Možná to, že z některých minulých zásluh se žít nedá. A to, že některé věci se neodpouštějí.

Oslabený vítěz s hlavním poraženým těchto voleb

Oslabený vítěz s hlavním poraženým těchto voleb

Což podle mě asi je – mám-li být konkrétní – případ asi nejvýraznějšího debaklu letošních voleb, totiž hlasů pro ředitele novoknínské školy Miloše Petříka. Ač byl nasazen na třetí místo kandidátky, dostal se co do počtu hlasů v rámci své volební strany až na třinácté místo (a v rámci obou stran by byl až čtrnáctý). Do zastupitelstva se dostal jen díky tomu, že současný volební zákon dává nespravedlivě vysokou váhu pořadí na kandidátce (díky čemuž klesl „pouze“ na ještě volitelné páté místo). Možná vadilo to, kým bylo obsazeno místo zástupkyně ředitele (ona v té funkci nemusí být špatná – ale lepší by samozřejmě bylo, pokud by excelovala v některé jiné škole), možná i něco jiného.

Přitom to, že pan Petřík zásluhy z minulosti má, je naprosto nepopiratelné. Byl to do značné míry právě on, kdo se v tandemu s Jiřím Krásou zasadil o dostavbu přístavby školy (zahájené už za minulého režimu, totiž v roce 1988). Jenže škola byla dostavěna už v roce 1999 a její rutinní provoz už tolik viditelný není. Naopak bych nebral jako příliš velké minus  námitku, že po pár letech provozu školy byl změněn způsob vytápění, čímž se utopila spousta peněz. Prostě se dodatečně změnily poměry (v době dostavby škkoly asi nebylo vytápění tepelnými čerpadly tak rozšířené a neúměrně by se prodražilo) a přechod na tepelná čerpadla (poté, co se objevila možnost získání dotací) znamená úspory do budoucna. (Ostatně svého času jsem zaslechl, že přístavba školy je megalomanská – ano, je poznamenána tím, že se začala budovat už v roce 1988 a po převratu šlo udělat jen dílčí změny projektu, ale rozhodně není naddimenzována – řekl bych, že stačí jen tak tak.)

Nicméně vraťme se k volební ztrátě pana Petříka. Pro srovnání: v roce 1994 dostal (v Novém Kníně začínající) Miloš Petřík 515 hlasů, v roce 1998 to bylo 648 hlasů (dostavba školy se zdárně chýlila ke konci), v roce 2002 ještě pěkných 531 hlasů, v roce 2006 to bylo pořád 512 hlasů a v roce 2010 542 hlasy. Propad na letošních 377 hlasů je proto naprosto nepřehlédnutelný. S tím, že již nebude místostarostou, Tradice a prosperita zjevně počítala předem, jak naznačovalo odsunutí na třetí místo kandidátky, na základě volebních výsledků však stojí za zvážení, zda by své místo v radě neměl přenechat někomu úspěšnějšímu – slušelo by třeba Milanu Brejchovi (pokud na to bude mít čas).

Pravdou je, že poměrně dost hlasů letos poztrácel i dosavadní starosta města Tomáš Havlíček – ale zde nejde o ztrátu tak bolestnou. Získal sice „pouhých“ 581 hlasů (taktéž je to jeho zatím nejslabší výsledek), ale stále je co do počtu hlasů první. Pro porovnání: v roce 2010 to bylo 692 hlasů (to byl pro změnu jeho osobní rekord), tedy o 111 více, v roce 2006 obdržel 682 hlasů a v roce 2002 mu voliči odevzdali 597 hlasů. V roce 1998 zde ještě nekandidoval (to ještě suverénně vyhrával volby v Mokrovratech).

Asi nejnápadněji se vznesla pomyslná hvězda Radka Hrubého. Vůbec poprvé se do zastupitelstva dostal bezprostředně po volbách a nikoli později z pozice náhradníka po odstoupení některého z jeho kolegů. Letos získal 385 hlasů (tedy o 8 hlasů více než Miloš Petřík), což je asi jeho osobní rekord. V roce 2010 obdržel 217 hlasů, v roce 2006 187 hlasů, v roce 2002 201 hlas, v roce 1998 to bylo 148 hlasů, Zřejmě zde má svůj vliv mimo jiné jeho angažmá ve fotbalovém klubu, pomohlo mu zřejmě i to, že během svého působení v minulém zastupitelstvu nevystupoval tak konfrontačně a jednoznačně „stranicky“ jako v některých předchozích volebních obdobích. Tím se probojoval do čela kandidátky Zlatohorců, i když co do počtu hlasů si polepšili v podstatě všchni, kdo kandidovali i minule (tehdy za ODS).

Vyhlídky

Je patrné, že síly se poněkud srovnaly, a s tím bude muset nové zastupitelstvo počítat. V tomto okamžiku s jistotou nevím, zda obě seskupení spolu před ustavujícím zasedáním nějak jednají (i když jsem z druhé ruky zaslechl, že nějaká podobná dohoda se snad rýsuje), ale myslím, že by to nebylo od věci.

Volební kampaň letos nebyla tak ostrá a konfrontační jako minule (určité vymezení se vůči soupeřům je přirozené, jde jen o to, aby to nevypadalo jako div ne vyhlášení občanské války) a volební programy mají řadu styčných bodů. Je sice pravdou, že v roce 1998 získali předchůdci nynější Tradice a prosperity také „jen“ devět mandátů a přesto radu sestavili sami, jenže tehdy byla situace jiná v tom, že tehdy zbývajících šest míst musely připadlo na další tři strany. Kdyby se tentokrát o místa v radě (jakož i v kontrolním či finančním výboru) obě strany poctivě podělily, nebyl bych proti.

A pokud jde o některé body, kde se volební programy obou stran rozcházejí (mám na mysli zejména umístění onoho autobusového nádraží), pak tam by, pokud by se nenašlo nějaké všestranně přijatelné řešení, nechť je vyhlášeno třeba referendum. Nejlépe v souběhu s některými volbami, třeba krajskými.

Každopádně se nechme překvapit – vždyť ustavující zasedání bude již ve čtvrtek 6. listopadu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.