Nové zastupitelstvo (2014-2018) ustaveno

Dne 6. listopadu 2014 od 19 hodin se uskutečnilo ustavující zasedání nového novoknínského městského zastupitelstva. Pro očekávaný větší zájem obecenstva byla pro jeho konání zvolena nikoli podkrovní radniční zasedačka se známým šišatým stolem, nýbrž jídelně základní školy. Zájem vyšší opravdu byl, přesto zastupitelstvo hrálo těsnou přesilovku 15:14.

1 Nové zastupitelstvo

1 Nové zastupitelstvo

Starostou byl opět zvolen Tomáš Havlíček, místostarostenský post po dvaceti letech podle očekávání opustil Miloš Petřík a byl v této funkci nahrazen Petrem Chmelíkem. Poprvé v polistopadové historii města máme „vícebarevnou“ (pravda, „jen“ dvoubarevnou, ale víc stran kandidátku prostě nesestavilo) městskou radu, vedle již zmíněných starosty a místostarosty v ní zasednou Milan Brejcha, Radek Hrubý a Martin Provazník.

Letošní ustavující zasedání proběhlo v mnohem větší shodě (a pohodě) než ustavující zasedání zastupitelstva minulého, při hlasování o jednotlivých postech nebyly žádné hlasy proti, vždy se jen jeden, maximálně dva zastupitelé (či zastupitelky) zdrželi hlasování.

Příští zasedání se uskuteční již za 14 dní, tj. 20. listopadu 2014, a to již u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice.

Dvě stručné zprávy ze sousedství „z druhé ruky“: V Mokrovratech ve starostenské funkci pokračuje Stanislava Ecklová a místostarostou je Ivo Sainer, borotickým starostou se stal Jiří Libý.

 1. Zahájení.
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hodin (několik málo vteřin poté, co odbily věžní hodiny na kostele)
 2. Složení slibu členů zastupitelstva města.
  • Dvanáct zastupitelů a tři zastupitelky složili zákonem předepsaný slib, a to postupně v abecedním pořadí.
 3. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Alena Anna (opraveno 2014-11-07) Budková a Miloš Petřík. Schváleno (pro / proti / zdrželi se) 13 / 0 / 2
 4. Schválení programu.
  • Dosavadní starosta města navrhl doplnit program o dva body
   • udělení souhlasu zastupitelstva dalším členům pro užívání závěsného odznaku pro svatební a občanské obřady
   • určení dalšího úředního místa pro obřady
  • Takto rozšířený program schválen 15/0/0
 5. Volba starosty, místostarosty a rady města.
  • Určení počtu místostarostů
   • Navrženo, aby město mělo jednoho místostarostu
   • Schváleno 14/0/1
  • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
   • Navrženo, aby starosta vykonával svou funkci jako dlouhodobě uvolněný, ostatní funkcionáři jako neuvolnění
   • Schváleno 15/0/0
  • Určení způsobu volby starosty a místostarosty
   • Nebylo explicitně řečeno, ale nadále se hlasovalo veřejně a nikdo proti tomu nevznesl námitky
  • Volby starosty
   • Navržen dosavadní starosta Tomáš Havlíček
   • bez protinávrhu
   • Zvolen 14/0/1
  • Volby místostarosty
   • Navržen Petr Chmelík
   • bez protinávrhu
   • Zvolen 13/0/1
  • Volba rady města
   • Radním navržen Milan Brejcha
    • bez protinávrhu
    • Zvolen 14/0/1
   • Radním navržen Radek Hrubý
    • bez protinávrhu
    • Zvolen 14/0/1
   • Radním navržen Martin Provazník
    • bez protinávrhu
    • Zvolen 13/0/2
  • Volba předsedů finančního a kontrolního výboru.
   • Předsedou finančního výboru navržen Miloš Petřík
    • bez protinávrhu
    • Zvolen 14/0/1
   • Předsedkyní kontrolního výboru navržena Petra Moravcová
    • bez protinávrhu
    • Zvolena 14/0/1
 6. Volba předsedů komisí.
  • Navrženo, aby pracovaly tytéž komise, co v minulém zastupitelstvu, tj. sportovní, sociální a životního prostředí
   • Předsedkyní sportovní komise navržena Jaroslava Michálková
    • Zvolena 13/0/2
   • Předsedkyní sociální komise navržena Anna Budková
    • Zvolena 14/0/1
   • Předsedou komise životního prostředí navržen Josef Mácha
    • Zvolen 14/0/1
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
  • Odměny jsou řešeny nařízením vlády 459/2013 Sb.
  • V případě uvolněných funkcí je odměna pevně dána zákonem, takže není co řešit (v případě starosty jde o 27425 Kč + příplatek 13038 Kč + 194.90 Kč za každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel města (takže tomto nebylo třeba hlasovat, proto jsou v programu pouze neuvolnění funkcionáři). Celková hrubá měsíční částka tak činí 42 217,10 Kč (za předpokladu, že je těch 194.90 míněno za každých celých 100 obyvatel, nikoli za každých započatých 100 obyvatel).
  • V případě neuvolněných radních, zastupitelů, předsedů a členů výborů a komisí jsou pak stanoveny horní hranice. A to jak pro základní částku, tak pro příplatek za velikost obce.
  • Bylo navrženo tu první částku (za funkci) stanovit na 100 % horní hranice, částku závisející na počtu obyvatel pak na 50 % horní hranice
  • V případě místostatosty jde o základní částku 7509 Kč + příplatek pak 13038 + 194,90 za každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel – právě tato druhá částka bude být podle usnesení krácena napůl). Neboli měsíční odměna bude činit 14905.05 Kč.
  • u členů rady 1300 Kč + 180, tedy po krácení té druhé částky na polovinu půjde o 1390 Kč
  • u předsedů výborů a komisí základní částka 1220 (omlouvám se za překlep – opraveno 2014-11-07)  1120+ 180 Kč. Tj.. po zkrácení druhé částky napolovic půjde celkem o 1210 Kč měsíčně; u těchto funkcí se zastupitelstvo navíc usneslo, že tyto odměny budou vypláceny jen za ty měsíce, kdy výbor či komise zasedal
  • u členů výborů a komisí 880 + 180. Rovněž v tomto případě platí, že podle usnesení zastupitelstva druhá částka se krátí napolovic, takže celková hrubá měsíční odměna bude činit 970 Kč, i v tomto případě ovšem pouze za ty měsíce, v nichž daný orgán zasedal
  • u členů zastupitelstva 360 + 180 s ohledem na prácení druhé částky napůl bude celková hrubá odměna činit 450 Kč
  • Usnesení: Odměny neuvolněných členů podle 459/2013 Sb jsou stanoveny tak, že ze sloupců 6, 9, 12 uvedeného nařízení budou činit 100 % uvedené částky, odměny podle sloupce 8 a 13 uvedeného nařízení schváleny ve výši 50 % tam uvedené maximální částky. (Pozn. autora článku: celkové výše odměn podle usnesení byly dopočteny a do článku doplněny dne 2014-11-07.).
  • S účinností ode dne následujícího po ustavujícím zasedání (tj. od 07. listopadu 2014) Schváleno 15/0/0
 8. Udělení souhlasu zastupitelstva dalším členům pro užívání závěsného odznaku pro svatební a občanské obřady (dodatečně zařazený bod programu)
  • Vedle starosty a místostarosty budou mít právo užívat výše zmíněný odznak Radek Hrubý a Milan Brejcha
  • Schváleno 13/0/2
 9. Schválení dalšího úředního místa pro vykonávání svatebních a občanských obřadů (druhý z dodatečně zařazených bodů programu):
  • vedle dosavadní obřadní síně v Mincovně byla jako další úřední místo navržena budova radnice (hlavně zasedačka v podkroví), takže např. svatby tam budou stejně jako svatby v obřadní síni bez poplatku za „neúřední místo“
  • Schváleno 15/0/0
 10. Diskuse.
  2 Miloš Petřík s diplomem

  2 Miloš Petřík s diplomem

  • Další zasedání bude 20. listopadu 2014, je připraven rozpis zasedání zastupitelstva a rady pro letošek a pro příští rok (rada by se měla poprvé sejít 10. listopadu od 19 hodin, ale její zasedání je neveřejné – přístupné pouze jejím členům a členům zastupitelstva)
  • Poděkování a udělení plakety Miloš Petříkovi za 20 let místostarostování
  • Žádost, aby termíny zasedání braly v úvahu i případný zájezd na festival do Bezzeccy
  • Žádost o řádné sekání rtávy i v rohu pozemku naproti zámku na začátku Sudovic
 11. Závěr.
  • Zasedání ukončeno krátce po 19.45.
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Nové zastupitelstvo (2014-2018) ustaveno

 1. Petr Chmelík napsal:

  Dobrý den pane Hlávka,
  pěkně shrnuté první zasedání zastupitelstva. Pouze bych chtěl upozornit, že paní Budková je Anna a nikoli Alena.
  Petr Chmelík

  • Miloš Hlávka napsal:

   Dobrý večer, vážený pane Chmelíku,
   chybičku, k jaké dochází maximálně tak jednou za deset … minut, jsem právě opravil a děkuji za upozornění.
   Miloš Hlávka

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.