Zastupitelstvo 2015-11-19: přístavba školky a hasičské auto

Zastupitelstvo se schází

Zastupitelstvo se schází

Dne 19. listopadu 2015 so kolem oblíbeného šišatého stolu v podkroví novoknínské radnice opět sešlo městské zastupitelstvo, aby projednalo záležitosti, které před ně čas postavil.

Hasiči by se tak měli konečně dočkat funkčního hasičského auta (aspoň v tomto okamžiku se vše zdá být na dobré cestě), jež by mělo nahradit stávající tatrovku (v případě, že se ji podaří opravit – a na tom se už přes rok pracuuje – by hasiči měli zásahová vozidla dvě, což by také nebylo k zahození), a děti předškolního věku větší šance na přijetí do mateřské školky (přestože panují určité pochybnosti, zda zvolený způsob rozšíření školky je ten nejvýhodnější – situace však nesnese větších odkladů). A zaměstnanci města by možná mohli dostávat některé výhody ze sociálního fondu.

O něco hlouběji sáhnou do svých kapes ti, kdo jsou zásobováni vodou z městského vodovodu – zvyšovalo se vodné a další úpravy cen směrem nahoru budou následovat v dalších letech; zatím bylo vodné zvýšeno na 32 Kč za krychlový metr (včetně DPH), cena stočného se zatím nemění.

Letos se oproti původním předpokladům dočkáme ještě mimořádného zasedání zastupitelstva, které by mělo přinejmenším schválit výsledky výběrového řízení na přístavbu školky, nákup hasičského auta (nevloudí-li se nějaký vážný zádrhel). termín tohoto zasedání není dosud znám.

Jako obvykle jde o zprávu psanou s nejlepším svědomím, avšak ta nemůže nikterak nahradit oficiální zápis (který se ovšem zveřejňuje se zpožděním až po ověření, aby se předešlo chybám, jaké se například sem občas mohou vloudit – stačí chvilka nepozornosti). Ten prosím hledejte na oficiálním webu města, případně v Novoknínském zpravodaji.

 1. Zahájení.
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.05 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu deseti zastupitelů a tří zastupitelek, po volbě ověřovatelů zápisu ještě jeden zastupitel dorazil.
  • Před zahájením obvyklých bodů programu byla držena chvilka ticha za oběti atentátů v Paříži
 2. Volba ověřovatelů zápisu.
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni:
   • Anna Budková
   • Ondřej Moravec
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se) 11 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Do programu doplněno zvýšení vodného (bylo to mj. podmínkou dotací na kanalizaci, koneckonců město splácí úvěr na spoluúčast, takže i toto je důvodem)
  • Takto rozšířený program schválen 13 / 0 / 1
 4. Informace o investičních akcích
  • Vodovod – rada kraje doporučila ke schválení úsek horních Sudovic, což by se mělo vejít do 6 000 000 Kč, probíhá výběrové řízení, do 14 dnů by to mělo být na zastupitelstvu (předpokládám kraje)
  • Propojení vodovodu Záborná Lhota – Nový Knín – kraj schvaluje závěrečné vyhodnocení, na němž záleží doplacení zbytku dotace
  • Mateřská školka – schválena dotace, město musí rozhodnout o jejím přijetí (je níže v jednom z dalších bodů)
  • Místní komunikace – dotační titul bude vypsán v lednu či únoru, problémem je jednak 50% spoluúčast, jednak strop 2 000 000 Kč (a to včetně oné spoluúčasti, čili dotace bede činit maximálně 1 000 000 Kč)
  • Popovodňová obnova (mosty) – dokončují se stavební povolení a výběrová řízení
  • Úpravu břehů Kocáby má ve své režii Povodí Vltavy, příští rok by mělo dojít k úpravě břehů v intravilánu města, firma by ji měla dokončit do osmi měsíců (takže se to časově „sejde“ s těmi našimi mosty).
  • „Suchovod“ v Sudovicích kontrolován a proplachován, takže jej bude možno připojit na vodovodní síť a začít budovat přípojky
  • Zastupitelstvo bere na vědomí 14 / 0 / 0
 5. Schválení rozpočtové změny
  • Příjmy
   • Daňové příjmy zatím překonávají očekávání, jsou proto okamžitě zapojovány do rozpočtových změn, aby je bylo možno rovnou rozpustit ve výdajích
   • Nové jsou neinvestiční transfery na veřejně prospěšné práce
  •  Výdaje
   • Pohřebnictví – oprava brány hřbitova
   • Pergoly v Libčicích a na dětském hřišti v Novém Kníně
   • Havárie kotelny v městských domech na sídlišti – mj. výměna výměníků
   • Komunální odpad – provoz sběrného dvora
   • Mzdové náklady – zvýšily se o výše uvedené veřejně prospěšné práce, hrazené z výše uvedených neinvestičních transferů
  • Schváleno 14  / 0 / 0
  • Starosta následně informoval o stavu rozpočtu, který je v poměrně výrazném přebytku; jde však o částky rezervované na spoluúčast na popovodňových rekonstrukcích mostů, na nichž se zatím nezačalo fyzicky pracovat (informace o stavu prací je výše)
 6. Schválení přijetí dotace MŠ Nový Knín
  • Po pokusech získat dotace na MŠMT jsme tam zůstali viset v pořadníku.
  • Proto se město obrátilo na FROM (= Fond rozvoje obcí a měst – a na městyse se zapomíná? pozn. MH)
  • Celková výše dotace je bohužel zastropována částkou 6 000 000 Kč, což nám bylo přiklepnuto
  • Spoluúčast města proto vychází na více než 3 300 000 Kč (možná i na více než 3 400 000 Kč – podle výsledků výběrového řízení; projektový rozpočet byl dokonce 9 780 000. S výjimkou jedné firmy, která však byla z výběrového řízení vyřazena kvůli nedoložení účasti na stavbě za aspoň čtyři milióny korun, všechny nabídky veřejného výběrového řízení překračovaly zmíněných 9 300 000 Kč.
  • Rozproudila se diskuse zastupitelů a zastupitelek – jejím jádrem byla otázka, zda zastupitelstvo dostalo (či zastupitelé a zastupitelky dostali) k posouzení projekt oné přístavby (která se má dít z kontejnerů); zazněla například námitka, že když se schvalovalo podání žádosti o dotaci, říkalo se, že o moc vlastně nejde, protože dotaci lze i nepřijmout, a pak se na ten projekt zapomnělo.
  • Projekt prý byl rozeslán v září (dostali ho všichni?).
  • Zazněla otázka zda je v té ceně i vybavení, aby tam nebyly ještě další skryté investice
  • a zda by přece jen nebyla levnější možnost postavit přístavbu jiným způsobem – například nějakým využitím prostor v nynější škole.
  • Ne, škola se také potýká s naplněnou kapacitou.
  • Jenže kdyby se na tu levnější možnost i přišlo, nějakou dobu by to trvalo a pak by se mohlo stát, že bychom už na tu dotaci nedosáhli, takže by se nám ta levnější možnost prodražila. (Dostalo se i na historii této causy, např. na to, že půsdní vestavbě zabránily požární předpisy.)
  • Navíc v době, kdy se na věci začalo pracovat, to kontejnerové řešení jako nejvýhodnější vypadalo (a možná jím je i nyní – nevíme).
  • A vysvětlujte pak rodičům odmítnutých dětí, že se na ně školka nedostala.
  • Údajně přišla nabídka z Čími, že jsou schopni přispět na investiční náklady (nabídli 750 000 kč) výměnou za to, že v té školce budou vyhrazena nějaká místa pro tamní děti – podobně se spolufinancuje například přístavba základní školy v Mníšku pod Brdy. Starosta se proavděpodobně zastaví v Mníšku u pana starosty Digrina, aby se zajímal o zkušenosti.
  • Na vyšší ceně se podílí i to, že normy např. prostupnosti oken apod. jsou přísnější než pro obecné stavby
  • Školka – resp. ta přístavba – by měla mít bezbariérový přístup.
  • S mírným skřípěním zubů schváleno: 12 / 0 / 2 – takže maminky se snad dočkají.
  • Zastupitelstvo si rovněž vymínilo možnost schválit na mimořádném zasedání schválení konečných výsledků výběrového řízení (nyní běží lhůta pro odvolání), což by jinak mohla udělat rada města – ale ať je to posvěceno kvalifikovanějším počtem lidí.
  • Toto dodatečně vsunuté usnessení bylo schváleno 10 /1 / 3 ( ? -možná 10 / 2 / 2 – nebylo vidět nejlépe)
 7. Projednání vzniku sociálního fondu a zásad pro jeho využívání
  Zastupitelstvo jedná

  Zastupitelstvo jedná

  • Myšlenku fondu představila účetní města.
  • Je to volněji definovaný fond než FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb – pojem známý už z dob minulého režimu), jehož případná tvorba a využití jsou pevněji dány rozpočtovými předpisy
  • Fond již nějakou dobu fungoval, je na něm dokonce zůstatek 21 000 Kč, uvažovalo se o jeho „oživení“, ale v době napjatého rozpočtu během budování kanalizace to bylo odloženo na lepší časy. Nyní bylo shledáno, že ty aspoň trochu lepší časy nastaly.
  • Byly navrženy dvě varianty tvorby tohoto fondu – jednak možnost vyčleňovat tam například pravidelně 3 % z mezd, jednak možnost schvalovat každoročně výšku příspěvku v rozpočtu
  • Případně ještě přispívat částkou 3 000 Kč na osobní účet zaměstnance.
  • Nakonec byla dohodnuta ona částka 3000 Kč na osobní účet a schvalování částky v rámci schvalování rozpočtu, přičemž ta částka by měl za normálních okolností tvořit ona tři procenta, ale v případě nějakých „rozpočtových turbulencí“ by ji šlo pro daný rok neuvolnit či pokrátit.
  • Schváleno: 14 / 0 / 0
 8. Projednání pořízení hasičského zásahového vozidla
  • Hasiči jsou už přes rok bez provozuschopného hasičského vozu – stávající tatrovka se ukázala být v horším stavu, než se zdálo, je přes rok v rekonstrukci, což se samozřejmě odráží i na stavu hasičského sboru.
  • Navíc se bohužel změnily předpisy, podle nichž mohou být mezi výjezdová vozidla zařazeny z použitých vozů jen ty, které byly v ČR vyrobené nebo sice zahraniční, ale která zde jezdily. Takže i kdyby nám z Ledra chtěli nějaký vůz darovat, nebylo by nám to už nic platné. (Pozn. MH: Chyňava to svého času tuším ještě stihla; nač tedy máme tu Evropskou unii, když se jiný členský stát stále považuje z tohoto hlediska za zahraničí???)
  • Hasiči si vyhledali repasovaný použitý vůz Tatra 815 s prodlouženou kabinou, který by vyšel na 2 500 000 Kč bez DPH.
  • Padla řeč na to, že zde by asi nešlo použít leasing, protože auto by po dobu splácení bylo majetkem leasingové společnosti a z tohoto zdůvodu by nemělo některé výhody a úlevy, jež hasičská auta mají (osvobození od silniční daně apod.)
  • lze to ovšem řešit úvěrem
  • ve smlouvě (tu si uděláme my s pomocí JUDr. Kyseláka) bychom měli ošetřit možnost odstoupení od smlouvy, pokud by vůz nešlo zařadit mezi výjezdová vozidla
  • Hasiči navrhují vyplatit vratnou zálohu 100 000 Kč, aby vyhlédnutý vůz „nevyfoukl“ někdo jiný.
  • Zastupitelstvo schvaluje ZÁMĚR koupě – 13 / 0 / 1
 9. Majetkové záležitosti
  • Schválení koupě pozemku část p.č. 106/1 v k.ú. Sudovice a obci Nový Knín
   • Jde o část cesty v ulici Pod zámkem, celkem 244 m2 po 500 Kč, tj. celková cena 122 000 Kč
   • Schváleno: 10 / 0 / 4 (z nich dva byli nepřítomni)
  • Schválení koupě pozemku část p.č. 241/13 v k.ú. a obci Nový Knín
   • Jde o rozšíření vozovky na sídlišti – na úkor části pozemku rodiny Granátových, jedná se celkem o 138 m2 po 850 Kč, celkem 138 000 Kč.
   • Schváleno: 14 / 0 / 0
  • Schválení záměru prodeje pozemku část 131/7 v k.ú. Nový Knín
   • Jde o městský pozemek pod stodolou rodiny M.
   • Schváleno:
  • Schválení záměru prodeje pozemků části 63/9 v k.ú. Libčice.
   • Jedná se o část pozemků pod garážemi u nedávno provatizovaných bytovek v Libčicích; část pozemků žel spadá do restitučních nároků křižovníků, zde se jednalo o té části, která patří městu
   • Schváleno: 13/0/1
 10. Vodné a stočné (dodatečně zařazený bod)
  • Vodné a stočné se naposledy měnilo roce 2012
  • Bylo rozhodnuto zvýšit vodné o 5 Kč + DPH, takže nadále bude činit celkem 32 Kč včetně DPH; stočné zatím zůstává v dosavadní výši
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 11. Diskuse
  • Zazněly obavy (E.S.) o to, kam bude Povodí Vltavy vyvážet materiál vybagrovaný při úpravách břehů Kocáby, aby nebyla postižena území, kde např žijí chránění živočichové – to nebylo v kompetenci města
  • Novoknínský zravodaj není na webu od května
 12. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno cca ve 21.33 hodin.
  • Oproti původním předpokladům letos ještě proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva, které by se mělo zabývat:
   • Schválením výsledků výběrového řízení na přístavbu školky
   • Nákupem hasičského auta a jeho financováním
   • Možná i novým jednacím řádem zastupitelstva, který byl připraven kontrolním výborem, ale z nějakých důvodů se nedotal na pořad jdnání zastupitekstva.

Rozpis rozpočtové změny (převzato z oficiálního webu města – mestonovyknin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=4715):

 

Rozpočtové opatření č. 9/2015 ZM

Příjmy        
Kapitola   schváleno upraveno rozpočet celkem
Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 555 108,08 232 930,20 788 038,28
Správní poplatky 1361 700 000,00 60 000,00 760 000,00
neinv. transfery 4116 200 000,00 30 037,68 230 037,68
transf. od obcí 4121 67 000,00 48 000,00 115 000,00
příjmy z pronájmu pozemků (6171) 2131 40 930,00 46 720,00 87 650,00
příjmy z prodeje ost. Nemovitostí (6171) 3112 120 000,00 28 000,00 148 000,00
poplatek ze vstupného 1344 0,00 3 267,00 3 267,00
daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů 113 450 000,00 2 293,00 452 293,00
Navýšení příjmů celkem     451 247,88  
         
Výdaje        
Kapitola   schváleno upraveno rozpočet celkem
dopravní oblužnost (2221) 5193 210 000,00 25 000,00 235 000,00
odpadní vody (2321) 6121 94 350,00 188 000,00 282 350,00
využití volného času děti mládež (3421) 6121 50 000,00 20 000,00 70 000,00
bytové hospodářství (3612) 6122 0,00 193 894,00 193 894,00
Pohřebnictví (3632) 5171 34 800,00 50 820,00 85 620,00
péče o vzhled obcí zeleň (3745) 5011 220 000,00 26 194,00 246 194,00
sběr a svoz komunálního odpadu (3722) 5169 1 850 000,00 106 139,88 1 956 139,88
rezerva neinvestiční (6409) 5901 70 000,00 -70 000,00 0,00
rezerva investiční (6409) 6901 88 800,00 -88 800,00 0,00
Navýšení výdajů celkem     451 247,88  
         
Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení příjmů a výdajů o částku 451 247,88
Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.