Zasedání zastupitelstva: dvě revokace hlasování a rezignace velitele hasičů

Publikum bylo tentokrát poměrně početné (další lidé přišli ještě po pořízení fotografie).

Publikum bylo tentokrát poměrně početné (další lidé přišli ještě po pořízení fotografie).

Dne 27. ledna 2016 proběhlo již druhé zasedání městského zastupitelstva v tomto měsíci, tentokrát zasedání mimořádné. Hlavní body byly (vedle těch nutných administrativních) dva: hasičské auto a střecha sokolovny. Dodatečně přibyla žádost o dotaci na novoknínskou hřbitovní kapli a vzetí na vědomí změny tabulek pro odměňování členů zastupitelstev (z titulu nařízení vlády).

UPOZORNĚNÍ

 • Článek není oficiálním zápisem, nýbrž subjektivním líčením ze strany autora.
 • Část informací byla přidána dodatečně – zasedání se protáhlo do příliš pozdních hodin (čím méně bodů, tím delší projednávání?).
 • Článek byl částečně doplněn v sobotu 2016-01-30 dopoledne (dříve to nešlo kvůli pracovnímu vytížení autora článku – čtenářům – jakož i čtenářkám, kteří to čekali dřív, se omlouvám), několik drobností 2016-02-02 – a něco možná ještě doplněno bude (a možná bude sepsán článek o tom, jak se dělí jednotky požární ochrany, což bylo částí diskusního vastoupení knínských hasičů).

Zasedání se tentokrát neslo ve značně chaotičtějším duchu než obvykle.

Poněkud prořídlé zastupitelstvo

Poněkud prořídlé zastupitelstvo

Mimo jiné byla vyslovena pochybnost stran platnosti celého zasedání – pozvánka s podklady nebyla zastupitelům doručena včas – dle jednacího řádu se tak mělo stát aspoň 7 dní před zasedáním.

Byla revokována dvě usnesení, o kterých se hlasovalo opakovaně, došlo i ke zhruba desetiminutovému přerušení zasedání. Kvůli prvnímu z nich bylo dokonce zhruba na deset minut přerušeno zasedání zastupitelstva.

Navíc se ukázalo, že se „prošvihla“ možnost koupě repasovaného vozu, o níž se mluvilo 7. ledna. Důvody: těžko objektivně zhodnotit – zazněly různé názory. Jednou z příčin je nedorozumnění (mezi hasiči a zastupitelstvem), pokud jde o nutnost vyhlášení výběrového řízení a termín pro podání objednávky.

Nicméně bylo rozhodnuto zažádat o dotace na nový vůz, zatím o ty krajské.

Podrobný průběh

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.06 hodin, a to v počtu 7 zastupitelů a 2 zastupitelek. Pět bylo omluveno, jednomu zřejmě nedošla pozvánka (na pana J.M., který nemá elektronický kontakt – se s papírovou pozvánkou zapomnělo).
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Michal Rambousek a Martin Provazník
  • Schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 9 / 0 / 2
 3. Schválení programu
  • Starosta navrhl rozšíření programu o žádost o dotaci na novoknínskou hřbitovní kapli a vzetí na vědomí změnu tabulek pro odměňování členů zastupitelstev (z titulu nařízení vlády).
  • Rozpoutala se diskuse o zákonnosti svolání zasedání.
  • Bylo to oznámeno včas?
  • Starosta: 7 dní předem to viselo ve vývěsce, čímž bylo zákonu učiněno zadost
  • Ale zastupitelům došly podklady později než 7 dní před konáním zasedání, což mělo být podle jednacího řádu učiněno. Nebude to mít vliv na platnost všech přijatých usnesení?
  • Bylo rozhodnuto v zasedání pokračovat i s rizikem, že po poradě s právníkem bude toto zasedání včetně všech usnesení shledáno z výše uvedeného důvodu neplatným.
  • Schváleno  9 / 0  / 0
 4. Schválení žádosti o dotace – hasičské zásahové vozidlo
  • Má se jednat o vůz CAS 32
  • Lze žádat o dotace:
   • krajské
   • ministerské (ministerstvo vnitra)
   • eurounijní
   • Přičemž aspoň dvě mohou být v souběhu
  • Je navrženo zažádat o krajské, ty spěchají nejvíce, zbylé dvě žádosti mohou počkat na další zasedání (uskutečnit se má 25. února 2016)
  • Schváleno 9 / 0 / 0
  • Mnohem později – až v rámci diskuse po projednání ostatních bodů programu (opět předbíhám, ale opět to věcně souvisí) – se přítomní hasiči ozvali, že je chyba ve specifikaci vozu – jde nikoli o CAS 32, ale o CAS 20.
  • Dodatečné doplnění (2016-01-30):
   • Samotná zkratka CAS neznamená nic jiného nežcisternová automobilová stříkačka„. Číslo za zkratkou označuje pracovní výkon čerpadla (číslo krát tisíc litrů za minutu).
    • Tedy CAS 32 je cisternová automobilová stříkačka s výkonem 32 000 l /min.
    • CAS 20 je cisternová automobilová stříkačka s výkonem 20 000 l /min.
    • Nezasvěcený čtenář se v tomto okamžiku může ptát, proč se hasiči bouřili proti tomu, aby se žádalo o dotace na výkonnější vůz, než oni chtěli. „Pes je zakopaný“ v dalších okolnostech.
     • V případě nového vozu se čerpadlo o uvedeném výkonu montuje na auta s velkoobjemovou cisternou, kvůli které ovšem vůz nemá proodlouženou kabinu. (Jak takový vůz vypadá, ci lze prohlédnout na obrázku ve Wikipedii, přesněji v jejím úložišti Wikimedia Commons, zde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Svobody_-_vozidla_HZS_JMK_-_CAS_32_Tatra_815.jpg.) Což je v případě novoknínských hasičů na závadu, protože by se do vozu nevešlo zásahové družstvo. (K čemu tedy takové auto je? Asi k potřebám větších zásahových jednotek, které by se asi ani do prodloužené kabiny nevešly a které vyjíždějí k větším požárům, kde je výkonnější čerpadlo potřeba. K takovému zásahu beztak jede více aut, takže kratší kabina není na závadu.)
     • Na vozy s prodlouženou kabinou (do které se vejde celé požární družstvo a ještě další nářadí, které se může při zdolávání požáru hodit – což je to, co novoknínští hasiči potřebují) se nyní montují o něco méně výkonná (pro potřeby knínských hasičů však dostačující) čerpadla o výkonu 20 000 l/min. V případě takové prodloužené kabiny má samozřejmě menší objem i ta cisterna, ale i ta by pro zdolávání pohrom, se kterými se knínští hasiči mohou setkávat, obvykle měla stačit.
     • Zbývá ještě doplnit, proč se hasiči nebouřili už na zasedání 7. ledna, kdy se o voze CAS 32 rovněž jednalo. Bylo to proto, že se mělo jednat o vozidlo repasované, kde by cisterna, čerpadlo i kabina měly sestavovat přímo na míru podle specifikace novoknínských hasičů (ze staršího vozu měl být asi v nějvětší míře použit podvozek), takže na takovéto vozidlo nebyl zas tak velký problém i takovéto výkonnější čerpadlo namontovat.
  • Proto bylo odhlasováno usnesení revokovat: 9/0/0
  • Následně bylo schváleno upravené usnesení, že se žádá o dotace na vůz CAS 20.
  • Schváleno 9/0/0
 5. Schválení finanční spoluúčasti na realizaci investičního záměru „Rekonstrukce střechy sokolovny v Novém Kníně“
  • Jde o žádost Sokola (o dotaci z MŠMT), kterému budova patří
  • Město by se mělo podílet 15 % spoluúčastí
  • Mluvilo se o tom, nakolik to má cenu, když budova nepatří městu
  • Už dříve padla myšlenka, že Sokol chtěl budovu na město převést
  • Jenže tu nabídku musí písemně podat Sokol, jinak o ní město jednat nemůže – není o čem, protože jinak žádná nabídka de iure neexistuje.
  • Hlasování o finanční spoluúčasti na rekonstrukci střechy sokolovny:
   • dopadlo 7  / 0 / 2 – což NESTAČÍ ke schválení (pro musí být nadpoloviční většina nikoli přítomných, nýbrž všech zastupitelů)
  • Poté bylo zasedání na pět minut přerušeno (zastupitelé a zastupitelka zvolení za sdružení nezávislých kandidátů Zlatohorní město Nový Knín – zkráceně Zlatohorci – se odebrali k poradě); po deseti minutách pak pokračovalo s tím, že
   • Bylo rozhodnuto usnesení revokovat – revokace původního usnesení byla odhlasována 9 / 0 / 0
   • Opětovné hlasování o spoluúčasti na rekonstrukci střechy sokolovny skončilo 9 / 0 / 0, takže na druhý pokus byla spoluúčast schválena
  • Na příštím zasedání by se mělo rozhodnout, ze které kapitoly rozpočtu by se ta spoluúčast měla financovat, protože pokud by to byla tělovýchova a sport, na jiné sportovní aktivity by zbylo jen nějakých  180 000 Kč – a to je málo.
 6. Kaple (žádá se o dotaci na základní stavební zabezpečení dotyčné ruiny):
  • Z publika (pan S.) zazněl názor: nač kaple, chodník do Sudovic je potřeba víc, i když lze chápat, že věřící mají nějaké potřeby, ale kolik jich je…?
   • Komentář MH (na zasedání to nezaznělo): Ono to není až tolik „o víře“.
    • Jednak kaple v tomto stavu je jednoznačná ostuda.
    • Pokud by se ji podařilo upravit na menší obřadní síň, jak je zamýšleno, bylo by to spíše ve prospěch lidí nevěřících či jinak než katolicky věřících, protože:
     • Katolické pohřební obřady (byť jde třeba o pohřeb „matrikového“ katolíka, který se během posledních desetiletí svého života v kostele neukázal třeba ani na půlnoční) lze konat v kostele, takže pro ty není obnova kaple nijak důležitá.
     • Naopak „necírkevní“ obřady (či obřady jiných náboženství než toho katolického) není kde konat. Proto i obřady některých zesnulých z Novoknínska se někdy konají v obřadní síni v Příbrami Na hvězdičce; aspoň ty menší by šlo potom konat zde.
    • Tedy na definitivní úpravu kaple na obřadní síň by paradoxně měli naléhat spíše lidé „nevěřící“ či jinak než katolicky věřící.
  • Starosta: o dotace na chodník jsme žádali, ale nevyšlo to, nesplňovali jsme podmínky pro tehdy vyhlašovanou dotaci. Je to také majetkově i legislativně složitější, než jsme mysleli, mj. proto, že to je majetkově složité – mimo jiné z toho důvodu, že sousedí se silnicí II. třídy, jsou tam nějaká kabelová vedení apod.
  • Samozřejmě o chodník se usilovat bude – jen to nějakou dobu potrvá.
  • Nakonec byla žádost o dotaci na opravu kaple schválena 9 / 0 / 0
 7. Nové tabulky odměňování zastupitelů
  • Jde o tabulky danou nařízením vlády (a my máme stanoveny odměny procenty z těchto tabulek), stačí vzít změnu na vědomí
  • Někteří zastupitelé si malinko polepší
  • Schváleno 9 / 0 / 0
 8. Diskuse
  • Mělo by se sejít „pracovní“ sezení, které by se mělo věnovat některým administrativním záležitostem (včasnosti svolávání apod.)
  • Další zasedání bude 25. února 2016 – čtvrtek od 19 hodin (původně blo plánováno o týden dříve, ale to mají být jarní prázdniny).
  • Rozpis zasedání na zbytek roku na oficiálním městském webu stále ještě není (dodatečná poznámka: ke dni 2016-01-30 už je doplněn).
  • Znovu byla zmíněna potřeba chodníku mezi Sudovicemi a centrem Nového Knína
  • Padla i zmínka o potřebě odkupu fotbalového hřiště – do té doby například fotbalisté nemohou žádat o dotace, když to hřiště není jejich.
   • Ano, šlo by o tom jednat, ale kdyby se nyní soukromá část hřiště odkoupila nyní, beztak by to nebylo nic platné. Druhý z pozemků, na němž se hřiště nachází, totiž stále patří Tělocvičné jednotě Sokol Nový Knín, takže o dotace apod. by nešlo žádat ani nadále – bylo by tedy třeba nejprve zařídit převod sokolovny, k níž pozemek patří (jak uvedeno výše, na schůzích Sokola o tom byla řeč, ale „oficiálně“ to město „na papíře“ nemá, takže stále o tom jednat nemůže).
  • Následoval rozsáhlý „diskusní blok“ hasičů; nesl se v duchu rozčarování z toho, že byla (po tak dlouhých peripetiích) zmeškána možnost objednání repasovaného zásahového vozidla. Asi nejpodstatnější informací je to, že velitel hasičů pan Stanislav Foukner onámil rezignaci na uvedenou funkci a město musí do tří měsíců najít náhradníka.
  • Dodatečně doplněno 2016-02-03: Jak to přesně je s vinou za zmeškání možnosti objednávky repasovaného vozu, nemohu určit. Podle toho, co hasiči říkali 27. ledna, mělo být vozidlo objednáno do 23. ledna 2016, do té doby dodavatel pracoval na podvozku, jehož podoba nezávisela na tom, jaká kabina, cisterna či jaká další nástavba se na to postaví. Pak měl začít stavět právě tu nástavbu. Drobný problém je ten, že na předchozím zasedání 7. ledna 2016 jsem zaslechl spíše něco o konci ledna, nikoli o 23. lednu 2016 (a pokud přece jen ano, tak natolik okrajově, že jsem to víceméně přeslechl). Svědkem „kuloárních“ jednání jsem však nebyl (přitom zástupci hasičů říkali, že mluvili s představiteli obou volebních stran; je tedy možné, že při těchto jednáních ten termín upřesnili), takže to, co jsem slyšel na zasedání zastupitelstva 7. ledna, mohlo být dodatečně opraveno. Což však nic nemění na faktu, že termín byl promeškán, ať už příčinou bylo cokoliv.
  • Řada informací by si asi zasloužila samostatný článek, proto zde uveďme aspoň stručné shrnutí toho, co zaznělo:
   • Byly vysvětleny některé základní pojmy
    • Především je potřeba rozlišovat mezi sborem dobrovolných hasičů (SDH), což je de facto (a dle nového občanského zákoníku bude takto přetransformován i de iure) spolek, který de iure nemá s městem nic společného. Zatímco jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH, případně jednotka požární ochrany – JPO) je zásahová jednotka zřizovaná a financována obcí (městysem, městem, statutárním městem) dle zákona o požární ochraně (existuje pět kategorií těchto jednotek dle okruhu, kde zasahují – novoknínští hasiči jsou JPO III – tedy pokud jim auto slouží – a libčičtí a sudovičtí JPO V – poznámka MH z 2016-02-02: podrobnosti by se měly objevit v samostatném článku; mj. to, že těch kategorií JPO existuje dokonce šest).
    • Byly zmíněny ceny výstroje – zásahový komplet vyjde na 25 000 Kč na jednoho hasiče, a to bez dýchacích přístrojů – ty vyjdou na 30 000 Kč na osobu (pozn. MH – je tedy i z tohoto hlediska opravdu velmi nešťastné nechávat takovouto výstroj – když tada je – „ležet ladem“, a to jen proto, že se nepodařilo zprovoznit či sehnat funkční zásahový vůz)
    • Profesionální hasiči (Dobříš) jsou sice relativně blízko, ale místní dobrovolní hasiči mají znalosti místních poměrů, což je nezanedbatelnou výhodou.
   • Zazněl rozsáhlý výčet úspěchů a zásahů z posledních let. (To si asi opravdu zasloužilo samostatný článek, i když bych spíš doporučoval, aby něco v tomto smyslu napsali sami hasiči do Novoknínského zpravodaje.) – např. nalezení pohřešované osoby (když to „profíci“ dočasně přerušili, čekajíce na noc, aby mohli zase použít termovizi, Kníňáci tu osobu našli i bez té termovize), zásahy při četných povodních (Štěchovice, Chrastava, popovodňový úklid v Mělníku, aj., samozřejmě i zásah při povodni v Novém Kníně v červnu 2013.
   • Byl uveden výčet dalších činností, které hasiči pro město bezplatně dělají. Přitom mají nárok pouze na refundaci mezd při zásazích, ale ona obrovské množství času zabere i údržba zásahové techniky – příšerné množsví času v posledním roce věnují i pokusu obnovit cisternu nynější zásahové tatrovky (která je také už téměř muzeálním „kouskem“). To vše už je žel bez jakéhokoli ohodnocení.
  • Část vystoupení hasičů by si možná zasloužila samostatný článek (a možná se tak formou samostatného článku opravdu stane). Myslím, že by tam patřily zejména informace (a možná nejen ty, které během vystoupení zástupce hasičů zazněly) o tom, jak je vlastně požární ochrana organizována, že existuje jakýsi rozdíl mezi pojmy „sbor dobrovolných hasičů“ a „jednotka sboru dobrovolných hasičů“ (resp. „jednotka požární ochrany“, JPO), že tyto jednotky jsou různých kategorií JPO I až JPO V – podle této kategorizace jsou v případě potřeby volány k zásahům.
  • Část upravena 30. ledna dopoledne. Další doplnění tohoto článku jsou ze 3. února 2016.
 9. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 21.56 hodin.
Příspěvek byl publikován v rubrice Hasiči, Komunální politika, Nový Knín, Reportáže, Rozpočty, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Zasedání zastupitelstva: dvě revokace hlasování a rezignace velitele hasičů

 1. Pingback: Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2016 | Nový Knín

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.