Mimořádné zasedání zastupitelstva 23. května 2017 s výhradami schválilo smlouvu o dokončení Ledrenské ulice

V poněkud neobvyklé úterý (nikoliv ve čtvrtek) 23. května 2017 se na obvyklém místě, tj. kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice sešlo mimořádné zasedání městského zastupitelstva.

Šišatý stůl čeká na své osazenstvo

Hlavním důvodem jeho urychleného svolání bylo vyhodnocení nabídek (dlouho očekávaného – a místním obyvatelům DLOUHO dluženého) dokončení povrchu Ledrenské ulice a smlouvy s vítězem zadávacího řízení, jakož i schválení smlouvy na technický dozor na stavbu vodovodu. A spolu s tím se „svezl“ i návrh kupní smlouvy na sádku ve Starém Kníně (dosud ve státním vlastnictví).

Zastupitelstvo se schází

Smlouva na technický dozor stavby vodovodu byla schválena s požadavkem doplnění harmonogramu a hodinové sazby onoho technického dozoru, na smlouvě o dokončení povrchu Ledrenské ulice bylo shledáno nedostatků ještě více a schválena byla za podmínky doplnění bodů, které by ji přestaly činit jednostranně výhodnou ve prospěch zhotovitelské firmy. A konečně návrh odkoupení sádky ve Starém Kníně zastupitelstvo neakceptovalo, takže ta zřejmě bude nabídnuta (v dražbě?) jiným zájemcům. V diskusi se probíral zčásti článek Petra Chmelíka v minulém Novoknínském zpravodaji (zejména vyjádření na jeho konci), hlavně však pochybení zastupitelstva (ještě jeho minulého složení) právě v případě nedodělání povrchu Ledrenské ulice bezprostředně po dokončení kanalizace.

Průběh tedy byl následující:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.05 hodin, zastupitelstvo se sešlo v plném počtu, tj. 12 zastupitelů a 3 zastupitelky.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miloš Nevařil a Martin Provazník schváleno (pro / proti / zdrželi se hlasování) 13/0/2
 3. Schválení programu
  • Program schválen 15/0/0
 4. Schválení smlouvy na technický dozor
  • 1. července má začít výstavba vodovodu
  • Firmu, která má zajistit technický dozor, doporučila firma, která administrovala výběrové řízení
  • z diskuse vyplynulo, že by bylo žádoucí doplnit:
   • harmonogram onoho technického dozoru
   • hodinovou sazbu včetně cestovného
  • S doplněním těchto bodů byla smlouva schválena 15/0/0
 5. Schválení hodnocení nabídek na dokončení komunikace v ulici Ledrenská a smlouvy s vítězem
  • Většina diskuse tohoto bodu se točila právě kolem oné smlouvy (kterou si zpracovala samotná vítězná firma), kde některé některé chybějící body ji činily nevýhodnou pro město.  Konkrétně:
   • mají tam 0,01 % penále za den opoždění platby, ale už ne penále za případné pozdní dokončení
   • chybějí tam další záruky
   • ale 36 měsíců záruka tam je
   • chybí tam, kdy bude moci firma fakturovat (podle nynějšího znění smlouvy by teoreticky mohla hned po jejím podepsání)
   • je tam naopak bod, který zpochybňuje vysoutěženou cenu (že bude upřesněna podle skutečné plochy)
  • Nakonec z diskuse vyplynul požadavek přidat do smlouvy následující body:
   • 0,01% pokuty denně z opožděného předání
   • 10 % zádržné po celou dobu záruky
   • technický dozor ze strany města
   • převzetí provede starosta města
   • splatnost 14 dní od převzetí díla
   • nedílnou přílohou bude cenová nabídka z výběrového řízení
   • bude vypuštěn bod 3 v závěrečném odstavci (ten, který zpochybňuje tu cenu)
  • Výsledek výběrového řízení zastupitelstvo schválilo 12/0/3
  • Smlouvu zastupitelstvo schválilo za výše upřesněných podmínek 14/0/1
 6. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek p.č. 32 v k.ú. Starý Knín
  • ÚZSVM nabídl městu převzetí sádky ve Starém Kníně. Ukázalo se, že by mělo jít o převod úplatný.
  • Podle vyjádření hasičů je z požárního hlediska tato vodní plocha nezajímavá (jako požární nádrž je nedostatečná)
  • Pokud to město neodkoupí, ÚZSVM ji nabídne v dražbě (ať si ji koupí E.S. – nasadí tam žáby?)
  • O usnesení „městské zastupitelstvo schvaluje záměr koupě…“ bylo hlasováno  0/13/2, neboli zastupitelstvo NESCHVALUJE záměr koupě
 7. Diskuse
  • Cesta v Sudovicích od hasičárny nahoru – MMR rozhodlo o přidělení dotace, bude to se spoluúčaszí 50 %, vyzvány bylo 5 firem, 4 podaly nabídku, ta bude k dispozici na příštím zasedání zastupitelstva
  • Starosta informoval o setkání s křižovníky
   • Už dostali nazpět špitál a nějaké další věci (pozn. MH: nedávno jsem se koukal do katastru – právě, když jsem zjišťoval, zda ta parcela č. 32 ve Staráku je opravdu ta sádka a ne třeba Nebešťák – a shledal jsem, že právě ten Nebešťák také dostali nazpět křižovníci)
   • Možná by začali s rekonstrukcí toho dvora
   • My bychom se v souvislosti s jejich žádostí o dotace mohli připojit s tou sýpkou
   • v IROPu je výzva, na kterou by ten špýchar šel navázat
   • hodnota by byla asi 20 miliónů, z dotace by šlo 90 %
   • s ohledem na požadavky památkářů by dole šla udělat nějaká menší koncertní či výstavní síň, nahoře, kvůli nutnosti zachovat původní stropní konstrukce, by bylo možné leda nějaké muzejní využití
   • Křižovníci uvažují o tom, že by areál využili k tomu, co jsme od nich očekávali již dříve, tj. ke zřízení a provozování domova pro seniory, domu pečovatelskou službou, atd.
   • Bylo by to dílo za nějakých 100 miliónů, křižovníci by měli ještě nižší spoluúčast, dostali by dotace na 95 % nákladů
  • Článek Petra Chmelíka
   • Dotčena se cítila zejména Petra M. – vadil zejména poslední odstavec, konkrétně vyjádření „…nevím, jestli se toho chci dál účastnit. Není to rozhodování lehké, čím dál víc se schvalují nebo neřeší věci, s kterými nesouhlasím a u nichž se mi být nechce“.
   • Někteří  zastupitelé (Milan B.) považují některé body článku za věcně nepravdivé (Pozn. MH: myslím, že někdo – nepamatuji si, zda přímo on – použil slovo „lživé“ – ale na takové vyjádření bych byl opatrný, lež je úmyslně nepravdivé tvrzení)
   • Josef M. – uznal, že minule pochybil v případě hlasování o těch kompostérech, protože založit si kompost na zahrádce lze i bez kompostéru, ale nebrali jsme v úvahu to, že řada lidí žije na sídlišti a i oni mají různé kuchyňské zbytky apod., které by se daly zrecyklovat právě zkompostováním
   • Radek H. (snad on?) Že to Petr Ch. psal jako občan, není rozhodující, když se něco odhlasuje, měl by vystupovat jménem města
   • Tomáš H.: Názor snad může mít, ne? (Pozn. MH: V parlamentu přece také poslanci mluví o svých názorech i poté, co hlasování prohráli.)
   • Milan B. Měl se ale snažit ten projekt (toho autobusového nádraží) hájit už na tom zasedání, ne se ozvat napsáním článku až poté, co nebyl schválen
   • Uděláme si o tom setkání zastupitelů, tak za 14 dnů
   • Pozn. MH: to závěrečné vyjádření asi opravdu nebylo nejvhodnější. Ono lze i nadále prosazovat své názory, argumentovat pro ně, občas hlasování vyhrát, občas prohrát, ale pak buď tu nechuť být u věcí, které dopadly jinak, buď překonat (jiní to také dokážou), nebo zvážit podání demise.
  • Ledrenská ulice: tamní občan vyčetl zastupitelstvu, kam byly dány peníze, které byly při prodeji parcel určeny na dokončení jejího povrchu.
   • Šly na kanalizaci.
   • Což nebylo v pořádku (pozn. MH: ono by snad i bylo, kdyby se bezprostředně po dokončení oné kanalizace stejně velké peníze vzaly odjinud z rozpočtu, a do toho povrchu se investovaly následně – protože povrch se před dokončením kanalizace beztak dělat nedá – jenže ono se tak nestalo a to provizórium, tj. nedodělaná cesta, tam „straší“ do nynějška; není jasná výška povrchu, takže například nelze správně usadit vrata, atd.)
   • Takže přiznejme si to: nebylo to v pořádku, teď s tím zpětně těžko něco dělat, jedině to co nejrychleji napravit
   • Předběžně dohodnuta schůzka zastupitelstva s lidmi (bude upřesněna podle časových možností obou stran)
 8. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno ve 20.56 hodin

Znovu zveřejňuji odkazy aspoň na některé podklady (některé jsem vynechal z důvodu ochrany osobních údajů – nicméně něco lze najít ve veřejných rejstřících podle IČ):

Návrh smlouvy o technickém dozoru při stavbě vodovodu je zde: SmlouvaTechnickyDozor

Neschválený návrh smlouvy o koupi pozemku p.č. 32 ve Starém Kníně (jde o  rybníček – sádku – pod usedlostí rodiny Safínových) je zde: Smlouva-PozemekStaryKnin

Protokol zadávacího řízení na úpravu povrchu Ledrenské ulice je zde: ZadavaciRizeni-Protokol

U následujících nabídek jsem (aspoň prozatím) vynechal kopie živnostenských listů, koncesních listin, smluv o sdružení, výpisů z živnostenských rejstříků apod. z důvodu ochrany osobních údajů.

Nabídka firmy OúK je zde: NabidkaOuK-Dobris

Nabídka firmy Údržba silnic je zde: Nabidka-UdrzbaSilnic

Nabídka firmy MV Investic je zde: Navidka-MV-Investic

A konečně nabídka firmy Kosta Příbram se nachází zde: Nabidka-KostaPB

A protože posledně uvedená firma přišla s nejnižší cenovou nabídkou, následuje návrh smlouvy s ní. Je zde: NavrhSmlouvy-Ledrenska – výhrady, které k němu byly, jsou zmíněny výše.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nezařazené, Nový Knín, Reportáže, Zastupitelstvo, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.