Blýskání na časy? Záleží to na nás

Následující článek byl napsán pro Novoknínský zpravodaj 5/2017 a tam i uveřejněn.

Než však jeho text zveřejním i zde, rovnou zde uvedu omluvu za nepřesné vyjádření zčásti v jeho prvním, druhém  a hlavně třetím odstavci.

Cituji: Pokud jde o poslední odstavec článku Petra Chmelíka, to, že se vyjadřuje ve smyslu, že neví, zda se toho chce dál účastnit, by nemělo nikoho urážet. V případě nemožnosti prosazovat své postoje je odstoupení jedním z možných legitimních řešení a těžko to někomu vyčítat. Druhou věcí je, zda házet teď flintu do žita není trochu předčasné, a tou třetí to, zda ve spojení s některými rozepřemi na pracovních setkáních zastupitelstva nezískal ten poslední odstavec trochu jiný smysl (takže se Petra Moravcová může cítit dotčená oprávněně).

Zde jsem se vyjádřil asi poněkud nejednoznačně a řada čtenářů a čtenářek zřejmě došla k závěru, že Petra Moravcová možnost případného odstoupení panu Petru Chmelíkovi upírá. Za vyjádření, jež připouštělo možnost takového výkladu, se omlouvám – nemyslel jsm to tak. Už proto, že upírat mu to by samozřejmě bylo – mírně řečeno – poněkud nelogické. Spíš jsem měl pocit, že paní Moravcová ten závěrečný odstavec v článku Petra Chmelíka možná pochopila trochu jinak – jen jsem nevěděl jak. A tak jsem napsal onu spekulaci, zda na pracovních zastupitelstvech – hlavně na tom (bylo-li nějaké) před květnovým mimořádným zasedáním – nenaznělo něco, co  mohlo tuto rozepři posunout ještě na trochu jinou úroveň a třeba tomu odstavci dát trochu jiný smysl (podtržená část citace výše). Každopádně paní Petře Moravcové se za nepříjemnosti takto vzniklé omlouvám a níže uvádím celý článek, přičemž platí výše uvedená výhrada.

A dále předem varuji, že tento článek je spíše komentářem než zpravodajstvím, tj. nemusí být zcela objektivní, nýbrž poměrně nepokrytě vyjadřuje autorův názor.

Blýskání na časy? Záleží to na nás

V poslední době došlo ve vedení města k několika kontroverzím. Asi nejviditelnější z nich je dvojice článků v minulém (4/2017) Novoknínském zpravodaji, která se zabývá především otázkou opět neschváleného autobusového nádraží. Konkrétně jde o články Potřebují Kníňané autobusový terminál? od Milana Brejchy a Blýskání na lepší zítřky? Spíš ne od Petra Chmelíka. K tomu připočtěme, že nespokojenost zejména se závěrem druhého z článků vyjádřila na mimořádném zasedání zastupitelstva Petra Moravcová. A jelikož k dalším neshodám došlo údajně na pracovním sezení zastupitelstva, nálada opravdu není nejlepší. Mírně řečeno.

Co s tím?

Začněme posledními body. Co se dělo na pracovních setkáních zastupitelstva, komentovat nemohu, prostě jsem u toho nebyl a být nemohl. Pokud jde o poslední odstavec článku Petra Chmelíka, to, že se vyjadřuje ve smyslu, že neví, zda se toho chce dál účastnit, by nemělo nikoho urážet. V případě nemožnosti prosazovat své postoje je odstoupení jedním z možných legitimních řešení a těžko to někomu vyčítat. Druhou věcí je, zda házet teď flintu do žita není trochu předčasné, a tou třetí to, zda ve spojení s některými rozepřemi na pracovních setkáních zastupitelstva nezískal ten poslední odstavec trochu jiný smysl (takže se Petra Moravcová může cítit dotčená oprávněně). Každopádně toto by si asi měli aktéři sporu vyříkat pokud možno někde v klidu a s chladnými hlavami.

Vraťme se však k obsahu výše zmíněných dvou článků. I zde si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby se jejich autoři setkali a názorové rozdíly si nějak navzájem vysvětlili – a třeba i dospěli – možná za účasti projektantů onoho terminálu – k rozumnému kompromisu. Přesněji: nechápu, proč tak neučinili už dávno, hned po neschválení předchozí verze projektu. Třeba bychom nyní byli dál a té zatrpklosti by bylo méně.

Takže: potřebujeme autobusový terminál? Možná by – jak naznačuje článek Milana Brejchy – na onom místě opravdu stačila odstavná plocha s poměrně jednoduchou zastávkou a záchytným parkovištěm pro osobní auta. Ti, kdo jedou do Nového Knína auty a odtud pokračují dále (například do zaměstnání) autobusy, by mohli zaparkovat a přestoupit na autobus právě zde a neblokovali by celý den místo na náměstí. Milanu Brejchovi je rovněž zapotřebí dát za pravdu v tom, že pokud projekt počítá s příjezdovou cestou, která není na městském pozemku (to by ovšem bylo nejlepší ověřit na místě), je to jednoznačný a pádný důvod k jeho neschválení. Dále by bylo žádoucí přístupovou cestu řešit tak, aby zajišťovala dobrý přístup nejen na samotnou zastávku (či autobusové nádraží, chcete-li) a k dolní části parkoviště, ale i na blízké dětské hřiště a v neposlední řadě i ke sportovnímu areálu Oplocenka. Což by možná znamenalo tu cestu k dolní části parkoviště vést ne při severním, nýbrž spíše při jižním okraji pozemku (přímo ke kurtům). Možná by to trochu pomohlo řešit druhý problém, totiž ten přístup pro pěší, včetně rodin s dětmi, atd. Možná by nebylo špatné, pokud se aktéři sporu vydali prověřit možná řešení přímo na místo a přizvali i provozovatele těch tenisových kurtů, protože způsob využití této plochy se dotýká i jejich zájmů.

Na druhé straně může mít Petr Chmelík pravdu v tom, že na autobusový terminál dotační tituly existují, na pouhou odstavnou plochu nikoliv. (Škoda ovšem, že takto neargumentoval už ve chvíli, kdy se o tom terminálu jednalo na zasedání zastupitelstva.) A že – mírně řečeno – rozdíly v cenách nejsou natolik vysoké, aby se více vyplatilo budovat odstavnou plochu bez dotace než autobusový terminál s dotací (neboli na opravu některé z dezolátních komunikací bychom tím asi neušetřili). Pak ale asi nezbývá než zpracovat nový projekt na terminál, samozřejmě tak, aby neobsahoval natolik závažné nedostatky jako ten dosavadní (s tím, že po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu by se dal areál případně s poměrně nízkými náklady upravit na něco, co by bylo více tou odstavnou plochou). Snad jsme nepromeškali poslední šanci a nějaké dotační výzvy ještě proběhnou.

Každopádně s Petrem Chmelíkem souhlasím v tom smyslu, že o parkování autobusů by se město nějak postarat mělo. Myslím, že je dost velké na to, aby zde několik autobusových linek mělo svou konečnou stanici (takže budou existovat důvody, aby zde autobusy parkovaly), a na druhé straně příliš malé na to, aby se dopravcům vyplatilo vybudovat si zde své vlastní zázemí, jaké má například v Mníšku pod Brdy Martin Uher a na Dobříši Arriva.

A nakonec existuje ještě možnost, že by se o parkování autobusů mohla postarat soukromá firma. Pokud je mi známo, zejména mezi Zlatohorci (tedy zastupiteli zvolenými za sdružení Zlatohorní město Nový Knín) je tento názor poměrně populární. Na druhé straně existuje oprávněná námitka Petra Chmelíka, že pokud by došlo k nějaké neshodě s tímto soukromníkem, město má problémy s autobusy znovu a musí počítat s tím, že se mohou na náměstí vrátit.

Úplně bych však ani tuto možnost nezatracoval. Za předpokladu, že bychom ten terminál (či odstavnou plochu) už měli, po skončení stanovené udržitelnosti projektu by se možná dalo uvažovat i o tom. V případě, že by podmínky byly rozumné (poplatky za parkování byly v únosné výši atd.), třeba by šlo část autobusů opravdu přemístit tam. A na terminálu u sídliště by tak bylo více místa pro parkování osobních aut (samozřejmě se zachováním autobusové zastávky, aby zde bylo možno přestoupit z auta na autobus a naopak). A kdyby snad někdy došlo k nedohodě s oním soukromníkem, pořád by město mělo k dispozici plochu, kam by ty autobusy mohlo kdykoliv umístit méně bolestně, než kdyby je muselo vrátit zpátky na náměstí.

Už jen krátce bych se vrátil k dalšímu z bodů, kvůli kterým byl Petr Chmelík roztrpčen: totiž k oněm kompostérům. Pokud by šlo jen o možnost likvidovat (či přesněji recyklovat) bioodpad na zahrádkách asi by šlo o zbytečnost a neschválení by bylo možno přejít s notnou dávkou lhostejnosti. Dobrý zahradník si přece dokáže na zahradě založit a udržovat kompost i bez nějaké plastové či plechové či jaké škatule (i když jsou konstruovány tak, aby v nich se ten odpad rozkládal rychleji). Jenže – jak si, žel pozdě, uvědomil například i pan Mácha, nezanedbatelná část lidí žije na sídlišti. A pochopitelně i tamní domácnosti mají nějaký bioodpad „na svědomí“, přinejmenším ten kuchyňský. Ve směsném odpadu – a tím pádem i na skládkách – tak zbytečně končí slupky od cibule, vyluhované čajové sáčky a další biologicky rozložitelný materiál. Pro takové případy existují kompostéry domácí, které se dají umístit do bytu. O zpracování odpadu vzniklého v domácnosti se postarají žížaly (nejlepší jsou pro ty účely ty kalifornské). Obsah odpadkových košů nebobtná tak rychle a kytky za okny je čím přihnojovat. Pokud se tedy bude brát v úvahu, že pro různé domácnosti se hodí různé kompostéry, nebylo by úplně marné, pokud by se zastupitelstvo po nějaké době k této otázce přece jen ještě vrátilo.

A úplně nakonec: v článku byla i zmínka o dotazníku, který se objevil v minulém čísle. Nemyslím si, že by byl úplně dokonalý, jeho komentování je na delší článek (snad někdy příště), ale lze jej ocenit aspoň jako první krok správným směrem. Jednu otázku však „vypíchnu“ už teď. V jakém městě bychom rádi žili? Já odpověděl něco v tom smyslu, že asi základní je mít zde co nejlepší mezilidské vztahy. I když to někdy opravdu není jednoduché. Ale pak třeba budeme společně aspoň jakž takž zvládat i to ostatní. Včetně těch rozporů, jimž se věnoval tento článek (a ty dva, na něž navazuje).

Miloš Hlávka

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice autobusy, Komentáře, Komunální politika, Nový Knín se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Blýskání na časy? Záleží to na nás

 1. Olřich Kupa napsal:

  Děkuji za další pěkný článek.
  Já za sebe jsem v poslední době velmi zklamán tím co se ve městě děje ( nebo spíše neděje) . Určitě by bylo dobré, kdyby si zástupci obou stran, které nyní vládnou městu, přečetli své volební programy z roku 2014 ( https://novyknin.wordpress.com/2014/10/06/volebni-programy-novokninskych-volebnich-stran/) .
  Možná by ještě stihli něco společně udělat.
  A možná bude zajímavé programy z roku 2014 porovnat s těmi, které se objeví příští rok.
  Zatím to vypadá, že bude stačit jen CTRL+C a CTRL+V , a věřit v krátkou lidskou paměť. 🙂

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.