Program zasedání městského zastupitelstva 22. února 2018 – dojde na hřbitovní kapli?

Další – tentokrát řádné – zasedání městského zastupitelstva de uskuteční dne 22. února 2018 od 19 hodin kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice.

Co můžeme očekávat:

 • Projednání dodatků dvou smluv.
  • První smlouvou je smlouva o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou. Tímto dodatkem se ruší bod, podle nějž se město bez souhlasu České spořitelny nesmělo pustit do akce jejíž hodnota nebo v případě čerpání dotace výše finanční spoluúčasti je vyšší než 3 000 000 Kč.
  • Druhý dodatek se vztahuje ke smlouvě o dotaci na kanalizaci – město se v něm zavazuje k tomu, k čemu bylo víceméně dotlačeno, totiž že po dobu nejméně deseti let bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat ve své vlastní režii a i ceny se budou řídit principem udržitelnosti, totiž – laicky řečeno – že budou pokrývat náklady na dodávky vody a odvádění splašků včetně případných oprav. Tj. aby město nemuselo žádat o dotace na opravy, nýbrž dokázalo si je financovat samo. I v tomto bodu je doba požadované udržitelnosti stanovena na deset let (rozumné samozřejmě je držet se této zásady i po uplynutí stanovené doby).
 • Bude se mírně měnit způsob fakturace vodného. Rovnou řekněme, že cena za kubík se o něco zvýší. Ale je možné, že ne každý na tom musí tratit. Jde o to, že dosud byla součástí vyúčtování paušální částka za vodoměr, která podle předpisů platných od začátku roku 2018 součástí vyúčtování být nemá. Proto je tuto částku potřeba rozpočítat do ceny za kubík. Takže ten, kdo vodu odebírá v průměrné výši, by měl zůstat na stejné ceně (pokud nedojde k dalšímu navýšení z jiných důvodů – například kvůli udržitelnosti dotace)
 • Bude se jednat i stavu přípojek – tedy těch kanalizačních. Z těch, pro něž je napojení dostupné (a tudíž by se podle příslušných předpisů napojit měli), dosud nezaplatilo 66 lidí (či spíš domácností).
 • Dojít by mělo – nevím už ke kolikátému – pokusu o získání dotace na opravu hřbitovní kaple. Tedy pokud tuto žádost zastupitelstvo schválí. A pak se uvidí, zda se tu dotaci podaří získat.
 • Pozn. MH: Jen doufejme, že poskytovatel dotace – pokud na ni dojde – nebude přistupovat k té kapli podobně jako SFŽP k té kanalizaci a
  • nebude tlačit město do toho, aby jednak v rámci udržitelnosti stanovilo nějakou minimální cenu pohřbu, která by následně pokryla další opravy, 🙂
  • a nebude chtít, aby vše provozovalo ve vlastní režii a založilo si svou vlastní pohřební službu (ne že by to nebylo fajn, ale vstupní investice do takovéto firmy jsou asi nad současné možnosti města).
 • Pak zde máme paušální dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje – jednat se bude i o jejím využití.
 • A konečně zde máme jeden prodej a jednu koupi pozemku. Prodej se týká pozemku ve Starém Kníně, který zájemkyně již delší dobu užívá a má jej připlocen – a teprve nedávno se zjistilo, že patří městu. A odkup se naopak týká pozemku pod vodárnou a jejím 1. ochranným pásmem v k.ú, Chramiště.

Kompletní program (včetně „mandatorních“ = „byrokratických“ položek) je následující:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Informace o investičních akcích
 5. Schválení dodatku smlouvy s ČS
 6. Schválení dodatku smlouvy se SFŽP
 7. Schválení úpravy fakturace vodného a stočného
 8. Projednání zápisů kontrolního výboru
 9. Projednání stavu přípojek vodohospodářské infrastruktury
 10. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci – hřbitovní kaple
 11. Projednání možného využití paušální dotace z KrÚ
 12. Schválení prodeje pozemku p.č.st 236 v k.ú Starý Knín
 13. Schválení koupě pozemků p.č.st 72 a 1010/7 v k.ú Chramiště
 14. Diskuse
 15. Závěr

Část podkladů dodám postupně (oč zhruba jde, je ostatně uvedeno v úvodních odstavcích). Prosím o strpení, mé časové možnosti nejsou nekonečné.

Dosud nepřišly zápisy kontrolního výboru, o nichž se rovněž má jednat – nevím ovšem, zda se např. starosta s předsedkyní kontrolního výboru opět nedohodli, že zápisy nebudou do projednání zveřejněny – v takovém případě (pokud bych se to včas dověděl) bych se cítil, ač ne zcela rád (nevidím k tomu rozumný důvod), vázán touto dohodou a se zveřejněním bych počkal na samotné zasedání. Pokud k tomu dojde, čtenářům a čtenářkám se předem omlouvám.

Doplnění ze dne 2018-02-15

Zápisy kontrolního výboru, které nepřišly od starosty města (asi z obavy, aby opět nebyly zbytečné kontroverze kvůli jejich zveřejnění), dodala Petra Moravcová s tím, že tentokrát se žádná dohoda o posečkání s uveřejněním nekonala. Pokud mi nepřijdou výhrady ze starostovy strany, zřejmě je v dohledné době uveřejním.

Nový Knín - kaple dne 6. listopadu 2010

Nový Knín – hřbitovní kaple dne 6. listopadu 2010

Zatím zveřejňuji materiály týkající se kaple na novoknínském hřbitově. Pocházejí vesměs z let 2011 a 2012, takže lze očekávat, že například rozpočet (který v době vzniku materiálu tvořil necelých 950 000 Kč) bude vlivem inflace o něco vyšší. Doufejme, že výše případné dotace (pokud bude žádost na zastupitelstvu schválena a dotace následně poskytnuta) bude této skutečnosti přizpůsobena.

 • Průvodní a technická zpráva je zde:Hřbitovní kaple pruvodni a technicka zprava (Pozn. MH: Je Paní architektce bych asi vytkl jednu nepřesnost. V odstavci 2.2 píše toto: „Zejména na náměstí a v jeho blízkém okolí se vyskytuje několik významných historických objektů. Je to
  například kostel sv. Mikuláše, budova radnice, či mincovny, které jsou národními kulturními památkami, ale i většina ostatních domů na náměstí má značnou historickou i estetickou hodnotu.“ Uvedené budovy jsou „pouze“ kulturními památkami. Národní kulturní památka (což je vyšší stupeň památkové ochrany) se na území našeho města nenachází žádná.
 • Vyjádření orgánu památkové péče je zde: VyjPam (Pozn. MH: osobně mám pocit, že zde uvedené požadavky památkové péče jsou zbytečně striktní, vzhledem k tomu, že kaple není na seznamu kulturních památek a její umělecká hodnota podle mě představuje spíše slabší průměr, dovedl bych si představit i výraznější zásahy do budovy, než jaké jsou v materiálu doporučovány – samozřejmě takové, které by ten slabší průměr pozvedly – a nikoli srazily do hlubokého podprůměru.)
 • Půdorys (který jsem otočil o 90°, aby to bylo čitelnější) je zde: PudorysKaple – na půdorysu si všimněme nápadně rozdílné tloušťky zdiva vlastní kaple a přilehlé márnice. Jde o jeden z dokladů toho, že márnice byla přistavěna dodatečně; ten, kdo uvedenou ruinu zná, si mohl všimnout i toho, že stěna, jež odděluje prostor kaple od márnice, má směrem do márnice sokl, což je dokladem ještě o něco přesvědčivějším. Tím lze vysvětlit i tu skutečnost, že ve Valentových Pamětech jsou v souvislosti se stavbou kaple na různých místech knihy dva různé letopočty.
 • Fotodokumentace je asi zbytečná, protože ti, kdo se o kapli zajímají, vědí asi nejlépe, jak vypadá. Nicméně je zde: foto dokumentace 1 Pozn. MH: Díky mizernému technickému stavu si můžeme všimnout různého způsobu zaklenutí oken v samotné kapli a v márnici. Přesněji řečeno v případě té márnice můžeme to „zaklenutí“ oken směle dát do uvozovek.
 • A nakonec propočet nákladů, tedy de facto rozpočet. Ten je zde: propocet nakladu zam – jen znovu upozorňuji na dobu jeho vzniku a na to, že inflace od té doby sice nebyla rekordně vysoká, avšak nulová také ne (a navíc se o jeden procentní bod zvýšila DPH).

Další podklady zveřejním později – díky za pochopení (asi půjde o ty dodatky smluv).

Aktualizace 2018-02-20

Přidávám další (zbývající) podklady.

Protože nikdo do nynějška nevyjádřil námitky vůči případnému uveřejnění zápisů KV, jsou zde (v chronologickém pořadí)

Následuje smlouva o úvěru s ČS (o té se jednat nebude, ta už byla uzavřena) a dodatek k ní (ten se bude schvalovat):

Smlouva se SFŽP – dotace na kanalizaci

 • Vlastní (již schválená) smlouva: Smlouva_SFZP
 • …a dodatek, v němž se (na základě předchozích pořadavků SFŽP) město zavazuje provozovat vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastní režii: Smlouva_SFZP-Dodatek – ten se bude projednávat

Pak zde máme v úvodu zmíněnou upravenou kalkulaci vodného (včetně zdůvodnění): Kalkulace_vodneho

A zde jsou počty nezaplacených přípojek v jednotlivých ulicích: Nezaplacene_pripojky

A konečně zde máme ty pozemky

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.