Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 04. června 2018: mělo zadání auditu smysl? Zdá se, že nakonec přece jen ano

V pondělí dne 04. ČERVNA 2018 (změněný termín, původně bylo zasedání svoláno na 31. květen) se kolem šišatého stolu v podkroví radnice sešlo na svém mimořádném zasedání městské zastupitelstvo, aby projednalo výsledky forenzního auditu prací na komunikaci v Ledrenské ulici a návazné kroky.

Nejprve si objasněme, proč bylo zasedání odloženo. Ne, tentokrát v tom opravdu nebyl truc žádné ze zúčastněných stran či jednotlivců ze zastupitelstva. Jen by prostě bylo poněkud obtížné 31. května projednávat čistopis auditu, který na radnici došel 1. června téhož roku. A tak vše dopadlo tak, jak to dopadlo.

Podíváme-li se na níže uvedené body zprávy auditorské firmy, zřejmě tam nenajdeme o moc víc zjištění než v dosavadních zápisech kontrolního výboru, který se této záležitosti opravdu podrobně věnoval. Mělo tedy jeho zadání cenu? Jak řekl právní zástupce města pan JUDr. Kyselák, bylo dobře, že byl zadán. Protože odhalil zejména chybějící předpisy (což by se mohlo v budoucnu vymstí víc než dosud – pozn. MH). Samozřejmě se můžeme ptát, zda na něco podobného nemohlo přijít zastupitelstvo samo bez vynaložení nějakých 130 000 Kč + DPH za forenzní audit, ale pokud to nezvládlo samo, prostě na to musel upozornit někdo jiný. Byť to něco stálo.

Tato zpráva je psána ve snaze o co největší přesnost, avšak nejedná se o oficiální zápis (ten bude k dispozici až po schválení níže uvedenými ověřovateli na městském webu) a nepřesnosti nelze vyloučit. Za jejich případný výskyt se předem omlouvám. 

Takže jak vše probíhalo:

 1. Zahájení
  • Starosta města zahájil zasedání v 19.04 hodin. Zastupitelstvo se sešlo v počtu jedenácti zastupitelů a dvou zastupitelek. Omluveni byli Milan Brejcha a Miloš Petřík.
 2. Volba ověřovatelů zápisu
  • Ověřovateli zápisu byli navrženi Josef Kolka a Ondřej Moravec
  • Schváleno 11/0/2
 3. Projednání závěrů forenzního auditu a přijetí dalších kroků v návaznosti na tuto zprávu
  • Závěrečnou (no, možná, že ne tak docela závěrečnou) zprávu ve stručnosti představil a rovnou i okomentoval (tam, kde měl vůči závěru auditora výhrady).
  • Představme proto jednotlivé body výsledků forenzního auditu výstavby komunikace v ulici Ledrenské:
   1. Smlouvy o smlouvě budoucí (jednalo se o smlouvy o smlouvách budoucích o prodeji stavebních pozemků v předmětné ulici – některé z pozemků ovšem sousedí spíše s ulicí Pod Zámkem) nebyly stoprocentně dodány
   2. Ve smlouvách o smlouvě budoucí nebyly jednoznačně stanoveny platební podmínky
    1. Starosta cituje z jedné z těchto smluv, kde byla stanovena doba splatnosti a v hlavičce uvedeno číslo bankovního účtu
   3. V kupních smlouvách  nebyly jednoznačně stanoveny platební podmínky
    1. Starosta cituje z jedné z těchto smluv, kde byla stanovena doba splatnosti a v hlavičce uvedeno číslo bankovního účtu
   4. Z kupní smlouvy byl vypuštěn odst. 2 z předchozí smlouvy o smlouvě budoucí
    1. Starosta: nebylo to nikým rozporováno
   5. Přerušení stavby a následné ukončení stavby (v tomto případě už jde o práci na povrchu Ledrenské ulice) udělány pouze verbálně mezi starostou a DOKASem, ač podle původní smlouvy měly být všechny dodatky sjednány písemně
    1. Starosta připomíná tu okolnost, že firma DOKAS vznikla jako podnik založený Sdružením obcí Dobříšska a Novoknínska a teprve dodatečně Dobříš odkoupila podíly ostatních obcí; tudíž starosta nepřistupoval k DOKASu jako k běžné komerční firmě. Navíc ukončení smlouvy doporučili odborníci
     1. Pozn. MH: Jenže v té době už to de iure byla „běžná komerční firma“; na druhou stranu bychom se měli ptát, zda tímto formálním pochybením vznikla městu nějaká škoda.
    2. Navíc zastupitelstvo bylo po celou dobu o průběhu prací informováno (tradiční informace starosty o průběhu investičních akcí).
     1. Pozn. MH (asi nejen MH, myslím, že to uznal i starosta) Chybou pochopitelně bylo, že to nebylo „posvěceno“ nějakým usnesením. Ale když on to tehdy nikdo za zastupitelstva nepožadoval…
   6. Dodatek ke smlouvě je neplatný (Pozn. MH: tady mi není jasné, který dodatek ke které smlouvě)
   7. Prohlášení starosty s DOKASem (kterým bylo ústní ukončení smlouvy o výstavbě komunikace s DOKASem potvrzeno písemně – pozn. MH) neprošlo zastupitelstvem
    1. Starosta namítá, že se tím uvedlo na pravou míru, jak vše probíhalo, mělo to nahradit to neexistující usnesení (navíc to pochází z předchozího volebního období – je samozřejmě možno namítat, že tento problém mělo řešit už tehdejší zastupitelstvo).
   8. K fakturám DOKASu chyběly zakázkové listy
    1. Starosta namítá, že všechny faktury byly v souladu s podepsanou smlouvou
   9. Neexistuje stavební deník
    1. Starosta: měla to být záležitost DOKASu, ten ho asi skartoval (Pozn. MH: samozřejmě je otázkou, zda ten stavební deník byl k dispozici v době kolaudace – to už ale asi nezjistíme)
   10. Nebylo výběrové řízení na první etapu výstavby vodohospodářské infrastruktury
    1. Starosta oponuje, že bylo, a dokládá to citací ze zasedání rady města z 8. června 2009. (Dokumentace žel opravdu nebyla dohledána, radnice se tehdy dvakrát stěhovala z důvodu generální rekonstrukce radniční budovy, je možné, že se to někam zašantročilo v důsledku tohoto stěhování.)
   11. Nebyly doloženy účetní doklady za vodovodní a kanalizační přípojky a geodetické zaměření; v nabídce nejsou ceny za přípojky a geodetické zaměření
    1. Bylo to ve dvou položkách (účtoalo se to zvlášť – VHS fakturovala přípojky 02.11.2010 a to zaměření také zvlášť (Pozn. MH: asi zhruba v tutéž dobu)
   12. Sporné datum smlouvy s VHS Dobříš
    1. Ano, došlo k chybě: když zastupitelstvo schválilo smlouvu, použil se originál z nabídky firmy, přičemž si nikdo nevšiml, že tam je nesprávné datum 23.03.2010 – z doby před schválením smlouvy.
   13. Nesprávné číslo usnesení v podmínkách pro připojení.
    1. Ano, došlo k tomu, že pro vodovod bylo omylem použito číslo usnesení z první etapy; jiné nesprávné číslo bylo i u kanalizace (správně mělo být asi usnesení rady města 10 ze 4. dubna 2011, kde byly schváleny podmínky pro připojení)
   14. Dílčí subdodávky nebyly schváleny zastupitelstvem či radou města – vč. zaměření
    1. Starosta namítá něco v tom smyslu, že šlo o nedílnou součást díla; podobně jako když město prodává část pozemku, je k tomu potřeba zhotovit geometrický plán – a také se k tomu nepřijímá zvláštní usnesení.
   15. Město nemá stanoveny vnitřní předpisy (Pozn. MH: což je asi shrnutí příčiny většiny závad v předchozích bodech zprávy.)
  • Závěr auditu: ke každému bodu jsou navržena opatření k nápravě
  • Auditorská firma neshledala, že by došlo k nějaké škodě.
  • Petra Moravcová: kontrolní výbor k tomu vypracoval elaborát o 36 stranách;
   • Z jednotlivých bodů auditu považuje
    • dva body za nevýznamné
    • další dva za vážnější pochybení
    • a ty zbývající za vážné – mohl být či byl porušen zákon
   • Znovu byla připomenuta firma DOKAS (starosta měl informovat zastupitele).
   • A je chybou, že město nevymáhá penále – při sazbě a době, která uplynula, by to dalo nějakých 7.5 miliónu Kč (Pozn. MH: pokud by město ovšem uspělo.)
  • R. Hrubý – dosrali jsme zápis, abychom mohli reagovat (tady si nejsem jist přesností citace)
  • Starosta: draft (neboli koncept, chcete-li) šel jen do kontrolního výboru, starosta ho nedostal
  • R.H. (?) Nebylo by špatné pozvat firmu na libčické zastupitelstvo
  • Starosta: pokud to stihne, navíc je tam na programu už spousta dalších bodů.
  • R.H Chtělo by to dodat firmě ty připomínky
  • Právní zástupce města JUDr. Kyselák hodnotil kladně, že audit proběhl; v některých případech upozorňoval na některé formulace: např. žádný auditor neřekne, že byl porušen zákon (od toho jsou když tak soudy), každopádně se projevilo, že předpisy chybějí – např. pan Kyselák je členem zastupitelstva v Příbrami a ví, že např. tamní starosta může samostatně podepsat smlouvu do pěti miliónů korun (podobný předpis v NK chybí)
  • Nicméně bylo rozhodnuto se s firmou BDO znovu spojit, předat nové podklady a projednat nově zjištěné skutečnosti za přítomnosti kontrolního výboru. Možná by stálo za to text příslušné části usnesení ocitovat co nejpřesněji: zastupitelstvo ukládá starostovi svolat jednání (s auditorskou firmou) a předat podklady a nově zjištěné skutečnosti k jednotlivým bodům závěrů forenzního auditu auditorské firmě BDO.
  • Toto usnesení bylo schváleno 11/0/2
  • Znamená to tedy, že výsledky auditu nemusí být definitivní. Doufejme, že pak, po zapracování všech připomínek, budou řádně zveřejněny na webu města.
  • Potom ještě došlo ke krátké diskusi; z řad obyvatel zazněl dotaz, nakolik je reálné stihnout vše letos
  • Na to starosta prohlásil, že v usnesení to je
  • Zazněl i hlas, že „vy se tady 8 měsíců hádáte o minulosti a pro Ledrenskou neděláte nic“.
  • Pokud jde o „zapomenuté“ kanalizační vpustě, měly by být zprovozněny v souvislosti s budováním chodníků
  • Uskuteční se další schůzka s obyvateli Ledrenské ulice.
 4. Závěr
  • Zasedání bylo ukončeno zhruba ve 20.32 hodin

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.