Kanál místo chodníku? A co školka?

Omlouvám se, že následující článek bude velmi (více než obvykle) ovlivněn mým osobním názorem a značně polemický. A půjde o článek rozhodně nikoliv nezaujatý. Možná to bude tak trochu pro otrlé povahy. Za což se ještě jednou předem omlouvám. Ale asi to nebude jediný „divoký“ článek, který v souvislosti s blížícími se volbami lze na Novoknínsku nalézt, a tak to snad, milí čtenáři a čtenářky, nějak přežijete. Ostatně nemusíte číst dál, na problematičnost článku jsem upozornil předem.

Aktualizace 2018-10-04:

Dostal jsem od starosty města několik upřesnění k tomuto článku – zapracovávám je níže do článku s případnými svými poznámkami k bodům, jichž se ona upřesnění týkají. Všechny aktualizace jsou řádně vyznačeny, aby bylo jasné, co je původní text a co pozdější vsuvka (z důvodu poctivosti vůči čtenářům a čtenářkám).

P.S. Ještě jsem si uvědomil, že jsem nezveřejnil odkaz na materiál Zlatohorců, jehož obsah – řekněme – upřesňuji. Což je z mé strany asi drobet nepoctivé. Nuže, chybu napravuji a odkaz je zde: http://zlatohorci.cz/index.php/informace/98-zlatohorec-predvolebni-noviny

Zlatohorci vydali svůj předvolební list.  Nutno uznat, že v něčem mohou mít pravdu. Plně souhlasím například s tím, že se jim podařilo zlepšit administrativní věci – tj. docílit toho, aby zastupitelstvo dostávalo včas podklady. Osobně bych byl pro to, aby tyto podklady případně chodily s ještě větším předstihem (třeba po částech – v okamžiku, kdy vzniknou; a pak, třeba ten týden před zasedáním, znovu poslány všechny pohromadě). A aby byly zveřejňovány rovnou na městském webu (také by se tam mohly objevovat postupně – jen by to chtělo domluvit nějakou úpravu s webmasterem, aby to bylo přehledné). Výhodou by bylo, že zastupitelé (a zastupitelky) by si případně mohli některé věci „vyříkat“ po mailu (ono by tak na to „vyříkání“ bylo i víc času a dalo by se argumentovat precizněji; případně na nějakém veřejně viditelném diskusním fóru – pak by to bylo i transparentnější), na veřejném zasedání pak shrnout (ovšemže precizně – díky „předjednání“ by bylo na onu dokonalejší formulaci víc času) svá pro a proti a hlasovat. Protože ono je hezké, že „především se začalo diskutovat“, ale když ony ty diskuse jsou dost rozvleklé (kde je hranice mezi sice ostrou, ale korektní diskusí a handrkováním?), některé diskusní příspěvky se v podstatě opakují – a zasedání se vleče. Odstrašujícím příkladem bylo například zasedání 14. června 2018, které se protáhlo do 23 hodin.

Dále: je fajn chtít podklady včas. Ale co v případě, že se nějaká příležitost naskytne na poslední chvíli? Mám na mysli třeba nákup hasičského auta. Ten sice byl nakonec schválen – ale těch řečí okolo, že návrh nebyl podán včas… Ano, nebyl. Ani nemohl být – šlo o příležitost, která se naskytla náhle. Nicméně stačilo to konstatovat jednou zhruba slovy „správné by bylo, kdybychom měli podklady už před týdnem, ale jsme si vědomi, že to spěchá, a stihli jsme si udělat obrázek, že je to k dobru věci, i za tuto kratší dobu“ (protože on to zas tak složitý bod nebyl) – a ušetřilo by se docela dost minut, které šlo věnovat jiným věcem. Jak říkal jistý pan Ježíš: „Sobota je pro člověka, ne člověk pro sobotu„. Tedy „přeloženo“ do poměrů knínského zastupitelstva: procedurální záležitosti jsou tu zastupitelstvo (aby mělo na základě čeho se rozhodovat), nikoliv zastupitelstvo pro procedurální záležitosti.

Přistupme k záležitosti auditu.

 • Ano, souhlasím, že došlo k řadě pochybení. Že některé věci mohly být porušením zákona (zda opravdu byly, o tom by musel když tak rozhodnout soud – na druhé straně někdy i soud může uznat, že zákon sice byl porušen, ale trest ukládat netřeba, jako se stalo v Horním Benešově, na straně třetí by na to neměl nikdo hřešit a zákony porušovat, jak se mu zrovna zamane). A dodejme ještě jednu věc, která má pravdivý základ: ano, peníze, které občané Ledrenské ulice zaplatili, aby jim byla vybudována komunikace o parametrech dojednaných ve smlouvě, skutečně byly použity – ovšem dočasně – na něco jiného, totiž na budování kanalizace.
 • Jenže na druhé straně (a toto článek v předvolebním časopisu Zlatohorců pomíjí): stalo se tak v době, kdy dotace na onu kanalizaci byly sice „přiklepnuty“, na základě jejich přidělení se začalo stavět, ale platby oněch dotací? Dlouho kde nic, tu nic. Firma, která tu kanalizaci budovala, tak nějakého půl roku nedostala ani korunu. V jednu dobu si město muselo vypůjčit peníze od sousedních Nových Dvorů (naštěstí „gentlemansky“ na nízký úrok – na stejný, jaký by ona obec dostávala, pokud by ony prostředky, které si šetřila na pozdější investiční akci, nevím už jakou,  nechala ležet na svém bankovním účtu). Mělo se snad město za této situace pustit do budování vozovky a chodníků v Ledrenské ulici, notabene když tam nebyla položena kanalizace (neboli čerstvě položená vozovka by se musela znovu rozkopat)?
 • Později dotace konečně začaly proudit a finanční situace města se stabilizovala. A mohlo se začít dělat. Jenže nezačalo – do toho přišly volby, a když obyvatelé Ledrenské ulice opět přišli urgovat to, co si zaplatili, a ptali se, kde jsou jejich peníze, starosta odpověděl, že v rozpočtu. Což koneckonců byla pravda, protože tou dobou tam ty peníze už (konečně zase) byly – a mohly být na to, co bylo slíbeno a nasmlouváno, konečně použity. Leč obyvatelé Ledrenské ulice si to vyložili trochu jinak – a mnohem víc se nakonec začal řešit forenzní audit. Takže povrch Ledrenské ulice vlastně není úplně hotov dodnes.
  • Aktualizace 2018-10-04
  • K předchozím dvěma bodům jsem dostal následující starostovo vyjádření:
   • „Myslím si, že většina podstatných věcí je v Tvém článku. Jen jedna věc – přerušení prací kromě výstavby kanalizace bylo zapříčiněno upozorněním nezávisle dvou odborníků přes komunikace. Ti nám poradili, abychom nedokončovali komunikaci před výstavbou rodinných domů, neboť obvykle dochází pohybem těžké techniky k jejímu znehodnocování.“
  • Pozn. MH: nevzpomínám si, kdy přesně k tomuto přerušení došlo, zda v době před výše zmíněnou finanční nouzí zachraňovanou výpůjčkou 3 500 000 Kč od Nových Dvorů nebo až po ní.
  • Nicméně
   • na jedné straně by dobře položená vozovka měla pohyb techniky přežít (je stavěna na to, aby se po ní jezdilo, a ne na to, abychom se pohledem na ni kochali, ostatně některé pozemky dosud nejsou zastavěny, protože si je zájemci koupili jako investici do budoucna, a až začnou stavět tito zájemci, ta vozovka to přežít bude muset),
   • na straně druhé by asi bylo problémem tuto vozovku pokládat v době, kdy se právě stavělo. To by se asi doopravdy „třískalo“ a mohlo by to špatně dopadnout. Pokud tomu bylo takto, pak by toto zdržení bylo v této etapě naprosto pochopitelné.
   • A pak už se věci odehrávaly tak, jak je popsáno o něco výše.
   • Tato vsuvka nejspíš souvisí i s bodem níže – totiž s (dle auditu nesprávně provedeným) ukončením smlouvy s  DOKASem.
  • Konec dodatečně (2018-10-04) vloženého textu
 • A výsledky auditu? Konstatování řady pochybení. (Zde je konečný stav, který byl na městském webu, než nevímproč zmizel. Asi už se opakuji, ale v tomto případě vyčítám webmasterům oficiálního městského webu, že tu závěrečnou zprávu auditu odstranili. Ne že by musela „tvrdnout“ na úvodní stránce webu do soudného dne, ale šlo ji dát někam „do archívu zpráv“.) Nicméně v zásadě šlo o to, co konstatoval již dříve kontrolní výbor. Řada pochybení. Tedy něco navíc tam přece jen bylo: totiž návrh opatření. Většinou přijetí několika vnitřních předpisů, které – přiznejme si to – městu opravdu chyběly a dosud chybí. Lze jen litovat, že na toto byl potřeba forenzní audit za nějakých 160 000 Kč a zastupitelstvo si tento problém a potřebu přijetí těchto opatření neuvědomilo i bez něj – ale možná je menším zlem uvědomit si absenci příslušných pravidel díky takto drahému auditu než si ji neuvědomit vůbec.
 • A ještě jedna věc: audit nezjistil, že by z onoho „kreativního zacházení s pravidly pro fungování obcí“ vznikla nějaká škoda. Tedy s jednou hypotetickou výjimkou, kterou bylo nesprávné ukončení smlouvy s DOKASem. Šlo o to, že smlouva byla tehdy ukončena pouze ústně, přestože se tak správně mělo stát písemně.
  • Ta možná škoda měla spočívat v tom, že zde by šlo teoreticky uplatňovat plnění, ke kterému mělo podle smlouvy ještě dojít, leč nedošlo. A k tomu připočíst ještě nějaký úrok. Jenže obávám se, že jednak by to bylo unfair (obě strany projevily vůli smlouvu ukončit, jen tak učinily nesprávným způsobem), jednak si myslím, že DOKAS by mohl naopak požadovat plnění toho, co mělo podle smlouvy dělat město. Takže by zřejmě nula od nuly pošla.
 • Tudíž opakuji: audit zjistil vážná pochybení, avšak škody (až na výše zmíněnou dost pofidérní a hypotetickou výjimku) zjištěny nebyly. (A že by si starosta na tom něco nahrabal do vlastní kapsy? Zde budu trochu osobní, ale jak ho znám, má sice spoustu chyb – jako ostatně každý člověk na této planetě, ale TOHLE je asi tak to poslední, co bych od něj očekával.)
 • A doufejme, že starosta ve spolupráci s panem JUDr. Kyselákem snad KONEČNĚ (ano, ti, kdo jej znají, vědí, že to je známá slibotechna a vše mu musíte připomenout tak čtyřikrát pětkrát, než s tím začne něco dělat…) připravuje (teď pochopitelně už pro zastupitelstvo v příštím složení) vnitřní předpisy, které bude potřeba přijmout (tj. konečně – byť opožděně – plní aspoň částečně usnesení ze 14. června),  v odpovídající kvalitě (mimořádné zasedání, které se konalo 12. září tohoto roku, od něj dostalo několik zčásti vzorových norem, zčásti těch, které byly postahovány z webů jiných obcí, tj. bude potřeba je všechny „přiohnout“ na knínské poměry).
 • Ještě jedna poznámka: většina problémů řešených auditem se týkala volebního období 2010 – 2014. Proč na to kontrolní výbor nebo kdokoliv jiný neupozorňoval už tehdy? Jednou z odpovědí je to, že nikdo ze Zlatohorců (tehdy ale ještě vystupovali „pod hlavičkou“ ODS – kontinuita mezi těmito dvěma subjekty je ale zřejmá) v kontrolním výboru nebyl. Ne že by jim to bylo upíráno. To oni tehdy nechtěli. Na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva dne 9. listopadu 2010, poté, co na ně nevybylo žádné místo v radě, vyloženě odmítli přijmout jakékoli další funkce, včetně míst v kontrolním výboru. Trucovali do té míry, že nechtěli vykonávat ani ověřovatele zápisů a ani nechtěli být členy návrhové komise (dokud ta funkce existovala). Nakolik to připomíná nedávnou situaci, kdy úmyslně nedorazili na mimořádné zasedání zastupitelstva 5. dubna 2018 (přestože se nenacházeli daleko – byli v hospodě U Mikulášků – a myslím, že to zasedání bylo svoláno z jejich iniciativy), ať rovněž každý posoudí sám..
 • Druhou věcí samozřejmě je to, že se ani tehdy (za poměrů, že byl obsazen pouze zástupci většinové strany) neměl ten kontrolní výbor tak flákat a měl věci kontrolovat (a aspoň na některé problémy upozornit zavčasu), to nechť si pro změnu laskavě přiznají soudružky a soudruzi z Tradice a prosperity.

A teď k té školce

 • Je pravdou, že kontejnerová školka by vyšla na dost vysokou částku. Už si nepamatuji, zda na dvanáct miliónů + DPH (musel bych zapátrat ve zprávách ze zastupitelstva), myslím, že skutečně ano. Zda přišly nabídky od dvou místních firem, které totéž nabídly jedna za cenu tři milióny, druhá za čtyři milióny, si nevzpomínám (asi bych musel taktéž zapátrat, zda se to objevilo v zápisu).
 • Nicméně pokud tomu tak bylo,
  • proč tehdy nebylo okamžitě (nebo na příštím zasedání) iniciováno nové výběrové řízení a ony firmy osloveny?
  • Nemohu se zbavit dojmu, že podmínky přidělení dotace na onu školku byly – řekněme – nepříliš výhodné, takže za tu cenu by to možná (nejsem si jist, musel bych zapátrat…) vyšlo levněji i bez té dotace.
 • Jsou zde ovšem dvě otázky:
  • zda projekty obou místních firem odpovídaly poměrně přísným normám, které pro školky platí. Možná ano, možná ne – uvidělo by se v případě vypsání nového výběrového řízení.
  • A zda by se ony firmy do nového výběrového řízení přihlásily.
   • Aktualizace 2018-10-04
   • Zde jsem dostal starostovo upřesnění následujícího znění:
    • „Z počátečního předpokládaného rozpočtu cca 6 mil. Kč se různými vylepšováními stavby i vnitřního vybavení vyšplhala cena k téměř 10 mil. Kč (k tomu DPH, které v tomto případě jde za námi) Navíc dotace nebyla v % jako v minulém projektu ze stejného titulu (dotace 85%), ale pevná částka 6 mil. Kč.“
   • Konec dodatečně (2018-10-04) vloženého textu
 • Víme totiž o podobném případě – totiž o opravě komunikace v Sudovicích. Ta se měla opravovat loni. Ve chvíli, kdy se měly schvalovat výsledky onoho výběrového řízení (zasedání 22. června 2017), objevila se náhle nabídka firmy, která nabídla opravu komunikace za výrazně nižší cenu. Když však letos bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a ona firma byla oslovena, tato jako první odpověděla, že se onoho výběrového řízení nezúčastní. Proč se nepřihlásila, když měla takovou šanci to řízení vyhrát a komunikaci za ty skvělé peníze opravit, nevysvětlila. Každopádně chápat to lze různě a pro žádné z případných vysvětlení neexistuje spolehlivý důkaz.
  • Zde je ovšem chyba i na straně tehdy (asi už jen teoreticky) většinové strany. A zde bych rovnou navrhl opatření do budoucna, jak takovým lapsům předcházet.
   • Pokud se zadává zakázka menšího rozsahu, kde se nemusí vypisovat „klasické“ výběrové řízení, nýbrž stačí oslovit několik předem vybraných firem, měla by mít každá strana zastoupená v zastupitelstvu možnost vybrat několik firem (třeba po třech, pokud by v zastupitelstvu bylo více stran než tři, šel by ten počet firem připadající na jednu stranu odpovídajícím způsobem snížit), které budou osloveny.
   • Pak by se těžko někdo mohl vymlouvat, že nemohl nabídnout firmu, která mohla zakázku provést za podstatně nižší cenu než ty ostatní.

A ještě smlouva s VHS (=Vodohospodářskou společností) Dobříš

 • Je pravdou, že
  • existovala snaha i po schválení toho, že si město bude spravovat vodohospodářskou infrastrukturu samo, přijmout dvě smlouvy s VHS Dobříš.
   • První (a ta nakonec byla schválena a není v rozporu s podmínkami pro udělování dotací SFŽP) je o některých servisních činnostech, pro které nemá město kapacity a není časově omezena (samozřejmě není vyloučeno, že  město si příslušné lidi vyškolí a část činností ve smlouvě jmenovaných si zajistí samo – myslím, že bych to městu doporučoval).
   • Druhá – problematičtější – smlouva měla být uzavřena na přechodnou dobu (než město infrastrukturu plně převezme) a vymezovala některé činnosti nad rámec smlouvy první. S touto smlouvou SFŽP opravdu nesouhlasil a nebylo ji možno přijmout. Je možné, že by tato smlouva byla průchodná, pokud by se výslovně týkala těch částí kanalizace, na které dotace nebyla čerpána – totiž na části vybudované dříve (často ještě za minulého režimu), jež jsou jen velmi špatně zmapované, pokud vůbec. Možná by průchodná nebyla ani tak – pak by se musely havárie (ty, které „se nevejdou“ do „smlouvy číslo 1“) řešit s VHS ad hoc. Což je koneckonců současný stav. A zatím to funguje, takže uznejme, že nepřijetím smlouvy číslo 2 k žádné tragédii nedošlo.
  • A teď k té podepsané úplně jiné smlouvě. K tomu skutečně došlo. Místo podpisu „smlouvy číslo 1“, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo, odnesl starosta na VHS omylem jakousi „smlouvu číslo 3“, která byla na jeho počítači a byla jakýmsi pracovním „mezistavem“ mezi smlouvami 1 a 2. Ani on ani na VHS si nevšimli, že jde o jinou smlouvu – a obě strany ji podepsaly. Což by se samozřejmě opravdu stávat nemělo. Nicméně poté si starosta všiml omylu, smlouvu nahradil tou správnou a nechal znovu podepsat. Správnou smlouvu uložil do příslušného šanonu na radnici, jednu kopii poslal na SFŽP a jednu kopii měla samozřejmě VHS. Co přehlédl, bylo to, že ona nesprávná „smlouva číslo 3“ nadále „strašila“ na městském webu. Což bylo opraveno až po následujícím zasedání zastupitelstva, kde na to s patosem sobě vlastním upozornili Zlatohorci (ano, přiznejme jim to). A později byl ještě vyžádán skartační protokol, že VHS dotyčnou „smlouvu číslo 3“ opravdu zlikvidovalo. (Pro starostovu verzi mluví to, že když si Zlatohorci „smlouvy č. 3“ na městském webu všimli, SFŽP měl – už? – k dispozici smlouvu správnou. Tj. že starosta skutečně začal své pochybení napravovat sám.) Každopádně nyní už je podepsána jen ta smlouva, která být podepsána opravdu měla.
 • Aktualizace 2018-10-04:
 • Dostal jsem ještě vyjádření k poplatkům za připojení ke kanalizaci a výši stočného (ano, pamatuji si, že to takhle bylo, jen jsem to v době psaní tohoto článku nějak opomněl. Tudíž ocituji:
  • „Dle platné legislativy je majitel nemovitosti majitelem celé kanalizační nebo vodovodní přípojky (takže i části na veřejném pozemku od řadu). Při výstavbě kanalizace bylo pochopitelně nejjednodušší, že objednavatelem všech přípojek na veřejném pozemku bylo město, aby se komunikace mohly neprodleně opravovat. Aby byli všichni obyvatelé na tom stejně, domluvila se průměrná cena jedné přípojky, bez ohledu na její konkrétní délku a druhu horniny v daném místě. Tato cena byla následně účtována majitelům nemovitostí.
  • Co se týče ceny vodného a stočného, podle platných předpisů je nutné do těchto cen promítnout kromě nákladů za provoz i vytváření fondu tak, aby byly finanční prostředky na budoucí rekonstrukce nebo havárie. Proto byla v minulých letech zvýšena skokově cena stočného.“
  • Pozn. MH:
   • Z výše uvedeného vyjádření („Dle platné legislativy je majitel nemovitosti majitelem celé kanalizační nebo vodovodní přípojky (takže i části na veřejném pozemku od řadu).“) plyne, že poplatky účtované za připojení ke kanalizaci nebyly nezákonné. (Tím samozřejmě není vyloučeno, že bohatší města a obce mohou tyto náklady za připojované občany „zatáhnout“. Někde se tak může i skutečně dít. Nicméně ty poplatky nezákonné opravdu nejsou.)
   • Je otázkou, jak by to mělo být s cenami vodného (jelikož i vodovod byl budován s použitím dotace – tudíž bych předpokládal, že i zde by se mělo počítat s požadavkem udržitelností do budoucna (na výstavbu vodovodu vám dáme dotaci, ale udržovat si ho budete muset už ze svého).
 • Konec dodatečně (2018-10-04) vloženého textu

A co další věci?

 • Těch věcí je povícero. A v předvolební tiskovině Zlatohorců se o nich nepíše. Namátkou:
  • Autobusy. Už jsem se na to téma rozepisoval dříve, nehodlám se opakovat. Program Zlatohorců je neřeší – ostatně kolik z nich těmi autobusy jezdí, že…
  • Péče o seniory – domov pro seniory, případně dům s pečovatelskou službou. Asi jediný způsob, jak se se vyhnout útrapám stáří, je zemřít mladý(-á). Ale to se chce opravdu málokomu. SNKNK má péči o seniory aspoň částečně, Tradice a prosperita chce ve spolupráci s křižovníky řešit využití dvora (je zde snaha přimět je, aby zde zřídili ten domov pro seniory oni – kvůli tomu jim ostatně město většinu budov v areálu prodalo).
  • Způsob financování oprav komunikací. Několikrát navrhovali (zmiňovali se o tom při jednáních, ale do zápisů se to možná nedostalo) jako zdroj financování privatizaci městských bytů; teď, když to mohli dát do programu, v něm o tom píší poněkud vyhýbavě.

Uvidíme. Do voleb zbývá pár dní. A některé zkušenosti naznačují z minula, že se možná ještě máme na co těšit. A rovnou se omlouvám, pokud na to vše nebudu reagovat; koneckonců voliči a voličky by měli mít svůj vlastní rozum. A například i tento polemický článek číst s používáním tohoto rozumu. Vše nemusí být pravda jen proto, že to řekl či napsal nějaký Miloš Hlávka (případně Lao-c‘, Buddha, Ježíš, Muhammad, Bahá’u’lláh, Karel Marx, Winston Churchill, atd.).

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Polemiky se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

7 reakcí na Kanál místo chodníku? A co školka?

 1. Anonymní napsal:

  Škoda, že tohle se neobjevilo v našich schránkách.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Díky za uznání. Na druhou stranu – vyčítám to těm, kdo tady komentují ve prospěch Zlatohorců, takže bych měl měřit stejným metrem: nebát se podepsat. Já zde také „nosím kůži na trh“ pod svým vlastním jménem.

 2. Oldřich Kupa napsal:

  Jako vždy Miloši , srozumitelný nestranný článek, díky moc za tvou práci.

 3. Jarka Michalkova napsal:

  Dekuji za nestranny komentar pana Hlavky.

 4. Broněk Fiala napsal:

  Jasné a srozumitelné s objektivním využitím dostupných zdrojů.
  Děkuji

 5. Anonymní napsal:

  Vznikla šloda morální a ta je horěší než finanční

  • Miloš Hlávka napsal:

   To je samozřejmě pravda. Nicméně konfrontační atmosféru, která vládla v zastupitelstvu v právě končícím volebním období, onen forenzní audit neřešil – a ze své podstaty ani řešit nemohl.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.