První čtvrtletí nového zastupitelstva

Následující text byl napsán pro Novoknínský zpravodaj 01/2019 a tam i uveřejněn. Přejímám jej i do tohoto blogu a doplňuji několika dodatečnými poznámkami pod ním.

Kapitoly:

První čtvrtletí nového zastupitelstva

Od komunálních voleb uplynulo už více než čtvrt roku, a tak by možná stálo za to zrekapitulovat další vývoj. O něm jsem se snažil ve svém blogu https://novyknin.wordpress.com informovat průběžně, ale jednak dosud ne všichni obyvatelé mají přístup na Mezisíť (anglicky Internet), jednak by možná nebylo od věci nějaké shrnutí.

Rovnou podotýkám, že můj pohled není úplně nezaujatý, už proto, že z principu to není možné. Má tvrzení si proto prosím ověřujte, nikdo není neomylný ani zcela objektivní.

Texaský masakr motorovou pilou

Čeho jsme se dočkali?

Nejdříve povolebních jednání. Žádná strana nezískala nadpoloviční většinu, a tak bylo jasné, že se bude muset koalovat. Zatímco mezi Tradicí a prosperitou a sdružením Zlatohorní město Nový Knín (dále Zlatohorci) vládla animozita, která jim bránila společně zasednout za jednací stůl, nová strana, totiž Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska (dále SNKNK) se činila. Jednala s oběma zmíněnými seskupeními a zcela vyloučeno nebylo ani to, že vítěz voleb bude vyšachován. O výsledku jednání tak možná rozhodla konfrontační předvolební kampaň Zlatohorců, která – aspoň podle mého názoru – srážela koaliční potenciál dané strany hluboko k nule.

Možná i proto při ustavujícím zasedání zastupitelstva nastal, mohu-li použít název klasického amerického hororového filmu, menší „texaský masakr motorovou pilou“: nová vládní koalice nepustila Zlatohorce prakticky k žádné funkci – dokonce ani k vedení kontrolního (případně finančního) výboru, které bývá dobrým zvykem poskytnout opozici. Chápu, že ne každému musí vyhovovat povaha jimi navrhované zastupitelky, ale na druhé straně jí ani v nejmenším nelze upřít pracovitost. V minulém volebním období toho v onom výboru odmakala opravdu dost. Někdo by jí mohl vyčítat, že v zájmu své strany zjištěné nedostatky možná poněkud zveličovala (zatímco zastupitelé Tradice a prosperity je z pochopitelných důvodů naopak bagatelizovali), ale pokud by se žádné nekonaly, nebylo by jaksi co zveličovat.

Z řad vládní koalice jsem zaslechl i názor, že kontroly konané za minulého volebního období byly zaměřeny dost jednostranně – totiž na účetní záležitosti. To bych asi nerozporoval, ale na druhé straně to bylo aspoň částečně bylo vyvoláno „poněkud chaotickým“ přístupem k pracím na Ledrenské ulici v předminulém volebním období (kde si stavebníci v ceně pozemků cosi zaplatili – a toho čehosi se konečně dočkají snad letos). Některá ze zdržení by byla i vysvětlitelná okolnostmi – pokud by se ovšem někdo zavčasu uvolil něco vysvětlovat. Což se ale moc nedělo, a tak pochopitelně vznikl dojem, že ty jejich prachy kdosi kamsi ulil.

Každopádně uvidíme, jak bude nový kontrolní výbor pilný. A oč bude jeho práce všestrannější. Což takhle se mrknout například na tu smlouvu o přestavbě kotelny v bytovkách, kterou vytrvale kritizuje pan Novák?

Výběrové řízení na půdní vestavbu si dává repete

Hned na druhém zasedání zastupitelstva se podařilo „shodit“ výsledky výběrového řízení na půdní vestavbu ve škole a schválit vyhlášení řízení nového. Na rozdíl od opravy komunikace v Sudovicích, „pohřbené“ na zasedání v červnu 2017, se zastupitelé k tomuto kroku odhodlali, až když věděli, že termín pro čerpání přidělené dotace byl prodloužen a vestavba se tak stihne dokončit včas i v případě opakovaného výběrového řízení. V listopadovém čísle se Zlatohorci chlubili, že diskusi rozpoutali oni; nutno ovšem dodat, že snahu o vyhlášení nového výběrového řízení projevili i zastupitelé za SNKNK a to, kdo diskusi opravdu odstartoval, si už přesně nepamatuji (ostatně to asi není úplně podstatné). Jen si myslím, že se (nejen v tomto případě) občas točila v kruhu a k hlasování se mohlo přistoupit o dost dřív.

Nyní jde o to, aby opakované výběrové řízení vedlo ke zlevnění stavby. Protože při současné relativní konjunktuře mají firmy zakázek dost, veřejná výběrová řízení právě dvakrát nevyhledávají. A čím méně zúčastněných firem, tím menší naděje, že se podaří srazit onu opravdu dost vysokou cenu, která vzešla z toho zrušeného výběrového řízení. Zastupitelé by se tedy měli pokoušet (v době psaní tohoto článku to doufejme už dělají) aktivně firmy oslovovat a na výběrové řízení je upozorňovat. Jinak to repete opravdu nemusí být k ničemu.

A co takhle městapo?

Šlágrem se na nějakou dobu zřejmě stane zřizování městské policie (neboli zkráceně městapa). Svým způsobem jde o „rychlovku“. Před volbami počítala Tradice a prosperita s využitím městapa mníšeckého, zatímco Zlatohorci prosazovali rozšíření spolupráce s Policií ČR. Volby 5. a 6. října 2018 ovšem změnily situaci: v Mníšku pod Brdy si – zjednodušeně řečeno – vládní koalice a opozice vyměnily role. V důsledku toho pan Kotouč, dosavadní velitel mníšeckého městapa, podal výpověď a nabídl své služby právě Novému Knínu.

Na jednu stranu jde o výjimečnou příležitost to městapo zřídit – k dispozici bychom měli tři zkušené strážníky, totiž pana Kotouče a dva jeho kolegy, kteří odcházejí spolu s ním (zakládat městapo s lidmi, kteří by se svou práci učili od samého základu, si nikdo netroufal). Na straně druhé situace nutí ke spěchu: zatímco o podmínkách případné spolupráce s Mníškem by bývalo šlo debatovat a licitovat třeba půl roku, zde je žádoucí – pokud to městapo budeme opravdu chtít – aby strážníci nastoupili do služby před koncem letošního (2019) března.

Proč? Protože nastupující strážníci musí absolvovat školení, které stojí 140 tisíc korun na jednu osobu. Neboli 420 000 Kč za tři strážníky. Pokud ovšem strážníci nastoupí do čtvrt roku od odchodu z předchozího působiště, platí jim školení, které absolvovali tam. A – uznejme – skoro půl melouna je částka, kterou by byla škoda nechat jen tak vyletět komínem.

Další vývoj tak byl logický: koaliční strany na zasedání zastupitelstva 8. listopadu 2018 záměr zřízení městapa silou své většiny protlačily. Zlatohorci se vesměs zdrželi hlasování.

Na dalším zasedání zastupitelstva (6. prosince 2018) už se schvalovala obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie. Zlatohorci se tentokrát nezdrželi hlasování, nýbrž byli proti.

Uvedená strana komentovala zřizování městapa i v článku v listopadovém Novoknínském zpravodaji. Podle něj proti zřízení městské policie mluví mimo jiné to, že žádná obec srovnatelné velikosti městskou či obecní policii nemá. Nemohu posoudit, zda autoři článku byli líní pravdivost svého tvrzení ověřit, či šlo o „kreativní práci s fakty“ (či jak se to říká politicky korektně) úmyslnou, ale mně pouhé letmé nahlédnutí do Mezisítě dalo poněkud jiné výsledky.

Městskou či obecní policii má například město Strmilov (http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/strmilov-233.html) o necelých 1 500 obyvatelích, městys Cítoliby (https://www.obec-citoliby.cz/obecni-policie/) o zhruba 1100 obyvatelích, na čtenářích a čtenářkách pak ponechávám, aby si sami našli informace o městských a obecních policiích v Dubu nad Moravou (1600 obyvatel), Předboji (1000 obyvatel), Kolči (600 obyvatel), Radonicích v okrese Praha-východ (1000 obyvatel), případně v Čížkovicích (1500 obyvatel) nebo Třebenicích v okrese Litoměřice (2000 obyvatel).

Naopak v Kardašově Řečici (2200 obyvatel) pověřili ochranou města soukromou bezpečnostní službu (https://www.denik.cz/jihocesky-kraj/strazniky-nahrazuje-ochranka-20150323-r0iu.html). Podobně svou bezpečnost řeší Studená (2300 obyvatel) či Slavonice (2400 obyvatel), zatímco v Českých Velenicích (3500 obyvatel) zkombinovali obě tyto možnosti – tj. mají jak městapo, tak služby bezpečnostní agentury (té dali za úkol bojovat s pouliční prostitucí).

Obě řešení mají své výhody. Použití bezpečnostní agentury může být levnější a operativnější – smluvní volnost je větší než při zaměstnávání strážníků, kde je nutno řídit se Zákoníkem práce. Na straně druhé mají bezpečnostní agentury ještě menší pravomoci než městapo.

Ano, zvažme všechny výhody a nevýhody různých řešení a podle toho se rozhodněme, ale čiňme tak prosím na základě pravdivých argumentů. Týká se to i vyčíslení nákladů na zřízení a provoz městapa. Je možné, že náklady budou o něco vyšší, než částka, která mi vyplynula z údajů dodaných panem Kotoučem před zasedáním 6. prosince 2018 (asi 1 900 000 Kč první rok včetně zřizovacích nákladů a zhruba 1 300 000 Kč provoz v dalších letech), protože mi tam chybí vybavení služebny a náklady na její provoz (vytápění, telefon apod.), avšak částka tři milióny, která údajně doprovází petici proti zřízení této „ozbrojené pěsti radnice“, se mi jeví jako nadsazená. Navíc bychom se o ty náklady dělili s Novou Vsí.

Pravda, pokud by služebna byla vybavena zlatými klikami u dveří a ty by se musely kupovat každý rok znovu, protože by je vždy někdo ukradl, mohly by se ty náklady vyšplhat i mnohem výš.

A co spolupráce s Policií České republiky?

Když se 8. listopadu 2018 schvaloval záměr zřídit městapo, byli Zlatohorci (na svou vlastní žádost) pověřeni, aby se pokusili paralelně jednat s Policií České republiky o spolupráci při zajištění bezpečnosti v Novém Kníně, nejlépe aby se pokusili sjednat koordinační dohodu.

Na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 6. prosince 2018, sdělili, že s Policií České republiky jednají písemně a že navázali kontakt s příbramským oddělením. Načež vyčetli starostovi, že jednal na dobříšské služebně Policie České republiky jaksi separé, přestože zastupitelstvo přece pověřilo jednáním s touto ozbrojenou složkou státu je. Pokud Zlatohorci s policií opravdu jednají písemně, lze litovat, že zastupitelstvu nedodali příslušné podklady (aspoň jsem to nepostřehl) – zvláště uvážíme-li, že lajdácký přístup v této věci (často oprávněně) vytýkají ostatním stranám.

Nicméně podle toho, co 6. prosince 2018 dále zaznělo, se lze domnívat, že vše proběhlo zhruba takto: zástupce Zlatohorců kontaktoval příbramské oddělení, to „služebním postupem“ tuto záležitost „přehrálo“ na Dobříš, načež náčelník tamního oddělení v této věci pozval starostu města, nemaje šajna o tom, že zastupitelstvo tímto jednáním pověřilo opozici. Starosta pozvání přijal (neb pozvání na fízlárnu jsou z těch, která se neodmítají) a tam se – aspoň podle svých slov – dověděl, že pokud by mělo dojít k nějaké větší akci, jako je například technopárty apod., to by samozřejmě zasáhli, ale na to, aby například pravidelně měřili rychlost ne zcela ukázněných řidičů ve městě, opravdu nemají lidi – tím spíš, že jsou mimo jiné dost vytížení „cvrkotem“ na blízké dálnici D4.

Zda Zlatohorci v tomto směru vyvíjejí iniciativu i nadále, mi není známo. Ale třeba se pochlubí.

A dál?

„Rozjezd“ nového zastupitelstva bychom měli za sebou. Nyní jde o to, aby neusnulo na vavřínech a pokračovalo v práci, protože ono se toho v posledních letech zanedbalo opravdu hodně. Řešit je nutno zastávky autobusů (včetně případného autobusového nádraží; podotýkám, že jsme dopravní křižovatkou, byť jen místního významu, a tak je potřeba, aby byl možný vzájemný přestup nejméně mezi třemi autobusy současně – jedno, zda na náměstí nebo na případném autobusáku u bytovek), samozřejmě ty komunikace (včetně uspořádání plochy náměstí), na opravu stále čeká novoknínská hřbitovní kaple, něco by se mělo dělat se svatým Floriánem u Chramišť, který – asi „díky“ tomu, jak to tady vedeme – úplně ztratil hlavu, možná nás čeká schvalování vyhlášky o chovu lvů a jiných domácích mazlíčků a možná by se našlo ještě něco. Uznávám však, že do Novoknínského zpravodaje se musí vejít i jiné články než jen ty mé.

A tak dnešní porci svého komentování místních poměrů zakončím jednou drobnou perličkou. Den před uzávěrkou lednového čísla (tj. 24. ledna 2019) na městském webu (zde: http://mestonovyknin.cz/svatby/ms-1841/p1=1841) stále ještě viselo následující oznámení: Důležité upozornění: rezervace termínů pro konání svatebních obřadů občanskou formou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2018 vzhledem ke konání komunálních voleb a sestavování nového zastupitelstva nebudou zatím přijímány. Děkujeme Vám za pochopení.“ Inu, jak ze zpívá v jedné písničce, „nežeňte se, chaso mladá, užívejte svobody.“ A sázkové kanceláře by pomalu mohly začít přijímat sázky, zda tam ono veledůležité upozornění bude viset i v době, kdy tento článek vyjde.

Miloš Hlávka

Dodatečné poznámky:

  • Nejprve k těm třem melounům údajně zmiňovaných při šíření petice proti zřízení městapa: přiznávám, že to, zda tato částka opravdu zazněla, mám pouze z jednoho zdroje, který je tak z druhé až třetí ruky. Neboli není to vyloučeno, ale úplně jisté také ne. Pokud jde o Zlatohorce, kteří se proti zřízení městské policie stavějí opravdu vehementně, ti ve svém článku (Zlatohorecké pohledy č. 3) na svém webu uvádějí částku dva milióny Kč, což je podle mě zřejmě také o něco nadsazeno (tuto částku si dovedu představit za letošek, kdy bude nutno uhradit nějaké počáteční náklady, které se zřízením městapa souvisejí, i když v návrhu rozpočtu je částka nižší), ale přece jen o něco bližší realistickému odhadu. K tomu je dobré znovu dodat, že o náklady (ale tím pádem i o kapacitu městapa) bychom se dělili s Novou Vsí pod Pleší.

  • Pokud jde o výskyt Policie České republiky v našem městě, minulou sobotu (2019-02-02) bylo lze policisty s „plácačkou“ (zastavovacím terčíkem, či jak se tomu nadává odborně) vidět na náměstí Jiřího z Poděbrad – zda tam měřili rychlost, nebo kontrolovali něco jiného, nevím. Nutno dodat, že přijeli docela vhod – když jsem byl na nákupu, na křižovatce Na Merendě došlo k bouračce (docela ošklivě „zmasakrované“ blatníky, ale doufám bez zranění lidí), takže to neměli k zásahu daleko. Tento týden (aspoň ne tuto sobotu) je ovšem na náměstí vidět nebylo.

  • Sdělení o nepřijímání žádostí o svatby z městského webu konečně zmizelo. Poté, co redakce obdržela tento článek. A dříve, než byl uveřejněn. A tím pádem samozřejmě dříve, než na něj stihly zareagovat mnou zmiňované sázkové kanceláře. 🙂

  • Pokud jde o smlouvu s Ivory Energy, zdá se, že se věci snad aspoň částečně dávají do pohybu. Aspoň v usnesení rady města ze dne 22. ledna 2019 je bod, že „Rada města Nový Knín bere na vědomí návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou IVORY Energy a.s.“ Uvidíme, jak a kam se věci pohnou.

  • Pokud jde o weby volebních stran zastoupených v zastupitelstvu, konečně je jejich soupis kompletní. Jako první vytvořili – už před drahným časem – svůj web Zlatohorci (neboli SNK Zlatohorní město Nový Knín), jako druhé se k tomu odhodlalo – krátce před minulými komunálními volbami – nově založené SNKNK (Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska) a jako poslední se k témuž „dokopala“ volební strana, která v novoknínském zastupitelstvu působí nejdéle, totiž Tradice a prosperita. Zatím jako jediní dali pod své články možnost přidávat komentáře. Nutno ovšem dodat, že v poslední době na uvedených stranických webech moc nových článků není.

    • Možná bych v této souvislosti požádal všechny strany o trochu větší opatrnost, pokud jde o používání městského znaku: ten patří celému městu, nikoliv jen té či oné straně. Například Zlatohorci si v rámci své volební kampaně před komunálními volbami 2018 nechali vytvořit zajímavé a nápadité logo, které z novoknínského městského znaku sice vycházelo, ale na straně druhé s ním nebylo nikterak zaměnitelné. Lidé, kteří mě znají, asi vědí, že nejsem zrovna fanatickým stoupencem tohoto seskupení, ale zrovna tento krok – totiž to logo – považuji za vhodné jednoznačně pochválit.

  • Podle zápisů z jednání rady města, byly projednávány mj. zápisy ze zasedání finančního výboru, kontrolního výboru a stavební komise. Jelikož všechny strany zastoupené v zastupitelstvu se k větší transparentnosti tak či onak hlásí, nemělo by dělat větší potíže zveřejňování těchto zápisů. Jak zde již bylo zmíněno, „chlívek“ pro zveřejňování zápisů kontrolního výboru byl již na městském webu vytvořen, ke dni 2019-02-09 10.24 hodin však poněkud zeje prázdnotou. V případě finančního výboru a stavební komise zatím na městském webu asi nemáme vybudované ani ty „chlívky“, do nichž bychom ty zápisy zavírali. Nejspíš by bylo na čase začít napravovat i toto. Takže s chutí do toho…

  • V lednovém Novoknínském zpravodaji Petr Chmelík uveřejnil článek o tom, co všechno se dělá. Mimo jiné má být zpracován harmonogram oprav ulic. Pro rok 2019 bylo doporučeno dát do pořádku ulice Na Potůčku, V Jalovčinách, Vilovou a (dosud nepojmenovanou) ulici od sudovické hasičárny přes náves až na obratiště na jejím konci..Žádosti o dotace je nutno podat do konce února. Doufejme, že stávající stavební komise na tom harmonogramu pokročí více než ta minulá (a že se podaří sehnat dostatek prostředků). A že se nebude bát jít s výsledky své práce na trh, neboli výsledky své práce opravdu uveřejní. A to i za cenu rizika, že se oproti původnímu záměru zdrží získávání financí na opravy, a tudíž i plnění tohoto harmonogramu.
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.