Zasedání zastupitelstva 21. února 2019: řada odložených bodů

Dne 21. února 2019 se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo ke svému řádnému zasedání městské zastupitelstvo. A program byl tentokrát věru nabitý. Navíc bylo žádoucí některé body přidat. Například přijetí daru od krajského úřadu za ocenění „skokan roku“ v oblasti třídění odpadu. Na druhé straně hned na začátku zasedání bylo jasné, že bez tentokrát schválení zůstane smlouva s Novou Vsí pod Pleší – nebyly dodány přílohy, a protože záležitost nebyla úplně neodkladná, bylo to odloženo na příští zasedání. To se uskuteční jako mimořádné, pravděpodobně čtrnáct dní po tomto, tj. 7. března 2019.

Hlavním důvodem pro jeho svolání je výběrové řízení na vestavbu ve škole. Od firmy, která má výraznou šanci vyhrát, je potřeba získat ještě jedno víceméně formální doplnění podkladů, bez něhož se však nelze pohnout, protože jde o záležitost hrazenou z dotace. Mimo jiné bude projednávat ty body, na něž se přišlo dodatečně, jakož i body, které se nepodařilo z časových důvodů projednat tentokrát. Mimo jiné všechna věcná břemena, dodatečně zařazené projednání zápisů finančního a kontrolního výboru (beztak nebyly k dispozici – myslím, že by bylo žádoucí, aby se na městském webu objevovaly bezprostředně poté, do projdou radou). Neprojednala se ani otázka nepodepsaných zápisů – ne všichni nepodepsavší byli připraveni svůj postoj vysvětlit (přestože jistě viděli, že to na programu je). Na mrtvém bodě uvázla otázka revokace usnesení o odměňování zastupitelů a členů výborů a komisí – projedná se příště (šlo o to, že někteří členové se chtějí vzdát odměn, ale nakonec se ukázalo, že není zcela jasné, kteří to jsou).

Co se tedy podařilo:

 • Schválit rozpočet (se zvýšením výdajů na školu, a tedy i schodku krytého přebytkem minulého období)
 • Schválit směrnici o zakázkách malého rozsahu (i když zde proběhla diskuse o výši hraničních částek; koalující strany prosadily svoje)
 • Přijmout Plán rozvoje města na roky 2019 až 2025 (po opravách chyb, které byly rychle vyřízeny s MASkou)
 • Formalitou bylo stanovení oddávajících (vedla starosty a místostarosty, kteří mají toto za zákona, byl schválen pan Lukeš)
 • Příspěvek na regeneraci památkových zón – v tomto případě na restaurování kazatelny v kostele svatého Mikuláše v Novém Kníně
 • Žádosti o dotace na MMR
  • Komunikace
   • Doplněno 2019-02-28: Letos by (v případě úspěchu) mělo dojít na
    • Ulici od sudovické hasičárny přes náves dál,
    • Vilovou ulici a 
    • Jalovčiny.
    • Zkrátka zatím přijde ulice Na Potůčku, a to ze dvou důvodů:
     • vyčleněné peníze (na nutnou spoluúčast) stačí zhruba na ty tři ulice a
     • navíc ČEZ má v úmyslu Potůček rozkopat, protože chce přemístit elektrické vedení do země – tudíž by bylo krajně nešikovné opravovat něco, do čeho se bude takřka obratem rýpat
   • Konec pasáže doplněné 2019-02-28
  • Podlaha v tělocvičně základní školy
 • Zakoupení židlí pro sokolovnu a jejich bezplatné zapůjčení Sokolu (ostatně město si od něj občas půjčuje sokolovnu)
 • Příspěvek do Sociálního fondu Brdy – Vltava: město dá peníze MASce a ta pak rozhodne, co dostane Charita, co někdo jiný (např. Hvozdy, Stéblo, …)

Současný (2019-02-22 01.30 hodin) stav této zprávy (doufám) není definitivní, práce na ní byla přerušena z časových důvodů. Některé podrobnější informace by tedy ještě měly přibýt. Stejně jako opraveny překlepy apod. Děkuji za pochopení.

Dodatečně vepsané věty většinou barevně odlišuji – takto (šedomodře) ty z odpoledne až podvečera 2019-02-22. Možná ještě něco přibude. To bude vybarveno takto olivově zeleně. A ještě asi dva drobné odstavečky doplněné 25. února nikoli 1948 (kdy se Kléma vracel z Hradu), nýbrž 2019 – ty jsou takto fialově. A snad poslední doplnění je z 28. února a je vyvedeno touto hnědou barvou. Tím snad bylo doplněno vše důležité a zpráva je jakž takž úplné a snad i bez větších omylů. (Bez barevného zvýraznění nechávám dodatečné drobné stylistické úpravy, jež nemění smysl textu.) Děkuji za pochopení.

Celý program je tento:

 1. Zahájení
  • Zasedání bylo zahájeno v 19.02 hodin – sešlo se v počtu 12 zastupitelů a 2 zastupitelek. Pan Douša se vracel za zahraniční cesty a uvázl v dopravní zácpě.
 2. Schválení programu
  • Bylo navrženo doplnit
   • projednání zápisů kontrolního a finančního výboru
   • otázka parkovacích míst na sídlišti (průjezdnost kvůli hasičům – s tím přišel pan Krotil)
   • přijetí daru 60 000 Kč z krajského úřadu (za toho skokana roku v třídění odpadů; kromě toho jsme dostali účelově vázaných 20 000 od ČEZu, ty zastupitelstvem projít nemusejí)
  • Bylo navrženo vypustit schválení smlouvy s Novou Vsí o městapu (kvůli chybějícím přílohám) – nakonec bylo rozhodnuto o pouhém projednání bez definitivního závěru
  • Zlatohorci se snažili předsunout zprávu o jednání s Policií České republiky před schvalování rozpočtu. Jejich protinávrh nebyl schválen: 5 / 8 / 1
  • Návrh s přidáním zbylých bodů (doplněno 2019-02-22 odpoledne) byl schválen (už nevím, zda 9 / 5 / 0 či nakonec 13/0/1 či podobně – omlouvám se)
 3. Volba ověřovatelů zápisu a projednání nepodepsaných zápisů z roku 2018
  • Ověřovateli byli stanoveni Václav Krotil a Václav Járka Schváleno 14 / 0 / 0
  • Byly projednány nepodepsané zápisy z roku 2018, avšak zatím řešení bylo odročeno na další zasedání 13 / 0 / 1
   • Doplněno 2019-02-22 odpoledne: 
   • Šlo o zápisy, které odmítli podepsat:
    • 1x Radek Hrubý
    • 1x Martin Provazník
    • 1x Michal Rambousek
     • K věci se vyjádřil Martin Provazník – chybí mu tam vyjádření postojů jednotlivých zastupitelů (stran?), pokud se odkážeme na zvukový záznam, to  se ten zápis nemusí dělat.
     • Radek Hrubý prohlásil, že není na tento bod připraven
     • Michal Rambousek (který již není v zastupitelstvu, ale byl v publiku) se nedostal ke slovu.
     • Jak již bylo zmíněno, byl bod odložen na další zasedání.
   • Potud doplněno 2019-02-22 odpoledne
 4. Schválení rozpočtu na rok 2019
  • Již na začátku projednávání starosta navrhl zvýšit výdaje na školu o 350 000 – na vybavení tříd, učební pomůcky apod. (a o to zvýšit schodek krytý přebytkem z minulých let)
  • Diskuse se rozproudily
   • Jedna se točila kolem městapa (to se dalo očekávat, je jasné, která strana je proti a které dvě to prosazují). Stručné shrnutí diskuse:
    • R. Hrubý: městská policie nepřinese, co chceme
    • Dopravu nemusí řídit strážník s pistolí.
    • Hlas z publika: 99 % lidí je proti zřízení městské policie
    • Tomáš Havlíček: Dvě strany ze tří měly městskou policii ve volebních programech (Pozn. MH: to není přesné, protože před volbami se počítalo s využitím městapa mníšeckého)
   • Co jsem moc nečekal, byl spor kolem výdajů na hasiče. Pozoruhodné je, že návrh pořídit cisternový vůz napadl zrovna člen HZS pan Krotil. („Jedna strana chce městskou policii a druhá hasičskou cisternu, a tak si vzájemně vyhověly,“ řekl.) Argumentoval cenou, náklady na údržbu, výčtem některých zásahů, kde šlo o odstraňování nalomené větve, k čemuž cisterna není potřeba, a navíc se muselo čekat, než přijeli profíci z Dobříše s autojeřábem, aby závadu (ty nalomené větve) odstranili.
    • Pozn. MH: takže bychom měli několik dalších melounů vrazit i do autojeřábu? 🙂 Ale vážně: tohle, když to hasiči ohlídají, do toho příjezdu (profíků) může počkat. Ovšem na dva loňské zásahy u požárů přímo ve městě (po jednom z nich byla vyhlášena sbírka na postiženou rodinu, vzpomínáte?) jaksi pozapomněl. K těm požárům došlo poměrně brzy po sobě; v jednom případě knínští hasiči evakuovali obyvatele, jimž oheň odřízl ústupovou cestu, v druhém sice nemohli zabránit zničení vybavení domácnosti (to byl ten případ, po němž následovala ta sbírky), ale nemalé hodnoty přesto uchránili – v obou případech právě díky té cisterně.  (doplněno 2019-02-22 odpoledne).
   • V. K.: „Kluci mají firmy, tak by mohli dát sponzorské dary a nemuselo by to jít z rozpočtu.
   • … případně HZS nabízel cisternu zdarma.“
   • Tomáš Havlíček: „Byli jsme několikrát odmítnuti.“
   • Stanislav F. (z publika) k obnově stávajícího cisternového vozu (tatrovky): 
    • Rozpočet na samotnou nádobu toho cisternového vozu byl 380 000 Kč.
    • Cisterna byla vyplastována, očekávaná životnost je tak 5 – 6 let. 
    • Posílali jsme žádosti – i do Příbrami či na Kladno, všechny byly zamítnuty
  • Mluvilo se též o škole – mj. o tom, zda nějak začít získávat peníze od obcí, z nichž k nám docházejí (nyní spíše dojíždějí) děti.
   • Situace je taková, že k tomu, abychom mohli od příslušných obcí něco požadovat bychom s nimi museli mít smlouvu o tom, že jsme schopni přijmout všechny jejich děti školního věku.
   • To je komplikováno tím, že není rovnoměrná kapacita:
   • Například kapacita školy + MŠ byla stanovena na 39 dětí, což ovšem bylo získáno spočítáním všech lavic bez ohledu na možné dělené předměty atd.
   • Školní jídelna má kapacitu 380 dětí.
   • To bude potřeba nějak srovnat – ostatně i toto je důvodem, proč usilujeme o tu vestavbu.
   • (doplněno 2019-02-22 odpoledne) Navíc pokud chceme uzavřít nějakou smlouvu o využívání školy, musíme být schopni zaručit, že všechny děti z dané obce budeme schopni přijmout.
   • Navíc o tom, kam budou posílat děti, nyní významně rozhodují rodiče – pokud např. rodiče místního žáka rozhodnou, že jejich děcko bude navštěvovat školu v Ostravě, my jim v tom nemůžeme bránit.
  • Protinávrh bez výdajů na městapo nebyl schválen 5 / 9 / 0
  • Návrh se zvýšením nákladů na školu (ale bez vypuštění výdajů na městapo) schválen 9 / 5 / 0
 5. Schválení Program rozvoje města na roky 2019 až 2015
  • Mít uvedený program je podmínkou pro přiznání řady dotací, proto je potřeba jej schvállit
   • Ten první pokus na začátku minulého volebního období byl odmítnut pro řadu nedostatků
   • Nyní se zapojila MAS a na základě toho, co bylo zjištěno při dotazníkovém šetření sestavila dost nakvap program nový (tím pádem tam bylo v první – analytické – části dost chyb (nejen pravopisných), které bylo záhodno napravit. Což se – po předhození MASce – stalo
  • Po opravě zjevných chyb v analytické části byl program schválen 13 / 0 / 1
 6. Schválení Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Nový Knín 
  • Formulace byla uznána dostatečně kvalitní i ze strany opozice, spor byl „pouze“ v částkách. V původním návrhu je částka
   • 100 000 Kč, o níž může rozhodnout starosta a
   • 300 000 500 000 Kč (opraveno 2019-02-22 ve 14.30 hod. za nepřesnost se omlouvám – a děkuji Martinu Provazníkovi, že mě na ni upozornil) , o nichž může rozhodnout rada
   • částky vyšší musí schvalovat zastupitelstvo
  • Zlatohorci navrhovali
   • 50 000 Kč v kompetenci starosty
   • 100 000 Kč v kompetenci rady
  • Hlas ze SNKNK (tuším pan Lukeš?) – obhajoval původní – vyšší – návrh: Ale takhle je to operativnější. Třeba fotbalisti budou něco potřebovat, tak to bude moci vyřídit starosta a nemuset čekat, až se sejde rada.
  • Radek Hrubý: Tohle jsou ale veřejné zakázky, ne přidělování příspěvků na činnost.
  • Pozn. MH: V tom má Radek Hrubý pravdu. Se směrnicí o zakázkách malého rozsahu by to mělo něco společného v případě, že by se řekněme pro ty fotbalisty něco pořizovalo v režii města – podobně jako se v jednom bodě níže budou pořizovat ty sesle pro sokolovnu.
  • Zde je nutno dodat, že v tomto případě se jedná o částky bez DPH, což je z hlediska města trochu nešikovné, protože DPH mu odpočtena nebude, ale s těmito částkami operuje příslušný zákon. (S DPH, která v těchto případech činí 21 %, tedy jde o částky 121 000 Kč, resp. 605 000 Kč – doplněno 2019-02-22 odpoledne; v případě návrhu Zlatohorců by šlo o částky 60 500 Kč a 121 000 Kč.)
  • Protinávrh Zlatohorců neschválen 4 / 8 / 1
  • Původní návrh schválen 9 / 5 / 0
 7. Schválení oddávajících a stanovení míst a termínů svatebních obřadů
  • Vedle starosty a místostarosty bude závěsným odznakem k vykonávání svatebních a občanských obřadů disponovat pan Josef Lukeš
  • Místa pro sňatky (obřadní síň a podkroví radnice) ani časy (pátek 10.00 až 14.00 hodin) se nemění
  • Schváleno 10 / 1 / 3
 8. Schválení příspěvku města na programu regenerace (městské památkové zóny)
  •  Jde o restaurování kazatelny, náklady 300 000 Kč, z toho
   • město 10 % (30 000 Kč) – tohle má v kompetenci schválit zastupitelstvo
   • církev 20 % (60 000 Kč)
   • Ministerstvo kultury 70 % (210 000 Kč)
  • Příspěvek města ve výši 30 000 Kč na restaurování kazatelny schválen 14 / 0 / 0
 9. Schválení pokračování v pořizování územního plánu
  • Schváleno 14 / 0 / 0
 10. Schválení finančního příspěvku na sociální služby
  • Jde o příspěvek do sociálního fondu MAS Brdy-Vltava, který to pak operativně přerozděluje konkrétním poskytovatelům sociálních služeb (Farní charitě, Stéblu apod.)
  • Schváleno 13 / 0 / 0 (jeden nepřítomen)
 11. Schválení podání žádostí o dotace z MMR
  • Rozproudila se diskuse zejména o firmě WITERO a jejím procentním podílu z přiznaných dotací.
  • (Doplněno 2019-02-25): Byly totiž zaznamenány případy, kdy si firma Witero za vyřízení účtovaly nižší procentní podíl než v případě prací pro Nový Knín.
  • K tomu, nakolik je to ze strany té firmy férové, by ovšem bylo potřeba znát více podrobností o oněch zakázkách (konec pasáže doplněné 2019-02-25). 
  • Nakonec podání žádosti schváleno:
   • Doplněno 2018-02-28: Jde (jak již bylo uvedeno výše) o žádosti o dotace na opravy
    • ulice od sudovické hasičárny na náves a ještě o kus dál (ta, co se měla opravovat už v roce 2017, ale z „rozpočtově odpovědných“ důvodů to bylo shozeno ze stolu v červnu 2017),
    • Vilové ulice a 
    • Jalovčin.
    • Potůček musí počkat mj. kvůli záměru ČEZu svést elektřinu pod zem.
    • Konec úseku doplněného 2018-02-28 
   • Podání žádostí o dotace na opravy komunikací byly schváleny 13 / 0 / 1
   • Oprava podlahy v tělocvičně 13 / 0 / 1
 12. Revokace usnesení 13-1/2018
   • Jde o to, že někteří členové se chtějí vzdát odměn
   • bylo odloženo, než se přesně zjistí, kteří
 13. Schválení veřejnoprávní smlouvy s Obcí Nová Ves (pod Pleší) 
  • Projednáno a odloženo (pozn. MH: asi ještě doplním)
 14. Při té příležitosti pan Hnízdil přednesl zprávu o jednání s Policií České republiky (v době minulého zasedání zastupitelstva bylo toto jednání v úplných počátcích)
  • Pan Minařík podal zprávu o kriminalitě v Novém Kníně (2011 obyvatel):
   • V Novém Kníně došlo k
    • 18 trestným činům, z toho
     • 7 majetkovým,
     • 2 násilným
     • další blíže nespecifikovány
   • Pro porovnání (pozor! Je možné, že mi nějaké čísílko „ulítlo“!)
   • Městys Jince (2245 obyvatel) – nemá obecní policii:
    • 35 trestných činů,ztoho
     • 24 majetkové,
     • 3 násilné
     • další nespecifikovány:
   • Město Březnice (3530 obyvatel), má městskou policii:
    • 36 trestných činů, z toho
     • 20 majetkových,
     • 2 násilné,
     • zbytek nespecifikován
  • Neboli to, zda existuje či neexistuje městská policie nemá podle Pavla Hnízdila na kriminalitu vliv.
   • Pozn. MH: V tomto s ním v jistém smyslu nesouhlasím, ale v jiném naopak spíš souhlasím. Jak to myslím?
    • Nesouhlasím v tom smyslu, že kriminalita je v obou místech podobná. Kdybychom to brali v počtu trestných činů na 1000 obyvatel, ta odchylka by mi nepřipadala (cca 15 tr. č. na 1000 obyvatel v Jincích, cca 10 v Březnici) až tak bezvýznamná. Březnice by vykázala kriminalitu v přepočtu na obyvatele o třetinu nižší. 
    • Souhlasím s ním naopak v tom smyslu, že z tohoto porovnání lze sotva dokázat smysluplnost (nebo naopak smysluprázdnotu) zřízení městské policie. Proč? Protože vedle existence městské policie v Březnici a neexistence obecní policie v Jincích mohou mít vliv na kriminalitu i jiné skutečnosti: například to, že Jince jsou sídlem vojenské posádky.
  • Podle pana Petáka jsme relativně bezpečným místem.
   • Pan Peták navrhuje investovat do dopravního značení.
   • Udělá vše pro to, aby sem hlídky zajížděly častěji.
  • Doplněno 2019-02-22 večer:
  • Tomáš Havlíček:
   • Pokud jde o kamery, jejich záznamy může podle GDPR využívat pouze městská a státní policie.
   • Mluvil jsem s npor. Minaříkem a plk. Petákem; pokud by byla zřízena městská policie, oni by to přivítali.
   • O měření rychlosti má zájem především Nová Ves pod Pleší. Tamní starosta žádal o měření, ale moc to nedopadlo. Dobříšská služebna nemá radar, žádat by se muselo na Příbrami – a ti prý mohou dorazit tak dvakrát do roka.
  • Pavel Hnízdil:
   • A co když se zjistí, že ti tři strážníci nestačí a bude požadavek na další čtyři lidi?
  • Tomáš Havlíček
   • Pro začátek jich víc nebude. Pokud by se přidaly další obce, jak o tom vážně uvažuje např. Malá Hraštice, Mokrovraty, Chotilsko, Čím, atd., pak by samozřejmě bylo potřeba přibrat lidi. Ale zároveň by se odpovídajícím způsobem dělily náklady.
   • Což byla zároveň aspoň částečná odpověď na otázku, co když se pan Kotouč rozhodne odejít. Že se pak celá koncepce městské policie sesype. Jenže pokud by rozšířila svou působnost a nabrala a vycvičila nové lidi, pak už by to na panu Kotoučovi tolik závislé nebylo. nehledě na to, že s ním přicházejí další dva zkušení strážníci.
  • Ve 23.15 odešli Petra Moravcová a Pavel Hnízdil
  • Nakonec z této debaty vzešlo usnesení, že město návrh smlouvy s Novou Vsí pod Pleší projednalo (bez dalších závěrů): 12 / 0 / 0
 15. Schválení pořízení židlí do sokolovny
  • Židle zakoupí město a bezplatně je zapůjčí Sokolu.
  • Schváleno 12 / 0 /0
 16. Schválení prodeje pozemku p.č. 214/7 v k.ú. Kozí Hory
  • Odročeno na 07. března
 17. Schválení zřízení věcného břemene
  • Odročeno na 07. března
 18. Schválení smluv o smlouvách budoucích
  • Odročeno na 07. března
 19. Dodatečně přidané body (parkovací místa, zápisy kontrolního a finančního výboru)
  • Odročeno na 07. března
 20. Diskuse
  • Z časových důvodů jen dotaz na tibetskou vlajku: schválila ji rada, zastupitelstvo bylo tohoto rozhodovacího břemene zproštěno. Vlajka tedy viset bude.
 21. Závěr
  • Zasedání skončilo cca ve 23. 40 hodin

Pokud jde o podklady, ponechávám prozatím ty, které byly dodány při zveřejnění programu (takže následující řádky neobsahují nic nového, ani upravený rozpočet – tam je pořád ten starý návrh, kde není zvýšený výdej na školu).

 • návrh rozpočtu byl již zveřejněn na městském webu (a lokální kopie je zde: novyknin-navrhrozpoctu-2019).
 • Zřízení věcného břemene se pravděpodobně týká elektrického vedení u benzínové pumpy ve Starém Kníně (jehož záměr byl v minulosti schválen), možná ale jde o věcné břemeno u Elka (kde byl rovněž schválen záměr).
 • Pro prodej pozemku  v dolní části Kozích Hor, záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva minulého volebního období loni 20. září.

K tomuto dodatečně (2019-02-14) přidávám „oficiální“ geometrák: GP KH

Pokud se mi dostanou do rukou podklady k dalším bodům, budou zde rovněž (v rámci časových možností) zveřejněny.

Doplněno 2019-02-14:

 • Návrh směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu je zde: Směrnice 1
 • Návrh Programu rozvoje města je zde – Program rozvoje obce Novy Knin  podle mě ale jde o polotovar, který by zasluhoval poměrně rozsáhlé dopracování (jakož i opravy překlepů apod.).
 • Návrh smlouvy s firmou WITERO o administraci získání dotací na opravy komunikací je zde: Sml kom
 • Návrh smlouvy s firmou WITERO o administraci získání dotací na opravy podlahy v tělocvičně  je zde: Sml těl
 • Materiál k programu regenerace památkové zóny je zde: Pr reg
 • Návrh smlouvy o spolupráci při využívání městapa je zde: Smlouva-NovaVes
 • Návrh smlouvy s MAS Brdy-Vltava o příspěvku města do jejího sociálního fondu je zde: Brdy-Vltava-Smlouva_Nový Knín 2019
 • Aktualizovaný seznam oddávajících () je zde: Určení oddávajících oddacího dne a místa – zde ale rovnou napíšu, co tam je: oddávajícími mají být Tomáš Havlíček, Petr Chmelík a Josef Lukeš, místem pro svatby obřadní síň v Mincovně a zasedačka se šišatým stolem na radnici a svatebním dnem pátek od 10.00 do 14.00 hodin (ať to nemusíte zbytečně rozklikávat)
 • nabídka židlí pro TJ Sokol  Nový Lnín (asi se předpokádá, že by to město spolufinancovalo – v návrhu usnesení jsem nic bližšího nenašel) je zde: Židle
 • A konečně věcná břemena jsou zde: SVB1 SVB2 SVB3 VB

Jedna ze zastupitelek požaduje též zápisy finančního a kontrolního výboru a stavební komise, jakož i projednání těchto zápisů na zastupitelstvu.

 • Poznámka MH: Můj názor: projednat by se to samozřejmě mělo (jako se to projednávalo i při zasedáních zastupitelstva v minulém volebním období), jen se obávám, že program je i bez těchto bodů značně nabitý. Rozumným řešením by podle mě bylo svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které by bylo věnováno právě těmto bodům – a možná některým z těch, která jsou plánována na řádné zasedání 21. února 2019 (těm, jejichž projednání tolik nespěchá).

Doplněno 2019-02-16:

Ještě k tomu „Plánu rozvoje“

Je možné, že byl „předhozen“ ke schválení v takto syrovém stavu z toho důvodu, že existence takového dokumentu znamená kladné body při posuzování žádostí o dotace. Tudíž je žádoucí „cosi“ schválit spolu s podáním žádostí o příslušné dotace. V takovém případě bych doporučil aspoň toto:

 • Před samotným schválením opravit
  • hrubky (tu „sportovní komisy“, Kozí Hory jakožto název části obce se píšou s velkým „H“, s malým „h“ by to bylo označení té skupinky kopců, kde ona víska leží)
  • a zjevné překlepy a nepřesnosti:
   • ta hustota zalidnění cca 14,7 lidí na km2 je naprostý nesmysl – když jsem si vydělil počet obyvatel k začátku roku 2018 (2011) rozlohou (29.61 km2), vyšlo mi 67,92 obyvatel na km2;
   • zde je ovšem záhodno upozornit na to, že obyvatelé jsou mezi místní části rozděleni velmi nerovnoměrně a těch 14,7 lidí na km2 by mohla být zhruba současná hustota zalidnění Kozích Hor.
 • Pak to v této podobě schválit.
 • Spolu se schválením ale uložit dopracování celého dokumentu a jeho pozdější aktualizaci.
  • Součástí dopracování by mělo být především
   • doplnění odhadů nákladů tam, kde dosud nejsou uvedeny, a
   • případné stanovení priorit pro případy, že by nebyly k dispozici dostatečné prostředky na všechny body v dokumentu uvedené.
Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo se štítky , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.