Volby do €-parlamentu 2019: ANO 2011, Piráti, ODS

Mincovna v době voleb

Mincovna v době voleb

Volby do Evropského parlamentu proběhly, jak známo, 24. (od 14 do 22 hodin) a 25. (od 08 do 14 hodin) května 2019. Protože však v jednotlivých členských státech €U proběhly v různé dny, s vyhlášením výsledků se čekalo do dokončení hlasování v poslední z nich. 

Protože jsem byl větší část voleb mimo město, nemohl jsem posloužit ucelenější reportáží. Nicméně něco budiž řečeno: v době, kdy jsem přicházel do volební místnosti, „zpovídala“ starostu města reportérka České televize, zajímala se o to, proč volební místnosti jsou tam, kde jsou, nechala si vysvětlit, proč se budově, v níž se volby konaly, říká Mincovna – a možná se zajímala i o další věci – třeba už před mým příchodem. Zda to nakonec bylo odvysíláno, v jakém rozsahu, a zda tak, aby zůstal zachován smysl sdělení, mi není známo. 

A jak u nás volby dopadly?

Volební účast byla 449 voličů, což představuje 28,49% z 1576 oprávněných voličů ze seznamu. Jde o účast podprůměrnou, byť dost těsně (za celou Českou republiku byl 28,72%). Pokud jde o zisky jednotlivých stran, nejlépe si vedlo Babišovo ANO 2011, které obdrželo 91 hlasů (20,44 % – to je ale méně než CZ-průměr 21,18 %), následováno Piráty s 85 hlasy (19,1%, což je více než CZ-průměr 13,95 %), třetí byla ODS se 65 hlasy (14,6, což je také malinko nadprůměrný výsledek, CZ-průměr je 14,54 %). TOP09+STAN získali 48 hlasů (10,78 %, což je mírný podprůměr proti CZ-průměru 11,65 %). Páté místo náleželo hnutí SPD Tomia Okamury (8,76 %, tj. mírně pod CZ-průměrem 9,14 %).

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
2 2 100 1576 449 28,49 449 445 99,11

Výsledky setříděné podle pořadového čísla strany:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 2 0,44 X
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
5 Občanská demokratická strana 65 14,6 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 0,89 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 18 4,04 X
8 Romská demokratická strana 1 0,22 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 23 5,16 X
10 Koalice DSSS a NF 1 0,22 X
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 4 0,89 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 1 0,22 X
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 3 0,67 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 2 0,44 X
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 2 0,44 X
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 12 2,69 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 0,22 X
26 Koalice STAN, TOP 09 48 10,78 X
27 Česká pirátská strana 85 19,1 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 39 8,76 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,22 X
30 ANO 2011 91 20,44 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 8 1,79 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 1 0,22 X
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 3 0,67 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 1 0,22 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 28 6,29 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 1 0,22 X

Výsledky setříděné podle počtu hlasů sestupně:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
30 ANO 2011 91 20,44 X
27 Česká pirátská strana 85 19,1 X
5 Občanská demokratická strana 65 14,6 X
26 Koalice STAN, TOP 09 48 10,78 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 39 8,76 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 28 6,29 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 23 5,16 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 18 4,04 X
24 HLAS 12 2,69 X
34 Demokratická strana zelených 8 1,79 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 0,89 X
12 Koalice Rozumní, ND 4 0,89 X
16 Vědci pro Českou republiku 3 0,67 X
37 Evropa společně 3 0,67 X
2 Strana nezávislosti ČR 2 0,44 X
19 PRO Zdraví a Sport 2 0,44 X
22 Česká Suverenita 2 0,44 X
8 Romská demokratická strana 1 0,22 X
10 Koalice DSSS a NF 1 0,22 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 1 0,22 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 0,22 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 0,22 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 1 0,22 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 1 0,22 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 1 0,22 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0

Poznámka k pořadovým číslům stran: v číselné řadě chybí číslo 20. Bylo to způsobeno tím, že strana, která si toto číslo vylosovala, byla pro nedostatky v kandidátní listině vyřazena z voleb. Jednalo se o Moravskou a Slezskou pirátskou stranu, „trucpartaj“ pana Karla Světničky, kterou založil poté, co se nedostal na senátní kandidátku České pirátské strany. Ty nedostatky spočívaly zejména v nedoložení státní příslušnosti kandidátů. A jako nedostatek byl tuším uváděn i nepřesný název strany – v podané kandidátce měli jinak napsaná velká písmenka: strana byla zaregistrována jako Moravská a Slezská pirátská strana, na kandidátku se nechala napsat jako Moravská a slezská Pirátská strana (to je tak, když někdo ani neví, jak se vlastně jmenuje… 🙂 )

Přidávám Chotilsko:

Tam vyhráli Piráti před Babišovou stranou a ODS.

Okrsky Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných

hlasů

celkem zpr. v %
1 1 100,00 392 96 24,49 96 96 100,00

 

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
5 Občanská demokratická strana 13 13,54 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 1,04 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
9 Komunistická str.Čech a Moravy 8 8,33 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 2 2,08 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 3 3,12 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 1 1,04 X
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 1 1,04 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 1,04 X
26 Koalice STAN, TOP 09 7 7,29 X
27 Česká pirátská strana 28 29,16 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 2,08 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
30 ANO 2011 19 19,79 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 1 1,04 X
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 9,37 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

A ještě podle počtu hlasů:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
27 Česká pirátská strana 28 29,16 X
30 ANO 2011 19 19,79 X
5 Občanská demokratická strana 13 13,54 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 9,37 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 8 8,33 X
26 Koalice STAN, TOP 09 7 7,29 X
16 Vědci pro Českou republiku 3 3,12 X
12 Koalice Rozumní, ND 2 2,08 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 2,08 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 1,04 X
19 PRO Zdraví a Sport 1 1,04 X
24 HLAS 1 1,04 X
25 Koalice Svobodní, RČ 1 1,04 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 1 1,04 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
7 Česká str.sociálně demokrat. 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
10 Koalice DSSS a NF 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

Mokrovraty

I v Mokrovratech vyhráli Piráti, následovaní seskupením TOP09+STANem, zatímco na Babišovo ANO zbyla bramborová medaile

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100 590 183 31,02 183 181 98,91
Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 1 0,55 X
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
5 Občanská demokratická strana 37 20,44 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 2,2 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 6 3,31 X
8 Romská demokratická strana 0 0
9 Komunistická str.Čech a Moravy 10 5,52 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,55 X
12 Koalice Rozumní, ND 4 2,2 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 2 1,1 X
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 1 0,55 X
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 6 3,31 X
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
26 Koalice STAN, TOP 09 26 14,36 X
27 Česká pirátská strana 44 24,3 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 4,41 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
30 ANO 2011 23 12,7 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 3 1,65 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 2,76 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

A znovu podle počtu hlasů:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
27 Česká pirátská strana 44 24,3 X
5 Občanská demokratická strana 37 20,44 X
26 Koalice STAN, TOP 09 26 14,36 X
30 ANO 2011 23 12,7 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 10 5,52 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 8 4,41 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 6 3,31 X
24 HLAS 6 3,31 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 2,76 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 4 2,2 X
12 Koalice Rozumní, ND 4 2,2 X
34 Demokratická strana zelených 3 1,65 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 2 1,1 X
2 Strana nezávislosti ČR 1 0,55 X
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 1 0,55 X
22 Česká Suverenita 1 0,55 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
10 Koalice DSSS a NF 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

Korkyně

Zde vyhráli TOP09+STAN, o druhé až třetí místo se dělí ANO 2011 s Piráty, čtvrtá je ODS

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100 94 41 43,62 41 41 100
Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 4,87 X
4 Národní socialisté 0 0
5 Občanská demokratická strana 4 9,75 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 2,43 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 2 4,87 X
8 Romská demokratická strana 0 0
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 2,43 X
10 Koalice DSSS a NF 1 2,43 X
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 2 4,87 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 2 4,87 X
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
26 Koalice STAN, TOP 09 7 17,07 X
27 Česká pirátská strana 6 14,63 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 7,31 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
30 ANO 2011 6 14,63 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 1 2,43 X
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 7,31 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

Opět podle počtu hlasů:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
26 Koalice STAN, TOP 09 7 17,07 X
27 Česká pirátská strana 6 14,63 X
30 ANO 2011 6 14,63 X
5 Občanská demokratická strana 4 9,75 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 3 7,31 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 7,31 X
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 2 4,87 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 2 4,87 X
12 Koalice Rozumní, ND 2 4,87 X
24 HLAS 2 4,87 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 1 2,43 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 2,43 X
10 Koalice DSSS a NF 1 2,43 X
34 Demokratická strana zelených 1 2,43 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
4 Národní socialisté 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0
37 Evropa společně 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

Nové Dvory

Zde si nejlépe vedla koalice STANu a TOP09, o druhé až třetí místo se dělí ODS s Piráty, na čtvrté místo se probojovala Okamurova SPD a na Babišovo ANO zbyla pátá pozice

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100 209 56 26,79 56 55 98,21
Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
5 Občanská demokratická strana 10 18,18 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 2 3,63 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 1,81 X
10 Koalice DSSS a NF 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 0 0
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 1 1,81 X
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 3 5,45 X
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
26 Koalice STAN, TOP 09 13 23,63 X
27 Česká pirátská strana 10 18,18 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 12,72 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
30 ANO 2011 5 9,09 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 1,81 X
37 Evropa společně 1 1,81 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 1,81 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

A zase podle počtu hlasů?

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
26 Koalice STAN, TOP 09 13 23,63 X
5 Občanská demokratická strana 10 18,18 X
27 Česká pirátská strana 10 18,18 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 12,72 X
30 ANO 2011 5 9,09 X
24 HLAS 3 5,45 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 2 3,63 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 1 1,81 X
16 Vědci pro Českou republiku 1 1,81 X
36 Koalice Soukromníci, NEZ 1 1,81 X
37 Evropa společně 1 1,81 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 1,81 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 0 0
7 Česká str.sociálně demokrat. 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
10 Koalice DSSS a NF 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 0 0
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 0 0

Malá Hraštice

Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100 798 232 29,07 232 231 99,57
Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Národní socialisté 1 0,43 X
5 Občanská demokratická strana 31 13,41 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 5 2,16 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 3 1,29 X
8 Romská demokratická strana 0 0
9 Komunistická str.Čech a Moravy 12 5,19 X
10 Koalice DSSS a NF 2 0,86 X
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
12 Koalice Rozumní, ND 7 3,03 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 1 0,43 X
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
19 PRO Zdraví a Sport 3 1,29 X
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
24 HLAS 3 1,29 X
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
26 Koalice STAN, TOP 09 37 16,01 X
27 Česká pirátská strana 40 17,31 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 18 7,79 X
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
30 ANO 2011 44 19,04 X
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
36 Koalice Soukromníci, NEZ 6 2,59 X
37 Evropa společně 2 0,86 X
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 3,46 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 8 3,46 X

A ještě jednou podle počtu hlasů:

Strana Platné hlasy Předn. hlasy
číslo název celkem v %
30 ANO 2011 44 19,04 X
27 Česká pirátská strana 40 17,31 X
26 Koalice STAN, TOP 09 37 16,01 X
5 Občanská demokratická strana 31 13,41 X
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 18 7,79 X
9 Komunistická str.Čech a Moravy 12 5,19 X
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 3,46 X
40 Alternativa pro Česk. rep.2017 8 3,46 X
12 Koalice Rozumní, ND 7 3,03 X
36 Koalice Soukromníci, NEZ 6 2,59 X
6 ANO, vytrollíme europarlament 5 2,16 X
7 Česká str.sociálně demokrat. 3 1,29 X
19 PRO Zdraví a Sport 3 1,29 X
24 HLAS 3 1,29 X
10 Koalice DSSS a NF 2 0,86 X
37 Evropa společně 2 0,86 X
4 Národní socialisté 1 0,43 X
13 Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net 1 0,43 X
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0
2 Strana nezávislosti ČR 0 0
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
8 Romská demokratická strana 0 0
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
14 NE-VOLIM.CZ 0 0
15 Pro Česko 0 0
16 Vědci pro Českou republiku 0 0
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0
21 Moravské zemské hnutí 0 0
22 Česká Suverenita 0 0
23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0
25 Koalice Svobodní, RČ 0 0
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0
31 Agrární demokratická strana 0 0
32 Moravané 0 0
33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0
34 Demokratická strana zelených 0 0
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. 0 0
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0
Poznámka | Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Nový Knín, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.