Co má vyrůst ve Starém Kníně

Starý Knín

Starý Knín

Před pár dny se mi ozvala jedna spoluobčanka s tím, že ve Starém Kníně, přesněji na okraji jeho intravilánu, se děje cosi nekalého. Na pozemku usedlosti č.p. 321 ve Starém Kníně, kterou nedávno koupilo jedno eseróčko, se prohánějí bagry a bagrují a bagrují. A buldozery buldozerují. Atd.

Cosi tam má vyrůst. Prý slepičárna. Velká, životní prostřední notně zamořující, zejména občanům žijícím v sousedství onoho megalomanského díla. Ale i v širším okolí. Protože něco takového by opravdu nemělo dosah pár metrů.

Dotyčná paní mluvila o petici. Čemuž se není co divit, protože pokud by šlo o tak rozsáhlou stavbu, bylo by to opravdu krajně znepokojivé a hodné právního sporu. A zda má opravdu jít o tak megalomanskou stavbu, po pravdě řečeno, nevíme, protože firma se příliš neobtěžovala občany města informovat – třeba napsáním článku do Novoknínského zpravodaje, kde by své záměry vysvětlila a svůj projekt představila.

 • Neboli
  • buď chystá – v tom horším případě – něco opravdu nechutného,
  • nebo – v tom lepším případě – hrubě odflákla své – anglicky řečeno – PR = public relations, v překladu vztahy s veřejností.
  • Nebo je na tom od obojího něco.

Rozrytá plocha opravdu není nepatrná

Co víme a co nevíme:

Krátce řečeno: víme toho málo, prakticky jen to, co vidíme na vlastní oči – můžeme se spíše jen dohadovat.

Na pozemcích firmy opravdu probíhají poměrně rozsáhlé terénní úpravy – konkrétně na pozemku parcelní číslo 994 v katastrálním území Starý Knín o rozloze 15105 metrů čtverečných (nebo čtverečních, ale myslím, že za spisovné se považují spíše tvrdé koncovky), tj. malinko přes jeden a půl hektaru. Uvedený pozemek je rozrytý v podstatě kompletně, snad s výjimkou okrajů. přičemž snahou bylo učinit jeho plochu rovnou. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda a vlastníkem je výše zmíněné eseróčko (bližší zmínky o firmě naleznete níže – jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů, takže k jejich vyhledání nebylo nutné kdovíjaké pátrání). Ani podle platných územních plánů není považován za zastavitelný.

Pro ty, kdo nemají příliš představu o jakou plochu se jedná: v současnosti se pro výstavbu rodinných domků poměrně často prodávají pozemky o rozloze zhruba 1000 m2. Neboli na uvedený pozemek by se vešlo patnáct takových parcel. Dobrá, připusťme, že něco by zabraly příjezdové cesty apod., pak by těch parcel mohlo být třeba „pouhých“ dvanáct až čtrnáct. Nicméně by šlo o pozemky pro domy s poměrně rozlehlými plochami okolo. Ti, kdo pamatují přidělování stavebních parcel před více než třiceti lety, tj. za vlády udatného kmene Komančů, možná si vzpomenou, že tehdy byly normou pozemky o rozloze 600 m2. Takových „totalitních“ rodinných domků by se tam vešlo 25. Vezmeme-li opět v úvahu, že něco zaberou cesty apod., počet může klesnout řekněme na dvacet, ale ani to není úplně zanedbatelné číslo.

Pokud by celá tato zplanýrovaná plocha měla být zastavěna obrovskou halou o uvedené ploše, šlo by opravdu o megalomanskou stavbu, která, pokud by se měla uskutečnit a sloužit opravdu k živočišné výrobě, by byla zralá (pakliže by odpor neuspěl u nižších instancí) na žalobu u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Tedy i v případě, že by takto byla zastavěna třeba „jen“ třetina plochy (přece jen počítejme, že by bylo dobré mít možnost mezi těmi halami nějak projíždět, odklízet trus oněch slepic apod.). Protože by životní prostředí obyvatel poměrně širokého okolí opravdu výrazně zhoršovala.

Navážka na okraji

Na okraji pozemku je navážka, uprostřed byla část povrchu pro změnu odbagrována

Možná to ale nebude tak žhavé – z druhé až třetí ruky jsem zaslechl, že to má být citlivější verze slepičárny – s jakýmsi volnějším výběhem. Ne úplně volným, volnějším, než jsou klecové chovy. Drůbež by byla chována v pojízdných klecích, jimž by ovšem chybělo dno, takže slepice by se mohly pást. Něco podobného známe u některých drobných chovatelů králíků.

Zdůrazňuji, že tuto možnou podobu chovu jsem si odvodil z toho, co jsem slyšel, a nemohu zaručit, že to má být opravdu takto. Otázkou samozřejmě je, jak by bylo řešeno přenocování a přezimování chované drůbeže, je možné, že větší zátěží pro životní prostředí a pohodu okolí by mohlo znamenat spíše toto než ony volnější výběhy. Každopádně o tom, zda proběhlo posuzování vlivu provozu na životní prostředí (EIA) a s jakým výsledkem, mi není nic známo. (A nic moc o tom – tedy obecně o té drůbežáně – nevědí ani dva zastupitelé, se kterými jsem v týdnu o věci mluvil.)

Nicméně pro tuto variantu mluví to, že na zplanýrovaném pozemku jsem nenašel žádné zářezy pro budoucí základové zdivo – pokud by někdo planýroval terén pro tyto účely, bylo by logické, aby rovnou vyrýpal i ty základy. A pokud by se snad čekalo na stavební povolení (nevím, jak to s ním je), snad by bylo jednodušší počkat i s tím planýrováním, aby se v případě, že to s tím povolením nevyjde, nedělala zbytečná práce. A ještě jedna věc mluví pro takovouto variantu: pokud by se zde měla stavět hala, měla by být skryta ornice a odvezena pryč – tady se zdá, že byla „jen“ převezena z jedné části pozemku na druhou (ale to může být mé pouhé zdání).

Ani v takovém případě nehodlám nikoho odrazovat od podpisu případné petice – jednak si opravdu ani zdaleka nejsme jisti, co se opravdu chystá, jednak pokud firma chtěla podobnému rozruchu předejít, měla o svých záměrech včas informovat.

Zbourané hospodářské budovy

Hospodářské budovy usedlosti byly zbourány – nacházely se v levé části snímku

Dodejme, že firma se příliš citlivě nechová ani k zakoupenému areálu – z celé usedlosti k pátku 06. března 2020 zůstalo stát pouze obytné stavení,  oplocení a vrata; hospodářské budovy byly zbourány. Je možné, že firma na jejich místě plánuje například výstavbu nějakých obslužných provozů apod. Což by samozřejmě znamenalo nějaké zemní práce i tam – a tady může nastat problém: intravilán Starého Knína je územím z archeologického hlediska nikoli bezvýznamným – v okolí byly nalezeny poměrně vzácné středověké kachle, a to v množství nikoliv nepatrném. Bylo by tedy velmi žádoucí dávat pozor i na toto.

Aktualizace 2020-03-11 – zatím polooficiální informace:

Slepičárna by opravdu měla být tvořena „pojízdným kurníkem“, který by se postupně přesouval po pozemku. Po spasení porostu v jedné sekci by se přesunul do další, zatímco ta spasená by byla oseta novou potravou. Uvedené zařízení by tedy mělo působit relativně málo problémů. Město nabídlo firmě místo k prezentaci jejího projektu, ta ji zatím nedodala. Až se tak stane, projekt by měl být zveřejněn na oficiálním městském webu.

Provedené zemní práce se uskutečnily bez jednání s úřady (hygienou, veterinou, stavebním úřadem), lze tedy očekávat, že firmu čekají určité komplikace.

Konec aktualizace z 2020-03-11 – následuje pokračování původního textu

Něco o firmě

Jak můžeme zjistit z katastru nemovitostí, vlastníkem předmětných pozemků je firma ARC OFFICE, s.r.o.

Rozhodl jsem se tudíž pár informací o oné firmě nalézt. V době mezisíťové není nutné obíhat úřady, stačí se napíchnout na drát, případně na bezdrát, a přečíst si informace na dálku. Co jsem zjistil v elektronické podobě obchodního rejstříku?

Nyní platné údaje (vynechal jsem – kvůli GDPR – některé osobní údaje – nicméně jsou dostupné v odkazovaných zdrojích) jsou tyto:

 • Obchodní jméno firmy: ARC OFFICE, s.r.o.
 • Datum vzniku společnosti: 27. července 1999
 • Spisová značka: C 69889 vedená u Městského soudu v Praze
 • Sídlo firmy: Čestlice, V Oblouku 114, okres Praha-východ, PSČ 25101
 • IČO: 25783700
 • Právní forma: Společnost s ručením omezeným
 • Předmět podnikání:
  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • provozování zemědělské výroby
 • Jednatel a zároveň jediný společník: František Starý
 • Vklad společníka (a zároveň základní kapitál firmy) 4 100 000 Kč (slovy: =ČtyřiMiliónyJednoStoTisícKorunČeských=) – splaceno 100 % vkladu
 • Výpis byl zobrazen dne: 6.3.2020 14:04
  Údaje platné ke dni 6.3.2020 03:35

Podíváme-li se do úplného výpisu, zjistíme další údaje, některé z nich možná zajímavé.

Firma sice vznikla v roce 1999, ale nynější jméno nese „až“ od roku 2008 – předtím se jmenovala:

 • HETIDO INTERNATIONAL s.r.o.
  zapsáno 27. července 1999
  vymazáno 27. srpna 2005
 • MAGAFLOORS s.r.o.
  zapsáno 27. srpna 2005
  vymazáno 27. srpna 2005 (zjevně překlep v názvu, obratem napravený – vizme další řádek)
 • MEGAFLOORS s.r.o. (překlep opraven)
  zapsáno 27. srpna 2005
  vymazáno 18. září 2008 – a konečně
 • ARC OFFICE, s.r.o.
  zapsáno 18. září 2008 (Název firmy příliš nesouvisí s předmětem podnikání, spíše se sídlem v ulici V Oblouku (anglické slovo „arc“ znamená oblouk.)

Původní základní kapitál činil 100 000 Kč, nynější čtyři milióny jedno sto tisíc (tj. čtyři mega navíc) se uvádí od 18. září 2018

Pokud jde společníky, ti se časem měnili (mj. maltští a nizozemští vlastníci), nynější do firmy vstoupil 31. srpna 2018 (předtím tam ovšem nějakou dobu byl jiný společník téhož příjmení jako ten současný).

Měnil se i předmět podnikání – nás může zajímat hlavně to, že provozování zemědělské výroby má firma zapsáno nepříliš dlouhou dobu, totiž od 10. května 2019.

Když jsem si vyhledal sídlo firmy na webu mapy.cz (https://mapy.cz/zakladni?x=14.5707556&y=50.0045536&z=20&pano=1&base=ophoto&source=addr&id=11162255), našel jsem u příslušné adresy informace:

 • Vlastník budovy: Business Center Čestlice s.r.o.,
 • Výměra pozemku 367 m2
 • Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 • Typ stavby: jiná stavba
 • Firmy sídlící na adrese:
  • BJ-STAV
  • TELAB, s.r.o.
  • Jaroslav Janeček, DSM
  • MEGAFLOORS – AC&T, s. r. o.
  • Fresca paleta s.r.o.
  • Dobré Čechy, s.r.o.
  • Cap invest s.r.o.
  • Maxime Poirier Sarl
  • GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o.
  • Ehornet.cz
  • RIVERICH, s.r.o.
  • Vestigo s.r.o.
  • Zásilkovna – envero
 • Námi hledaná firma ARC OFFICE mezi nimi není – ale co my víme, třeba je tam v podnájmu. Případně tam má jen schránku. Nebo o ní server mapy.cz jednoduše neví.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Komunální politika, Starý Knín, Zprávy se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Co má vyrůst ve Starém Kníně

 1. Lukáš napsal:

  Dobrý den pane Hlávka
  moc vám děkuji za vaši informovanost nás občanů Nového Knína. Ač před volbami každý sliboval že bude více informovat o tom co se v naší domovině děje, tak tomu bohužel tak vůbec není. Nebo aspoň ten pocit nemám. Stále se jede po stejných kolejích.
  Sleduji Vás již dlouho a opravdu máte můj obdiv co vše dokážete zpozorovat, zpracovat a ještě dat na weba to vše ve svém volném čase. Taktéž informace ze zasedání. Jakožto rodák jsem Vám za to vděčný .

  Co se týká ,,slepicarny,, , tak mě to opravdu mrzí, že si vlastně může stavět kdo chce co chce kde chce, aniž by se nějak zohledňovalo okolí.
  Viz stezka po zelené značce z Knína do Lečice, konkrétně průchodnost kolem pana Košaře.
  Minulý týden jsem ji absolvoval a musím říct že opravdu zážitek. At si tam stavějí ale proč se kvůli tomu nedá v podstatě vůbec projít ten úsek. A není to jen u té nově postavené porážky kde byla po celé šíři cesty zhruba 15 metrů délky voda až po lýtka. Týká se to dlouhodobě i mostku(nejspíš tam jsou dva) přes Kocábu hned po pár krocich. Nechápu, že mu někdo důrazně nevysvětlí, že by s tím chtělo něco dělat. Bahno uplně všude, přejdete nějakým způsobem Kocábu a tam vás čeká dalších zhruba 80metrů brodění se bahnem. Určitě to nebude žádný chudák, spíš na to kašle. A taková je asi dnešní doba. Lepší se na to vykašlat, ono už si to nějak sedne, jako si nejspíš sednou i ty slepice v klecich na kolečkách.

  Každopádně je to trochu mimo Nový Knín a určitě by se našli důležitější věci na řešení v Novém Kníně. Tedy abych byl přesnější, oni už se našli/objevili dávno, jen s tím furt nikdo nic nedělá. Jen samé řeči.

  Nejsem volič nově zvoleného starosty (Petr Chmelík) , nicméně mu fandím , protože věřím že jako opravdový rodák by měl mít zájem s tím snad už konečně nějak pohnout kupředu.

  Ještě jednou díky za Váš čas.
  Mějte se fajn.
  Vás čtenář Lukáš

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.