Další opatření proti šíření koronaviru – zákaz volného cestování po ČR

Aktualizace 2020-03-27

V neděli 2020-03-29 budou z provozních důvodů uzavřeny oba obchody COOP, tj. i ten na náměstí, který jinak má v neděli dopoledne otevřeno (zdroj: oficiální městský web).

Upřesnění z 2020-04-03 – nejde jen o neděli 2020-03-29 – od uvedeného data je nedělní prodej v COOPech zrušen až do odvolání (zdroj: oznámení u dveří COOPu na náměstí).

Konec aktualizace 2020-03-27

Aktualizace z Ledra 2020-03-27

Podle nejnovějšího prohlášení ledrenského starosty je (přesněji k 25. březnu 2020 bylo) v obci již 108 nakažených a 10 zemřelých. Z důvodů karantény se žel pozůstalí nemohou se svými zesnulými ani řádně rozloučit, což samozřejmě na náladě také nepřidá.

Platí tam mnohá omezení, například jsou zavřeny obchody kromě těch nejnutnějších, již delší dobu je omezen pohyb osob.

Pro ulehčení situace občanů jsou zavedeny odklady či pozastavení některých plateb – za sběr odpadu, vodného a stočného, daně z nemovitostí, za využívání veřejného pristranství a za jesle a školky. Zdroj: ledrenský obecní web.

Konec aktualizace z Ledra 2020-03-27

Aktualizace 2020-03-24 cca 07.00 + 10.51 + 18.05

 • Karanténní opatření (omezení pohybu osob) byla prodloužena zatím do 01. dubna 2020 (samotný dříve vyhlášený nouzový stav – v jehož rámci byla karanténní opatření vyhlášena – má zatím trvat 30 dní, tj. tuším do 11. dubna, ale očekávám ještě prodloužení, což může udělat parlament a s ohledem na vážnost situace to asi opravdu udělá)
 • Opět byla změněna doba, kdy mají být obchody vyhrazeny pro seniory 65+, tentokrát jde o dobu od 08.00 do 10.00 hodin, nově se to týká velkých obchodů, na ty malé se toto opatření nevztahuje. (Podle tohoto zdroje https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/zaseda-vlada-ma-prodlouzit-omezeni-volneho-pohybu-40317717#seq_no=2&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=LMM6LjZY1Rk-202003240550&source=article-detail není ale jasné, co je míněno velkými obchody a co těmi malými.)
 • Upřesnění 2020-03-24 11 hod.: změna tohoto opatření platí až od středy 2020-03-25 a týká se obchodů nad 500 metrů čterečných (do té doby platí omezení ve prospěch důchodců 65+ od 07.00 do 09.00 hodin pro všechny obchody – zdroj zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/narizeni-o-dalsi-zmene-prodejni-doby-pro-duchodce-vyvolalo-chaos-40317833 – není nad dobře organizovaný chaos)
 • Dosavadní opatření stran uzavření restaurací apod. zůstávají v platnosti.
 • Sledujte prosím oficiální web města (třeba se tam objeví i to, kterých obchodů se to vyhrazení prodejní doby pro seniory týká).
 • Dobrovolnice (a možná i dobrovolníci) ve městě šijí roušky – ty jsou k mání na okně radnice; zájemci jsou žádáni, aby brali maximálně dva kusy.
 • Od 24. března 2020 do odvolání je uzavřena ordinace MUDr. Garnola. Běžnou agendu, jako neschopenky, recepty a podobně lze vyřídit na e-mailech info@mudr-garnol.cz a garnoli@volny.cz. V případně akutních problémů se obraťte na nemocnici Příbram. (Důvod: karanténa. Podle webu ordinace lze opětovné otevření očekávat snad kolem 02. dubna 2020)
 • Ke 23. březnu jsou na území města evidovány dva případy nákazy COVID-19, bližší údaje Krajská hygienická stanice nesdělila. Celé prohlášení krizového štábu města je zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7321, případně lokální kopie zde: Vyjádření KŠ č. 3

Konec aktualizace 2020-03-24 cca 07.00 + 10.51 + 18.05

Aktualizace 2020-03-21 cca 11.30

Pokud jde o novoknínské obchody, bylo dne 21. března otevřeno podle obvyklé prodejní doby (s časem od 7 do 9 hodin vyhrazeným pro seniory 65+ a některé další znevýhodněné kategorie) v obou COOPech, u pana Nechyby a ve vietnamské prodejně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dále pak v prodejně Barvy – laky (což je možné díky tomu, že výraznou součástí sortimentu je drogistické zboží), otevřen je i obchod rodiny Janků (opět zde převažuje sortiment, který lze i v době karanténních opatření prodávat) a tuším chovatelské potřeby. Prodejna U Mašků má do 23. března dovolenou. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se.

Na Ledru bylo ke 20. březnu zaznamenáno 58 nakažených koronavirem. Zdroj: https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news/CORONAVIRUS-Messaggio-del-Sindaco-dd.-20.03.2020  (Zda někdo přibyl k těm tuším dvěma zemřelým, jsem z proslovu nezaznamenal – nebo nerozuměl.)

Konec aktualizace 2020-03-21 cca 11.30

Aktualizace 2020-03-20 ráno

Otvírací doba vyhrazená pro seniory (65+) byla včera večer rozhodnutím vlády změněna z 10-12 hodin na 07-09 hodin. (Otázkou je, zda to platí  ode dneška (ANO – PLATÍ)- na oficiálním městském webu zatím toto sdělení není (už je a možná bylo i dříve). Ani jsem nenašel příslušný materiál ze Sbírky zákonů apod. – tudíž prosím berte s určitou rezervou, i když odkaz na příslušné vládní zdroje by určitou záruku dávat měl. A pakliže to platí okamžitě, je otázkou, nakolik se to dostane k provozovatelům obchodů.)

Zdroje:

Konec aktualizace 2020-03-20

Aktualizace 2020-03-19 po poledni

 • Pošta zkaracuje provozní dobu:
 • Pondělí až pátek 08.00 – 12.00 + 13.00 – 16.00
 • Sobota zavřeno
 • Zdroj: oficiální městský web.

Konec aktualizace 2020-03-19 po poledni

Aktualizace 2020-03-18 večer

Obecnější odborné informace o koronaviru se dají nalézt například zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/predni-experti-otevrene-o-koronaviru-jak-se-chovat-a-co-vime-94069?timeline–pageItem=93909

Rady, jak koronavirus (obecně každou nákazu) přibrzdit (a proč to dělat, když se ji úplně zastavit asi stejně nepodaří) a jak se z toho sebeomezování nezbláznit, lze nalézt zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-zastavi-jednoduche-pravidlo-jak-se-z-nej-ale-nezblaznit-93022

Aktualizace 2020-03-18 ráno

Sledujte prosím oficiální web města, případně jeho fakebookový profil, zde nemusím stíhat.

Starosta města vydal prohlášení k současné situaci, jeho plné znění je na oficiálním webu města zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7308

Z něj vyjímám:

 • V současné době je potvrzen JEDEN případ onemocnění COVID-19 s lehkým průběhem + s tím související preventivní karanténa dalších osob (s negativním výsledkem).
 • Dále je ve městě evidováno několik preventivích karantén souvisejících s návraty ze zahraničí – ty nemají žádné příznaky a jsou pod kontrolou Krajské hygienické situace a lékařů.
 • Starosta (a krizový štáb) DŮRAZNĚ ŽÁDÁ všechny občany, jimž byla nařízena karanténa, aby toto NEPRODLENĚ oznámili na telefonu 604 454 556 (město poskytne potřebnou pomoc, ale k tomu potřebuje o takových případech vědět).
 • K uzavření prodejny U Mašků došlo z rozhodnutí majitelů z čistě preventivních důvodů, nejedná se o karanténu, natožpak o onemocnění majitelů.
 • Totéž platí o veterinární ordinaci – ani zde nejde o karanténu.
 • O uzavření města (pozn. MH: podobně jako se to stalo v Litovli, Uničově a okolí) se neuvažuje.
 • Platí samozřejmě obecné zásady prevence – více záležitostí (nákup, poštu, lékaře,…) spojit do jedné cesty a nevycházet z domu víc, než je nutné, používat přitom respirátory, roušky či aspoň šátky přes obličej (chránit jimi nos a ústa).

Možnost registrace do Mobilního rozhlasu je zde: https://mestonovyknin.mobilnirozhlas.cz/

Aplikaci pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android stahujte ZDE
Aplikaci pro chytré mobilní telefony s operačním systémem iOS stahujte ZDE

Konec aktualizace 2020-03-18 ráno

Aktualizace 2020-03-17 cca 16.15 hodin

Krizový štáb žádá občany, aby při návštěvách obchodů, pošt, lékárny, vzájemném kontaktu atd. používali ochranné prostředky, nejlépe respirátory, roušky, případně aspoň šátky, šály či oblečení povytažené přes obličej (jde o to zakrýt si aspoň ústa a nos).

Město nabízí seniorům dlícím na jeho území donášku nákupů do výše cca 300 Kč – týká se to donášky po území města, tj. po Novém Kníně, Libčicích, Kozích Horách, Chramištích a chatové osadě Červená (Pozn. MH: předpokládám, že se to týká i zde výslovně neuvedených Sudovic a Starého Knína, které tvoří s Novým Knínem souvislou jádrovou aglomeraci). Zároveň se shánějí dobrovolníci, kteří by se chtěli zapojit.

 • Jak zájemci z rizikových skupin (60+), tak možní dobrovolníci se mohou hlásit
  • v pracovní dny 07.00-14.30 na telefonu 318 593 015 a
  • v pracovní dny 07.00-17.00 na telefonu 721 445 445
 • Nabídka se netýká těch, kdo jsou v karanténě nebo nakažení coronavirem COVID-19 (Pozn. MH, tudíž bez záruky: ale třeba se na některém z kontaktů dovědí, jak postupovat, případně jim s tím poradí ošetřující lékař, co já vím, či spíš už velmi pravděpodobně instrukce dostali)
 • Zdroj tohoto oznámení je zde: mestonovyknin.cz/nakupy-pro-seniory/d-7304

Krizový štáb rovněž žádá občan(k)y, aby si informace, které obdrží, ověřovali z oficiálních zdrojů (Pozn. MH: a nešířili víc obav, než je nutno). Tj. z oficiálního městského webu a z odkazů, které z něj vedou.

Ještě dodatečně (2020-03-17 18.50) doplňuji informace z Ledra

Převzato z oficiálního ledrenského webu: https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news/Covid-19-Aggiornamenti-di-lunedi-16-marzo-2020-ore-18.00

di Domenica, 15 Marzo 2020 – Ultima modifica: Martedì, 17 Marzo 2020
Immagine decorativa

Ledrenský starosta Renato Girardi

I casi di COVID-19 nel Comune di Ledro, in data odierna, aumentano di 3 unità, portando il totale a 37.

Purtroppo oggi si registra anche il decesso di un paziente, residente nel Comune di Arco, ospite della casa di riposo di Bezzecca.

Si richiamano le già note prescrizioni, con raccomandazione particolare di stare quanto più possibile all’interno delle proprie abitazioni.

Data di inizio pubblicazione 15/03/2020
Data di archiviazione 03/04/2020

Překlad:

v neděli, 15. března 2020 – poslední úpravy: úterý, 17. března 2020

Počet případů COVID-19 v obci Ledro se dnes (pozn. MH: míněno 15. nebo 16. března?) zvýšil o tři nakažené osoby, což činí celkem 37.

Bohužel dnes také zemřel pacient, občan města Arco, host domova důchodců v Bezzecce (Poznámka MH: nevím, zda jde o osobu, jejíž úmrtí bylo zmíněno již v předchozí zprávě z Ledra, nebo o někoho jiného).

Připomínají se již dříve zveřejněná opatření, se zvláštním doporučením zůstat co nejvíce uvnitř svých domovů.

Datum zveřejnění 03/15/2020
Datum archivace 04/03/2020

Konec dodatečných informací z Ledra

Konec aktualizace 2020-03-17 cca 16.15 hodin

 

Aktualizace 2020-03-16 cca 18.00 hodin

 • od 17. března 2020 se do odvolání uzavírá mateřská škola, důvodem k tomuto kroku je nízký počet dětí

Konec aktualizace 2020-03-16 cca 18.00 hodin

Aktualizace 2020-03-16 15.45 

Město nabízí registraci do mobilního rozhlasu pro majitele „chytrých“ telefonů s operačními systémy Android nebo iOS

MOBILNÍ ROZHLAS NOVÝ KNÍN

Registrovat do mobilního rozhlasu se můžete na https://mestonovyknin.mobilnirozhlas.cz/
Aplikaci pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android stahujte ZDE
Aplikaci pro chytré mobilní telefony s operačním systémem iOS stahujte ZDE

Více na titulní straně oviciálního městského webu

K situaci na Ledru

…včera hovořil tamní starosta – videonahrávku lze zhlédnout zde: https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Comunicazione/Avvisi-e-news/Covid-19-Aggiornamenti-di-domenica-15-marzo-2020. Pokud jsem dobře rozuměl, na Ledru byly tři nakažené osoby (nevím, zda celkem nebo tři přibyly), na následky koronaviru bohužel zemřela 86-letá obyvatelka tamního domova důchodců, která ovšem. pokud jsem správně pochopil, měla i jiné zdravotní problémy. Pokud jsem něco snad pochopil nepřesně, omlouvám se a děkuji za pochopení.

Konec aktualizace 2020-03-16 15.45

Aktualizace 2020-03-16 11.35

Už je to tady – bohužel.

Na území města zjištěn pozitivní případ koronaviru. Jak potvrzený případ, tak preventivní karanténa je po pod kontrolou hygienické stanice. Více zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7290

Konec aktualizace 2020-03-16 11.35

Vláda v neděli večer od půlnoci až do 24. března 6:00 zakázala volný pohyb osob po ČR.

Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Výjimku mají také některé služby, např. doručování zásilek. – Včera (2020-03-15) v ČR počet potvrzených případů nákazy koronavirem vzrostl o 33 %. Zdroj: https://blisty.cz/art/99175-cr-vlada-zakazala-volny-pohyb-osob.html

Na oficiálním městském webu je celé – oficiální – znění umístěno zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7288 , lokální kopii dávám sem: Omezeni-pohybu-osob (zde předpokládám zůstane i poté, co bude z oficiálního městského webu pro neaktuálnost stažena).

K půlnoci z 15. na 16. března 2020 byl počet nakažených 293, čímž doháníme Austrálii – ta měla k témuž datu rovných 300 nákaz. Ovšem pokud jde o počet trvajících případů, těch už u nás bylo víc – v ČR zatím na nákazu nikdo nezemřel (dva případy jsou ale velmi vážné) ani se nikdo neuzdravil, zatímco v Austrálii si epidemie vyžádala zatím 5 životů a 27 lidí se z choroby zotavilo, aktivních případů je tedy v Austrálii 268, u nás oněch 293. (Zdroj: stav webu https://www.worldometers.info/coronavirus/ k 2020-03-16 06.26 hod. – zde se čísla každou chvíli mění, takže kdo tam zavítá později, najde už jiná, pravděpodobně horší čísla)

Další informace čerpám odtud: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-zakazala-volny-pohyb-lidi-nakazenych-koronavirem-je-293/1866566

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu apelovali na lidi, aby kontakt s jinými osobami omezili na nezbytně nutnou míru. Zákaz pohybu lidí ale není uvalen na neodkladné cesty na úřady, netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích, návratů do místa bydliště nebo pohřbů. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně platit bezhotovostně.

Pozn. MH: Z předchozího odstavce vyplývá, že např. do lesa jít můžeme (venčit psa v parku či na louce také), jen to chce zachovat při tom rozumný odstup (doporučovány jsou dva metry) od jiných lidí, jít tam nejkratší možnou cestou a netrajdat zbytečně po městě – a už vůbec se neshlukovat na náměstí u kašny.

Předchozí článek věnovaný pandemii koronaviru je zde: Koronavirus 2020-03-12

Z něj opakuji, že ode dneška do odvolání je (z pochopitelných důvodů) pro veřejnost uzavřen městský úřad

K dispozici jsou následující telefonní a e-mailové kontakty:
318 593 015 – Ústředna Městského úřadu
318 593 216 – Stavební úřad Nový Knín
721 445 445 – Informace Městského úřadu
radnice@mestonovyknin.cz – Hlavní e-mailový kontakt
petr.chmelik@mestonovyknin.cz – Starosta, předseda krizového štábu
katerina.salanska@mestonovyknin.cz – Záležitosti stavebního úřadu
Neodkladné úřední záležitosti budou řešeny individuálně po předchozí telefonické, či e-mailové domluvě.

(Převzato z úvodní strany oficiálního městského webu)

Vyjádření krizového štábu města z 15. března 202 je zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=7286. Podle uvedeného dokumentu nebyl na území města zaznamenán žádný případ nákazy, několika osobám je z preventivních důvodů nařízena domácí karanténa.

Příspěvek byl publikován v rubrice COVID-19, koronavirus, Ledro, Nový Knín, Oznámení, Praktické informace, SARS-CoV-2 se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.