(Ne-) informování obcí o počtech nakažených pandemií COVID-19 v Trentinu a u nás

Jak bylo napsáno na oficiálním městském webu, na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR, již nebude Krajská hygienická stanice Středočeského kraje zasílat počty osob pozitivních, vyléčených a zemřelých v souvislosti s COVID-19 v Novém Kníně (a v kterékoliv jiné obci).

Tyto informace budou nadále zveřejňovány pouze do úrovně okresů a naleznete je na stránkách www.khsstc.cz  (Pozn. MH: A případně na dalších zpravodajských serverech, které tyto informace přebírají.)

To je výrazný rozdíl proti přístupu k informovanosti občanů v Autonomní provincii Trento, kde jsou uvedené údaje zveřejňovány (a denně aktualizovány) do úrovní obcí (https://patn.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/30d39ef2c83a47d285512a4685235843), takže o průběhu nákazy na Ledru budeme nyní moci vědět více než o tomtéž ve svém vlastním městě.

Poznámka z 12. května 2020 – počínaje 11. květnem přestala Autonomní provincie Trento bohužel zveřejňovat počty uzdravených v jednotlivých obcích, pouze za celou provincii – celkové počty nakažených a zemřelých po obcích však dále zveřejňuje. Poznámka z 13. května – zdá se, že se změnil i význam některých pojmů. Vizte níže. 

Podle stavu k 30. dubnu večer bylo na Ledru celkem 161 nakažených, z toho 69 bylo v kategorii guariti – léčení, bohužel 30 zemřelých a 71 uzdravených, neboli aktivních případů tam bylo 161-30-71=60, slovy šedesát.  V sousední Rivě del Garda bylo celkem nakaženo 146 lidí, léčeno (guariti) bylo 57 z nich, z nakažených zemřelo 16 lidí a uzdravilo se 64. Nyní nemocných tam tedy je 66 lidí, tj. o 6 víc než na Ledru – nutno ovšem vzít v úvahu, že Riva del Garda má proti Ledru víc než trojnásobek obyvatel.

Podle údajů z 1. května 2020 v 18.00 večer celkem 162 nakažených 75 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 77 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 162-30-77=55. V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 146 nakažených (guariti – léčeno bylo celkem 60 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 68 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 62.

Podle údajů z 2. května 2020 v 18.00 večer se na Ledru za poslední den nic nezměnilo: celkem 162 nakažených 75 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 77 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 162-30-77=55. V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 146 nakažených (guariti – léčeno bylo celkem 60 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 70 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 60, tj. o dva méně než den předtím.

Podle údajů z 3. května 2020 v 18.00 večer se na Ledru za poslední dva dny nic nezměnilo: celkem 162 nakažených 75 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 77 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 162-30-77=55. V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 149 nakažených (guariti – léčeno bylo celkem 61 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 71 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 62, tj. o dva více než den předtím a o jednoho více než dva dny předtím.

Podle údajů ze 4. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 163 nakažených 76 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 78 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 163-30-78=55 (tj. stejně jako v předchozích dnech). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 149 nakažených (guariti – léčeno bylo celkem 66 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 75 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 58, tj. o čtyři méně než den předtím.

Podle údajů z 5. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 163 nakažených 77 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 79 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 163-30-79=54 (tj. o jednoho méně než v předchozích dnech). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 149 nakažených (guariti – léčeno bylo celkem 66 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 75 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 58, tj. stejně jako den předtím.

Podle údajů ze 6. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 165 nakažených (přírůstek dva) 78 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 80 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 165-30-80=55 (tj. o jednoho více než o den dříve). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 155 nakažených, tj. o šest víc (guariti – léčeno bylo celkem 72 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 81 (dalších šest) se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je stále 58, tj. stejně jako den předtím.

Podle údajů ze 7. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 165 nakažených (stejně jako v předchozí den) 78 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 82 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 165-30-82=53 (tj. o dva méně než o den dříve). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 157 nakažených, tj. o dva víc (guariti – léčeno bylo celkem 73 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 83 (další dva) se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je stále 58, tj. stejně jako den předtím.

Pro srovnání tentokrát přidávám i téměř čtyřicetitisícové Rovereto, kde bylo k 7. květnu 189 nakažených (89 léčených), 24 zemřelých a 94 uzdravených, tj. 71 aktivních případů.

Podle údajů z 8. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 165 nakažených (stejně jako v předchozí den) 78 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 82 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 165-30-82=53 (tj. proti předchozímu dni beze změny). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 157 nakažených, tj. o dva víc (guariti – léčeno bylo celkem 73 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 83 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je stále 58, tj. vše je stejné jako den předtím. (Podobně se nic nezměnilo ani u Rovereta – mám podezření, zda dnes nezapomněli aktualizovat…)

Podle údajů z 9. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 167 nakažených (o dva víc než v předchozí den) 79 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 82 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 167-30-82=55 (tj. proti předchozímu dni o dva víc). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 157 nakažených, stejně jako o den dřív (guariti – léčeno bylo celkem 79 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 87 (další čtyři) se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je 54, tj. o čtyři méně než den předtím.

Pro srovnání opět přidávám i téměř čtyřicetitisícové Rovereto, kde bylo k 9. květnu 197 nakažených (87 léčených), 25 zemřelých a 94 uzdravených, tj. 78 aktivních případů.

Pro srovnání celý okres Příbram má k 9. květnu 2020 celkem 48 nakažených, z toho jeden zemřel a 43 se uzdravilo, tj. aktivní případy jsou čtyři.

Podle údajů z 10. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 167 nakažených (stejně jako v předchozí den) 79 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a 82 uzdravených – tj- aktivních případů tam bylo 167-30-82=55 (stejně jako v předchozí den). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 157 nakažených, stejně jako o den dřív (guariti – léčeno bylo celkem 79 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a 87 se uzdravilo. Tj. počet aktuálně nemocných je stále 54.

Pro srovnání opět přidávám i téměř čtyřicetitisícové Rovereto, kde bylo k 10. květnu 198 nakažených (89 léčených), 25 zemřelých a 97 uzdravených, tj. 76 aktivních případů.

V Autonomní provincii Trento buď jednorázově neuvedli nebo začali tajit počet uzdravených osob v jednotlivých obcích. Podle údajů z 11. května 2020 v 18.00 večer bylo na Ledru celkem 167 nakažených (stejně jako v předchozí den) 79 léčených (guariti), bohužel 30 zemřelých a počet uzdravených nebyl uveden (nicméně muselo jich být nejméně 82) – tj. aktivních případů tam bylo nejvýš 167-30-82=55 (stejně jako v předchozí den). V Rivě del Garda bylo ke stejnému datu celkem 157 nakažených, stejně jako o den dřív (guariti – léčeno bylo celkem 79 nakažených), 16 občanů města na pandemii zemřelo a ani zde není uveden počet uzdravených, ale i zde jich muselo být nejméně tolik jako předchozí den, tj. 87. Tj. počet aktuálně nemocných je stále nejvýše 54.

V celém okrese Příbram bylo nakaženo celkem 50 (o dva více než den předtím) lidí, jeden zemřel, 44 se vyléčilo, neboli je zde pět aktuálně nemocných lidí.

Počet vyléčených chybí i v datech za 12. května 2020. Na Ledru přibyl jeden nakažený, tj. zatím se nakazilo 168 lidí, 79 je z kategorie guariti (tedy léčení), zemřelo 30 (od 30. dubna na následky pandemie nikdo další nezemřel – kéž to tak zůstane) – tedy na Ledru je nejvýše 56 aktuálně nemocných. V Rivě del Garda bylo k témuž dni nakazilo 157 lidí, 79 léčeno, 16 zemřelých. Počet aktuálně nemocných by tedy měl být nejvýše 54.

V posledních dnech jsou podle grafu na předposlední záložce výše uvedeného webu vyšší přírůstky uzdravených (dimessi – aspoň za celou provincii toto číslo zveřejňováno je) než nakažených, neboli počet aktuálně nemocných i v Autonomní provincii Trento začal klesat. (V poslední době počet zemřelých téměř neroste, takže na snižování počtu aktuálně nemocných se podílejí hlavně ti uzdravení. Ještě kolem 4. dubna 2020 byl počet zemřelých a uzdravených téměř stejný.) V celé provincii se zatím (12. května 2020) nakazilo 5162 lidí, léčeno 3026, zemřelo jich 448, uzdravilo se 3194 lidí, aktuálně nemocných bylo 1520. 

Pro srovnání okres Příbram: 50 nakažených od začátku pandemie, jeden zemřelý, 44 vyléčených, 5 nyní nemocných.

Počet vyléčených chybí i v datech za 13. května 2020. Na Ledru přibyli další dva nakažení, tj. zatím se nakazilo 170 lidí, 83 je či bylo léčeno, zemřelo 30 (od 30. dubna na následky pandemie nikdo další nezemřel – kéž to tak zůstane) – tedy na Ledru je nejvýše 58 aktuálně nemocných. V Rivě del Garda bylo k témuž dni nakazilo 160 lidí, 83 léčeno, 16 zemřelých. Počet aktuálně nemocných by tedy měl být nejvýše 57. (V obou případech chybí počet uzdravených, který tudíž přebírám z 10. května, kdy byl ještě zveřejňován)

V celé provincii se zatím (13. května 2020) nakazilo 5195 lidí, léčeno 3156, zemřelo jich 449, aktuálně nemocných bylo 1590.

Pozoruhodný je skok počtu nakažených, léčených i aktuálně nemocných, jde opravdu o takový skok nebo o jiný způsob počítání těch nakažených??? Podle grafu na předposlední záložce se zdá, že ti guariti znamenají nikoli léčené, ale VYLÉČENÉ, přičemž podle toho grafu aktuálně nemocní ubývají, a nikoli skokově přibyli, ale ve vysvětlivkách to vypadá trochu jinak. Každopádně zveřejňuji stav grafu ze 13. května 2020.

Graf vývoje pandemie Covid-19 v Trentinu

Graf vývoje pandemie Covid-19 v Trentinu

Poznámka z 15. května 2020: pod pojmem dimessi se po 11. květnu 2020 začali zřejmě uvádět ti pacienti, kteří jsou na virus pozitivní, ale nemají příznaky. Zatímco je možné, že před 11. květnem se pod tím pojmem rozuměli všichni, kdo neměli příznaky, bez ohledu na to, jak to bylo s pozitivitou na virus. Prostě v průběhu  zveřejňování došlo významovému posunu pojmů – a zdá se, že pro dobro věci; jako guariti jsou nyní vedeni ti, kdo byli nakaženi, ale nyní jsou koronaviru prosti. Znamenalo to sice v rámci provincie skokový (jakoby) nárůst pozitivních o 70 během jednoho dne – ale ve skutečnosti šlo o přiblížení pravdě.

Nicméně pokud pod pojmem guariti jsou míněni již vyléčení pacienti, pak by to znamenalo, že na Ledru bylo 14. května 2020 večer celkem 170 nakažených, z nich 30 zemřelo a 84 se vyléčilo. Pak by to znamenalo, že tam nyní je 170 – 30 – 84 = 56 aktuálně nemocných. V Rivě del Garda šlo o celkem 162 nakažených, 16 zemřelých a 84 vyléčených. Tj. zůstává tam 62 nemocných.

V Roveretu jde o 204 nakažených, 27 zemřelých a 109 vyléčených, tj. 68 aktuálně nemocných. Celá provincie měla k témuž datu 5233 nakažených, 451 zemřelých a 3235 vyléčených, tj. 1547 aktuálně nemocných.

Dne 15. května na Ledru bylo 14. května 2020 večer celkem 170 nakažených, z nich 30 zemřelo a 91 se vyléčilo. Pak by to znamenalo, že tam nyní je 170 – 30 – 91 = 49 aktuálně nemocných. V Rivě del Garda šlo o celkem 162 nakažených, 16 zemřelých a 87 vyléčených. Tj. zůstává tam 59 nemocných.

V Roveretu jde o 206 (o dva víc) nakažených, 28 zemřelých (o jednoho víc) a 119 vyléčených, tj. 59 aktuálně nemocných. Celá provincie měla k témuž datu 5265 nakažených, 454 zemřelých a 3361 vyléčených, tj. 1450 aktuálně nemocných.

Několik dní jsme přeskočili a dostáváme se k 19. květnu 2020.

Na Ledru se k 19. květnu 2020 nakazilo celkem 170 lidí, z nich 30 bohužel zemřelo a 102 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 38 osob. (Což vypadá přece jen zase o něco optimističtěji než v sobotu.) V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 163 lidí, z nichž 16 zemřelo a 98 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 49 lidí. (Zajíímavé je, že Arco, které je zhruba stejně velké jako Riva del Garda, má nakažených výrazně více celkem 379, z toho 34 zemřelo a 253 se uzdravilo, tj. stále je tam 92 nemocných. Naopak ke šťastným obcím patří Nago-Torbole, kde se nakazilo celkem 11 lidí, nikdo na následky pandemie nezemřel a 11 lidí se vyléčilo, tj. aktuálně není nikdo nemocen. A k obzvlášť šťastným patří například obec Garniga Terme jižně od Tridentu, kde se dosud nikdo nenakazil. A když už jsme u Tridentu, tam se dosud nakazilo 664 lidí, 45 zemřelo a 452 se uzdravilo, tj. nemocných jich je 167. Nutno ovšem podotknout, že Trident – Trento – má přes 100 000 obyvatel.)

V Roveretu se zatím nakazilo 208 lidí, z nich 29 zemřelo a 127 se vyléčilo. Tj. nyní je v Roveretu 52 nemocných. V celé provincii bylo k 19. květnu 2020 celkem 5327 nakažených, z nich 458 zemřelo a 3665 se vyléčilo. Zůstává tam tak 1204 nemocných.

Pro srovnání v celém okrese Příbram se nakazilo celkem 50 lidí, z nichž jeden zemřel a 45 se vyléčilo – tj. nemocní zůstávají stále čtyři lidé. Rozmístění nemocných po jednotlivých obcích je nadále tutláno.

Na Ledru se k 20. květnu 2020 nakazilo celkem 170 lidí, z nich 30 bohužel zemřelo a 103 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 37 osob. V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 163 lidí, z nichž 16 zemřelo a 99 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 48 lidí.

Rovereto hlásí k témuž dni 211 nakažených (o tři více proti předchozímu dni), 29 zemřelých a 129 vyléčených – tj. momentálně 53 nemocných. Celá provincie hlásí 5346 nakažených, z toho 459 zemřelých a 3782 uzdravených – tj. 1105 dosud nemocných (proti předchozímu dni pokles o 99).

Na Ledru se k 21. květnu 2020 nakazilo celkem 171 lidí (jeden navíc), z nich 30 bohužel zemřelo a 112 (devět navíc) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 29 osob. V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 168 lidí (pět navíc), z nichž 16 zemřelo a 117 (osmnáct navíc) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 34 lidí.

Rovereto hlásí k témuž dni 212 nakažených (jeden navíc), 29 zemřelých a 133 vyléčených (čtyři navíc) – tj. momentálně 50 nemocných. Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5361 lidí (o patnáct víc), zemřelo dosud 459 (nikdo navíc), uzdravilo se 3896 lidí (114 navíc), neboli nemocných je o 99 méně než den předtím, tj. 1006.

Tento článek již nehodlám dále aktualizovat – případné další aktualizace stavu pandemie na Ledru prosím hledejte v novém článku z 21. května 2020.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice COVID-19, koronavirus, Ledro, Nový Knín, SARS-CoV-2 se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.