Pandemie na Ledru postupně slábne

Pro ty, kdo sledují (či sledovali – od nynějška jej nebudu aktualizovat a případné aktualizace budu přidávat pro změnu sem) příspěvek o (ne-)informování o stavu pandemie COVID-19 u nás a v Trentinu, to není překvapením, ale pandemie Na Ledru (doufejme) postupně slábne.

Podle stavu k 30. dubnu večer bylo na Ledru celkem 161 nakažených, bohužel 30 zemřelých a 71 uzdravených, neboli aktivních případů tam bylo 161-30-71=60, slovy šedesát.  V sousední Rivě del Garda bylo celkem nakaženo 146 lidí, z nakažených zemřelo 16 lidí a uzdravilo se 64. Nemocných tedy bylo 66 lidí, tj. o 6 víc než na Ledru – nutno ovšem vzít v úvahu, že Riva del Garda má proti Ledru víc než trojnásobek obyvatel.

Na Ledru se k 21. květnu 2020 nakazilo celkem 171 lidí (deset navíc), z nich 30 bohužel zemřelo a 112 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 29 osob. V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 168 lidí, z nichž 16 zemřelo a 117 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 35 lidí.

Rovereto hlásí k témuž dni 212 nakažených, 29 zemřelých a 133 vyléčených – tj. momentálně 50 nemocných. Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5361 lidí, zemřelo dosud 459, uzdravilo se 3896 lidí, neboli nemocných je 1006. Potěšitelné je zejména to, že od 30. dubna na Ledru ani v Rivě nikdo další nezemřel.

Aktualizace 2020-06-03: K dnešnímu dni se počet aktuálně nemocných jak na Ledru, tak v sousední Rivě del Garda dostal na jednociferná čísla (Ledro 6 a Riva 9) – vizte statistiky většinou po dnech níže.

Poznámka z 2020-06-05 – poslední aktualizace proběhla dnes, případné další statistiky budou zveřejňovány v dalším článku na toto téma.

Zdroj statistik z Trentina: https://patn.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/30d39ef2c83a47d285512a4685235843

Pro srovnání okres Příbram – celkem 50 nakažených, jeden zemřelý, 45 uzdravených, 4 aktuálně nemocní.

Doufejme, že příznivý trend nebude zvrácen a pandemii se podaří zvládnout.

Pokračujme ve statistikách z Trentina:

 • 22. května 2020:
  • Na Ledru se k 22. květnu 2020 nakazilo celkem 171 lidí, z nich 30 bohužel zemřelo a 112 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 29 osob (vše jako předchozího dne). V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 168 lidí, z nichž 16 zemřelo a 117 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 35 lidí. Rovněž zde jsou stejná čísla jako předchozího dne.
  • Rovereto hlásí k témuž dni 212 nakažených, 29 zemřelých a 133 vyléčených – tj. momentálně 50 nemocných. I tato čísla jsou stejná – až mám podezření, zda je nezapomněli aktualizovat.
  • Čísla za celou provincii se ale přece jen změnila: nakaženo dosud 5377 lidí (o 16 víc), zemřelo dosud 459 (proti předchozímu dni beze změny), uzdravilo se 4023 lidí (o 127 více), neboli nemocných je 895. Potěšitelné je zejména to, že od 30. dubna na Ledru ani v Rivě nikdo další nezemřel.
  • Ano, zapomněli aktualizovat, 23. května 2020 v 06.48 jsou čísla platná pro 22. květen 18.00 hodin už poněkud jiná.
  • Na Ledru se k 22. květnu 2020 nakazilo celkem 171 lidí, z nich 30 bohužel zemřelo a 117 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 24 osob.
  • V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 169 lidí (o jednoho víc), z nichž 16 zemřelo a 120 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 33 lidí (o dva méně).
  • Rovereto hlásí k témuž dni 212 nakažených, 29 zemřelých a 135 vyléčených (dva navíc) – tj. momentálně 48 nemocných (o dva méně).
  • Pokud jde o celou provincii, platí čísla výše, ta byla aktualizována včas.
  • Celá Itálie (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/): 228 568 nakaženo, z toho 32 616 zemřelo a 136 720 se uzdravilo, nemocných zůstává 59 322 pacientů, z toho 58 727 s mírným průběhem choroby a 595 ve vážném až kritickém stavu.
  • Pro srovnání okres Příbram: celkem 50 nakažených, z toho jeden zemřel, 45 se vyléčilo, zbývají 4 nemocní (čísla se již několik dní nezměnila).
 • 23. května 2020
  • Na Ledru se k 23. květnu 2020 nakazilo celkem 171 lidí, z nich 30 bohužel zemřelo a 119 se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 22 osob (o dvě méně než den předtím). V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 169 lidí, z nichž 16 zemřelo a 124 se vyléčilo, tj. stále je nemocných 29 lidí (o dva méně).
  • Rovereto hlásí k témuž dni 212 nakažených, 29 zemřelých a 137 vyléčených (dva navíc) – tj. momentálně 46 nemocných (o dva méně).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5387 lidí, zemřelo dosud 460 (bohužel jeden navíc), uzdravilo se 4097 lidí, neboli nemocných je 860. Pozn. 2020-05-24: člověk by to po nich měl přepočítávat. Nebo jsem se spíš upsal? Správná počet nemocných je zřejmě 830.
  • Celá Itálie: 229 327 nakažených, 32 735 zemřelých, 138 840 uzdravených, 57 752 aktuálně nemocných, z toho 57 180 s mírným průběhem choroby a 572 ve vážném až kritickém stavu.
 • 24. května 2020 – neděle
  • Na Ledru se nakazilo celkem 172 lidí (jeden přibyl), z nich 30 bohužel zemřelo a 121 (dva navíc) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 21 osob (o jednu méně než den předtím). V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 169 lidí, z nichž 16 zemřelo a 123 se vyléčilo (o jednoho méně? nejméně jeden uzdravený evidován omylem?), tj. stále je nemocných 30 lidí (o jednoho více?).
  • Rovereto hlásí k témuž dni 214 nakažených (dva navíc), 29 zemřelých (číslo se nezměnilo) a 140 vyléčených (tři navíc) – tj. momentálně 45 nemocných (o jednoho méně).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5399 lidí (+12), zemřelo dosud 461 (+1), uzdravilo se 4153 lidí (+55), neboli nemocných je 785 (-45).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 229 858, zemřelých 32 785, uzdravených 140 479, nyní nemocných  56 594, z toho s mírným průběhem 56 041 a s vážným až kritickým průběhem 553 případů
 • 25. května 2020 – pondělí
  • Na Ledru se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 123 (+2) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 19 osob (-2). V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 127 (+4? +3?) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 26 lidí (-4?).
  • Rovereto hlásí k témuž dni 214 nakažených (+0), 30 zemřelých (+1) a 142 vyléčených (+2) – tj. momentálně 42 nemocných (-3).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5400 lidí (+1), zemřelo dosud 462 (+1), uzdravilo se 4192 lidí (+39), neboli nemocných je 746 (-39).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 230 158, zemřelých 32 877, uzdravených 141 981, nyní nemocných  55 300, z toho s mírným průběhem 54 759  a s vážným až kritickým průběhem 541 případů
 • 26. května 2020 – úterý
  • Na Ledru se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 123 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 19 osob (+0). V sousední Rivě del Garda se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 127 (+0) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 26 lidí (-0).
  • Rovereto hlásí k témuž dni 215 nakažených (+1), 31 zemřelých (+1) a 143 vyléčených (+1) – tj. momentálně 41 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5412 lidí (+12), zemřelo dosud 465 (+3), uzdravilo se 4210 lidí (+18), neboli nemocných je 737 (-9).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 230 555, zemřelých 32 955, uzdravených 144 658, nyní nemocných  52 942, z toho s mírným průběhem 52 421  a s vážným až kritickým průběhem 521 případů.
 • 27. května 2020 – středa
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 123 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 19 osob (+0). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 129 (+2) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 24 lidí (-2).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 215 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 144 vyléčených (+1) – tj. momentálně 40 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5419 lidí (+7), zemřelo dosud 466 (+1), uzdravilo se 4267 lidí (+57), neboli nemocných je 686 (-51).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 231 139, zemřelých 33 072, uzdravených 147 101, nyní nemocných  50 966, z toho s mírným průběhem 50 461  a s vážným až kritickým průběhem 505 případů.
  • Po nějaké době přidávám pro srovnání okres Příbram: celkem 52 nakažených, 1 (slovy jeden) zemřelý, 48 vyléčených a 3 slovy (tři) aktuálně nemocní.
 • 28. května 2020 – čtvrtek
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 123 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 19 osob (+0). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 129 (+0) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 24 lidí (-0).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 215 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 145 vyléčených (+1) – tj. momentálně 39 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5423 lidí (+4), zemřelo dosud 466 (+0), uzdravilo se 4301 lidí (+34), neboli nemocných je 656 (-30).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 231 732, zemřelých 33 142, uzdravených 150 604, nyní nemocných  47 986, z toho s mírným průběhem 47 497  a s vážným až kritickým průběhem 489 případů.
 • 29. května 2020 – pátek
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 126 (+3) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 16 osob (-3). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 130 (+1) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 23 lidí (-1).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 216 nakažených (+1), 31 zemřelých (+0) a 148 vyléčených (+3) – tj. momentálně 37 nemocných (-2).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5429 lidí (+6), zemřelo dosud 466 (+0), uzdravilo se 4403 lidí (+102), neboli nemocných je 560 (-96).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 232 248, zemřelých 33 229, uzdravených 152 844, nyní nemocných  46 175, z toho s mírným průběhem 45 700  a s vážným až kritickým průběhem 475 případů.
 • 30. května 2020 – sobota
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 126 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 16 osob (-0). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 131 (+1) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 22 lidí (-1).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+1), 31 zemřelých (+0) a 150 vyléčených (+2) – tj. momentálně 36 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5431 lidí (+2), zemřelo dosud 466 (+0), uzdravilo se 4470 lidí (+67), neboli nemocných je 495 (-65).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 232 664, zemřelých 33 340, uzdravených 155 633, nyní nemocných  43 691, z toho s mírným průběhem 43 241  a s vážným až kritickým průběhem 450 případů.
 • 31. května 2020 – neděle
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 126 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 16 osob (-0). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 136 (+5) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 17 lidí (-5).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 161 vyléčených (+11) – tj. momentálně 25 nemocných (-11).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5432 lidí (+1), zemřelo dosud 466 (+0), uzdravilo se 4576 lidí (+106), neboli nemocných je 390 (-105).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 232 997, zemřelých 33 415, uzdravených 157 507, nyní nemocných  42 075, z toho s mírným průběhem 41 640  a s vážným až kritickým průběhem 435 případů.
 • 01. června 2020 – pondělí
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 126 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 16 osob (-0). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 138 (+2) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 15 lidí (-2).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 165 vyléčených (+4) – tj. momentálně 21 nemocných (-4).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5435 lidí (+3), zemřelo dosud 466 (+0), uzdravilo se 4596 lidí (+20), neboli nemocných je 373 (-17).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 233 197, zemřelých 33 475, uzdravených 158 355, nyní nemocných  41 367, z toho s mírným průběhem 40 943 a s vážným až kritickým průběhem 424 případů.
 • 02. června 2020 – úterý
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 126 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 16 osob (-0) – už několik dní se tam situace nepohnula (pokud nejsou k dispozici pouze neaktuální data). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 139 (+1) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 14 lidí (-1).
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 166 vyléčených (+1) – tj. momentálně 20 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5435 lidí (+0), zemřelo dosud 467 (+1), uzdravilo se 4602 lidí (+6), neboli nemocných je 363 (-10)???Někde musejí mít chybu – že by v celkovém počtu nakažených? Spíš v některém z dalších tří čísel. Každopádně výpočty poněkud nesedí 5435-4602-467=366: tj. počet nakažených by poklesl jen o 7 (slovy sedm).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 233 515, zemřelých 33 530, uzdravených 160 092, nyní nemocných  39 893, z toho s mírným průběhem 39 485 a s vážným až kritickým průběhem 408 případů.
 • 03. června 2020 – středa
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 136 (+10) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 6 osob (-10) – po několika dnech beze změny pokles o deset nemocných, tj. na méně než polovinu (!). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 144 (+5) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 9 lidí (-5). Jak Ledro, tak Riva del Garda se dostávají na jednociferné počty aktuálně nemocných. Po delší době zde zveřejňuji i Arco, kde se nakazilo 381 lidí, z nichž jich zemřelo 34 a uzdravilo se jich 324, tj. nemocných jich stále ještě je 23.
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 169 vyléčených (+3) – tj. momentálně 17 nemocných (-3).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5437 lidí (+2), zemřelo dosud 467 (+0), uzdravilo se 4698 lidí (+96), neboli nemocných je 272 (-94)?.
  • A ještě celá Itálie: nakažených 233 836, zemřelých 33 601, uzdravených 160 938, nyní nemocných  39 297, z toho s mírným průběhem 38 944 a s vážným až kritickým průběhem 353 případů.
  • Při té příležitosti přidejme pro srovnání okres Příbram, kde se za celou dobu pandemie nakazilo celkem 52 lidí, z nichž jeden zemřel a 48 se jich vyléčilo, takže aktuálně zbývají tři nemocní
 • 04. června 2020 – čtvrtek
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 136 (+0) se naopak vyléčilo. Neboli stále je nemocných 6 osob (-0) – po skokové změně nový setrvalý stav?. V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 144 (+0) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 9 lidí (-0). Zveřejňuji opět i Arco, kde se nakazilo 381 lidí, z nichž jich zemřelo 34 a uzdravilo se jich 326, tj. nemocných jich stále ještě je 21.
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 170 vyléčených (+1) – tj. momentálně 16 nemocných (-1).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5438 lidí (+1), zemřelo dosud 468 (+1), uzdravilo se 4715 lidí (+17), neboli nemocných je 255 (-17).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 234 013, zemřelých 33 689, uzdravených 161 895, nyní nemocných  38 429, z toho s mírným průběhem 38 091 a s vážným až kritickým průběhem 338 případů.
 • 05. června 2020 – pátek
  • Na Ledru (5281 obyvatel v roce 2018) se nakazilo celkem 172 lidí (+0), z nich 30 bohužel zemřelo (+0) a 138 (+2) se naopak vyléčilo. Neboli stále jsou nemocné 4 osoby (-2). V sousední Rivě del Garda (17 438 obyvatel v roce 2018) se dosud nakazilo 169 lidí (+0), z nichž 16 zemřelo (+0) a 146 (+2) se vyléčilo, tj. stále je nemocných 7 lidí (-2). Zveřejňuji opět i Arco (17 772 obyvatel v roce 2018), kde se nakazilo 381 lidí, z nichž jich zemřelo 34 a uzdravilo se jich 344, tj. nemocní jsou stále ještě 3 (slovy tři) lidé. Na jednocifernou hodnotu se tak dostává i Arco.
  • Rovereto (39 899 obyvatel v roce 2018) hlásí k témuž dni 217 nakažených (+0), 31 zemřelých (+0) a 173 vyléčených (+3) – tj. momentálně 13 nemocných (-3).
  • Čísla za celou provincii: nakaženo dosud 5438 lidí (+0), zemřelo dosud 468 (+0), uzdravilo se 4821 lidí (+106), neboli nemocných je 149  (-106).
  • A ještě celá Itálie: nakažených 234 531, zemřelých 33 774, uzdravených 163 781, nyní nemocných  36 976, z toho s mírným průběhem 36 660 a s vážným až kritickým průběhem 316 případů.
Příspěvek byl publikován v rubrice COVID-19, koronavirus, Ledro, Mezinárodní vztahy, SARS-CoV-2, Zprávy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.