O blogu

Tento blog věnovaný Novému Knínu je dílem jeho a autorů a autorek a vyjadřuje výhradně jejich názory, případně názory autorů a autorek komentářů. V žádném případě se nejedná o oficiální webovou prezentaci města Nového Knína.

V případě zde uveřejněných „reportáží“ ze zasedání městského zastupitelstva se rovněž jedná o NEOFICIÁLNÍ zápis, jak to viděl jeho autor, přes veškerou snahu o co nejvěrnější vylíčení průběhi se mohou vyskytnout chyby. Je proto dobré porovnávat si zde uveřejněné „reportáže“ s oficiálními zápisy, které by měly být (byť později) zveřejněny na městském webu. (A pokud se na městském webu zápis – nebo aspoň usnesení –  dlouho neobjevuje (řekněme není zveřejněno do dalšího zasedání), vyžadovat nápravu této skutečnosti v diskusním fóru oficiálního městského webu (oni to tam čas od času přece jen čtou, i když ne na všechny příspěvky odpovídají; občas čtou i tento blog, jednou mi opravili překlep v jednom čísle, ale spolehlivější je to na městském webu).

Oficiální městský web naleznete na adrese http://www.mestonovyknin.cz.

27 reakcí na O blogu

 1. Anonymní napsal:

  Ohledně dtto několik dotazů:

  1. Který ekonom rozpočet připravuje? (úprava rozpočtu každý, případně téměř každý, měsíc)
  2. Kolik činní skutečná roční režie úřadu včetně nákladů na jízdné (včetně nákladů na PHM)?
  3. Jaká je skutečná výtěžnost ročního rozpočtu? (vynaložená x získaná koruna – celý příjem rozpočtu)
  4. Kolik činní dnešní zadluženost města?
  5. Kolik činní splátka úroků z dlužné částky?
  6. Kdy bude kompletně dokončena kanalizace (připojeny všechny nemovitost)?
  7. Odkud kam povede nová cesta a proč nevede hned přímo od letního kina?
  8. Kdy bude tato cesta uvedena do provozu a v jakém režimu? (jen asfaltka pro traktory nebo příjezdová cesta k následně zastaveným pozemkům – nyní pole, případně golf, případně …. )

  PS. Miloši, spoléhám na to že odpovědi zjistíš a uveřejníš na tvé stránce ( https://novyknin.wordpress.com ), díky. Pokud zná relevantní odpovědi jiný občan, prosím o jejich zveřejnění a rovněž děkuji.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Prozatím aspoň částečně odpovídám na první otázku:
   Pod návrhem rozpočtu je uvedena Petra Švihlíková DiS., ale myslím, že „ideový návrh“ rozpočtu, tj. co půjde na kulturu, co na silnice, co na sport apod., sestavuje rada města (následně to ještě schvaluje zastupitelstvo) a ekonomka (účetní) to hlavně zařazuje do správných „škatulek“. (Na ta správná čísla účtů, účtových skupin, účtových tříd, atd.)

   Nicméně můžeme se sice přít o to, zda mělo být víc věnováno na pečovatelskou službu na úkor kultury či naopak (či třeba ubráno na obojím ve prospěch sportu), ale ty časté aktualizace (rozpočtové změny) nejsou knínskou specialitou (našli bychom je i v jiných zastupitelstvech) a zrovna je autorům a autorkám rozpočtu příliš vyčítat nemůžeme – na vině jsou pravidla pro sestavování rozpočtů obcí (jakož i měst a městysů) schválená parlamentem (jedno, zda se tak stalo za GroSSe, Paroubka, Topolánka, Nečase či někoho úplně jiného). Totiž že když se nějaká položka přečerpá, je to potřeba dodatečně změnit i v rozpočtu.
   Příklad z minulého zasedání (https://novyknin.wordpress.com/2011/11/25/zasedani-zastupitelstva-mesta-24-listopadu-2011/):
   Škola zažádala o dotace na didaktickou techniku a učební pomůcky v rámci programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“ či tak nějak. V době sestavování rozpočtu nebylo jasné, zda se podaří tu dotaci získat (a možná o ni bylo zažádáno až v průběhu roku, co já vím), tudíž do prvního návrhu rozpočtu ji dát nešlo. Jenže mezitím bác: ta dotace přišla, a protože škola je provozována městem, ty peníze – celkem 774 000 Kč – přitekly na městský účet a vzápětí zase odtekly na účet školy. Vzápětí tak příjmy a výdaje stouply o uvedenou částku – a z výše uvedených důvodů (i když v součtu nula od nuly pošla) bylo potřeba obě strany rozpočtu odpovídajícím způsobem upravit. Podobně město zažádalo o dotaci na spoluúčast při restauraci oltáře v novoknínském kostele, nějaké peníze (celkem 98 000 Kč) přišly na město a hned zase odtekly na faru (kostel je majetkem Římskokatolické církve) – a zase to bylo nutno dodatečně zařadit do rozpočtu. Tento charakter má – troufám si tvrdit – většina dodatečných rozpočtových změn a těžko z nich vinit ty, kdo rozpočet sestavují.

   • Anonymní napsal:

    Díky. Z uvedeného pro mě vyplývá, že rozpočet dělají amatéři, tedy neekonomové, tudíž cifry stanovené pro jednotlivé kapitoly jen málo souvisí s realitou a protože úprava probíhá kabinetně, hodí se využít „průběhu“ peněz rozpočtem i pro další změny (přesuny) peněz mezi kapitolami. Myslím, že je to jedna z věcí, která byla v minulosti kontrolou kritizována. Množí se další a další otázky, ale najít uspokojivé odpovědi je skoro nadlidský úkol. Ještě jednou díky.

    • Miloš Hlávka napsal:

     Myslím, že s realitou jakž takž souvisí ty plánované výdaje, které by měly být kryty odhadovanými daňovými příjmy (tj. nikoli z dotací) – ty se pak následně už příliš nemění, víceméně v tom rozsahu, v jakém se liší skutečné daňové příjmy od těch původně předpokládaných. V posledních letech panuje zjevná snaha držet se při sestavování rozpočtu spíše skeptických odhadů a tomu uzpůsobit výdaje (přesně se ty daňové příjmy dopředu trefit nedají, doba centrálně plánovaného hospodářství skončila před 22 lety) – vždy se lépe dodatečně někde přidává než naopak. Rozpočtové změny plynoucí ze skutečné výše daňových příjmů se tuším schvalují většinou na přelomu let, když už se ví, kolik doopravdy „přiteklo“. Tam, kde je o zažádáno o nějakou dotaci, do rozpočtu se to předem nedává, protože schválení dotace není nikdy předem jisté. A tam je lepší tu rozpočtovou změnu schválit při nejbližší vhodné příležitosti, aby se na to na konci roku nezapomnělo (a nebylo toho moc najednou). Opakuji, ta četná rozpočtová opatření nejsou knínskou specialitou, dochází k nim i jinde, například v Jesenici v okrese Praha-západ budou na zasedání zastupitelstva projednávat rozpočtové opatření číslo 16 – viz http://www.oujesenice.cz/nepehlednte/pozvanka-na-zasedani-zastupitelstva-obce-jesenice-72001.html?Itemid=1 – body 10 a 11 (bod 11 je o Režimu rozpočtových opatření schvalovaných radou – mám pocit, že rozpočtová opatření do půl melouna tam ani nejdou do zastupitelstva).

     Co přesně bylo vytýkáno kontrolami z kraje, si už dopodrobna nepamatuji, řekl bych, že nikoli přesuny peněz mezi kapitolami, spíš právě absence některých lejster, případně – hlavně v předminulém volebním období – nedostatek kontrol ze strany kontrolního výboru (kontrolní výbor a rada měly o správné podobě kontrol různé představy a výsledek byl takový, jaký byl).

     Jinak funkci účetní zastává paní Jana Soukupová, další lidi pracující na radnici lze najít na adrese http://mestonovyknin.cz/mesto%2Dnovy%2Dknin/os-10/p1=56 .

     Dodávám, že momentálně je k dispozici návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska na rok 2012 – jednak visí ve vývěsní skříňce na náměstí, jednak je na webu města: http://mestonovyknin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=10763&id_dokumenty=3080&n=navrh%2Drozpoctu%2Dpro%2Drok%2D2012%2Dsvazek%2Dobci%2Ddobrisska%2Da%2Dnovokninska

     • Anonymní napsal:

      Ano, souhlasím a jen dodávám, že právě ono „jakž takž“ je pověstné jádro pudla, které poskytuje dostatek stupňů volnosti k následnému ohýbání. Pokud se podívám do rozpočtů za uplynulé roky ( viz zpravodaje), nestačím nad jednotlivými kapitolami žasnout. Prostě příjmová strana se rozpouští na nevýkonné složky a tudíž se zdá, že z vynaložené koruny je ku prospěchu občanů jen minimum. Vlastně to potvrzuje vše co nás v N. Kníně obklopuje. Vzhled veřejných prostranství ( náměstí, plácky, parky, kašna, ulice, …. ) je i po více než 20-ti letech neutěšený.

      • Miloš Hlávka napsal:

       „Jakž takž“ jsem mínil ve vztahu k přesnosti odhadu daňových příjmů.
       O významu slova „neutěšený“ zde flame war (http://cs.wikipedia.org/wiki/Flame_war) vést nehodlám. Zajímavé by mohlo být snad jen uvedení jmen měst o velikosti srovnatelné s NK, která by byla „utěšenější“ – to jako nakolik máme stejný či rozdílný vkus. Případně nakolik by mohla posloužit jako příklad.

   • Miloš Hlávka napsal:

    P.S. Omlouvám se, pod návrhem letošního rozpočtu je jako zodpovědná osoba uveden ještě Petr Chmelík, Petra Švihlíková je až pod návrhem rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínská na rok 2012. Ostatně toto mohou být jména lidí odpovědných za umístění materiálů na web, nikoli účetní.

  • Anonymní napsal:

   ad 4. zajímavý graf na :

   http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/540901-novy-knin

   – tlačítko „podrobnosti“

 2. Miloš Hlávka napsal:

  Prosím o „chvilku“ strpení, zčásti z technických důvodů (porucha počítače doma), část informací by bylo možno v rámci diskuse na příštím zastupitelstvu (počítá se s mimořádným zasedáním začátkem ledna 2012), něco by možná šlo aspoň zčásti „vyzobat“ ze zpráv ze zasedání zastupitelstva, něco z oficiálního městského webu. Po mém upozornění během diskuse při zastupitelstvu 24. listopadu 2011 byla na oficiálním městském webu založena rubrika Rozpočty města (+ jsou tam rozpočty Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska), a to na adrese: http://mestonovyknin.cz/rozpocty-mesta/ds-56/archiv=0&p1=55 – něco by mělo jít zjistit odtamtud.
  Ještě dvě poznámky:
  – Nevím, co vedlo autora (či autorku) k tomu, aby zůstal(-a) v anonymitě, nicméně protože si myslím, že jde převážně o záležitosti, které by mohly, ba měly zajímat i další spoluobčany (-ky), lze snad heslo „anonym patří do koše“ pominout.
  – Možná tento komentář přesunu na jiné místo tohoto blogu (možná kvůli tomu založím novou rubriku). Dle hesla „člověk má být 1) čestný a 2) opatrný – tj. 1) sliby plnit a 2) zásadně nikdy nikomu nic neslibovat“ nic neslibuji, ale doufám, že jakmile stroj doma bude O.k. a budu mít trochu víc času, doufám, že se k tomu vrátím.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Prosím o představení se svým vlastním jménem. Nevím, proč se mám pořád bavit s anonymem; já zde také nepůsobím anonymně.

   Jinak na kandidáty a kandidátky e-mailové spojení nemám, kandidátní listinu jsem před minulými volbami na blog umisťoval nikoli na objednávku knínských lidovců, nýbrž o své vůli, opsav ji zhlasovacího lístku, aby byl předvolební seznam úplný.

   Bráchy, který kandidoval také, se mohu příležitostně zeptat, co si o tom schodišti, přesněji dvou schodištích, myslí, panu Kosařovi bych to možná mohl také někdy příležitostně sdělit, ale je otázkou, nakolik to má smysl, protože jde o kandidáty z minulých voleb, nikdo z nich do zastupitelstva neprošel a kandidátní listina na volby příští může vypadat úplně jinak. Kromě toho o bráchovi vím, že doma internet nemá, v práci k němu přístup rovněž nemá. Koneckonců si můžete kandidáty vyhledat osobně a zeptat se jich přímo, proč mám dělat poslíčka anonymovi?

 3. Anonymní napsal:

  Díky, to je zcela jasná informace a i jasný signál – lidovci se o město nestarají.
  Ohledně „poslíčkování“: pokud by zde bylo uvedeno spojení na jednotlivce nebo stranu, jistě by ho bylo využito. Opovážlivosti předat lidovcům výzvu prostřednictvým vámi provozovaného blogu lze jen hořce litovat, ale i tak – ještě jedno díky za váš čas.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Myslím, že spojení na jednotlivce – aspoň na některé – je opravdu zbytečno uvádět. V kterém zařízení najdete po značnou část provozní doby slečnu Terezu Nechybovou, snad nemusím říkat – dojděte si tam a zeptejte se osobně. Podobně kde pracuje můj brácha Jindra, se snad dovtípíte. O panu Kosařovi nemluvě – pokud se Vám nechce za ním na farmu, na Boží hod velikonoční by pravděpodobně měl být v kostele ve Starém Kníně na mši od 10.30 hodin, případně se podívejte do telefonního seznamu.

   Zda se lidovci o město starají či ne, jste řekl(-a) Vy, to je pouze Vaše dedukce – pro jiné lidi to tak „jasný signál“ být nemusí.

   Jinak opakuji to, co jsem uvedl už v komentáři pod kandidátní listinou: chcete-li se dovědět opravdu objektivně něčí názor, je potřeba otázku položit co možná nejneutrálněji. Což o Vašem dotazu neplatí – fakticky dotazované tlačíte do odpovědi, jakou byste si přál(-a) slyšet či číst.

 4. Anonymní napsal:

  Je nutno se ohradit proti vaší jednostrannosti a podsouvání jakýchsi otázek, které nebyly vůbec položeny, natož vysloveny. Prosba zněla:

  „Vážení kandidáti, můžete se vyjádřit v diskuzi na http://mestonovyknin.cz/diskuze/ – téma – schody na náměstí.“

  Snad je to celkem jasná prosba, nikoliv otázka, či podsouvání čehosi. Jestli dovolíte, nejlépe se lze rozhodnout pro případné kandidáty a kandidátky do příštího volebního období, dle jejich dlouhodobích aktivit a názorů, zvláště v případě, kdy současní nefungují nebo neprospívají obci, chcete-li městu.
  Tež je celkem jasné, že vy jste evidentně pro výstavbu a to i za cenu, kterou to náměstí stojí. Ovšem, to by bylo na dlouhé vysvětlování. Vlastně na náměstí vzniká nový památník – architekta, stavebního oddělení, radnice a podpůrce, snad by bylo dobré na schody vytasat těch pár příjmení, ať i příští, přespříští a i ty následující generace vidí, kdo jim to tam vybudovat.

  Nic ve zlém, každý máme svůj názor, někdo nezávislý a někdo ne.

  • Miloš Hlávka napsal:

   Milý pane či milá paní či slečno, výše jste ocitoval(-a) JENOM ČÁST svého komentáře pod kandidátní listinou KDU-ČSL. Po čárou totiž byla ještě řada řádků – možná v nich citujete sebe samotného (vůbec bych se tomu nedivil – a docela dobře by to vysvětlovalo Vaši anonymitu), možná někoho jiného, ale je tam toto:

   „Vážení kandidáti, můžete se vyjádřit v diskuzi na http://mestonovyknin.cz/diskuze/ – téma – schody na náměstí.

   viz např příspěvek.:
   ————————————————————————————————————————–
   Diskutovaná stavba (schody) je prováděna na pozemku města – parcelní číslo 918/1 a je tedy vlastně černou, případně trpěnou, stavbou nebo to město zase “ňááák” udělá.

   Lze si ověřit :
   http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=1993459211&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

   Anonymně volíme, proto i anonymně žádáme, aby se k této věci, ve zdejší diskusi, vyjádřili i všichni zvolení zastupitelé jednotlivě a zároveň, aby se také vyjádřily politické strany, působící v Novém Kníně.

   Už teď volíme do příštího zastupitelstva a i mlčení je jasný projev arogance k voliči. Hrát mrtvého brouka se prostě nesmí vyplácet.

   ————————————————————————————————————————–
   PS: Věříme, že vám bude tento příspěvek (požadavek) předám, bohužel, neznáme vaší www stránku, asi ani neexistuje.“

   Takže potud citace.

   A všimněte si, že i ve svém minulém příspěvku podsouváte nějaký názor – tentokrát mně. Takže zde něco na toto téma přece jen napíšu.
   Knín v uplynulých desetiletích utrpěl závažnější šrámy než zrovna ty Vámi zmiňované (a v budoucnu poměrně snadno odstranitelné či upravitelné) schody, podobně jako ty plastové (dřevo napodobující) dveře. Možná někdy spáchám článeček, ve kterém pár takových jizev zmíním, až bude čas. Zde uvedu aspoň dlouhodobé chátrání někdejší včelařské školy a některých dalších domů (vesměs v soukromém vlastnictví), případně nahrazení několika starších budov novostavbami. Naopak mi příliš nevadí například osazení plastových oken do patra penzionu Maruška, protože šlo o stavební prvky, jimž zřejmě končila přirozená životnost a na podobu pseudorenesanční fasády budovy (byla zachována velikost a členění a dokonce i barva okenních křídel, zmizela žel jejich původní zdobnost) a její autenticitu to mělo jen minimální vliv.

   A ještě jednou opakuji: je slušností se pod příspěvek podepsat.

  • Miloš Hlávka napsal:

   P.S. Velmi dobré by bylo POHLÍDAT případnou novou výstavbu na místě stávajícího „dřeváku“. Sice si můžeme říci, že nic příšernějšího než to, co tam je teď, tam snad ani nejde postavit (ale třeba bychom se pak divili, že jde), ale pořád jde o provizórium, u nějž lze předpokládat dřívější či pozdější odstranění, zatímco to, co by ten budlík mělo nahradit, by tam mělo stát natrvalo, řádově možná staletí – čili jakýkoli lapsus by se napravoval obtížně (jako bude obtížné nějak „vyřešit“ třeba ten obchoďák v rohu náměstí – budova patřící Jednotě, v nájmu je v ní nyní železářství pana Karafiáta a v patře bazar). Tedy zde byl bych pro co největší veřejnou kontrolu, zveřejnění architektonických studií, nejlépe pro veřejnou soutěž. Osobně bych upřednosňoval dům, který by dával najevo, že vznikl ve 21. století (nehrál si na žádné novobaroko) a přitom dokonale zapadl do svého okolí. Vynikajícím příkladem takové budovy je podle mě dům č. 44 na náměstí v Kouřimi – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kourim-2006-09-16-Dum44.JPG?uselang=cs – od žel již nežijícího architekta Jana Bočana (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bo%C4%8Dan).

 5. Irena Žaloudková napsal:

  Dobrý den, pane Hlávko, mám k Vám dotaz. Jaká je vaše spolupráce s vedením města a vedení města s Vámi? Vnímám, že se zajímáte o město a máte přehled i nápady a snažíte se o objektivitu. Kdybyste mohl městu Nový Knín něco doporučit, co by jej urbanisticko-architektonicky povzneslo na lepší úroveň, co by to bylo? Kam by vedení města mělo/mohlo napřít energii, pozornost, prostředky? Děkuji, Irena Žaloudková

  • Miloš Hlávka napsal:

   Dobrý večer, vážená paní Žaloudková,
   Ke spolupráci s vedením města:pokud jde o formální stránku, vyžádal jsem si posílání programů zasedání zastupitelstva včetně podkladů tak, jak chodí i zastupitelům – a o obsahu se snažím informovat v tomto blogu. S tím, že vynechávám (zamazávám) případné citlivé osobní údaje. Občas se nějak vyjádřím v diskusi jako host zasedání zastupitelstva.
   Občas dodám nějaké fotky do městského archívu (a pokud se hodí, do městského kalendáře). Snažím se přispívat do Novoknínského zpravodaje.. Neformální stránka: s některými zastupiteli se znám lépe, s jinými méně, například se starostou zhruba 48 let, s lídrem opoziční kandidátky zhruba 40 let. S některými občas prohodím pár slov.

   K tomu architektonickému a urbanistickému povznesení:

   Tak v první řadě citlivě zastavět proluky v historickém jádru města.

   Největší urbanistickou jizvou je zbouraná severní strana Pivovarské ulice a moc na tom nemění ani to, že tam mezitím (je to jizva stará přes 40 let) vyrostla docela pěkná zeleň. Takže tato „megaproluka“ by si zasloužila zastavět především. Což má několik háčků:
   (a) Musel by být přesunut jeden z kanalizačních řadů, který právě uvedenou plochou vede – nejspíš pod silnici. Což by samozřejmě nebylo zadarmo.
   (b) Jsou tam věcná břemena nutnosti přístupu na některé přilehlé pozemky .
   (c) Město není tak bohaté, aby tam mohlo něco postavit ve vlastní režii a prosté rozprodání pozemků za účelem zastavění může vést k tomu, že investoři budou příliš upřednostňovat své komerční zájmy před architektonickou a urbanistickou kvalitou. Zda existují nějaké možnosti spolupráce města a soukromých investorů, které by bylo rozumně výhodné pro obě strany, nevím, anžto ve stavebnictví nepůsobím. (Navíc pokud bude přijato řešení, které nebude finančně nejvýhodnější, může být vedení města napadeno, že nepůsobí s péčí řádného hospodáře – přestože zde by mola být menší finanční výhodnost výrazně vyvážena či více než vyvážena právě urbanistickými kvalitami, které by měly přetrvat delší dobu než momentální finanční efekt.).
   (d) To, že jde o proluku ne po jednom, ale po čtyřech domech činí tento úkol náročnějším – mohlo by hrozit, že nová zástavba bude příliš jednotvárná, zejména pokud by celý komplex projektoval jediný architekt.

   Další prolukou v jádru města je místo po zbořené židovně (parkovišťátko hned nad restaurací U Růžičků).

   A jistě by se ještě nějaká míst našla. Co takhle plocha nynějšího sběrného dvora (ale kam ten sběrný dvůr přemístit)? Zde je samozřejmě problémem také blízkost řeky – tj. možná by to narazilo na otázku záplavového pásma.

   V případě nové zástavby by bylo dobré zamyslet se, jak ji rozumně regulovat. Když se nedávno projednával návrh územního plánu, jeden občan vyjádřil nespokojenost, že jsou tam na příliš velké ploše nějaké prvky regulačního plánu. Na druhé straně když vidím poměrně chaotickou zástavbu nové Ledrenské ulice, říkám si, že nějaká regulace by být měla. Jde o tu míru – na jedné straně aby ty ulice měly „nějakou fazónu“, na straně druhé aby přílišná regulace nebránila vzniku něčeho zajímavého.

   Šikla by se úprava plochy náměstí Jiřího z Poděbrad. To ovšem závisí na tom, jak bude řešena autobusová doprava (kde a jak bude řešen přestup mezi jednotlivými linkami – bude se k tomu hodit zamýšlený autobusový terminál u bytovek?

   Určitě by se hodil nějaký obchvat – to ale není v silách města. (Navíc kudy ho vést? Kde by to znamenalo nejmenší jizvu v krajině?)

   Zdá se, že jsem zapsal víc otázek než odpovědí.
   Na druhou stranu pokud si je někdo hned vším jist, je opravdu neomylný?

   Možná by se dále dalo pokračovat, ale čas je neúprosný. Takže třeba zase někdy jindy…

   • Irena Žaloudková napsal:

    Děkuji.I když v Kníně nebydlím,mám k němu pouto a není mi lhostejné. K řadě podobných podnětů jsem také dospěla.Prošla jsem teď Knín různě křížem krážem,nechala se očarovat poetikou různých míst.Fotila dlouhé stíny při zapadajícím slunci.Louky nad Vyšehradem.Sv.Florián.Podívala se do obnovované Salaše,okoukla Čámského mlýn v čerstvém vlastnictví bří Kohoutů.Prošla se ke Kosařovic mlýnu,nafotila sýpku v Sudovicích i ve Staráku.Prohlídla Bruncvíkův mlýn i mlýn Krcál,očíhla průčelí bývalé koželužny.Křižovnický dvůr i sokolovnu.Koukala jsem na Knín očima nepolitickýma,s citem pro krásno,pro estetiku.A cítila jsem pod povrchem knínské genius loci,kouzlo místa.A vnímala jsem bez příkras tu divokou směsici malebných i velmi nevzhledných,zanedbaných míst a zákoutí.Jednu věc vím jistě.Veškeré zvelebování a péče má smysl.A vlašťovky a ostrůvky naděje v moři zmaru tu jsou…Nový Knín je UNIKÁTNÍ.A chytit za srdce umí,až očarovat…Tvoří ho lidi.A to není vůbec marný…

    • Miloš Hlávka napsal:

     Važená paní Žaloudková, děkuji za odpověď a omlouvám se za zpoždění své odpovědi.
     Ano, Nový Knín má genia loci, byť ten třeba není vždy na první pohled patrný. Což ale znamená značnou odpovědnost – pro vedení města i pro majitele budov. Aby ten genius loci přetrval i do budoucna.
     Ano, Nový Knín je unikátní.

     Na druhé straně které místo není unikátní? Procházel jsem různými místy, ať světoznámými turistickými magnety, tak zapomenutými městečky a vesnicemi, kouzlo jsem nacházel v obojím.
     Procházel jsem Českým Krumlovem – to kouzlo je i tam, jen je potřeba si přivstat v době, kdy ještě není pohlceno proudícími davy. Případně si vyšlápnout Plešiveckými schody nahoru a pak Plešiveckou ulicí pokračovat na jih – tam už se moc lidí nevalí a přitom jde o téměř stejně malebná místa jako v tom nejužším centru.
     Toulal jsem se sousedním Větřním, novodobým průmyslovým městem – také jsem tam cosi našel, byť ten tamní genius loci je samozřejmě jiný než ten krumlovský. Došel jsem do Svéraze – zapadlé vesničky, výrazně postižené poválečným nuceným odchodem dosavadních obyvatel – přes několik proluk a několik omšelých fasád je stále svým způsobem krásná. Byl jsem v Ktiši, která na mě přes svou odlehlost a poválečnou výměnu obyvatel působila nezvykle spořádaně už v době mé první návštěvy tuším v roce 1982. Procházel jsem Cáhlovem, Vitorazí a okolními vesnicemi, i tam bylo krásně.
     Nejednou jsem byl ve Chvalšinách – i ty mají své kouzlo.

     Procházel jsem Jimramovem – kolik krásy se vejde do městyse o velikosti půlky Nového Knína… Procházel jsem Brušperkem, i to je působivé město.

     Ano, mnohde je krásně. A je dobré porovnávat – a pak z toho vyvozovat závěry.
     Ano, přitažlivosti Telče těžko dosáhneme, ale pokud mohu trochu parafrázovat tuším Karla Čapka, nemůžeme-li být Telčí, měli bychom zůstat co nejknínštějším Novým Knínem.

 6. Anonymní napsal:

  Máte chuť na nevšední zážitek. Dejte schůzku ze starostou a jeho zástupcem. Hrůza jak mohou vést město narkoman a ožrala

  • Pavel napsal:

   Vždy nejvíce pobaví, když nějaký chytrák, který měl očividně problém dokončit základní školu, anonymně poukazuje na ostatní. Zkuste facebook, tam budete ve své kůži a možná najdete podobně smýšlející. Jinak je Váš příspěvek pane/paní anonymní na pár facek!!!

 7. David napsal:

  Dobrý den,
  rád bych se Vás touto formou zeptal, zda náhodou nemáte vyfocenou nástěnnou malbu, která byla v mezipatře na schodišti nákupního střediska. Domnívám se, že se jednalo o malbu ženské postavy.
  S pozdravem
  David

Zde je možno zanechat komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.