V muzeu opět proběhnou (před-)vánoční výstavy – můžeme se těšit i na Vokounův betlém

V novoknínkém Muzeu zlata (pobočce Hornického muzea Příbram) na začátku adventu opět proběhnou dvě výstavy s již tradičním vánočním obsahem.

První z nich bude prodejní výstavou – návštěvníci si budou moci zakoupit různé dekorativní předměty, které jsou vyrobeny místními občany a chráněnými dílnami. Sváteční nálada pak bude jako prémie zdarma. V dílničkách si budou moci vyzkoušet výrobu svíček z včelího vosku, pletení zvonečků, paličkování a také zdobení perníčků.

Tato výstava bude probíhat od 20. listopadu do 03. prosince – nejspíše vždy od 09.00 do 17.00 hodin (s výjimkou 1.prosince, kdy bude otevřeno déle kvůli rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Jiřího z Poděbrad), v programu muzea je akce uvedena jako vhodná pro děti. Zde nejspíš bude vstupné zdarma.

Druhou pak bude rovněž již tradiční výstava betlémů současných regionálních tvůrců. Ta bude v Mincovně probíhat od pondělí 20. 11. 2017 do neděle 10. 12. 2017. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin (i zde je možné, že 1. prosince bude otevřeno déle).

V tomto případě se vstupné vybírat bude – a to symbolických 5 Kč.

Zda se takováto investice vyplatí, nechť každý posoudí sám: K vidění budou jesličky keramické, dřevěné či papírové. Návštěvníci se mohou těšit i na betlém perníkový (loni o něj byli návštěvníci ochuzeni kvůli zaneprázdněnosti jeho tvůrců, doufejme, že ti jej letos stihnou upéci a sestavit včas) či na unikátní Vokounův betlém (loni byl vystaven v Chotilsku – v novoknínském muzeu bude mít letos premiéru), který sestává z více než 120 figur a mnoha staveb; a protože průměrná výška figury je 15cm, čeká návštěvníky vskutku velkolepá podívaná.

Betlém je v soukromém vlastnictví Jiřího Bendla (předsedy spolku Veselý vrch), který jej muzeu pro na výstavu zapůjčil. Autorem je řezbář Jan Vokoun z Třebechovic pod Orebem. Je držitelem řady ocenění, v minulosti mu byla udělena například cena Zlatý kolovrat za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury v oboru řezbářství a výroba betlémů. S jeho pracemi se lze setkat v několika evropských zemích, USA, Japonsku, Jižní Koreji či Kolumbii.

V textu byly použity informace (někdy včetně formulací) z webu muzea.

Pozvánka na Vokounův betlém (přefoceno ze dveří muzea - tomu odpovídá (ne)kvalita snímku)

Pozvánka na Vokounův betlém (přefoceno ze dveří muzea – tomu odpovídá (ne)kvalita snímku)

Reklamy
Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Večer deskových her v sokolovně

TJ Sokol Nový Knín zve všechny, kdo si rádi hrají – a to bez ohledu na věk – na Večer deskových her, který se koná v den státního svátku 17. listopadu 2017 od 18.00 hodin.

Podrobnosti jsou na webu Sokola.

Pozvánka - převzato z webu TJ Sokol Nový Knín

Pozvánka – převzato z webu TJ Sokol Nový Knín

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 23. listopadu 2017

Dne 23. listopadu 2017 od 19.00 hodin se má u šišatého stolu v podkroví radnice opět sejít novoknínské městské zastupitelstvo – tentokrát na svém řádném zasedání.

Program je tentokrát poměrně nabitý.  Vedle povinné „administrativy“ (schválení programu, ověřovatelé zápisu) a rozpočtového opatření (jímž se rozpočet dává dodatečně do souladu se skutečností, neb předpisy to takto vyžadují) se bude přechod na správu vodovodu a kanalizace ve vlastní režii, nabídka ošetření dřevěných částí špýcharu, nové výběrové řízení na komunikaci v Sudovicích, nákup nového užitkového vozidla, dotace na sport a kulturu, jedno věcné břemeno a jeden záměr prodeje.

Pokud jde o přechod vodohospodářské infrastruktury do správy ve vlastní režii, je mj. potřeba schválit smlouvu o zajištění některých odborných služeb, zejména na přechodné období.

Nabídka ošetření dřevěných částí špýcharu ve Starém Kníně (firma Chytré střechy z Dobronína, 275353 Kč + DPH) je určena proti škůdcům, kterými jsou tyto části budovy napadeny (tesařík krovový, červotoč kostkovaný a dřevomorka domácí).

Mělo by být schváleno i konečné rozdělení dotací na sport a kulturu (sumárně za celý rok).

Bude rovněž znovu vyhlášeno výběrové řízení na opravy komunikace v Sudovicích včetně podání žádosti o dotaci (při letošním prvním pokusu se všechny nabídky – včetně té vítězné – ukázaly být příliš drahé).

Nákup nového užitkového vozidla pro potřeby města se chystá delší dobu, nové vozidlo by mělo nahradit dosluhující kus. Tentokrát se podařilo shromáždit několik nabídek,tak snad bude z čeho vybírat.

Pokud jde o majetkové záležitosti, bude se schvalovat jedno věcné břemeno ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a jeden záměr koupě pozemku (tuším vodní zdroj) v k.ú. Chramiště.

Rovněž se má schvalovat úprava odměňování členů a členek zastupitelstva od 1. ledna 2018 – je možné, že půjde hlavně o narovnání v souladu s novou legislativou nebo v souvislosti s upřesněnými výklady stávajících zákonů, tj. spíše o formální záležitosti. Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

11. listopadu 2017 – další den otevřených dveří ve výzkumáku

V novoknínské laboratoři Ústavu termomechaniky AV ČR proběhne v sobotu 11. listopadu 2017 od 09.00 do 14.00 hodin další z dnů otevřených dveří. Jeden se konal už v úterý, ale ten měl být poměrně dost obsazen výpravami ze školy, takže pro „běžné smrtelníky“ tam nebylo zas tak moc snadné proklouznout. V sobotu by však situace měla být lepší.

Stejně jako obvykle bude možná prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum energetického strojírenství (měření proudění kolem profilů lopatek turbín – měřily se zde například i různé profily lopatek turbín pro Jadernou elektrárnu Temelín) v Laboratoři vnitřních proudění (a zároveň se dozvíte – pokud vám to již není známo, proč byla tato laboratoř zřízena právě v našem městě), v Laboratoři aerodynamiky životního prostředí bude možné zhlédnout ukázku fyzikálního modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry (Kampak asi vítr roznese sarin, pokud jej nějaký terorista „zapomene“ v Praze uprostřed Staromáku? Není to tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát – stěny domů i terénní nerovnosti mohou jeho šíření ovlivnit způsobem pro laiky možná netušeným.) a konečně v Laboratoři sdílení tepla a hmoty bude možno spatřit ukázky proudění vzduchu, vhodného pro intenzívní chlazení elektroniky (s co nejmenšími náklady) – a pravděpodobně se dovíte, co je to Coandův efekt (a za jakých okolností jej pan Henri Coandă objevil).

A možná se dovíte i to, do jaké mezinárodní spolupráce jsou pracovníci a pracovnice Ústavu termomechaniky (včetně novoknínských pracovišť) zapojeni.

Další informace lze najít na adrese http://www.it.cas.cz/cs/dod2017.

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, technika, Věda | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Mimořádné zasedání zastupitelstva 02. listopadu 2017: vodohospodářská infrastruktura – a v diskusi i domobrana

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

Šišatý stůl před příchodem zastupitelů

 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017  se konalo další, letos v pořadí již třetí mimořádné zasedání novoknínského městského zastupitelstva. Místo konání, jakož i hodina začátku, byly obvyklé: u šišatého  stolu v zasedačce v podkroví radnice od 19 hodin.

Hlavním bodem byl další krok při zajišťování samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury, totiž schválení příslušné živnosti. O tom, zda je toto nutné, se diskutovalo na minulém řádném zasedání, a to bez jasného závěru. I proto starosta města absolvoval dvě jednání – jedno se živnostenským úřadem na Dobříši, jedno na kraji. V obou případech zaznělo, že bychom toto oprávnění měli mít. Mezitím se ozvala i paní Bendlová ze SFŽP, proto město – aby se věc pohnula – odeslalo materiály zatím bez příloh, jež budou doplněny dodatečně.

Jednací sál před příchodem zastupitelstva

Jednací sál před příchodem zastupitelstva

Rozdělení prostředků na sport a kulturu byl rovněž projednáno, původní návrh sportovní komise byl ovšem radou upraven a schválen v pozměněné podobě (proti návrhu sportovní komise byl upraven ve prospěch Sokola).

Dalším bodem, který byl víceméně dotažen k rozumnému závěru, byl bod, který v původním programu nebyl a byl zařazen na žádost paní Moravcové: totiž některé podklady k dokončení ulice Ledrenské. Většinu dotazů starosta zodpověděl na místě, zbytek dohledá a odpovědi předá kontrolnímu výboru do nejbližšího pondělí.

První příchozí

První příchozí

Co se naopak nedořešilo, byly majetkové záležitosti. Město by dostalo rádo do svého majetku část pozemků v oplocence, konkrétně tamní vodní zdroj a příjezdovou cestu k němu, majitelé ovšem dávají přednost výměně, a tak bude zapotřebí počítat s touto variantou. Například za pozemky, na nichž leží bývalý náhon ke mlýnu, z nichž část se dostala do vlastnictví města. Poměry jsou v těch místech ovšem poněkud spletité, a tak další část projednávání byla odložena na příští zasedání.

Poté proběhla krátká diskuse, v níž došlo jednak na pozemek, který se nedopatřením dostal do vlastnictví města (přestože měl připadnout jednomu místnímu občanovi), dále na stav hráze rybníčku patřícího místní organizaci ČSOP a dále padl – i s ohledem na erupci islandské sopky Eyjafjallajökull před deseti lety (ve skutečnosti v roce 2010, tj. před 7 lety – více je zde:) – návrh na zřízení domobrany. Autor návrhu hodlá na toto téma napsat článek do Novoknínského zpravodaje. Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

3. listopadu 2017 vystoupení Miloše Hlávky

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Oznámení | Napsat komentář

4. listopadu 2017: Odyssea opět v sokolovně – a s předkapelou

Dne 4. listopadu 2017 od 21.00 hodin vystoupí v novoknínské sokolovně mnohým již dobře známá kapela

ODYSSEA

Zájemci však mohou přijít i dříve, protože tentokrát bude součástí programu již od 20.00 hodin vystoupení předkapely, kterou bude

POHODA BLUES ROCK

Vstupné na vystoupení činí 200 Kč.

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v listopadu 2017

 • Středa 01. listopadu 2017 od 09.30 hodin do 11.00 hodin – Nový Knín, knihovna – setkání s anglickými knížkami pro děti (z britského nakladatelství Usborne)
 • Pátek 03. listopadu 2017 od 18.00 hodin – Nový Knín, podkroví radnice – autorské vystoupení Miloše Hlávky
 • Sobota 04. listopadu 2017 večer (od 21.00) – Nový Knín, sokolovna – vystoupení skupiny Odyssea, taneční zábava, již od 20.00 ale vystoupí jako předkapela Pohoda Blues Rock
 • Úterý 07. listopadu 2017 – Nový Knín, Ústav termomechaniky – den otevřených dveří
 • Pátek 10. listopadu 2017 od 16.00 odpoledne a večer – Nový Knín, Lampiónový průvod se svatým Martinem – pořádá DC Čáp (http://www.cdcap.cz)
 • Pátek 10. listopadu 2017 19.00 hodin – Štěchovice, Multifunkční centrum – divadelní představení – Petr Kolečko: Zakázané uvolnění
 • Sobota 11. listopadu 2017 – Nový Knín, Ústav termomechaniky – den otevřených dveří
 • Pátek 17. listopadu 2017 od 18.00 hodin- Nový Knín, sokolovna – Večer deskových her – více na sokolím webu
 • Pondělí 20. listopadu 2017 až neděle 03. prosince 2017 – Nový Knín, muzeum – Vánoční výstava
 • Pondělí 20. listopadu 2017 až neděle 10. prosince 2017 – Nový Knín, muzeum – Výstava betlémů
 • Pátek 24. listopadu 2017 od 20.00 hodin, Štěchovice, Multifunkční centrum – promítání dokumentu Máma z basy
 • Sobota 25. listopadu 2017 od 18.00 hodin, Starý Knín, hasičárna – rozsvěcení vánočního stromu

 

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Pátek 01. prosince 2017 asi od 18.00 hodin – Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad – Rozsvícení vánočního stromu; ve stejnou dobu se má rozsvícení stromu konat i v Buši
 • Pátek 01. prosince 2017 Sobota 02. prosince (přeškrtnuté datum bylo v kalendáříku MAS Brdy-Vltava, to nové je na oficiálním městském webu), asi odpoledne – Nový Knín, asi sokolovna – Posezení s důchodci
 • Sobota 02. prosince 2017 od 17.00 hodin – Libčice – Rozsvícení vánočního stromu; ve stejnou dobu se má rozsvícení stromu konat i ve Staré Huti
 • Sobota 02. prosince 2017 od 18.00 hodin – Sudovice, náves – Rozsvícení vánočního stromu
 • Neděle 03. prosince 2017 – Mokrovraty – Rozsvícení vánočního stromu
 • Sobota 16. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – Novoknínský péřák – turnaj v badmintonu
 • Pondělí 25. prosince 2017 16.00 hod. – Mníšek pod Brdy, kostel svatého Václava – Rybova vánoční mše Hej mistře v podání staroknínského kostelního sboru
 • Úterý 26. prosince 2017 od 16.00 hodin- Nový Knín, kostel svatého Mikuláše – vánoční koncert staroknínského kostelního sboru
 • Středa 27. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – turnaje ve stolním tenise a florbalu
 • Čtvrtek 28. prosince 2017 – Nový Knín, sokolovna – turnaje v badmintonu a volejbalu
 • Sobota 30. prosince 2017 od 15.00 hodin – Libčice, kaple svatých Jana a Pavla – Rybova vánoční mše Hej mistře
 • Neděle 31. prosince 2017 asi od 13.00 hodin – trasa Prostřední Lhota – Veselý vrch – silvestrovský výstup na Veselý vrch nad Mokrskem (nikoli sestup do Neveselé jámy – ty claimy se kutat opravdu nebudou!)
 • Pondělí 01. ledna 2018 asi od 13.00 hodin – trasa Nový Knín – Mikule – novoroční výstup na Mikuli (pro neznalce místních poměrů: na Chvojnou)
 • Pátek 05. ledna až sobota 06. ledna 2018 od večera do rána, start Nový Knín, asi sokolovna – Novoknínský kurýr – noční orientační pochod (bude doufejme upřesněno)

Pokračování textu

Rubriky: Hasiči, Kultura, Ledro, Libčice, Mníšek pod Brdy, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Pocta obětem I. světové války v komorním obsazení

Při vzdávání poct obětem I. světové války nesměl chybět pomník ledrenských vysídlenců zemřelých na knínském území během svého exodu.

Při vzdávání poct obětem I. světové války nesměl chybět pomník ledrenských vysídlenců zemřelých na knínském území během svého exodu.

Dne 28. října 2017 po desáté hodině proběhlo na území města Nového Knína a připojených osad pokládání věnců k pomníkům a pamětním deskám obětí I. světové války.

I letos se pocta padlým a zahynulým vzdávala na pěti místech: u pomníku padlých na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně, u pomníku padlých na návsi ve Starém Kníně, na staroknínském hřbitově u pamětní desky ledrenských vysídlenců zemřelých na novoknínském území během nuceného vysídlení, u pomníku padlých na Kozích Horách a u pamětní desky na hasičárně v Libčicích. Poté následovalo pozvání všech účastníků a účastnic pietního aktu do libčické hasičárny, kde bylo podáváno menší občerstvení. Protože obsazení uvedené akce bylo – jako obvykle – vysloveně komorní, bankrot libčickému hasičskému sboru ani tentokrát nehrozil.

Jinou otázkou je, jak bude připomínání památky obětí I. světové války probíhat napřesrok – to bude výročí vyloženě „zakulacené“ (pravda, jen proto, že používáme desítkovou číselnou soustavu), takže možná bude důvod pojmout to přece jen ve velkorysejším duchu – a platilo by to zejména v případě, že by se do akce zapojilo partnerské Ledro. Pokračování textu

Rubriky: Kozí Hory, Libčice, Nový Knín, Reportáže, Starý Knín, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , | Napsat komentář

Novoknínské dýňování a Dušičková párty 2017

V sobotu 28. října 2017 se uskuteční v restauraci Na Merendě dvě akce.

Od 14.00 do 18.00 bude probíhat pod patronátem Muzea zlata (pobočky Hornického muzea Příbram) a města Nový Knín již tradiční Novoknínské dýňování, jehož součástí bude jednak malování na obličej, jednak výroba lampiček z dýní a tvořivá dílna pro děti i dospělé. Je třeba vzít s sebou nožíky a lžíce na dlabání dýní.

Protože jsem zatím nikde na Mezisíti nenašel letošní letáček (ale možná jsem jen špatně hledal), použil a jemně upravil (aktualizoval a s barvičkami si trochu pohrál) jsem ten loňský, který v tomto blogu už byl. Takže pokud někomu přišel nápadný, není to tak úplně náhoda…

Od 20.00 hodin pak proběhne tamtéž Dušičková párty (trochu předčasná, ale přímo o Dušičkách má probíhat mimořádné zasedání zastupitelstva 🙂 ), ta už ovšem v režii samotných provozovatelů restaurace a určená ovšem už dospělým účastníkům a účastnicím. Ponese se pod heslem Jezte, pijte a buďte strašidelní. I její součástí bude malování na obličej. Vítány jsou masky a dobrá nálada K dispozici bude po celý večer rovněž hudba a pochopitelně i něco k jídlu a pití (a to nejen Kofola či malinovka).

V tomto případě byl aktuální propagační letáček převzat z oficiálního městského webu.

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , | Napsat komentář