Zasedání zastupitelstva 19. dubna 2018 – hasičské auto snad konečně „na cestě“, audit schválen

Dne 19. dubna 2018 se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání sešlo městské zastupitelstvo. Na programu byla převážně většina těch bodů, jež se měly objevit na předchozích mimořádných zasedáních. Navíc je tam oproti nim jen schválení výběrového řízení na komunikaci Sudovická. Nicméně dodatečně přibyly do programu další body – 

A pokud jde o Ledrenskou, bod z neuskutečněného mimořádného zasedání byl mírně upraven – nejde o schválení výsledků výběrového řízení na samotné dokončení komunikace, ale na audit. K čemuž se přidal další bod, totiž schválení způsobu provedení celkového auditu města. Výsledky výběrového řízení byly schváleny většinou opticky velkou, avšak z hlediska zákona o obcích minimální možnou (k přijetí usnesení je nutná většina nikoliv přítomných, nýbrž všech zastupitelů a zastupitelek). Podobně tomu bylo s návazným bodem: firma, která výběrové řízení o forenzní audit vyhrála, má být pověřena, aby předložila cenovou nabídku na celkový audit města.

Pokud jde o hasičské auto, jak již bylo naznačeno, nešlo o Ford Ranger, o němž se jednalo v lednu a jehož koupě žel „nevyšla“ kvůli slibovanému, leč nedodanému certifikátu, nýbrž o vůz Nissan Navarra – tento vůz není upraven pro hasičské účely, ale pro potřeby hasičů bude – aspoň pro tento rok – potřeba jej přestříkat a opatřit majáčky; případné další úpravy (vestavby) by mohly být záležitostí dalších let. Tento bod byl po poměrně bouřlivé diskusi nakonec schválen jednomyslně.

Stejně jednomyslně byl schválen výsledek výběrového řízení na povrch komunikace označované jako C16 v Sudovicích. I zde vzešel z jednání návrh pověřit vítěznou firmu předložením cenového návrhu na práce případném prodloužení oné komunikace.

Bez jakýchkoli problémů byly schváleny i smlouvy o věcném břemeni pro firmu ČEZ Distribuce, jak ve Starém Kníně tak na Kozích Horách.

Předsedou sportovní komise se stal Ondřej Moravec.

Schváleno bylo i zakoupení dopravních radarů – jeden má být u vjezdu do města od Štěchovic, druhý u dětského hřiště.

Jako obvykle následuje upozornění, že tento článek je psán se snahou co nejvěrněji zachytit, co se na zasedání dělo, v žádném případě nemůže nahradit oficiální zápis a omyly nejsou vyloučeny (případně určitá zaujatost autora, protože úplná objektivita jaksi z principu neexistuje). Navíc je možné, že ne vše jsem stihl zachytit (zvlášť při bouřlivějším průběhu, kdy jeden mluví přes druhého), apod. Za což se předem omlouvám.

Rovněž se omlouvám s ohledem na nabitý program za stručnost (což může vést k další neobjektivitě, člověk si věci pamatuje jaksi výběrově). Takže prosím berte toto s určitou rezervou. (Druhou věcí je, nakolik objektivní jsou ti, kdo mi neobjektivitu vyčítají, mohou být také zaujatí, jen třeba opačným směrem než já – ale člověk by měl při posuzování takovýchto věcí začínat vždy u sebe. Každopádně se ale dodatečně omlouvám, že jsem ve zprávě z neuskutečněného zasedání necitlivě formuloval příčinu omluvy jednoho zastupitele. Onu nešťastnou formulaci se pokusil dodatečně nahradit jinou – řekněme – „politicky korektnější“.)

A jakmile bude na městském webu k dispozici oficiální zápis, porovnejte si prosím tuto „rychlovku“ s ním.

Záznam je šit horkou jehlou, nelze vyloučit ještě dodatečné zásahy.

Celý program byl nakonec tento:

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Komunální politika, Kozí Hory, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 19. dubna 2018

Dne 19. dubna 2018 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání sejde městské zastupitelstvo. Na programu je převážně většina těch bodů, jež se měly objevit na předchozích mimořádných zasedáních. Navíc je tam oproti nim jen schválení výběrového řízení na komunikaci Sudovická.

A pokud jde o Ledrenskou, bod z neuskutečněného mimořádného zasedání byl mírně upraven – nejde o schválení výsledků výběrového řízení na samotné dokončení komunikace, ale na audit (a co výběrové řízení na samotnou dostavbu komunikace?)

Pokud jde o hasičské auto, jak již bylo naznačeno, nepůjde o Ford Ranger, o němž se jednalo v lednu a jehož koupě žel „nevyšla“ kvůli slibovanému, leč nedodanému certifikátu, nýbrž o vůz Nissan Navarra – předpokládejme, že rovněž upravený pro hasičské potřeby.

Zopakujme i záležitosti týkající se smluv s ČEZem:

Jedna je smlouvou o smlouvě budoucí a týká se věcného břemene pro umístění závěsného kabelu ve Staroknínské ulici – přes ulici k benzínové pumpě (či přesněji k novostavbě, kterou v jejím sousedství staví její majitel). Jak již bylo zmíněno, smlouvu ČEZ uzavírá i s městem z toho důvodu, že část povrchu vozovky, totiž pozemek 719/6 (ta část vozovky, která vede nad potůčkem od sádky do Kocáby) je ve vlastnictví města.

Druhá ze smluv (a ta už je přímo smlouvou o zřízení věcného břemene) se týká elektrického vedení na parcelu č. 699 v k.ú. Kozí Hory, které má částečně vést i přes městské pozemky (samotná parcela 699 je v soukromém vlastnictví a majitelé na ní chtějí stavět). Jde o parcelu při hlavní silnici přibližně v půlce cesty mezi kozohorskou kapličkou a bývalou hospodou (pro mladší čtenáře: fungovala do roku 1988 a nacházela se kousek pod myslivnou Colloredo-Mansfeldů).

Aktualizace 2018-04-12:

Dodatečně přibyly dva body: schválení předsedy sportovní komise a schválení koupě dopravních radarů.

K uvedeným bodům jsem obdržel podklady, časem bych zveřejnil podklady k těm radarům (firma Bártek Rozhlasy). Třetí strana není čitelná nejlépe, ale při dostatečném zvětšení by to mělo být rozluštitelné.

U výběrového řízení bych se zveřejněním posečkal – součástí byla jakýsi listina o mlčenlivosti, takže některé údaje možná mohou být důvěrné – tak snad později (předpokládám, že většina – snad s výjimkou případných citlivých osobních údajů – se stane veřejnou v okamžiku, kdy ji projedná veřejné zasedání zastupitelstva). Děkuji za pochopení.

Celý program je tento:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě vozidla pro JSDH Nový Knín
 5. Schválení výsledků výběrového řízení – audit Ledrenská
 6. Schválení výběrového řízení na komunikaci Sudovická
 7. Schválení předsedy sportovní komise
 8. Schválení koupě dopravních radarů
 9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu IP-12-6013768/VB/1
 10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-6011595/1
 11. Závěr

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Kozí Hory, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Sbírka hmotných věcí na rodinu postiženou požárem

Občané Nového Knína a přilehlých obcí spolu se ZŠ Nový Knín
pořádají

charitativní sbírku hmotných věcí

na rodinu, která byla tento měsíc postižena požárem domu.
Rodina má desetiměsíční miminko a osmileté dítě.

Proto prosíme o tyto ZACHOVALÉ věci: drobné vybavení domácnosti (spotřebiče, nádobí, atd.),
nábytek, oblečení na děti, hračky, hygienické potřeby.

Ohledně nábytku předem volejte na tel. (+420) 318 593 015 – Jana Kolková
Sběrná místa: Věci přijímáme v podatelně MÚ Nový Knín a v ZŠ Nový Knín.


Převzato z plakátku u vchodu do hotelu U Mikulášků (pouze výraz „tento týden“ byl nahrazen výrazem „tento měsíc“ – k požáru došlo již 1. dubna 2018), mírně aktualizováno 2018-04-11

Rubriky: Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Výstava výrobků klientů a pracovníků farní charity Starý Knín

V pátek 27. dubna v 17.00 hod. se v Mincovně (v Muzeu zlata) v Novém Kníně koná při příležitosti 25. výročí vzniku Farní charity Starý Knín vernisáž výstavy výrobků klientů a pracovníků uvedené organizace. Obrazy vystavují Miroslava Šolcová a Karel Polata. Výstava bude poté otevřena kromě pondělků vždy od 09.00 do 17.00 hodin, a to do neděle 03. června 2018, neboli bude ukončena po Muzejní noci, která se v Mincovně uskuteční v sobotu 02. června 2018.

Dodejme, že v muzeu jsou v současnosti k mání v předprodeji vstupenky na koncerty, které se uskuteční v létě v letním kině – tj. na Arakain s Hanou Zaňákovou (= Lucií Bílou) a na Olympic.

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Zápis do školy a do školky

Zápis do základní školy se uskuteční 18. dubna 2018 – podrobnosti jsou na městském webu zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6029

Zápis do mateřské školky se uskuteční 09. května 2018 – podrobnosti jsou na městském webu zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6052

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Mimořádné zasedání zastupitelstva 5. dubna 2018 – další, které se na ničem neusneslo

Jak bylo zveřejněno na vývěsce na náměstí Jiřího z Poděbrad, dne 5. dubna 2018 od 19.00 hodin mělo proběhnout kolem šišatého stolu v podkroví radnice další mimořádné zasedání (nějak se s nimi v poslední době roztrhl pytel) městského zastupitelstva. Hlavními body programu měly být nákup vozu pro JSDH a výsledky výběrového řízení na Ledrenskou ulici (tedy na to, co zbývá dokončit z jejího povrchu).

Leč situace se vyvinula opět jinak, než se zpočátku mohlo zdát. Ukázalo se, že došlo k „nedohodě“ mezi oběma volebními stranami, v důsledku čehož se zastupitelstvo nesešlo v usnášeníschopném počtu.

Celý program byl tento:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě vozidla pro JSDH Nový Knín
 5. Schválení výsledků výběrového řízení Ledrenská
 6. Někam sem (což ale na vývěsce na náměstí nebylo) mělo být zařazeno projednání auditu Ledrenské ulice
 7. Závěr

Nicméně ještě před zasedáním zaznělo (mailem či po telefonu, už si nepamatuji. e-mail je pravděpodobnější) ze strany Zlatohorců, že jich je málo (Radek Hrubý byl omluven z rodinných důvodů – a možná chyběl ještě někdo, tuším pan Nevařil), a že tedy nemá cenu, aby přišli. Nicméně obě party, tedy partaje, by dohromady usnášeníschopný počet daly – jen by prostě byly nuceny jít do konsensu.

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | 2 komentáře

Očekávané události v dubnu 2018

 • Sobota 14. dubna, 15.30 hod. Malá Hraštice, hospoda U Petrášků – Námořnická pohádka z Kampy – divadelní představení pro nejmenší, Divadélko Romaneto – vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
 • Sobota 14. dubna, 20.00 hod. Malá Hraštice – sokolovna – Hasičská zábava 22. okrsku (SDH Malá Hraštice, Velká Hraštice, Nová Ves pod Pleší, Velká Lečice) – vstupné 130 Kč, hraje skupina RETROBAND.
 • Pátek 27. dubna (v 17.00 hod. vernisáž) až neděle 03. června 2018, Nový Knín, Mincovna – výstava výrobků klientů a pracovníků Farní charity Starý Knín, obrazy vystavují Miroslava Šolcová a Karel Polata. Otevřeno v uvedeném období kromě pondělků vždy od 09.00 do 17.00 hodin.
 • Sobota 28. dubna až pondělí 30. dubna 2018, Nový Knín a okolí – návštěva z partnerského Ledra – podrobnější program je v samostatném článku.
 • Sobota 28. dubna od 09.00 (Prostřední Lhota, fotbalové kabiny – prezentace) – start Prostřední Lhota, odbočka na Kobylníky, cíl: rozhledna Veselý Vrch – III. ročník Běhu na rozhlednu Veselý vrch
 • Pondělí 30. dubna od 17.00, Příbram, Svatá Hora – slavnostní koncert sboru Cima d’Oro, Vepřekova smíšeného sboru a Příbramské filharmonie (k 100. výročí návratu ledrenských uprchlíků do vlasti)
 • Pondělí 30. dubna od 19.00 Nový Knín, Oplocenka – pálení čarodějnic (za účasti italských hostů)

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Pátek 04. až neděle 06. května 2018, Stará Živohošť, hotel Atlantida – Balónová fiesta
 • Pondělí 07. až pátek 11. května 2018 – v pondělí až čtvrtek 09.00 – 12.00 hod. + 13.00 – 18.00, v pátek jen 09.00 – 11.30 hodin – Dobříš, evangelický kostel – dobročinný bazar (především) oděvů
 • Úterý 08. května 2018 od 10.00 hodin Nový Knín (pomník na náměstí + 3 hroby na hřbitově), Starý Knín (2 hroby), Kozí Hory (pomník), Záborná Lhota (pomník) – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí II. světové války
 • Asi sobota 19. května 2018 od 09.00 hodin, Nový Knín, sokolovna – Novoknínský cyklotrek
 • Neděle 20. května 2018 od 15.00 hodin, Dobříš, evangelický kostel – koncert členů skupiny Oboroh Romana Dostála (piano, zpěv) a Slávka Klecandra (kytara, zpěv)
 • Pátek 25. května 2018 večer: Noc kostelů
  • Dobříš, evangelický kostel od 19.00 hodin, představení japonského divadla Kjógen, které uvede dvě komedie (vstupné 100 Kč na osobu), poté modlitba, atd. – více zde.
  • Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice – hudební večer – více zde.
  • Hořovice, evangelický kostel (původně synagoga) – výstava fotografií, hudba, přednáška o vzniku ČCE – více zde.
  • Mníšek pod Brdy – dětský program, komentované prohlídky, atd. – více zde.
  • Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého – program ke dni 2018-04-19 nezveřejněn
  • Slapy, kostel sv. Petra a Pavla – modlitby, zapálení svíce, vystoupení  žáků místní školy, atd., více zde.
  • Líšnice, kostel Všech svatých – hudební vystoupení dětí (MŠ Řitka, ZŠ a MŠ Líšnice) i dospělých (rodina Sedlákových, Pražský trubačský sbor), čtení a povídání o tom, co se děje v kostele, modlitba – více zde.
  • Zatím není (ke dni 2018-04-29) oficiálně přihlášen žádný kostel staroknínské farnosti (proslýchá se něco o Velké Hraštici) ani tradiční účastník Noci kostelů sbor ČCE ve Hvozdnici – ale to se ještě může změnit. Sledujte https://nockostelu.cz
 • Sobota 02. června 2018 Nový Knín, Mincovna – Noc muzea
 • Pátek 08. června od 20.00 hodin, Dobříš, tržiště – koncert Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva
 • Sobota 09. června od 14.00 hodin, Nový Knín, Oplocenka – Dětský den – pořádá Čáp.
 • Neděle 17. až neděle 24. června 2018 Nový Knín -> Ledro – zájezd na festival v Bezzecce (samotný festival se koná ve čtvrtek 21. června 2018 v bezzecckých ulicích),
  Aktualizace (2018-03-03):
  informace o možnostech, jak se přihlásit a jak za cestu zaplatit, budou doufejme zveřejněny. Zatím počítejme s tím, že cesta (odjezd 17. června 2018 večer, návrat 24. června ráno) by měla vyjít na 4000 Kč, které by měly být uhrazeny do konce dubna 2018. Ubytování by mělo být v oblíbeném penzionu Lembondel u Tiarna di Sotto.
  Aktualizace 2018-04-24:
  Podrobnosti jsou v samostatném článku.
 • sobota 23. června 2018 od 16.00 hodin – Chotilsko, Chotilské muzeum – 4. ročník happeningu Dobrá nálada nad zlato (žel se to trochu překrývá se zájezdem na festival do Bezzeccy – v době začátku akce budou účastníci zájezdu na Ledro zřejmě právě vyjíždět od penzionu Lembondel směrem k domovu)
 • Neděle 24. června (od 17.00) až úterý 26. června 2018 – Velká voda Ševců – POZOR! Opsáno ze sokolího letáčku, mohlo by se zdát, že jde o překlep a správně má být 22. až 24. června 2018 (Víkend by se jevil jako logičtější.), ale i na sokolském webu je výslovně uvedeno, že se má jednat opravdu o neděli až úterý. Více zde: http://sokolnovyknin.cz/?p=1117 
 • Pátek 20. července 2018, Nový Knín, letní kino – vystoupení paní Hany Zaňákové (Lucie Bílé) a skupiny Arakain (vstupenky jsou k mání v předprodeji v Mincovně v pokladně Muzea zlata)
 • Sobota asi 21. července 2018 Nový Knín – Novoknínský triatlon
 • Pátek 17. srpna 2018, Nový Knín, letní kino – vystoupení skupiny Olympic (vstupenky jsou k mání v předprodeji v Mincovně v pokladně Muzea zlata)
 • Neděle 19. srpna 2018 Libčice – Pohádkový les

 

Pokračování textu

Rubriky: Dobříš, Hasiči, Kultura, Ledro, Libčice, Mníšek pod Brdy, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Další mimořádné zasedání zastupitelstva proběhne 5. dubna 2018

Jak bylo zveřejněno na vývěsce na náměstí Jiřího z Poděbrad, dne 5. dubna 2018 od 19.00 hodin proběhne kolem šišatého stolu v podkroví radnice další mimořádné zasedání (nějak se s nimi v poslední době roztrhl pytel) městského zastupitelstva. Hlavními body programu mají být nákup vozu pro JSDH (toho, který už byl projednáván v lednu?) a výsledky výběrového řízení na Ledrenskou ulici (tedy na to, co zbývá dokončit z jejího povrchu).

Kompletní program asi budu muset opsat z vývěsky, na městském webu jej momentálně nenacházím. (Během dneška by se zde snad mohl objevit – nejspíš někdy navečer.)

Omlouvám se za opožděné zveřejnění tohoto oznámení, moje nepřítomnost po čas části Velikonoc „zapracovala“.

Aktualizace 2018-04-03- cca 20.40 hodin:

Celý program je tento:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě vozidla pro JSDH Nový Knín
 5. Schválení výsledků výběrového řízení Ledrenská
 6. Závěr

Všimněme si, že v bodech chybí diskuse, takže průběh jednání nebudu obšťastňovat ani já některými dotazy (teď zrovna nevím, na co bych se mohl ptát, ale ono by se něco našlo) ani jeden spoluobčan upozorněními na hrozbu islandských sopek.

Podklady tentokrát nemám k dispozici (jednoduše nepřišly), tudíž zde nejsou (možná by ani nebylo taktické – aspoň pokud jde o bod 5 – je zveřejňovat a výsledky onoho výběrového řízení tak možná mimoděk předjímat).

P.S. (2018-04-03 20.41) Program je už i na oficiálním městském webu.

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Velikonoční přání 2018

Přeji touto cestou všem čtenářům, jakož i čtenářkám tohoto blogu co nejlepší prožití letošních velikonočních svátků (a nám všem mimo jiné snad i příchod konečně jarního počasí).

Obrázek je  zmenšen z důvodu úspory místa – prostor pro tento blog není zcela neomezený. V plném rozlišení je obrázek s přáním dostupný zde: https://fotki.yandex.ru/next/users/milos-hlavka/album/169159/view/804108?page=0 , případně již otevřený originál zde: https://img-fotki.yandex.ru/get/369718/11694511.9d/0_c450c_c2766425_orig

Jako podkladový obrázek byla použita fotografie kaple Poslední večeře na křížové cestě v Římově.

Pokračování textu

Rubriky: Přání | Štítky: , , , | Napsat komentář

V Mincovně začala velikonoční výstava

Již tradiční velikonoční výstava začala v pátek 23. března 2018 v novoknínské Mincovně. Jak již bylo uvedeno, své výrobky na ní vystavují CSS Hvozdy, Farní charita Starý Knín Rukama Nohama, Stéblo Borotice a jednotlivci z Nového Knína a okolí. Velkou část exponátů lze koupit (např. velmi podařené madeirované kraslice: menší za 40 Kč a větší za 55 Kč).

Již v první den se výstava setkala s velice slušnou návštěvností, často ze škol a školek, prázdnotou však zdaleka nezela ani v sobotu. Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , , , | Napsat komentář