Program zasedání zastupitelstva 21. února 2019

Dne 21. února 2019 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice ke svému řádnému zasedání sejde městské zastupitelstvo. A program tentokrát bude věru nabitý. Nakolik se na jeho „odsejpání“ projeví to, že si zastupitelé a zastupitelky udělali pracovní setkání 07. února, těžko dopředu hádat, a tak se nechme překvapit, jak dlouho se protáhne. Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

První čtvrtletí nového zastupitelstva

Následující text byl napsán pro Novoknínský zpravodaj 01/2019 a tam i uveřejněn. Přejímám jej i do tohoto blogu a doplňuji několika dodatečnými poznámkami pod ním.

Kapitoly:

První čtvrtletí nového zastupitelstva

Od komunálních voleb uplynulo už více než čtvrt roku, a tak by možná stálo za to zrekapitulovat další vývoj. O něm jsem se snažil ve svém blogu https://novyknin.wordpress.com informovat průběžně, ale jednak dosud ne všichni obyvatelé mají přístup na Mezisíť (anglicky Internet), jednak by možná nebylo od věci nějaké shrnutí. Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Stav sbírky na opravu střechy sokolovny

TJ Sokol Nový Knín na svém webu oznámila stav sbírky na opravu střechy sokolovny. Ke dni 31. ledna 2019 bylo vybráno 330 555,00 Kč. Sbírka by měla trvat, pokud si dobře vzpomínám, do 31. května 2019. Ještě je tedy čas přispět – a je to žádoucí, na opravu je ještě potřeba nějaké peníze vybrat (zbývá opravit jihozápadní – či jihojihozápadní – stranu střechy skolovny).

Jak přispět? Je to v původním článku, avšak opakování je v tomto případě matkou moudrosti.

 1. Bankovním převodem na zvláštní (sbírkový) bankovní účet zřízený Tělocvičnou jednotou Sokol Nový Knín právě pro účely této sbírky (takto to vyžaduje příslušný zákon). Tento účet je zřízen u ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a má číslo 283975800/0300. Ti, kdo nechtějí být uvedeni v seznamu dárců, nechť tuto skutečnost uvedou v poznámce.
 2. Hotově – vhozením příslušné částky do sbírkové pokladničky v podatelně městského úřadu v Novém Kníně u paní Jany Kolkové.

To, že by potom bylo záhodno „sáhnout“ i na fasádu budovy – a vůbec že na té sokolovně bude neustále práce jak na kostele (on se tento chrám sportu a kultury od menšího kostelíčka velikostí až tak moc neliší), snad netřeba zdůrazňovat. Díky moc všem, kdo se na pracích na sokolovně jakkoliv podílejí.

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , | Napsat komentář

V novoknínské sokolovně proběhne ples sudovických hasičů 2019

V sobotu 09. února 2019 od 20.00 hodin
proběhne v sokolovně v Novém Kníně

Hasičský ples
(SDH Sudovice)

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.
K tanci i poslechu hrají Bosáci.

Nebude chybět tombola.
O předtančení se postará Kroužek tance ze Štěchovic

Rubriky: Hasiči, Kultura, Nový Knín, Oznámení, Sudovice | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Beseda v dobříšském evangelickém kostele

V rámci dernisáže (ukončení) výstavy Bůh miluje cizince v dobříšském evangelickém kostele proběhne v neděli 10. února 2019 tamtéž po skončení pravidelných nedělních bohoslužeb (začínají vždy v 10.30 hodin) – zhruba v 11.45 (případně malinko později, pokud se bohoslužby protáhnou) beseda s paní Alenou Fendrychovou, členkou a presbyterkou (tj. členkou staršovstva) Střešovického sboru ČCE.

V rámci putovní výstavy Bůh miluje cizince, která na Dobříši skončí právě tuto neděli (bude následně převezena do Pardubic), nabídla povídání o problematice uprchlíků v naší zemi. Jde o oslobu, která se této záležitosti dlouhodobě věnuje, tudíž má určitě co sdělit. Bude tak možno poslechnout poslechnout sdi ji a dozvědět se o situaci těch několika uprchlíků, co u nás žijí (Většina cizinců, která na českém území žije, na něm pobývá z jiného právního titulu, než je politický azyl – například na základě pracovních víz apod. Další zde pobývají na základě volného pohybu osob v rámci Evropské unie. Z malé části může jít i o dřívější uprchlíky, například před Lukašenkovým režimem v Bělorusku, kteří se za delší dobu, co zde žijí, již stihli přizpůsobit zdejším poměrům – pozn. MH.), z jiného úhlu pohledu, než jaký poskytují politici a média.

Rubriky: Dobříš, Náboženství, Oznámení | Štítky: , | Napsat komentář

Proběhlo místní šetření o chovu lvů

Zde jsou lvi.

Dne 29. ledna 2019 se uskutečnilo místní šetření stran chovu lvů na území našeho města. Přítomni byli chovatel, zástupci města, stvebního úřadu, Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš, stavebního úřadu a Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj.

 • Při prohlídce pozemků patřících k domu čp. 113 (býv. mlýn Čámských) bylo zjištěno, že na pozemku se ve dvou oddělených ohradách nacházejí
  • jeden téměř dospělý lev
  • a jedno lvíče.
 • Chovatel má s vlastníkem areálu – firmou Pink Ponk s.r.o. – nájemní smlouvu na dobu neurčitou, avšak s výpovědí ke dni 30. dubna 2019.
 • Na dotaz, co bude dál, chovatel odpověděl, že jsou dvě možnosti:
  • Buď nový majitel areálu (firma Pink Ponk právě mlýn s příslušnými pozemky prodává) prodlouží nájemní smlouvu a lvi budou v souladu se zákonnými podmínkami chováni tamtéž,
  • nebo budou přemístěni na blíže neurčené místo v sousedním okrese Praha-západ, kde má současný chovatel zažádáno o stavební povolení k chovnému zařízení.
 • Po zjišťování v místě chovu se zúčastnění (bez lvů) odebrali na radnici, kde jednání pokračovalo. Po diskusi všech zúčastněných byla nevržena následující opatření:
  • Město bude komunikovat s Okresním ředitelstvím Policie České republiky z důvodu podezření na veřejné ohrožení (pozn. MH: je míněn trestný čin „obecné ohrožení“?)
  • Krajská veterinární správa pošle do čtrnácti dnů stanovisko ke stavu chovaných zvířat na MěÚ Dobříš – Odbor výstavby a životního prostředí – a ten případně rozhodne o umístění výše uvedených zvířat do náhradní péče.
  • Stavební úřad povede řízení o užívání stavby v rozporu s povoleným účelem užívání.

Zdroj informací: http://www.mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=6573 – jde o oficiální zápis včetně jmen přítomných úředníků a úřednic – „vyzmizíkováno“ je z důvodu ochrany osobních údajů (byť asi celé město ví, o koho se asi tak jedná) pouze příjmení (a jméno, pokud v originále bylo, ale podle velikosti mezery se zdá, že ne) chovatele výše uvedených domácích mazlíčků.

Lokální kopie souboru je zde: lev-2019-01-29

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v únoru 2019

 • Sobota 02. února 2019 20.00, Malá Hraštice, sokolovna – Hasičský ples SDH Malá Hraštice
 • Pátek 08. února 2019 od 20.00 hodin, Dobříš, synagoga (t.č. kulturní dům) – Pocta Zuzaně Navarové (18.06.1959 – 07.12.2004), vzpomínkový koncert (Markéta Burešová – zpěv, Mário Bihári – akordeon a zpěv, Petra Bílková – klavír, Ivo Sedláček – cajón
 • Sobota 09. února 2019 od 20.00 hodin, Nový Knín, sokolovna – Hasičský ples (SDH Sudovice) – vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč. Hrají Bosáci, chybět nebude předtančení ani tombola.
 • Sobota 16. února 2019 – vodácká schůze TJ Sokol (není jasné, zda je akce veřejná, ale na plakátku před sokolovnou byla uvedena; je možné, že by bratři a sestry nějaké zdatně pádlující zájemce a zájemkyně o členství přivítali)
 • Neděle 17. února 2019 od 10.00 hodin, hotel U Mikulášků – Turnaj Vladimíra Lomoze (turnaj v křížovém mariáši – od 08.00 do 10.00 prezentace)
 • Sobota 16. února 2019 – Libčice, hospoda? – Hasičský ples ČHJ Libčice (???) – pozor, toto je nejisté – nalezeno v kalendáři MAS Brdy – Vltava, ale zatím nikde jinde (ani na oficiálním webu města to není – a termín už je za dveřmi)
 • Sobota 16. února 2019 – Malá Hraštice, sokolovna – Hasičský ples SDH Velká Hraštice
 • Sobota 23. února 2019 od 09.30, Mokrovraty, start před hospodou U Josefa – Masopustní průvod (sraz masek v 08.30 hodin)
 • Sobota 23. února 2019, Chotilsko, IC (Drtinova galerie) Beseda „Jak přilákat včely do zahrad” Chotilsko > přednáší p. Přemysl Petrák, pořádá obec Chotilsko, www.ic-chotilsko.cz
 • Čtvrtek 28. února 2019 od 18.30, Nový Knín, sokolovna – Beseda vedení města s občany o dalším směřování města (městapo, ulice, chodníky, autobusy,…)
 • Sledujte prosím rovněž:
  • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava http://www.brdy-vltava.cz/domu/aktuality/kalendar-akci-2019.html#!541 (nebudou tam však být akce, o jejichž pořádání bylo rozhodnuto po jeho uzávěrce) 
  • městský kalendář událostí na Googlově webu – zde – je žel neaktuální, totiž z roku 2018. Je možné, že bude aktualizován, případně je možné, že ten letošní už se nachází na jiné adrese.

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Sobota 02. března 2019 ??? Masopustní průvody? Ano, vhodný termín by byl tento, protože Popeleční středa připadá v roce 2019 na 06. března, ale Mokrovraty jej plánují o týden dřív, tj. na 23. února, a Prostřední Lhota + Mokrsko jej pořádalo dokonce už 09. února (!) (omlouvám se, že mi to uteklo).
 • Sobota 02. března 2019 od 15.00, Nový Knín, sokolovna Dětský karneval libčických hasičů
 • Sobota 16. března 2019 – výroční členská schůze TJ Sokol (není jasné, zda je akce veřejná, ale na plakátku před sokolovnou byla uvedena; je možné, že by bratři a sestry nějaké zdatně cvičící zájemce a zájemkyně o členství přivítali)
 • Sobota 23 března 2019 (od 20.00 hodin?) , Nový Knín, sokolovna – tradiční karneval SK Nový Knín
 • Sobota 30. března 2019. Nový Knín, sokolovna – Večer deskových her
 • Pátek 05. dubna 2019 až neděle 14. dubna 2019, Nový Knín, Muzeum zlata (Mincovna) – Velikonoční výstava
 • Sobota 06. dubna 2019 – Nový Knín – akce Ukliďme Česko
 • Pátek 12. dubna až neděle 14. dubna 2019, Nový Knín, areál Oplocenka – Otvírání claimů – pořádá Český klub zlatokopů
 • Sobota 20. dubna 2019 (Bílá sobota) – pravděpodobně akce Mrskni sebou na Besednou, sraz na vrcholu v 15.00 hodin (zatím – 2019-02-02 – nepotvrzeno, ale je dost pravděpodobné že se setkání uskuteční, jde již o akci s tradicí)
 • Úterý 30. dubna 2019 večer, Nový Knín, areál Oplocenka – pálení čarodějnic
 • Středa 08. května 2019 – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí II. světové války
 • Sobota 18. května 2019 – Nový Knín – Novoknínský cyklotrek
 • Pátek 24. května 2019 večer – Noc kostelů (pravděpodobně např. evangelický i katolický kostel na Dobříši a snad i některý z kostelů Římskokatolické farnosti Starý Knín)
 • Asi začátek června 2019 (Snad 01. června? Nebo o týden později?) Nový Knín, Mincovna: asi (již tradiční) Noc muzea
 • Asi neděle 16. června až neděle 23. června 2019 – Nový Knín + Ledro – zájezd na festival v Bezzecce (ten proběhne 21. června 2019 večer, a to i s účastí českých hudebníků)
 • Neděle 23. června až středa 26. června 2019 – Velká voda Ševců – tradiční vodácká akce novoknínského Sokola
 • Pátek 19. července až neděle 21. července 2019, Nový Knín, areál Oplocenka – Mezinárodní mistrovství republiky (ČR+SR) v rýžování zlata. Pořádá Český klub zlatokopů
  • Oproti předchozím mistrovstvím, která se zde konala v malebném údolí Vozničáku, dochází ke změně – nejspíš z kapacitních důvodů; je potřeba ověřit kvality místa pro mistrovství světa, které zde má proběhnout o rok později. (Upozornění pro nadnárodní těžařské firmy: vykutání mokrských claimů součástí soutěží NEBUDE!) .
  • Poznámka: mistrovství světa se letos koná ve finské Tankavaaře, (jde o součást města Sodankylä), napřesrok u nás.
 • Otázkou je, jda bude obnovena tradice Novoknínského triatlonu, která byla loni z několika důvodů přerušena; pokud ano, měl by se triatlon konat asi v polovině srpna 2019.
  • Pozn.MH: Přerušení samo o sobě neštěstím být nemusí – pro letošek si například dali pauzu pořadatelé festivalu Fantastika v Cáhlově s tím, že by rádi v roce 2020 přišli s něčím novým. Jde o to, zda s něčím novým, tedy aspoň s novou chutí v tradici pokračovat, přijdou i pořadatelé triatlonu, který si za dosavadní léta nějaké to renomé přece jen získal a byla by škoda dát mu vale definitivně.
 • Asi někdy v 1. polovině září 2019 (pokud bude v této tradici pokračovat i nové zastupitelstvo – ale velmi pravděpodobně ano) – městský zájezd na Ledro
 • Sobota 21. září 2019, Nový Knín – Ukliďme Česko
 • Sobota 28. září 2019, Nový Knín, sokolovna – Noc sokoloven
 • Velmi pravděpodobně pátek 04. až neděle 06. října 2019, Starý Knín, kostel svatého Františka z Assisi a okolí (poutní trasy po ranní sobotní mši) – tradiční pouť Římskokatolické farnosti Starý Knín
 • Úterý 08. října 2019, Nový Knín, start u sokolovny – Večer sokolských světel (připomínka sokolských obětí represívních režimů – zejména nacistického a stalinistického). Pozn. MH: na přelomu ledna a února 2019 se v parlamentu jedná o tom, že by uvedené datum mělo být vyhlášeno významným dnem (byť ne svátkem, takže do práce se bude chodit i nadále).
 • Pondělí 28. října 2019 – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí I. světové války

 

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Zemřel pan Liboslav Fiala

Dne 22. ledna 2019 zemřel ve věku nedožitých 91 let dlouholetý a zasloužilý člen novoknínského Sokola pan

Liboslav Fiala.

Poslední rozloučení se konalo dne 26. ledna 2019 v novoknínském kostele svatého Mikuláše na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Čest jeho památce!

Těm, kdo zde očekávali reportáž, se omlouvám – nacházel jsem se tou dobou mimo město (na akci již dříve plánované) a vracel jsem se až v neděli odpoledne.

Pokračování textu

Rubriky: Nekrology, Nový Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Dokumenty na oficiálním městském webu (2018-01-24)

Na oficiálním městském webu se objevily některé nové dokumenty, které by někoho mohly zajímat. Některé z nich není z úvodní stránky předmětného webu snadné dohledat – díky načítání aktualizací RSS kanálu je lze  snáze najít odtud (při pravém okraji obrazovky).

Protože však je počet RSS odkazů omezen a příslušné odkazy dříve či později „odtečou“ pod dolní okraj, přidávám sem odkazy stálejší: Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Výstava v dobříšském evangelickém kostele

V dobříšském evangelickém kostele se od 21. ledna 2019 do 10. února téhož roku koná výstava Bůh miluje cizince. Výstava bude otevřena vždy v neděli (tj. 17. ledna, 3. a 10. února) od 12.00 do 15.00 hodin, během týdne může být zpřístupněna na požádání u kurátora výstavy Samuela Hejzlara, telefon 603 578 108.

Ocitujme z doprovodného textu na plakátu: 

Výstava dává na třinácti barevných tabulích zaznít biblickým výzvám pro vztah s cizinci. V její první části jsou představeny osudy„prominentních“ biblických cizinců od Abrahama a Sáry přes Josefa, Mojžíše a Rút až k Ježíši a prvním křesťanům. Druhou část výstavy tvoří stále aktuální biblické příkazy o ochraně cizinců. Třetí část pojednává biblické pojetí pohostinnosti. Putovní výstava je je dvojjazyčná (česko-německá). Pokračování textu

Rubriky: Dobříš, Kultura, Náboženství, Oznámení | Štítky: , , , , , | Napsat komentář