Karneval sportovců 10. března 2018

Dne 10. března 2018 od 20.00 hodin se v novoknínské sokolovně uskuteční 

KARNEVAL

pořádaný fotbalisty SK Nový Knín 

O předtančení se postarají sokolky z Dobříše,
k tanci a poslechu bude hrát skupina Bosáci.

Slibována je bohatá tombola, vstupenky v ceně 120 Kč za osobu lze zakoupit v předprodeji, a to v prodejně U Mašků na náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 49 v Novém Kníně.


Téhož dne – již odpoledne od 13.30 hodin – se tamtéž uskuteční rovněž již tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL

Celým odpolednem bude provázet Spolek Disk

 

Plakát zvoucí na karneval. Barvy nemusí být zachyceny zcela věrně - jde o fotku z plakátovací plochy, barevně dodatečně upravovanou.

Plakát zvoucí na karneval. Barvy nemusí být zachyceny zcela věrně – jde o fotku z plakátovací plochy, barevně dodatečně upravovanou. Z týchž důvodů nutno počítat i s menším tvarovým zkreslením. 

Reklamy
Rubriky: Kultura, Nový Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Vyhodnocení dotazníků z loňského dubna na oficiálním městském webu

Na městském webu se před nějakým časem (myslím, že někdy na začátku měsíce) objevil zápis ze setkání zástupců MAS Brdy-Vltava a Centra společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska s občany, které se uskutečnilo v úterý 17. října 2017 v jídelně Základní školy Nový Knín, a dále prezentace, která byla na onom setkání předvedena.

Zápis ze setkání je na webu města uveřejněn zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=5891

Prezentaci, která byla na onom setkání předvedena, lze najít – rovněž na oficiálním webu města – zde: http://mestonovyknin.cz/assets/File.ashx?id_org=10763&id_dokumenty=5892 

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Zasedání městského zastupitelstva 22. února 2018 – hrozby islandských sopek řešit v Bruselu

Zastupitelstvo rokuje - 22. února se sešlo v plném počtu

Zastupitelstvo rokuje – 22. února 2018 se sešlo v plném počtu

Další – tentokrát řádné – zasedání městského zastupitelstva se uskutečnilo dne 22. února 2018 u šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. 

Jako obvykle následuje upozornění, že tento článek je psán se snahou co nejvěrněji zachytit, co se na zasedání dělo, v žádném případě nemůže nahradit oficiální zápis a omyly nejsou vyloučeny (případně určitá zaujatost autora, protože úplná objektivita neexistuje). Za což se předem omlouvám.

Čeho jsme se dočkali:

 • Projednány a schváleny byly dodatky dvou smluv.
  • První smlouvou je smlouva o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou. Tímto dodatkem se ruší bod, podle nějž se město bez souhlasu České spořitelny nesmělo pustit do akce jejíž hodnota nebo v případě čerpání dotace výše finanční spoluúčasti je vyšší než 3 000 000 Kč. Tento bod bylo možno odstranit z toho důvodu, že město ze tří úvěrů, které splácelo, má dva již splaceny a tento je momentálně jediný.
  • Druhý dodatek se vztahuje ke smlouvě o dotaci na kanalizaci – město se v něm zavazuje k tomu, k čemu bylo víceméně dotlačeno, totiž že po dobu nejméně deseti let bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat ve své vlastní režii a i ceny se budou řídit principem udržitelnosti, totiž – laicky řečeno – že budou pokrývat náklady na dodávky vody a odvádění splašků včetně případných oprav. Tj. aby město nemuselo žádat o dotace na opravy, nýbrž dokázalo si je financovat samo. I v tomto bodu je doba požadované udržitelnosti stanovena na deset let (rozumné samozřejmě je držet se této zásady i po uplynutí stanovené doby).
 • Jednalo se o způsob fakturace vodného. Protože zákon ruší poplatky za provoz vodoměrů, bylo navrženo tento paušál rozpočítat do ceny vodného, což by činilo 1,82 Kč za krychlový metr. Zastupitelstvo se usneslo, že pokud to nebude odporovat metodice určené Státním fondem životního prostředí (v podstatě pokud se to „nepropadne“ pod tu stanovenou udržitelnost), tuto částku do vodného nezapočte, čímž by se ceny vody de facto snížily. Musí se to však projednat se SFŽP.
 • Pokud jde o hřbitovní kapli, k definitivnímu rozhodnutí zatím nedošlo; předchozí dotační výzva ze SZIF  už proběhla, ta další „nehoří“, takže bude čas aktualizovat rozpočet. Doufejme, že tentokrát to konečně „klapne“.
 • Dále se mluvilo o paušální dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje – vzhledem k pohybům v krajské i celostátní politice bylo doporučeno vyčerpat ji spíše dříve než později a věnovat ji pokud možno na komunikace, protože ty jsou většinou v mizerném stavu (tož mosty bychom měli, teď by to chtělo ještě nějaké ty cesty, které k nim povedou 🙂 ).
 • A konečně jsme měli jeden prodej a jednu koupi pozemku. Prodej se týká pozemku ve Starém Kníně, který zájemkyně již delší dobu užívá a má jej připlocen (a hrozil by zde případný soudní spor o vydržení) – a teprve nedávno se zjistilo, že patří městu. A odkup se naopak týká pozemku pod vodárnou a jejím 1. ochranným pásmem v k.ú, Chramiště. V obou případech byla cena stanovena na 100 Kč za čtverečný metr a prodej a koupě byly schváleny. (Poděkujme dosavadním majitelům oněch pozemků za vstřícnost, jak pokud jde o ochotu, tak pokud jde o cenu.)
 • Do programu byly dodatečně zařazeny dva body: vyvěšení tibetské vlajky 10. března a změna forenzního auditu města na audit úplný. Zatímco tibetská vlajka byla schválena jen nejtěsnější většinou (8 hlasů pro, 7 se zdrželo hlasování), změnu typu auditu (následující zbytek věty doplněn dodatečně) odsouhlasilo dvanáct zastupitelů a zastupitelek (tři se zdrželi).

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , | 5 komentářů

Program zasedání městského zastupitelstva 22. února 2018 – dojde na hřbitovní kapli?

Další – tentokrát řádné – zasedání městského zastupitelstva de uskuteční dne 22. února 2018 od 19 hodin kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice.

Co můžeme očekávat:

 • Projednání dodatků dvou smluv.
  • První smlouvou je smlouva o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou. Tímto dodatkem se ruší bod, podle nějž se město bez souhlasu České spořitelny nesmělo pustit do akce jejíž hodnota nebo v případě čerpání dotace výše finanční spoluúčasti je vyšší než 3 000 000 Kč.
  • Druhý dodatek se vztahuje ke smlouvě o dotaci na kanalizaci – město se v něm zavazuje k tomu, k čemu bylo víceméně dotlačeno, totiž že po dobu nejméně deseti let bude vodohospodářskou infrastrukturu provozovat ve své vlastní režii a i ceny se budou řídit principem udržitelnosti, totiž – laicky řečeno – že budou pokrývat náklady na dodávky vody a odvádění splašků včetně případných oprav. Tj. aby město nemuselo žádat o dotace na opravy, nýbrž dokázalo si je financovat samo. I v tomto bodu je doba požadované udržitelnosti stanovena na deset let (rozumné samozřejmě je držet se této zásady i po uplynutí stanovené doby).
 • Bude se mírně měnit způsob fakturace vodného. Rovnou řekněme, že cena za kubík se o něco zvýší. Ale je možné, že ne každý na tom musí tratit. Jde o to, že dosud byla součástí vyúčtování paušální částka za vodoměr, která podle předpisů platných od začátku roku 2018 součástí vyúčtování být nemá. Proto je tuto částku potřeba rozpočítat do ceny za kubík. Takže ten, kdo vodu odebírá v průměrné výši, by měl zůstat na stejné ceně (pokud nedojde k dalšímu navýšení z jiných důvodů – například kvůli udržitelnosti dotace)
 • Bude se jednat i stavu přípojek – tedy těch kanalizačních. Z těch, pro něž je napojení dostupné (a tudíž by se podle příslušných předpisů napojit měli), dosud nezaplatilo 66 lidí (či spíš domácností).
 • Dojít by mělo – nevím už ke kolikátému – pokusu o získání dotace na opravu hřbitovní kaple. Tedy pokud tuto žádost zastupitelstvo schválí. A pak se uvidí, zda se tu dotaci podaří získat.
 • Pozn. MH: Jen doufejme, že poskytovatel dotace – pokud na ni dojde – nebude přistupovat k té kapli podobně jako SFŽP k té kanalizaci a
  • nebude tlačit město do toho, aby jednak v rámci udržitelnosti stanovilo nějakou minimální cenu pohřbu, která by následně pokryla další opravy, 🙂
  • a nebude chtít, aby vše provozovalo ve vlastní režii a založilo si svou vlastní pohřební službu (ne že by to nebylo fajn, ale vstupní investice do takovéto firmy jsou asi nad současné možnosti města).
 • Pak zde máme paušální dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje – jednat se bude i o jejím využití.
 • A konečně zde máme jeden prodej a jednu koupi pozemku. Prodej se týká pozemku ve Starém Kníně, který zájemkyně již delší dobu užívá a má jej připlocen – a teprve nedávno se zjistilo, že patří městu. A odkup se naopak týká pozemku pod vodárnou a jejím 1. ochranným pásmem v k.ú, Chramiště.

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Hasičský osobák na cestě

Údaje následující zprávy jsou převzaty z mailu pana Stanislava Fouknera, velitele novoknínské hasičské jednotky.

Delegace novoknínských hasičů se vydala na obhlídku vozidla, jehož nákup byl schválen zasedáním městského zastupitelstva ze dne 8. února 2018.

Vůz zatím přivezen nebyl, počítá se s tím, že se tak stane nejspíš v průběhu nastávajícího týdne (12.-18. února 2018). Hlavním důvodem toho, že vozidlo ještě není v Novém Kníně, je to, že cesty se nemohl zúčastnit pan Roman Ž., který by měl provést celkovou softwarovou diagnostiku. Ta by mohla odhalit případné skryté nedostatky, jež se jiným způsobem zjistit nedají.

Potřebných zásahů do vozidla by mělo být minimum – v podstatě bude nutno jen změnit polepy (označení hasičských vozidel v Čechách, na Moravě či ve Slezsku se od toho německého pochopitelně poněkud liší.

Jinak však s vozem panuje obrovská spokojenost. Motor se zdá být v naprostém pořádku, jeho chod byl plynulý, nekouří, chladící kapaliny je dostatek, nejeví žádné barevné změny ani není kontaminovaná olejem. Nejsou patrné ani žádné úniky provozních kapalin.

Stav karosérie odpovídá stáří vozu, spíše je ještě o něco lepší. Ta nejeví žádné známky oprav. Poškození od štěrku, kamínků apod. jsou minimální. I podvozek se zdá být v pořádku; vůz jede rovně i při brzdění či akceleraci.

Výstražné zařízení je funkční a jeho hodnota podle odhadu velitele hasičů přesahuje 100 000 Kč. Zde je například světelná signalizace: http://www.strobesnmore.com/Federal-Signal-Valor-Dual-Color-Lightbar.html, vozidlo pak má dalších 7 výstražných prvků téže značky. Vůz je vybaven i světelným vyhledávacím reflektorem s dálkovým ovládáním (operátor nosí ovladač v kapse).

Vady v interiéru jsou kosmetického charakteru a odpovídají používání v provozu u hasičů (jednotka v něm jezdí v zásahové výstroji, což samozřejmě bude činit i ta novoknínská).

Vozidlo má certifikát DEKRA (jde o největší německou – a třetí největší na světě – firmu pro inspekci vozidel založenou v Berlíně v roce 1925; více – v angličtině – je zde: https://www.dekra.com/en-us/home/), že údaje o vozidle jsou pravdivé a nepozměněné. Vozidlo je od začátku vedené jako hasičské, problémy s přihlášením k HZS by tím pádem neměly nastat.

Doufejme tedy, že diagnostika od pana Ž. žádné vážnější vady neodhalí a vůz bude dlouho sloužit k plné spokojenosti novoknínských hasičů.

Ještě zbývá dodat, jaký má být osud dosluhujícího vozu Mitsubishi Pajero (byť to nebylo v mailu pana Fouknera, nýbrž to zaznělo na zasedání zastupitelstva). Zřejmě jej převezmou sudovičtí hasiči. Protože jejich povolávání k zásahům je – na rozdíl od novoknínské jednotky – minimální, nevadí, že u uvedeného Mitsubishi jsou občas potíže se startováním apod. a k cestám na soutěže apod. je lze ještě využívat až do konce jeho fyzické životnosti.

Aktualizace (2018-02-22):

Vůz se dosud nachází v Německu, projednávají se tam všechny potřebné papíry pro jeho co nejsnazší zařazení do výjezdu. Aspoň takto jsem byl informován na zasedání zastupitelstva dnešního dne.

Rubriky: Hasiči, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , | Napsat komentář

Program návštěvy z Ledra 2018

Pokládání věnců 28. října 2014

Ve dnech 27. dubna až 1. května 2018 se uskuteční návštěva hostů z partnerského Ledra. Letos jde o návštěvu o to významnější, že je ve znamení dvou výročí: 100 let od konce I. světové války a 10 let od podepsání partnerské smlouvy mezi osmi městy a obcemi na české straně a tehdy ještě Svazkem obcí (celkem šest obcí) Ledrenského údolí (jež se později sloučily do nynější obce Ledro) na straně italské.

Ledro, místo ještě před dvaceti lety pro drtivou většinu z nás naprosto neznámé, místo, na které tehdy upomínala jen jedna zachovalá náhrobní deska na staroknínském hřbitově (pamatuji si, že když jsem ten hrob jako mrňavý kluk poprvé spatřil, bylo mi záhadou, proč se sem někdo vydal zemřít z takové dálky – a netušil jsem, jak důvěrně známou se pro mě ta dálka jednou stane), se pro mnohé stalo když ne druhým domovem, pak aspoň místem mnohem bližším, než by se mohlo zdát podle mapy.

Aktualizováno (2018-03-01)

Celý program je organizován při příležitosti 100. výročí konce I. světové války a vzniku Československé republiky a 10. výročí podepsání partnerské smlouvy mezi tehdy šesti obcemi Ledrenského údolí (Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto – k 1. lednu 2010 byly sloučeny do obce Ledro) a osmi obcemi a městy na českém území (Buštěhrad, Doksy (okres Kladno), Chyňava, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice a Všeň). Záštitu nad všemi akcemi převzala Jeho Excelence Aldo Amati, italský velvyslanec v Praze, a Jaroslava Jermanová-Pokorná, hejtmanka Středočeského kraje.

Pro nás budou asi nejzajímavější poslední dva dubnové dny, kdy se uskuteční jednak 29. dubna slavnostní koncert ve Španělském sále na Pražském hradě, jednak pondělí 30. dubna, kdy po poměrně bohatém programu na Svaté Hoře a později i na dalších místech v Příbrami ledrneští hosté zavítají do našeho města na pravé a nefalšované české pálení čarodějnic.

Podrobnější aktualizace programu je níže.

Rubriky: Kultura, Ledro, Náboženství, Nový Knín, Oznámení, Partnerství Ledro - Nový Knín | Štítky: , , , , , | 2 komentáře

Mimořádné zasedání zastupitelstva 8. února 2018 – záhada „Smlouvy číslo 3“

Dne 8. února se novoknínské městské zastupitelstvo sešlo na svém mimořádném zasedání, které mělo mít (vedle „byrokratických záležitostí“, jako je schválení programu či volba ověřovatelů zápisu) dva hlavní body: schválení členů komise pro forenzní audit dění kolem Ledrenské ulice a náplně její činnosti a pak otázky kolem neschválené servisní smlouvy číslo 2 (na přechodné období) s VHS Dobříš. Dodatečně přibyl ještě návrh rozšířit program o nákup dopravního auta (pro přepravu posádky při zásahu) místo dosluhujícího vozu Mitsubishi Pajero.

Na první pohled se mohlo zdát, že zatímco o obsazení komise k forenznímu auditu se zastupitelé a zastupitelky budou přetlačovat, servisní „Smlouva číslo 2“ bude „spláchnuta“ poměrně rychle. Na dotaz na její přijatelnost přišlo ze SFŽP zamítavé stanovisko, tak se jednoduše neschválí, a bude to.

Jenže situace se vyvinula poněkud jinak. Komise byla jmenována poměrně rychle, jednání se naopak zadrhlo na druhém bodě. Jednak se dostala na přetřes historie celého přechodu vodohospodářské infrastruktury na provozování ve vlastní režii (Kdy mělo město začít jednat, dalo se to urychlit? Proč si předkladatelé „Smlouvy číslo 2“ nevyžádali stanovisko SFŽP dříve a tvářili se, že bude přijatelná?), jednak, a to je zřejmě mnohem závažnější záležitost, řešila se (pan Foglar blahé paměti snad „tam nahoře“ promine) záhada nikoli hlavolamu, nýbrž jakési podivné, nikým neschválené a dokonce ani neprojednané, leč starostou (nedopatřením?) podepsané „smlouvy číslo 3“, která se objevila i na městském oficiálním webu (v době psaní tohoto článku by už – doufejme – měla být stažena). Tohle se dostat k SFŽP, je to malér spojený s vracením dotací atd. Jednání bylo přerušeno právě za účelem fyzické kontroly oněch smluv. Nakonec zastupitelstvu nezbylo než konstatovat, že smlouva, která byla umístěna na webu, je neplatná. A dále byl kontrolní výbor pověřen prověřením závažných smluv nynějšího volebního období, protože jak by řekl pan MUDr. Chocholoušek z proslulého filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, k podobnému nedopatření dochází tak maximálně jednou za deset let, ale co kdyby to byla dvě či tři nedopatření dvakrát či třikrát za deset let? Prostě stalo se a je potřeba s tím něco dělat, aby nenastal ještě větší malér.

Poměrně rychle byl vyřešen nákup vozu Ford Ranger pro hasiče, i když i zde se vyskytly hlasy, že nebyl dodržen ten správný úřední postup; hasiči měli informovat dřív? Spíš se mělo k zastupitelům a zastupitelkám dříve dostat to, že v rozpočtu je částka vyčleněna a počítá se v ní právě s nákupem takovéhoto auta. (Ještě před jednáním proběhlo na toto téma mezi zastupiteli Mezisítí několik mailů, kde se to řešilo, takže naštěstí to bylo aspoň takto částečně „předjednáno“). Nakonec byla tato záležitost schválena a hasiči si prakticky obratem pojedou pro potřebné auto (kvůli čemuž si obětavě vzali v práci dovolenou). Doufejme, že toto dobře dopadne, nenajdou se žádné závady a vůz bude možno řádně převzít a úspěšně užívat.

Není vyloučeno, že článek ještě dozná změn a doplnění, ale to podstatné snad již bylo napsáno.

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Přítomnost pracovníků FÚ na radnici 7. března 2018

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni ve středu 7. března 2018 od 13,30 do 16,30 hod. na Městském úřadu v Novém Kníně.

(převzato z oficiálního městského webu)

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , | Napsat komentář

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2018 (do voleb)

První zasedání zastupitelstva v roce 2018 bylo naplánováno na 22. února zmíněného roku, a to v tradiční hodinu, tj. v 19.00 hod. na kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice – mezitím však bylo svoláno zasedání mimořádné, které se uskuteční 08. února 2018 tamtéž ve stejnou hodinu.

Tentokrát – kvůli volbám nikoli úplný – rozpis termínů zasedání zastupitelstva na rok 2018 vypadá následovně:

 • 08.02.2018, čtvrtek, od 19.00 hod. – mimořádné zasedání – na radnici u šišatého stolu
 • 22.02.2018, čtvrtek, od 19.00 hod. (1/2018) – na radnici u šišatého stolu
 • 15.03.2018 čtvrtek, od 19.00 hod. – na radnici u šišatého stolu, mimořádné zasedání
 • 19.04.2017, čtvrtek, od 19.00 hod. (2/2018) – na radnici u šišatého stolu
 • 21.06.2018  – pravděpodobně bude přeloženo už na 14. června 2018 – čtvrtek od 19.00 hod. (3/2018) – asi v Libčicích (Hospoda Na návsi); tentokrát se to na den přesně překrývá s festivalem v Bezzecce (po přeložení o týden se to překrývat nebude).
 • 20.09.2018 čtvrtek od 19.00 hod. (4/2018) – na radnici u šišatého stolu

… a pak jsou volby – další termíny budou určeny po nich, již zastupitelstvem v novém složení.

Zasedání budou probíhat převážně kolem šišatého stolu v zasedačce v podkroví radnice. Výjimkou bude červnové zasedání, které se jako obvykle koná v hospodě v Libčicích.

Pokračování textu

Rubriky: Komunální politika, Libčice, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Uzavírka Žižkovy ulice v noci z 10. na 11. února 2018

V noci z 10. na 11. února 2018 má být zhruba od 22 do 06 hodin uzavřena Žižkova ulice, přesněji její vyústění na náměstí Jiřího z Poděbrad. Důvodem budou výkopové práce mezi hotelem U Mikulášků a COOPem.

Důvodem uzavírky jsou práce na odstraňování havárie vodovodu.

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , , | Napsat komentář