Opožděné requiem za jednu borovici

Zemřela stará borovice. Já vím, není jediná, kterou to postihlo. A vím, že to ani není nejčerstvější zpráva. Z jejích větví už dávno opadalo veškeré jehličí, takže ten mohutný strom je mrtev nejméně rok, ne-li ještě déle. Díky dalšímu – mladšímu – porostu není z větší vzdálenosti patrné, co se tu stalo. A přesto mám pocit, jako by odešel kamsi do neznáma někdo hodně blízký.

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

8. květen 2021: Pokládání věnců opět v koronně-komorním duchu

Pietní chvíle u novoknínského pomníku padlých

Pietní chvíle u novoknínského pomníku padlých

8. května se jako každoročně připomínáme (letos 76.) výročí konce II. světové války v Evropě. Jak víme (a ještě lépe to vědí občané v Milíně a okolí), jde o výročí poněkud předčasné, protože ta válka ve skutečnosti skončila až někdy v noci z 11. na 12. května 1945 podpisem poslední kapitulace ve mlýně na katastru Rakovic (okres Písek), ale to je bohužel ignorováno, a to na mezinárodní úrovni. A koneckonců i u nás v Novém Kníně jsme čekali nejprve na příjezd nejdříve Američanů (pochopitelně marně, neb jakási jakási demarkační čára byla poměrně daleko na západ od nás) a pak na Rudou armádu (přičemž mezitím u nás „stihlo“ padnout několik vlasovců) tuším do 11. května 1945. Nicméně svátek je 8. května, a tak se k pomníkům chodí právě tohoto dne. Pokračování textu

Rubriky: Kozí Hory, Nový Knín, Reportáže, SARS-CoV-2, Starý Knín, Záborná Lhota | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Zasedání zastupitelstva 06. května 2021 – koalice starostu podržela

Dne 6. května 2021 se ke svému – tentokrát mimořádnému – zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo, a to tentokrát (rovněž mimořádně) v novoknínské sokolovně. Zasedání bylo možno též sledovat živě na YouTube kanálu města:

https://www.youtube.com/channel/UC-VBryV4bm3qKBU0ITx5ZKA

 • ale prý se to dost „kousalo“, pravila jedna z návštěvnic, která začátek sledovala po Mezisíti a na konec dorazila osobně.
 • Zájem obecenstva byl tentokrát značný, takže ani v té sokolovně nebylo možno zcela důsledně dodržet protiepidemické rozestupy.
 • Na rozdíl od minulého (ne)zasedání, na které přišli převážně příznivci Zlatohorců, byly v publiku síly tentokrát víceméně vyrovnané (řekněme to přímo: svůj fanclub si prostě tentokrát pozvala i protistrana – tudíž tentokrá se potlesk ozýval tu z té, ondy z oné části publika).

Upozornění (které bych měl opakovat asi ještě častěji, ale budiž uvedeno aspoň tady): přes veškerou snahu o objektivitu nejde o oficiální zápis (jeho vyhotovení pochopitelně trvá déle – právě proto, aby se do něj vešlo všechno), ale o článek jednoho pachatele, který má své názory, čímž je obsah ovlivněn. Třeba selektivní pamětí (přeloženo do lidštiny: něco si pamatuji lépe, něco mi vypadne z hlavy dříve), která může být úmyslná nebo neúmyslná. Čímž samozřejmě může dojít ke zkreslení vyznění události, i když po faktické stránce tam nemusí být ani jedno nepravdivé či nepřesné tvrzení. Platí to obecně, ale v případě tohoto zasedání, které se protáhlo dlouho do noci, dvojnásob. A samozřejmě není v mých silách ověřovat pravdivost výroků účastníků či účastnic (ovšem může se stát, že obsah jejich výpovědi mohu mimoděk zkreslit – bez toho, že bych chtěl). Tudíž za nedokonalost (nejen) tohoto příspěvku se omlouvám.

Řada bodů byla víceméně rutinních – jedná se o schvalování věcných břemen pto ČEZ apod. I když jedna smlouva o smlouvě budoucí narazila: ČEZ stále nabízí příliš málo.

Tomu se vymykají následující body:

 • Rezignace pana Václava Járky na mandát zastupitele a přijetí náhradníka, přesněji náhradnice. Je jí Radka Panská, čímž byl v zastupitelstvu aspoň částečně posílen ženský prvek, i když ani teď není zastoupení žen žádná sláva.
 • Prohlášení pana Štěpána Poláka (vizte zprávu z minulého zasedání). Návrh na odvolání starosty aspoň tentokrát neprošel, Petr Chmelík tedy v čele města zůstává, přestože Štěpán Polák na něj podal trestní oznámení ohledně toho již zmíněného zneužití razítka.
 • Zazněla též poměrně stručná informace starosty o přípravě dobrovolného svazku obcí na likvidaci odpadu. Podmínky se ještě budou dolaďovat.
 • Po několika letech rádoby samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury se bychom se měli vrátit „pod křídla“ VHS Dobříš. K tomu bylo potřeba, aby město vstoupilo do dobrovolného svazku obcí, který bude mít (tedy už má) aspoň symbolický podíl v oné VHS Dobříš. Na zastupitelstvu se měla schvalovat příslušná smlouva. Tento bod není ještě uzavřen, ještě proběhne interní setkání zastupitelů a zastupitelek se zástupcem firmy, kde se vyjasní některé otázky.
 • Dalším neuzavřeným bodem zůstává aktualizace Programu rozvoje města Nový Knín. Sice lze mít určité pochybnosti o možnostech odhadu budoucích možností rozvoje v současné koronní době, ale pokusit se můžeme. Buďto něco z toho, co tam je uvedeno, vyjde nebo ne.
 • Na poslední chvíli bylo doplněno podání žádosti o dotaci na rekonstrukci novoknínské hřbitovní kaple. Předkladatelé sice nedodali přesnou výši spoluúčasti města (má se pohybovat okolo 10 či 20 procent), ale tento bod nešlo odkládat, protože žádost je potřeba podat do 16. května 2021.
 • Možná ještě něco doplním později, zejména sekce „Diskuse“ je v podstatě prázdná (pravda, spousta věcí se tam opakovala, ale i tak by šlo aspoň něco „vypíchnout“ – momentálně ase nestíhám, doba pokročila, takže se omlouvám).

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , | Komentáře: 1

Prvomájový samizdat – a některé otázky

Raději bych psal o něčem jiném. Jenže situace je taková, jaká je.

Dne 1. května 2021 vyšel už třetí samizdat pana Zacha, který navazuje na předchozí dva a na to, co se odehrálo na (ne)zasedání zastupitelstva. Neříká se tam téměř nic nového, jen to, co minulý čtvrtek už zaznělo. Vše ovšem řádně citově podbarveno.

Ocenit lze, že díly panu Zachovi máme k dispozici plné znění prohlášení pana Poláka hezky na papíře. V atmosféře (ne)zasedání zastupitelstva z 22. dubna 2021 bylo možno leccos přeslechnout, což lze nyní napravit.

Zde je asi na místě otázka: Proč používám výraz (ne)zasedání. Prostě proto, že pokud nebyl schválen program – žádný program – ani ten původní, ani doplněný, ani alternativní, zasedání de iure končí, aspoň já se tak domnívám. Nejsem právník, takže se mohu mýlit, ale prostě to tak vnímám (přinejmenším jedno zasedání takto už skončilo). Neboli se lze ptát, zda přijatá usnesení byla vůbec platná.

Na rozdíl od pana Zacha bych rozhodně nepovažoval za neuvěřitelné, že se část zastupitelstva věcí nechtěla zabývat. A to z důvodu, kterým své konání – neochotu hlasovat pro některé usnesení – v minulosti často zdůvodňovali (a přiznejme, že často oprávněně) právě Zlatohorci: nebyly včas dodány podklady. Prostě nelze zaujmout stanovisko, a tím spíše přijmout usnesení, k něčemu, co jsme slyšeli poprvé před pár minutami. Navíc za okolností, kdy zasedání de iure nemusí být platné.

K samotnému prohlášení pana Poláka: V tomto okamžiku bych si rozhodně netroufl tvrdit, že vše je přesně tak, jak se v tom prohlášení píše, ale ovšem ani to, že nic z toho pravda není. Prostě jde o tvrzení proti tvrzení. To, že názor právního zástupce pana Poláka je ve prospěch jeho klienta, mnoho neznamená – klient si přece neplatí právníka proto, aby ten do jeho zájmů házel vidle. Neboli pan Chmelík si může rovněž přivést svého právního zástupce a ten může přednést úplně jiný rozbor.

Každopádně v roce 2017 už nemohl být investorem pan Jan Kosař. Již o sedm let dříve, tj. v roce 2010, jsem totiž podepsal smlouvu o nájmu zemědělských pozemků (pro závistivce: žádné extra latifundie to fakt nejsou), a to nikoli s fyzickou osobou jménem Jan Kosař, nýbrž s právnickou osobou jménem Ekofarma Kosařův mlýn s .r. o. Pan Jan Kosař v té době (tehdy cca 70letý, tj. v roce 2017 cca 77letý) pečoval už jen o své včely. Z této skutečnosti (pronájem pozemků) plyne ještě jedna věc: jsem zde částečně ve střetu zájmů, tudíž se omlouvám, že tento příspěvek nebude tak podrobný, jak by si (možná) zasloužil.

Podle prohlášení pana Poláka se měla koncem roku 2020 uskutečnit schůzka, při mělo být domlouváno řešení situace. Opravdu Petr Chmelík nabídl „v rámci skrytého řešení celé záležitosti“ (výraz z prohlášení pana Poláka), že mimo jiné odstraní Tomáše Havlíčka ze všech funkcí? A to sám od sebe? A pokud se tak stalo, co když to navrhl (pokud to doopravdy navrhl) – použiji-li výrazu pana Poláka – také „čistě ze zvědavosti“? (Ostatně takový slib by Petr Chmelík mohl dost těžko splnit. I když budeme předpokládat, že pět Zlatohorců by na odstavení místostarosty kývlo, pořád by to bylo dohromady šest hlasů z patnácti, totiž Zlatohorci + Petr Chmelík. Jak by starosta zdůvodnil svůj úmysl, aby pro tento krok získal hlasy aspoň dvou dalších zastupitelů z koaličních stran?)

Případná účast zástupců opozice ve stavební komisi by samozřejmě neměla být tahána do urovnání soukromého problému mezi dvěma osobami (byť obě jsou členy zastupitelstva), ale obvykle se považuje za rozumné, aby se někdo z opozice práce ve výborech a komisích účastnil. Takže na to řeč klidně přijít mohla. Doplnění stavební komise opravdu bylo na programu únorového zasedání zastupitelstva. (Jinou otázkou je, zda tato ochota bude trvat po tom, co se mezitím událo.) Odstavení Tomáše Havlíčka ovšem nikoli, neboli pokud tohle Petr Chmelík opravdu nabídl, zavčasu – nejpozději do února 2021 – z toho vycouval. (Zde můžeme zkusit hádat, proč se tak stalo – já osobně vidím tři možnosti: (1) buď ten návrh (pokud jej vůbec vyslovil) vypustil jako „pokusný balónek“ a nemyslel jej nikdy vážně, (2) nebo jej dodatečně shledal nemorálním, (3) nebo shledal jeho uskutečnění nereálným. – vizme předchozí odstavec. Tato otázka ale asi zůstane bez odpovědi – do hlavy Petru Chmelíkovi nevidíme.)

K tomu, aby bylo možno kvalifikovaně rozhodnout, bychom potřebovali vědět mnohem více, než co nyní víme. Zastupitelstvo například nemá přístup do účetnictví soukromých firem. A nemůže provádět ani jiné úkony, shánět důkazy apod. A už vůbec nemůže vynášet rozsudky. Orgány činné v trestním řízení (vyšetřovatelé) a soudy ano. Pokud tedy nebude v této věci podáno trestní oznámení, ty nejdůležitější důkazy nezískáme a stav znalostí bude nadále na úrovni „tvrzení proti tvrzení“. A pak opravdu nezbude než ctít presumpci neviny.

Rubriky: Komentáře, Komunální politika, Zastupitelstvo | Štítky: , , , | Napsat komentář

Muzeum opět otevřeno

Od úterý 04. května 2021 je novoknínské Muzeum zlata – pobočka Hornického muzea Příbram – (konečně) opět otevřeno pro veřejnost. Otevřeno je dle obvyklé návštěvní doby muzea (pro květen až říjen platí pro úterý až pátek 09.00-17.00 hodin, pro sobotu a neděli 09.00-18.00 hodin s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin). Je doporučeno objednat si prohlídky dopředu telefonním čísle 702 016 331 z důvodu epidemických opatření – max. 8 osob do budovy.

Provozovatelé prosí návštěvníky, aby dodržovali všechny pokyny, které budou vyvěšeny u vchodových dveří. Vstup možný pouze s respirátorem FPP2 nebo nanorouškou odpovídající kvality.

Rubriky: COVID-19, Kultura, muzeum, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , | Napsat komentář

Očekávané události v květnu 2021

Následující soupis by rád zaznamenával události, které byly plánovány na květen 2021.

Jenže kde nic, tu nic.

Krizová opatření v souvislosti s pandemií choroby COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 se v poslední době sice malinko uvolňují, avšak stále nejsou nakloněna kultuře a sportu (aspoň na ten fotbal snad bude možno jít se podívat), a tak některé ze zde uvedených událostí (však ono jich tu ani takhle moc není…) mohou být zrušeny či co do rozsahu zmenšeny, případně přeloženy na dobu, která by podle pořadatelů mohla být příznivější. 

  • Čísla týkající se vývoje pandemie za říjen 2020 jsem se aspoň občas tahat z příslušných zdrojů a “ silážovat“ do zvláštního článku.
  • Čísla za listopad se nacházejí v dalším článku,
  • prosincová (2020)  zde,
  • lednová (2021) na tomto odkazu,
  • únorová (2021) j zde.
  • březnová (2021) byla postupně plněna sem.
  • dubnová (2021) se nacházejí zde
  • a květnová (2021) jsou postupně doplňována zde.
 • Úterý 04. května 2021 – opětovné otevření muzea po nuceném epidemickém uzavření (18. prosince 2020)
 • Jakmile epidemická situace dovolí (duben? květen? červen? kterého roku?): Novoknínský kurýr – tradiční orientační závod pořádaný novoknínským Sokolem
 • Jakmile to epidemická situace dovolí (květen? červen? … kterého roku?): Vodácká schůze Sokola
 • Sobota 08. května 2021 od 10.00 hodin – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí II. světové války (pravděpodobně zase v ninimalistickém – pandemickém – rozsahu)
 • Sobota 15. května 2021 (snad) – Novoknínský cyklotrek – přeloženo, bude upřesněno, až situace dovolí
 • Sledujte prosím rovněž:
     • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava; něco jako kalendář je zde: http://www.odbrdkvltave.cz/cs/hlavni-sekce-portalu/kalendar-akci (je asi postupně doplňován)
     • Akce novoknínského Sokola na rok 2021 jsou na sokolském webu zde: https://sokolnovyknin.cz/?p=1888
     • Poměrně bohatý kulturní program pravidelně připravuje synagoga (t.č. kulturní dům) v Dobříši (pravda, teď v koronní době také dvakrát moc ne), lze jej nalézt na adrese http://kddobris.cz/. Web bohužel nemá svůj RSS kanál (aspoň jsem jej zatím nenašel), jinak by se odkazy na nejnovější příspěvky objevovaly i v tomto blogu. Ale teď v koronní době ani tam toho moc nenajdeme. Mírně řečeno.

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Sobota 05. června 2021 (snad) – Noc muzea
 • Sobota 16. června 2021 (snad, pokud koronní situace dovolí, doufejme) – Výročí konce II. světové války – ukázka bitvy na náměstí Jiřího z Poděbrad – původně se mělo konat 29. května – přeloženo
 • Červen 2021 – snad výprava na Ledro na festival v Bezzecce – pokud koroňák dovolí (tam i u nás – Pozn. MH: zatím to nikterak optimisticky nevidím – ani na webu ledroinmusica.it dosud nic nového není, neboli nepočítejme s tím.)
 • 20. – 23. června 2021 – Velká voda Ševců
 • Někdy v létě 2021 – snad různé oslavy jubileí: 835 let Knína, 700 let Libčic, 100 let fotbalového SK Nový Knín, 560 let od privilegia pro Nový Knín od Jiřího z Poděbrad a možná další, záleží to ale na koronaviru a s ním spojeným značným „zeštíhlením“ městského rozpočtu. Z koronních důvodů bude velmi pravděpodobně přeloženo na rok 2022 (i když ta výročí úplně „zakulacená“ nebudou).
 • někdy v září – (snad) Výprava na Ledro?
 • Čtvrtek 28. října 2021 – Pokládání věnců k pomníkům obětí I. světové války a ledrenských exulantů zemřelých v té době na nynějším novoknínském území
 • Sobota 30. října 2021 – (snad) Novoknínské dýňování

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Sudovice, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Stav choroby COVID-19 na území města – květen 2021

Přestože se zdá, že druhá až třetí vlna epidemie zvolna ustupuje a očkování proti COVIDu-19 postupuje (byť pomaleji, než by bylo žádoucí), není zdaleka ještě vyhráno. Jestliže k 30. listopadu bylo na území města podle webu covdata.cz 9 aktuálně nakažených občanů (a celkem 87 nakažených lidí včetně ukončených případů), na Silvestra jsme měli evidovaných 30 aktivních případů a 136 nakažených včetně ukončených případů. 30. ledna to bylo 16 aktivních případů, 28. února už zase 35 aktivních případů, 31. března 17 aktivních případů a 29. dubna 10 případů. Ledro má k 30. dubnu 2021 odpoledne tři aktivní případy, a to i přesto, že má oproti Novému Knínu více než dvojnásobek obyvatel. K 18. květnu 2021 se Ledro po delší době dostalo na nulu (a 28. května 2021 se tam zase jeden případ onemocnění objevil, 30. května druhý).

Nadále tedy platí potřeba zachovávat dostatečnou obezřetnost, jakkoli o smysluplnosti některých opatření můžeme pochybovat. Asi nejdůležitější je dodržovat toto:

 • zachovávat odstup od jiných lidí (pozn. MH: obvykle se udává vzdálenost dva metry) – od věci není ani používání oněch „náhubků“ (nyní jsou povinné již respirátoty či nanoroušky třídy aspoň FFP2), které jsou opět nejen v uzavřených prostorech, ve veřejné dopravě (a v osobních autech, kterými jedou ti, kdo nejsou členy téže domácnosti), ale všude v zastavěném území obce (půjdete-li po ulici, kde sto metrů dopředu nikdo a sto metrů dozadu taky nikdo, asi zde není příliš velké nebezpečí, že někoho nakazíte – a asi těžko vás bude někdo pokutovat, ale vědět to, že byste i tak ten náhubek mít nasazen měli, je dobré – a v případě, že se někdo v blízkosti objeví, si ho řádně nasadit), aktualizace platná od 2021-05-10: po ulici se lze pohybovat i bez roušek či respirátorů, pokud udržujete odstup 2 m (odstup lze nedodržet i bez roušky v případě členů téže domácnosti),
 • dodržovat hygienu (častěji si mýt ruce apod.) a
 • případné zdravotní problémy, které zavdávají podezření na COVID-19, konzultovat se svým lékařem (možná lépe po telefonu, ať nám zase někdo z doktorů neskončí v karanténě; v případě potřeby se snažit objednávat předem, ať se v čekárně u doktora/-rky neshlukuje víc lidí, než je nutno).
 • Ještě přidávám jeden bod: zachovávat opatrnost (protože situace je pořád ještě poměrně vážná), ale nenechat se zdeptat strachem. Hloupé je zemřít na COVID-19, ještě hloupější je zemřít na strach z COVIDu-19. A uvědomit si, že na tomhle světě nejsme věčně tak jako tak, tak ať se celý život neklepeme jako sulc.
 • Aktualizace počtu nemocných jsou níže.

„Technická“ poznámka: v případě Nového Knína a okolí uvádím vždy datum o den nižší než aktuální – pokud se data aktualizují ráno, těžko mohou zachycovat situaci, k níž došlo (a dojde) během aktuálního dne. U italských dat nechávám „jejich“ datum – data se aktualizují někdy v průběhu odpoledne, takže aspoň část vývoje aktuálního dne tam je.

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, koronavirus, Ledro, Nový Knín, SARS-CoV-2 | Štítky: , , , , , , , , | Komentáře: 1

Program zasedání zastupitelstva 06. května 2021

Dne 6. dubna 2021 od 19.00 hodin se ke svému zasedání opět sejde městské zastupitelstvo, a to tentokrát v novoknínské sokolovně. Zasedání bude možno též sledovat živě na YouTube kanálu města:

https://www.youtube.com/channel/UC-VBryV4bm3qKBU0ITx5ZKA

Řada bodů je víceméně rutinních – jedná se o schvalování věcných břemen pto ČEZ apod.

Tomu se vymykají následující body:

 • rezignace pana Václava Járky na mandát zastupitele a přijetí náhradníka,
 • prohlášení pana Štěpána Poláka (vizte zprávu z minulého zasedání)
 • a informace starosty o přípravě dobrovolného svazku obcí na likvidaci odpadu – uvidíme, jak celá věc pokročila.Nynější smlouva s Rumpoldem není z nejvýhodnějších a lze očekávat, že ani další možní odvozci odpadu nebudou z laciného kraje. Zřízení dobrovolného svazku obcí a založení společné firmy by mohlo v tomto pomoci, i když přehnaným optimismem bych ani v tomto případě nesršel: poplatky za skládkování se budou nadále zvyšovat, takže co si nevytřídíme, na to budeme draze doplácet.
 • Po několika letech rádoby samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury se vracíme „pod křídla“ VHS Dobříš. K tomu bylo potřeba, aby město vstoupilo do dobrovolného svazku obcí, který bude mít (tedy už má) aspoň symbolický podíl v oné VHS. Na zastupitelstvu by se měla schvalovat příslušná smlouva.
 • A konečně má dojít ke schválení aktualizace Programu rozvoje města Nový Knín. Sice lze mít určité pochybnosti o možnostech odhadu budoucích možností rozvoje v současné koronní době, ale pokusit se můžeme. Buďto něco z toho, co tam je uvedeno, vyjde nebo ne.

Program na 22. dubna 2021 měl být doplněn ještě  o bod Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru č. 0632818169, kterým se ruší omezení investic a oprav. Podklad – návrh je zde: DUS1_0632818169. Uvidíme, zda se na program dostane tentokrát.

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Dva samizdaty a část pravdy

Dne 26. března 2021 se ve schránkách našich spoluobčanů objevil letáček vydaný Zlatohorci, tedy sdružením nezávislých kandidátů Zlatohorní město Nový Knín. Protože jsem v něm byl zmíněn mj. i já, asi mám důvod zareagovat. Prostě to se tak občas stává, že potrefená husa zakejhá. 🙂 Ale vypadá to tak, že možná „zakejhám“ i o jiných věcech než o těch, které se mě bezprostředně týkají. Tím spíš, že ve druhé polovině dubna 2021 vydal pan Zach rovnou další číslo svého samizdatu. V něčem má samozřejmě pravdu, v něčem jeho informace považuji za nepřesné, v něčem nejsem s to zjistit, kde je pravda,

Rovnou upozorňuji, že tento článek je ovlivněn mými názory a rozhodně si netroufnu tvrdit, že „jsem místem a názory mnohých z vás nezaujatý“. Myslím si, že to v principu není možné, že absolutní objektivita není možná, byť bychom se o ni sebevíce snažili (tém spíš, že s některými lidmi se znám). Ti, kdo čekají absolutní objektivitu, tedy mohou tento článek s klidným svědomím ignorovat. A ještě dodávám, že zde budu reagovat především na první z letáků, na ten druhý jen v omezené míře.

Pokračování textu
Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Polemiky, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

22. dubna 2021 – zastupitelstvo o něčem jiném

Dne 22. dubna 2021 se ke svému zasedání opět sešlo městské zastupitelstvo, a to opět u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice. Zasedání bylo možno opět sledovat živě na YouTube kanálu města:

https://www.youtube.com/channel/UC-VBryV4bm3qKBU0ITx5ZKA

Řada bodů měla být víceméně rutinních, například věcná břemena pro ČEZ apod. Avšak, jak se říká, změna je život. Po odhlasování ověřovatelů zápisu se zvedl Štěpán Polák a přednesl své prohlášení, a to stran zneužití razítka své firmy (Ateliér HESTIA). Podle něj mělo dojít k tomuto:

 • Petr Chmelík měl bez vědomí majitele firmy nekvalitně zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu jatek a mlékárny pana Kosaře. Měl přitom zneužít firemní razítko a zfalšovat podpis Štěpána Poláka.
 • Kvůli nekvalitní dokumentaci si investor údajně nakonec vybral jinou firmu, která dokumentaci opravila.
 • Poté mělo dojít k setkání Petra Chmelíka se Štěpánem Polákem, na němž se mělo jednat o urovnání tohoto sporu – součástí dohody mělo být mj. to, že opozice dostane dva zástupce do stavební komise (to mělo být projednáváno na únorovém zasedání – novými členy stavební komise měli být Štěpán Polák a Marek Zach; pro nepřítomnost Marka Zacha byl tento bod odložen) a Tomáš Havlíček bude odstaven ode všech funkcí ve vedení města. Proč měl být odstaven právě on, když se té machinace s razítkem se měl dopustit Petr Chmelík a nikoli Tomáš Havlíček, mi není jasné. (Doplněno 2021-04-25 07.40 hod.: to odstavení T.H. ovšem v programu předchozího zasedání nebylo.)
 • Petr Chmelík údajně mezi čtyřma očima nějaké pochybení uznal a nějaké škody, které jeho jednáním vznikly, měl aspoň částečně uhradit.
 • Údajně byla plánována ještě další schůzka, ale tu Petr Chmelík nejprve odložil kvůli COVIDu (touto chorobou loni na podzim skutečně onemocněl, z vyjádření však není jasné, zda Petr Chmelík měl onu schůzku zrušit kvůli svému onemocnění COVIDem nebo kvůli pandemické situaci obecně) a pak úplně zrušil.
 • Opakuji: nestihl jsem to zaznamenávat, takže je možné, že jsem na něco zapomněl. A dodávám, že výše uvedená tvrzení jsem si nemohl ověřit z nezávislých zdrojů.
 • A samozřejmě nevím, do jaké míry jsou výše uvedená tvrzení pravdivá.

Štěpán Polák se chystá podat trestní oznámení (na zasedání byl přítomen i jeho právní zástupce). Zatím tak – aspoň podle svých slov – neučinil. (Asi se dá uvažovat o tom, že za nějakých okolností – za jakých? – by toto oznámení mohl nepodat. Jednak některé formulace to naznačovaly, jednak v opačném případě by bylo jedině logické, kdyby tak býval byl učinil už dávno. Vždyť s myšlenkou, že k nějakému podobnému zneužití mělo dojít, přišel Martin Provazník již na onom prosincovém zasedání, na němž se schvaloval rozpočet. Čili na to podání měl Štěpán Polák již čtyři měsíce. Nejméně. Protože (doplněno 2021-04-25 v 07.25 hodin) k činu mělo dojít už o několik let dříve. (Vzpomeňme, kdy Kosařovi budovali tu novou provozovnu. Ještě jedna věc je mi ale záhadou: při zasedání byl jmenován Jan Kosař. Firmu ovšem již nějakou dobu řídí jeho syn Tomáš.)

Petr Chmelík tvrdí, že se ničeho podobného nedopustil.

Na zasedání přišlo na přetřes i propuštění vedoucí stavebního úřadu. A případu, v souvislosti se kterým k tomuto propuštění došlo. Zástupci Zlatohorců argumentovali tím, že trestní oznámení bylo přece podáno jak na tuto bývalou vedoucí stavebního úřadu, tak na Petra Chmelíka (pozor, jde o jiné trestní oznámení než to chystané od Štěpána Poláka). A že by se mělo měřit stejným metrem. Určitým rozdílem je ovšem ten, že na Petra Chmelíka ta oznámení dosud podávali opoziční zastupitelé, zatímco s paní Červenou se soudí obec Mokrovraty kvůli povolení stavby v areálu pana Pileckého, tj. někdo, kdo není na mezistranických třenicích v novoknínském zastupitelstvu nikterak zainteresován. Paní vedoucí se údajně měla dopustit toho, že úmyslně opomenula toto povolení poslat k vyjádření jednomu orgánu (nevím, kterému, ale třeba mě v komentáři někdo doplní), takže ten nemohl toto povolení rozporovat. (Doplněno 2021-04-25 v 07.30: mělo tuším jít přímo o obec Mokrovraty, tj. o někoho, kdo by to toho měl nejvíc co „kecat“ – aspoň mám takový matný pocit, že v jednom čísle Novoknínského / Mokrovratského zpravodaje jsem něco v tom smyslu, že obec nedostala možnost vyjádření, četl.) Město se údajně mělo snažit přimět paní vedoucí k nápravě, avšak k ní z její strany nedošlo. V důsledku čehož jí město mělo dát výpověď (pozn. MH z 25. dubna 13.00: a to nadvakrát, anžto napoprvé to kdosi zpackal). Stavební povolení bylo posléze zrušeno krajským úřadem, avšak pan Pilecký podal opravný prostředek, kterým se platnost zrušení toho stavebního povolení pozastavuje (asi do doby konečného vyřešení), takže novostavba má momentálně platnou kolaudaci. Dodejme, že pan Pilecký byl na zasedání rovněž přítomen (díky tomu víme o tom výše zmíněném opravném prostředku) a říkal také něco ve smyslu žaloby na město, jež mu údajně hází klacky pod nohy.

Celé jednání – aniž byl oficiálně schválen JAKÝKOLI program – se točilo převážně kolem těchto dvou záležitostí. (Pozn MH: Je za takovýchto okolností – totiž bez schválení programu – to zasedání vůbec platné?)

 • Po první bouřlivé diskusi byla navržena přestávka 30 minut. napoprvé nebyla schválena (7/2/3),
 • potom byl podán návrh přesunutí programu na další, mimořádné, zasedání, kde by prvním bodem bylo právě prohlášení pana Poláka. Ani tento návrh nebyl schválen (6/6/0),
 • takže se znovu hlasovalo o přestávce 30 minut (8/1/3).

Poté, co tato přestávka skončila, bylo navrženo společné jednání zástupců koaličních stran s výjimkou starosty se Štěpánem Polákem. Což bylo schváleno 12 / 0 / 0.

A poté, co toto setkání proběhlo, byl znovu předložen návrh přesunout program na mimořádné zasedání zastupitelstva, kde by prvním bodem bylo prohlášení pana Poláka. Toto bylo nakonec schváleno 10 / 0 / 2.

Pak následovala diskuse.

Jeden z občanů navrhoval předčasné volby.

Zazněly stížnosti na liknavost při projednávání žádosti o odkoupení připloceného pozemku (prý to tam je složitější, například zájem více lidí, ale nevím přesně, oč jde)

Rovněž padly dotazy na územní plán a na to, kdy bude schválen. Nestihl jsem zaznamenat, jak je to přesně se zapracováváním připomínek, budete se asi muset mrknout, až bude k dispozici oficiální zápis a zvukový záznam (bude-li v něm něco srozumitelného).

Byl zmíněn problém s lampami veřejného osvětlení na rozhraní ulic v Jalovčinách a Kozohorské.

Pak padly dotazy na pracích na chodnících a ulici V Jalovčinách:

 • buď na tu ulici V Jalovčinách získáme dotaci nebo to holt opravíme ze svého (a když bude dotace, tak se ze zbylých peněz opraví nějaká další komunikace – doplněno 2021-04-25)
 • ale vždyť jsme v mínusu, nemáme žádné prachy
 • něco máme:
  • na běžném účtu 3 700 000 Kč
  • na fondu vodohospodářské infrastruktury 4 500 000 Kč (Ale pozor, TYTO peníze nelze použít k běžným výdajům rozpočtu, ty jsou vázány právě na opravy té infrastruktury! Kvůli tomu, aby se tento fond plnil a kanalizace se opravovala už z něj, se zdražovalo to vodné a stočné. Prostě aby kanalizace postavená z dotací už na sebe vydělala a nemusela se z dalších dotací dále udržovat.)
  • a na jakémsi účtu u ČNB 5 500 000 Kč (zaznělo tam něco o úvěru, ale nevím, jakém – tak jak je to: má tam město své peníze nebo je má půjčené?).
 • Tak proč se mluví o schodkovém rozpočtu?
 • Protože prostě schodkový opravdu je – krytím schodku se sníží rezervy, které má město k dispozici, ale celkové prostředky k dispozici musí zůstat nezáporné (jen nižší). (Fakt tomu někdo nerozumí?) (Pozn. MH 2021-04-25: Těch schodkových rozpočtů bylo už několik, aspoň před COVIDem – ale vždy byla snaha dostat plnění do vyrovnaného stavu, případně menšího přebytku, což se, pokud si vzpomínám, víceméně dařilo. Jinak by teď nebylo případný schodek už čím krýt.)

Mluvilo se i o hřišti a tristním stavu kabin a řešení této situace, kdy část hřiště je v majetku Sokola a část v soukromých rukou. Pokud je mi známo, zástupci SK Nový Knín uvažovali o tom, že by pozemek s kabinami odkoupilo a udržovalo město. A rovněž tu soukromou část hřiště. Na valné hromadě Sokola však měl pro změnu zaznít návrh, že by soukromou část hřiště odkoupila tato tělocvičná jednota a s pomocí dotací areál zvelebovala ve vlastní režii (vizme zde: https://sokolnovyknin.cz/wp-content/uploads/2021/04/Z%C3%A1pis-z-valn%C3%A9-hromady-2021.pdf) – v zápise není uvedené, o odkoupení kterého pozemku se jedná, ale jiný pozemek nemá pro Sokol smysl.

Zazněla i výčitka, že se koupila čtyřkolka pro městapo. (Pozn. MH: ať si o existenci městské policie myslíme cokoliv, zrovna ta čtyřkolka podle mě nebyla úplně zbytečná investice – poměrně dobře posloužila – s nasazenou radlicí – při nedávné sněhové kalamitě.)

Kritizován byl i Plán rozvoje města, jehož aktualizace se měla schvalovat. (Pozn. MH: Faktem je, že některé návrhy tam jsou poměrně dost nadsazené. Například na tu rozhlednu na Mikuli bych tak moc nepospíchal, prostě buď na to někdo sežene peníze, – a pak rozhledna bude, nebo nesežene – a rozhledna nebude. Na druhou stranu ta sýpka (doplněno 2021-04-25 v 07.40: míněna sýpka v areálu křižovnického dvora ve Sarém Kníně) by potřebovala opravu a využití, protože když na ni se vykašleme, tak nám spadne. Neboli tomu bych dal vyšší prioritu. Dovedu si ovšem představit i nějakou částečnou opravu, která by umožňovala aspoň částečné využití. Například soukromý majitel opravuje ruinu hradu Hartenbergu v Krušných horách také postupně, podle toho, jak sežene prostředky, a také ji v rámci možností zprovoznil, aniž by ta památka byla v ideálním stavu – možná by stálo za to se zajímat, jak to dělá. Každopádně takovýto Plán rozvoje města je maximalistický v tom smyslu, že je do něj namydleno všechno, co by případně šlo vybudovat a případně na to získat dotace. Když se objeví nějaký dotační titul, to „máme to v Programu rozvoje města“, znamená kladné body při posuzování žádosti. Tolik k tomu, proč se takový „canc“ vlastně schvaluje.)

Možná zaznělo ještě něco, ale fakt jsem nestíhal.

Zasedání bylo ukončeno kolem 23.20 hodin.

Vše je tentokrát zde v horní části článku, soupis jednotlivých bodů programu níže už neplatí, vše proběhlo jinak.

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, Nový Knín, Rozpočty, Zastupitelstvo, Zprávy | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 22. dubna 2021

Dne 22. dubna 2021 od 19.00 hodin se ke svému zasedání opět sejde městské zastupitelstvo, a to opět u oblíbeného šišatého stolu v podkroví radnice. Zasedání bude možno též sledovat živě na YouTube kanálu města:

https://www.youtube.com/channel/UC-VBryV4bm3qKBU0ITx5ZKA

Řada bodů je víceméně rutinních – jedná se o schvalování věcných břemen pto ČEZ apod.

Tomu se vymyká informace starosty o přípravě dobrovolného svazku obcí na likvidaci odpadu – uvidímě, jak celá věc pokročila.Nynější smlouva s Rumpoldem není z nejvýhodnějších a lze očekávat, že ani další možní odvozci odpadu nebudou z laciného kraje. Zřízení dobrovolného svazku obcí a založení společné firmy by mohlo v tomto pomoci, i když přehnaným optimismem bych ani v tomto případě nesršel: poplatky za skládkování se budou nadále zvyšovat, takže co si nevytřídíme, na to budeme draze doplácet.

Po několika letech rádoby samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury se vracíme „pod křídla“ VHS Dobříš. K tomu bylo potřeba, aby město vstoupilo do dobrovolného svazku obcí, který bude mít (tedy už má) aspoň symbolický podíl v oné VHS. Na zastupitelstvu by se měla schvalovat příslušná smlouva.

A konečně má dojít ke schválení aktualizace Programu rozvoje města Nový Knín. Sice lze mít určité pochybnosti o možnostech odhadu budoucích možností rozvoje v současné koronní době, ale pokusit se můžeme. Buďto to vyjde nebo ne.

Podklady dosud nebyly zveřejněny, pokud se tak stane, měly by se (podle mých časových možností) objevit i zde (případně aspoň odkaz na ně).

Aktualizace 2021-04-19: Program má být doplněn o bod Schválení dodatku ke smlouvě o úvěru č. 0632818169, kterým se ruší omezení investic a oprav. Podklad – návrh je zde: DUS1_0632818169

Pokračování textu

Rubriky: COVID-19, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Práce na soutoku Kocáby a Sychrovského potoka

Na soutoku Kocáby a Sychrovského potoka a v jeho bezprostředním okolí – již na katastrálním území Stará Huť, ale v těsném sousedství kozohorského katastru, probíhají pilné práce na regulaci obou vodních toků. Jak je však vidět na obrázcích, pracovníci Povodí Vltavy je však na svědomí nemají.

Vše nasvědčuje tomu, že na řeku se nastěhovali bobři (druh bobr evropský – Castor fiber) a veškeré práce probíhají v jejich režii. Výsledkem je několik již pokácených a několik zatím jen nahlodaných stromů. vzdutá hladina na soutoku a v jeho okolí a další notně rozbahněné pozemky. V každém případě jsme svědky něčeho, s čím jsme se v těchto končinách ještě před nějakými třiceti lety nemohli setkat. V tomto případě však jde svým způsobem o návrat k historickému stavu – protože na české území patří k těm, kde byli bobři historicky doma, pouze na přelomu 18. a 19. století zde byli vyhubeni. Nicméně od 80. let 20. století se začínají vracet. Podle českých zákonů (a nejen podle nich) jde o chráněného živočicha.

Popisy k jednotlivým obrázkům (pocházejí z Pondělí velikonočního 05. dubna 2021 dopoledne) jsou zbytečné, všechny snímky zachycují výsledky bobří práce na řece. Samotná zvířátka (vážící až 30 kg) se zachytit nepodařilo – důsledně konají noční šichty a ranní nebo odpolední směnu je nedostanete ani párem volů.

Rubriky: Kocába, Kozí Hory, Stará Huť, Zprávy | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Čáp černý spatřen na Kocábě

Dne 8. dubna 2021 byl na Kocábě v Novém Kníně spatřen čáp černý (Ciconia nigra) – v českých zemích oproti čápu bílému (Ciconia ciconia) néně rozšířený druh čápa.

Na výskyt mě při cestě z pravidelné procházky upozornila nejmenovaná spoluobčanka – zhruba slovy „Volavka černá – tu jsem tu ještě neviděla.“ Protože se v ptactvu až tak moc nevyznám, nechal jsem to bez odpovědi a raději se pokusil pořídit několik fotografií. Po návratu domů jsem se podíval na informace o volavce černé a shledal, že ta to asi nebude. Jednak vypadá drobet jinak a jednak jejím domovem je subsaharská Afrika + s ní sousedící Madagaskar. A přestože klimatické změny znepokojují většinu odborníků, zatím nepostoupily tak daleko, aby se sem stěhovalo ptactvo z rovníku. Tudíž mi nezbylo než hledat dál – a hned druhý tip – čáp černý – vyšel.

To, zda jde o ojedinělý výskyt nebo zda někde v okolí tento druh zahnízdí, zatím zůstává nezodpovězenou otázkou.

Rubriky: Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Zemřel Samuel Hejzlar

V neděli 28. března 2021 večer zemřel ve věku nedožitých 55 let po dlouhé nemoci farář Farního sboru ČCE Dobříš

Samuel Hejzlar

Poslední rozloučení se bude konat v neděli 4. dubna 2021 od 15.00 hodin a bude přenášeno online. Odkaz bude k dispozici v den rozloučení na webu e-cirkev.cz. (zdroj: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/samuel-hejzlar-1966-2021/)

Pdf verze parte je na webu e-cirkev.cz zde: https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/03/Parte_Samuel_Hejzlar.pdf (níže je z úsporných důvodů převedeno do jpg).

 

Rubriky: Dobříš, Náboženství, Nekrology, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Velikonoční přání 2021

Všem čtenářkám i čtenářům tohoto blogu, jakož i jejich blízkým i dalekým přeji vše nejlepší (přičemž v posledních letech je přání zdraví ještě naléhavější než dříve) k velikonočním svátkům 2021, i když doba je taková, jaká je.


Soubor v příloze je  zmenšen z důvodu úspory místa. V podrobnějším rozlišení  jej lze najít (spolu s mými staršími přáními) v adresáři  https://cloud.mail.ru/public/BLhR/ziH1Qk8Cm – a umístil jsem tam i „zdrojový“ soubor ve formátu xcf, který je editovatelný v GIMPu.

Písničku, úryvek jejíhož textu je ve velikonočním příání použit, celý text použité písně jsem umístil sem: https://miloshlavka.wordpress.com/2021/03/30/cas-budit-krale/#10_Ot_Boga a (značně neumělý) pokus o jeho český překlad sem: https://miloshlavka.wordpress.com/2021/03/30/cas-budit-krale/#10a_Ot_Boga
Původní kratší verzi písně lze stáhnout například zde https://mp3baza.me/music/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0+%D0%B4%D0%BE+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 (jde o sólové vystoupení Sergeje Kalugina, jen s kytarou) Delší verze z nejnovějšího alba skupiny Orgija Pravednikov je ke stažení zde https://krolik.biz/mp3_vk/73931811_-2001931811–orgiya_pravednikov–ot_boga_do_zemli/. (případně si ji lze poslechnout na YouTube.com – například zde: https://www.youtube.com/watch?v=VXOO-Ni4hZM.
Pro překlady velikonočních přání do jazyků, které neovládám (tedy pro jejich drtivou většinu), jsem použil internetový slovník http://glosbe.com (přesněji: učinil jsem tak už v předchozích letech, takže teď už opisuji z předchozích přání), zčásti jsem využil (hlavně pro kontrolu) překladač Yandexu (translate.yandex.com – anglické rozhraní, translate.yandex.ru – ruské – či translate.yandex.ua – ukrajinské).

Pokud si tedy někdo bude chtít stvořit přáníčko svoje vlastní, s pomocí GIMPu (a staženého zdrojového souboru) tak může učinit, nejlépe podle licence CC-BY 4.0; neboli stručně řečeno: prosím uvést původ díla, z něhož to bylo obšlehnuto. Celé právnicky řádně vysoustružené znění licence je uvedeno zde: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs.

Rubriky: Přání, Starý Knín | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář