Na radnici proběhlo setkání s Miloněm Čepelkou a Alešem Palánem

Již před začátkem programu muselo být jasné, že Miloň Čepelka si v Novém Kníně své publikum pokaždé najde.

Dne 16. června 2017 proběhlo na novoknínské radnici další setkání s bývalým zdejším učitelem (Jak se to říká politicky korektně? Se zdejším emeritním učitelem, že?), stálým příznivcem našeho města a hercem Divadla Járy Cimrmana Miloněm Čepelkou a dále s druhým spoluautorem knihy – rozhovoru Nedělňátko aneb S Cimrmanem v zádech Alešem Palánem.

Kniha byla během setkání i ke koupi, a po 200 Kč za kus, stejnojmenná audiokniha (zvukové CD ve formátu mp3, cca 7 hodin, proti tištěné předloze jen mírně zkrácené; ale na druhé straně jsou její součástí ukázky skladeb, které Miloň Čepelka otextoval) pak byla k mání za 190 Kč.

Kniha samozřejmě představena byla, ale protože byla ke koupi, autoři neshledali nutným číst z ní rozsáhlé pasáže. Hovořilo se tedy spíše o tom, jak dílo vznikalo. Nejprve vznikl namluvený rozhovor mezi Alešem Palánem a Miloněm Čepelkou – ten poté Aleš Palán upravil do literární podoby (v běžné mluvené řeči vznikají různé odbočky od tématu, pak se třeba řeč vrátí k původní linii a zase někam odbočí – tohle je vhodné uspořádat tak, aby ten psaný projev někam směřoval, držel lajnu – a ty odbočky byly začleněny tak, aby nevyrušovaly). A pak se ten literární text převedl zpět do zvukové podoby. Jak již bylo zmíněno, nevešlo se tam úplně všechno, některé kapitoly byly zestručněny a navíc si Miloň Čepelka a Aleš Palán mezitím začali tykat. Takže při nahrávání audioknihy už „překládali“ vykání do tykání.

A aby se přítomní dočkali aspoň nějaké „literatury v přímém přenosu“, došlo ke čtení úryvků z jiných děl uvedených autorů. Zaznělo několik úryvků z Palánova zatím posledního románu Ratajský les, jehož děj je inspirován vraždou komunistické funkcionářky Anny Kvašové z 10. ledna 1952 a následným krutým trestem ze strany justice tehdejšího režimu, děj má přesah prakticky až do současnosti.

(Pozn.: Pachatelé byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni v roce 1958.  Jednu recenzi románu si lze přečíst zde: http://archiv.ihned.cz/c1-65278590-ales-palan-ratajsky-les-kniha-recenze, předplatitelé časopisu A2 si jinou recenzi mohou přečíst zde: https://www.advojka.cz/archiv/2017/8/s-krizkem-po-funuse – nepředplatitelům se zobrazí pouze úvodní odstavec, přístup k materiálu si lze zakoupit; mám pocit, že po roce od vydání redakce materiály zpřístupňuje – aspoň dříve tomu tak bylo, takže za rok si to bude moci přečíst kdokoliv.)

A pak Miloň Čepelka přečetl ještě něco ze svých starších povídek.

Knihy byly prakticky rozebrány (několik jich přijde i do městské knihovny), audioknihy nějaké zbyly, účast byla hojná, i když asi o něco menší než minule. A na autogramy se opět stála dlouhá fronta.

Byl to příjemný podvečer, a tak jen doufejme, že zde pan Čepelka nebyl naposled.

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Program zasedání zastupitelstva 22. června 2017

Další řádné zasedání novoknínského městského zastupitelstva se sejde nikoli u šišatého stolu na radnici, ale, jak je při červnových zasedáních obvyklé, v Hospůdce Na návsi v Libčicích.

Vedle obvyklých bodů je na programu změna složení zastupitelstva – Anna Budková se rozhodla rezignovat na svůj mandát a místo ní nastupuje dosavadní náhradník Josef Kolka.

Další změna se týká provozování kanalizace, protože na programu je i výpověď dosavadní smlouvy s VHS Dobříš. Jde o opatření, které je nutné pro splnění podmínek poskytnutí dotace na výstavbu nynější splaškové kanalizace od SFŽP.

Budou se schvalovat smlouvy na komunikace a stavební dozor při budování vodovodu a přezkoumávat výstavba infrastruktury v Ledrenské ulici a zveřejňovat záměry odprodeje několika pozemků.

Celý program je následující:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Oznámení rezignace zastupitelky
 5. Slib nového člena zastupitelstva
 6. Rozpočtové opatření 2/2017
 7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Města Nový Knín
 8. Schválení výpovědi smlouvy s VHS Dobříš
 9. Schválení smlouvy se společností M-SILNICE, a.s. na realizaci komunikace v Sudovicích
 10. Schválení smlouvy se společností AZ OPTIMAL s.r.o. na stavební dozor akce Vodovod Nový Knín – IIIb
 11. Projednání návrhu na přezkoumání výstavby infrastruktury v ulici Ledrenská
 12. Majetkové záležitosti
  • Schválení záměru prodeje pozemků p.č. 242/6, 242/9 a 242/24 v k.ú. Nový Knín
  • Schválení záměru prodeje pozemků p.č. 570/8 a 570/10 v k.ú. Nový Knín
  • Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s.
 13. Diskuse
 14. Závěr

Upozornění: Na zasedání přijďte v hojném počtu, z důvodu velmi pravděpodobné nepřítomnosti pachatele tohoto blogu na území města zde podrobné zpravodajství z uvedeného zasedání nebude.

Podklady doufám doplním dodatečně (15. června) – děkuji za pochopení. (Závěrečný účet a závěrka, jakož i výsledky přezkoumání jsou ostatně již několik dní na fyzické úřední desce ve vývěsce na náměstí Jiřího z Podbrad u kašny.)

Zde je uveřejněno rozpočtové opatření: RozpoctoveOpatreni.

Smlouva o stavebním dozoru je zde: Smlouva-StavebniDozor-vodovod-IIIb

Protokol přezkoumání hospodaření města je zde: Prezkoumani_hospodareni

Pozemky 570/8 a 570/10 jsou poblíž lokality zvané Tržiště:

 

 

 

Pozemky 570/8 a 570/10

Pozemky 242/6, 242/9 a 242/24 se nacházejí při jihozápadním okraji sídliště.

Při jižním okraji pozemku 242/9 nyní roste řada javorů. Pamatuji si, že část z nich jsme přesazovali před 25 roky, když jsme stavěli domy 437, 438 a 439, ale spíše šlo o stromy, jež nyní rostou při okraji pozemku 242/10, zatímco ty, jež stojí na pozemku 242/9, na uvedeném pozemku stály už před tím, než jsme začali stavět. Uvedený pozemek v současné době slouží jako odpočinkové místo pro část obyvatel sídliště – a pokud by nějaký bytový dům vyrostl na pozemku 242/24, jistě by klidným místem se zelení nepohrdli ani jeho obyvatelé.

Pozemek 242/24

 

 

Pozemek 242/9

Pozemek 242/9

Pozemek 242/9

Podklady k výpovědi smlouvy s VHS Dobříš jsou zde: Podklady k výpovědi smlouvy s VHS Dobříš – kvůli SFŽP

Náveh smlouvy s firmou M-SILNICE o práci na obslužné komunikaci v Sudovicích se nachází zde: Smlouva-Cesta-Sudovice-2017

 

Rubriky: Komunální politika, Libčice, Oznámení, Rozpočty, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Dětský cyklokemp v červenci v Oplocence

Dne 16. července 2017 od 09.30 do 16.00 se oplocence v Novém Kníně uskuteční Dětský cyklokemp.Je určen pro všechny děti, které jezdí na kole a odehraje se pod vedením profesionálních trenérů cyklistiky,

Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Oznámení, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Program festivalu v Bezzecce zveřejněn

Jak je víceméně všeobecně známo, v době kolem letního slunovratu (v poledních letech vždy 21. června) probíhá v ulicích Bezzeccy v partnerském údolí našeho města již tradiční hudební festival – Festa della musica. A stejně jako v posledních letech se i letos vypraví dvě české kapely, z nichž v jedné působí i náš spoluobčan Petr Chmelík. I díky tomu je na Ledro naplánován zájezd, který umožní aspoň části zájemců prožít tuto hudební událost na vlastní oči a uši.

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Oznámení, Partnerství Ledro - Nový Knín | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Blýskání na časy? Záleží to na nás

Následující článek byl napsán pro Novoknínský zpravodaj 5/2017 a tam i uveřejněn.

Než však jeho text zveřejním i zde, rovnou zde uvedu omluvu za nepřesné vyjádření zčásti v jeho prvním, druhém  a hlavně třetím odstavci.

Cituji: Pokud jde o poslední odstavec článku Petra Chmelíka, to, že se vyjadřuje ve smyslu, že neví, zda se toho chce dál účastnit, by nemělo nikoho urážet. V případě nemožnosti prosazovat své postoje je odstoupení jedním z možných legitimních řešení a těžko to někomu vyčítat. Druhou věcí je, zda házet teď flintu do žita není trochu předčasné, a tou třetí to, zda ve spojení s některými rozepřemi na pracovních setkáních zastupitelstva nezískal ten poslední odstavec trochu jiný smysl (takže se Petra Moravcová může cítit dotčená oprávněně).

Zde jsem se vyjádřil asi poněkud nejednoznačně a řada čtenářů a čtenářek zřejmě došla k závěru, že Petra Moravcová možnost případného odstoupení panu Petru Chmelíkovi upírá. Za vyjádření, jež připouštělo možnost takového výkladu, se omlouvám – nemyslel jsm to tak. Už proto, že upírat mu to by samozřejmě bylo – mírně řečeno – poněkud nelogické. Spíš jsem měl pocit, že paní Moravcová ten závěrečný odstavec v článku Petra Chmelíka možná pochopila trochu jinak – jen jsem nevěděl jak. A tak jsem napsal onu spekulaci, zda na pracovních zastupitelstvech – hlavně na tom (bylo-li nějaké) před květnovým mimořádným zasedáním – nenaznělo něco, co  mohlo tuto rozepři posunout ještě na trochu jinou úroveň a třeba tomu odstavci dát trochu jiný smysl (podtržená část citace výše). Každopádně paní Petře Moravcové se za nepříjemnosti takto vzniklé omlouvám a níže uvádím celý článek, přičemž platí výše uvedená výhrada.

A dále předem varuji, že tento článek je spíše komentářem než zpravodajstvím, tj. nemusí být zcela objektivní, nýbrž poměrně nepokrytě vyjadřuje autorův názor.

Blýskání na časy? Záleží to na nás

V poslední době došlo ve vedení města k několika kontroverzím. Asi nejviditelnější z nich je dvojice článků v minulém (4/2017) Novoknínském zpravodaji, která se zabývá především otázkou opět neschváleného autobusového nádraží. Konkrétně jde o články Potřebují Kníňané autobusový terminál? od Milana Brejchy a Blýskání na lepší zítřky? Spíš ne od Petra Chmelíka. K tomu připočtěme, že nespokojenost zejména se závěrem druhého z článků vyjádřila na mimořádném zasedání zastupitelstva Petra Moravcová. A jelikož k dalším neshodám došlo údajně na pracovním sezení zastupitelstva, nálada opravdu není nejlepší. Mírně řečeno. Pokračování textu

Rubriky: autobusy, Komentáře, Komunální politika, Nový Knín | Štítky: , , , , , | Komentáře: 1

V Mincovně probíhá Noc muzea

Mincovna v době Noci muzea

Dnes, 3. června 2017. se v novoknínské Mincovně (Muzeu zlata, pobočce Hornického muzea Příbram) již od 16.00 hodin koná Noc muzea.

Na chodníku před budovou probíhají ukázky rýžování zlata s Českým klubem zlatokopů a keramické práce s Johanou Dvorskou. V přízemí Mincovny je možné vyzkoušet si mimo jiné háčkování a výrobu košíků či drátkových šperků, v témž prostoru se lze setkat i s výrobky chráněné dílny RUKAMA NOHAMA provozované Farní charitou Starý Knín. V přízemí zároveň již od včerejška probíhá výstava keramiky. Na chodbě v prvním patře pak své umění předvádí pan Křížek z Křepenic. Spolu s tímto programem lze za snížené vstupné 5 Kč navštívit i stálé expozice muzea.

Akci lze navštívit do 23 hodin, kdy končí.

Aktualizace (2017-06-03 22.20 hodin):

Akce se pomalu chýlí ke svému konci. Na rozdíl od loňska, kdy mnozí přicházeli ještě v pozdních večerních hodinách, letos přišla značná část zájemců krátce po zahájení akce a později proud návštěvníků zeslábl. Není tedy divu, že pořadatelé se pomalu chystají k uklízení „nádobíčka“ svých tvůrčích dílniček. Ti, kdo to nestihli do teďka, mají šanci zase za rok – s výjimkou výstavy keramiky, která bude přístupná v pravidelné otvírací době muzea až do neděle 11. června 2017.

 

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , | Napsat komentář

Program Noci muzea 2017

Stejně jako v předchozích letech se naše město dočká již tradiční události, totiž Noci muzea. Ta proběhne v sobotu 03. června 2017 od 16 do 23 hodin v Muzeu zlata v Mincovně (dům čp. 47) na náměstí Jiřího z Poděbrad v Novém Kníně.

Prohlídky muzea budou zpestřeny o

 • výstavu keramiky Johany Dvorské (a dětí z kroužku) – včetně ukázek výroby
 • předvádění rýžování zlata (v podání Českého klubu zlatokopů)
 • drátkované šperky
 • výroba košíků
 • háčkování
 • dřevořezba Václava Křížka z Křepenic
 • šité oděvy a doplňky z dílny Rukama nohama (Farní charita Starý Knín).

A jak už se zde při Muzejních nocích stalo tradicí, vstupné na tuto akci bude zlevněné, a to jednotně 5 Kč na osobu.

Noc muzea 2017 (kopie plakátu)

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

Očekávané události v červnu 2017

 • Pátek 02. června 2017 až neděle 08. června 2017, v otvírací dobu muzea + na Muzejní noc (03. června 2017) od 16.00 do 23.00 hodin, Nový Knín, Muzeum zlata (Mincovna): Výstava keramiky Kroužku U čápa; Muzejní noc odkryje výrobu keramiky na hrnčířském kruhu od Johany Dvorské
 • Sobota 03. června 2017 od 14.00 do 17.00, Nový Knín, dětské hřiště Oplocenka: Den dětí s Čápem (více zde: http://www.dccap.cz/?p=1282)
 • Sobota 03. června 2017 od 09.00 hodin, start a cíl Nový Knín u sokolovny – Novoknínský cyklotrek Vltava-Brdy – více informací lze najít na sokolím webu
 • Sobota 03. června 2017 od 16.00 do 23.00 hodin, Nový Knín, Mincovna – Noc muzea (keramika Johany Dvorské, rýžování zlata ČKZ, drátkované šperky, výroba košíků, háčkování, dřevořezba Václava Křížka z Křepenic, šité oděvy a doplňky z dílny RUKAMA NOHAMA (Farní charita Starý Knín); jednotné vstupné 5 Kč
 • Sobota 03. června 2017 od 19.00 hodin, Mníšek pod Brdy, centrum Oáza (farní zahrada): recitál Evy Henychové
 • Neděle 04. června 2017, Obořiště – Dětský cyklistický kemp (pořádá Cyklo-Market Nový Knín, přesnější údaje by měli vědět tam). Poznámka MH (doplněno 2017-07-03 večer): nevím, zda se opravdu koná, ma městském webu je termín 16. července a ,ísto konání Oplocenka Nový Knín. Není ovšem vyloučeno, že se koná obojí.
 • Pátek 09. června 2017 – Noc kostelů – ze staroknínské farnosti se žádný kostel zřejmě neúčastní (aspoň se nenachází na seznamu na webu http://www.nockostelu.cz); namátkový seznam kostelů z okolí:
  • Dobříš – kostel ČCE – koncert komorního sboru International Choir of Prague + vernisáž výstavy o dějinách reformace v českých zemích
  • Dobříš – kostel Nejsvětější Trojice – program zatím (v době psaní tohoto příspěvku) nezadán
  • Hvozdnice – Husův dům – od 19.30 koncert sboru + přátelské posezení
  • Mníšek pod Brdy – kostel svatého Václava – od 18 hodin – koncert. komentované prohlídky, meditace aj.
  • Slapy – kostel sv. Petra a Pavka – od 18 hodin – Budiš světlo (opsáno včetně pravopisné zvláštnosti ve slově „budiš“)
  • Štěchovice – kostel sv. Jana Nepomuckého – od 20.15 –  přednáška, průvod, křížová cesta, koncert
 • Sobota 10. června 2017 Sudovice, náves – Dětský den (doplněno podle hlášení městského rozhlasu 2017-06-08 v podvečer, snad bude ještě upřesněno)dodatečné upřesnění: koná se od 15.00 hodin, tombola a občerstvení zajištěno.
 • Neděle 11. června 2017, start Nový Knín – náměstí od 09.00 do 16.00 hodin – Dámský den s Cyklo-Marketem – Pouze pro dámy. Dvě varianty etap – dopolední silniční 40km – odpolední horská 30km. Přihlášku zašlete mailem na info@cyklo-market.cz ve tvaru Jméno, silniční nebo MTB varianta, mám/nemám svoje kolo (když nemám tak uveď výšku a váhu, klasické/spd pedály).
 • Pátek 16. června 2017 od 17.00 hodin, Nový Knín, radnice (opět v zasedačce u šišatého stolu): křest knihy a audioknihy Miloně Čepelky a Aleše Palána NEDĚLŇÁTKO aneb s Cimrmanem v zádech a beseda s autory
 • Sobota 17. června a neděle 18. června 2017 – Záborná Lhota – Antonínská pouť (sobota 15.30 mše sv., od 17.00 taneční zábava se skupinou SIGNAL, neděle od 13 do 18 hodin taneční odpoledne se skupinou Čímani
 • Středa 21. června 2017 od odpoledne, Bezzecca, v ulicích – Festa della musica (na webu http://ledroinmusica.it je informace zde: http://www.ledroinmusica.it/pagine/dettaglio/festa_della_musica,3/festa_della_musica,70.html) AKTUALIZACE: Zájezd na festival se uskuteční od 18 do 25. června 2017 (hlavním organizátorem zájezdu je Petr Chmelík), cena 3600 Kč zahrnuje dopravu, ubytování a cestovní pojištění, dotazy a případně přihlášky: chmelikpetr@tiscali.cz nebo telefon (+420) 604 454 556; jelikož se zpráva objevila na městském webu, je možné, že nějaké místo je ještě k dispozici).
 • Čtvrtek 22. června až neděle 25. června 2017 – Velká voda „Ševců“ – vodácká akce knínského Sokola na trase Vyšší Brod – Branná – Český Krumlov (…a zase ta kolize s tím pravděpodobně „libčickým“ zasedáním městského zastupitelstva 22. června – nebylo by lepší to zastupitelstvo přeložit o týden dopředu či dozadu???)
 • Sobota 24. června 2017 od 12.00 hodin, Nový Knín, louka za sídlištěm – oslavy 135 let novoknínských hasičů (i toto se žel překrývá se zájezdem na festival v Bezzecce)
 • Sobota 24. června 2017 od 13.30 hodin, Libčice, kaple sv. Jana a Pavla – poutní mše sv., poté od 15.00 hodin na návsi před hasičárnou oslavy 120. výročí založení SDH Libčice

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Pátek 14. července 2017 od 19.00, Starý Knín, Letní kino – divadelní hra F. R. Čecha DÍVČÍ VÁLKA. Vstupné v předprodeji (v Novém Kníně městský úřad, muzeum a pokladna letního kina, vedle toho i na na Dobříši v Infocentru, v Mníšku pod Brdy v cukrárně Jarolímek a v Infocentru v Neveklově) 280 Kč, na místě 340 Kč
  Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza Šefrnová
 • Sobota 15. července 2017 – Hříměždice – oslavy 130 let tamního hasičského sboru
 • Sobota 15. července 2017 – Novoknínský triatlon – termín již potvrzen na plakátu Brdman Adventure, do kteréhožto seriálu Novoknínský triatlon patří – http://brdman.cz
 • Neděle 16. července, Nový Knín, Oplocenka – Dětský cyklistický kemp s Cyklo-Marketem – více informací bude na http://www.bskracing.cz
 • Sobota 05. srpna 2017 od 20.00 hodin, Malá Hraštice, hřiště – vystoupení skupiny Katapult
 • Sobota 12. srpna 2017 od 10.30 hodin – Starý Knín, letní kino – Michal na hraní – dětské představení Michala Nesvadby (vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč)
 • Zhruba víkend 08.-11. září 2017 – Nový Knín + Ledro – městský zájezd na Ledro (přihlášení účastníci zájezdu, jakož i jeho účastnice, nechť cenu zaplatí do konce června 2017)
 • Sobota 16. září 2017 – asi Nová Živohošť – závody dračích lodí

Pokračování textu

Rubriky: Hasiči, Kultura, Malá Hraštice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , | Komentáře: 1

Výstava keramiky od Čápa proběhne na začátku června 2017

Od pátku 2. do neděle 8. června 2017
proběhne v novoknínské Mincovně

Výstava keramiky Kroužku U čápa

Výstava bude přístupná v obvyklou otvírací dobu muzea; v sobotu 3. června 2017 (tj. na Muzejní noc 2017) od 16.00 do 23.00 hodin

Muzejní noc odkryje výrobu keramiky na hrnčířském kruhu od Johany Dvorské

Plakátek zvoucí na výstavu (přefoceno ze dveří muzea a graficky upraveno; proto technická kvalita není nic moc)

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Napsat komentář

Miloň Čepelka opět v Novém Kníně

V pátek 16. června se na radnici v Novém Kníně uskuteční

Křest knihy a audioknihy

Miloně Čepelky   a   Aleše Palána

NEDĚLŇÁTKO

aneb s Cimrmanem v zádech

a beseda s autory

V knize se Miloň Čepelka rozpovídává o svém životě, o své práci v divadle a zmiňuje se také o našem městě

Všichni jste srdečně zváni!

Začátek v 17:00 hodin

Vstup zdarma

Knihu vydanou nakladatelstvím Vyšehrad i audioknihu, která vyšla v Supraphonu, bude možné v rámci akce zakoupit

Pozn.MH: Akce se pravděpodobně uskuteční opět v zasedačce v podkroví poblíž šišatého stolu, kde Miloň Čepelka už jednou besedoval. (Potvrzeno: bude to opět v té zasedačce.)

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář