Práce na škole

Na jaře tohoto roku začaly práce na půdních vestavbách základní školy, kdy mají v podkrovních prostorech vzniknout čtyři odborné učebny o kapacitě celkem 66 žáků.

Součástí úprav bude i nová fasáda nejjižnější části školního areálu, tzv. spořitelny (kdysi tam jakási spořitelna opravdu byla – a v jednu dobu papírnictví), která by měla být volnou replikou stavu zhruba z před stovky let (jen ten balkónek nad vchodem žel asi obnoven nebude). Jak ukazuje lešení, které kolem uvedené nejjižnější budovy vyrostlo, práce vstoupily do etapy, kdy se začne pracovat i na té fasádě.

Práce na škole

Práce na škole

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Komunální politika, Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , | Napsat komentář

Konec prázdnin v muzeu

Včera a ještě dnes při příležitosti konce prázdnin pořádaly a pořádají pracovnice Muzea zlata pro naši mladší generaci rýžování zlata, malování permoníků a prezentace dobových fotografií Nového Knína. Každé dítě dostane dárek od permoníka Skalňáka.

Omlouvám se, že jsem tuto zprávu nestihl zveřejnit dříve

Rubriky: Kultura, Nový Knín, Oznámení | Štítky: , , , | Napsat komentář

Mimořádné zasedání zastupitelstva 27. srpna 2019 bez účasti opozice

V úterý dne 27. srpna 2019 od 19.00 hodin se u šišatého stolu v podkroví radnice sešlo – tentokrát ke svému mimořádnému zasedání – městské zastupitelstvo.

Následující text není oficiálním zápisem z jednání (ten musí projít kontrolou ověřovatelů), nýbrž zpravodajským textem autora. Přes veškerou snahu o objektivitu může obsahovat chyby, případně formulace ovlivněné osobním názorem autora, za což se předem omlouvám. (Absolutní objektivita neexistuje).

Nevylučuji, že bude ještě něco doplněno dodatečně, případně  některé formulace opraveny. (Ale 2019-09-02 snad už je podoba tohoto článku definitivní.)

Od doby svolání došlo k několika událostem, které měly vliv na rozšíření (a posléze zčásti zase na zúžení) původně navrženého programu.

Ale popořadě:

 • Původní body, kvůli kterým se zastupitelstvo svolávalo, byly dva.
  • Tím prvním bylo schválení koupě hasičské stříkačky (zkratka CAS – cisternová automobilová stříkačka) – tento bod „hořel“ nejvíc.
   • Jak již bylo zmíněno, se stavem techniky se hasiči potýkají již delší dobu,
   • V minulém volebním období zastupitelstvo nebylo schopno v tomto razantnější akce (svého času byl „shozen ze stolu“ návrh koupě repasované cisterny s tím, že kupovat starý vůz nemá cenu, že se zase brzy porouchá apod. – doplnění 2019-08-28: přesněji ono se to, jak se ukázalo na mimořádném zasedání 27. ledna 2017, „nějak promeškalo“ a pak se to, pokud si dobře vzpomínám, zdůvodňovalo tím, že koupit repasovaný vůz by beztak nebylo výhodné) – což tehdy vedlo mj. k rezignaci velitele JSDH. Pokud jde o nový vůz, čekalo se na dotace – a až tentokrát se podařilo docílit souběhu dotací HZS a kraje. Naposledy se o cisterně jednalo 21. února tohoto roku.
   • Připomeňme si ještě jednou (myslím, že se to tu objevilo už mnohokrát), že zajišťovat požární ochranu je povinností každé obce – buď provozovat svou vlastní jednotku (JSDH) (což samozřejmě znamená nějaké výdaje) či si objednávat požární ochranu odjinud (což ovšem také není zadarmo). Výhodou pro obec je, pokud v ní působí nějaký sbor dobrovolných hasičů, tedy hasičský spolek (což má v zemích českých naštěstí dlouholetou tradici) – pak lze jednotku provozovat s jeho pomocí. Nejde však o totožné subjekty SDH je spolek (či pobočný spolek), JSDH jednotka zřizovaná obcí – i když mají společné členy.
  • Druhým bodem pak bylo schválení žádosti o překlenovací úvěr na stavební práce na škole.
   • Ukázalo se, že na rozdíl mnoha předchozích dotačních titulů, které se hradily průběžně, tato dotace bude obdržena až po dokončení prací.
   • Výše přiznaného úvěru činí 19 500 000 Kč (bankéři z České spořitelny navrhli částku, která v případě potřeby pokryje i neuznatelné náklady, případné vícepráce apod., město ovšem může čerpat méně (tolik, kolik bude skutečně potřebovat) a splatit v případě možnosti i předčasně (jakmile obdrží tu dotaci).
 • Dále přibylo vzetí na vědomí závěrečného účtu DSO Střední Povltaví (upozornila na to účetní)
 • a schválení záměru koupě obratiště na konci Jalovčin.
 • A jako poslední přibyl bod týkající se rezignace tří členů (přesněji dvou členů a jedné členky) zastupitelstva. Navazovat mělo i složení slibu náhradníky, ale ti z různých důvodů nedorazili.
 • Dodejme, že že nedorazili ani ti zastupitelé zvolení za Zlatohorce, kteří rezignaci nepodali. Nicméně jeden z nich je údajně na dovolené, takže jeho neúčast je zcela pochopitelná (uznejme, že zasedání bylo svoláno opravdu dost narychlo) – slova psaná kurzívou sem byla doplněna dodatečně 2019-08-28. Zastupitelstvo se tak sešlo v počtu devíti lidí vesměs z koaličních stran.

Potud body, ke kterým bylo nutno zaujmout stanovisko (tj. schválit/neschválit, vzít/nevzít na vědomí).

 • A pak je zde ještě jeden poměrně důležitý (byť „jen“ „informativní“) bod, totiž
  • vratka dotace a penále za chybně použitou popovodňovou dotaci. Zde je možno konstatovat, že tento bod se podařilo vyřešit. Pojišťovna Kooperativa (Vienna Insurance Group) a.s. uznala, že případ, k němuž došlo, je předmětem pojištění odpovědnosti, a tak z celkové škody 581 000 Kč hradí 580 000 Kč, tisícovku hradí starosta jako spoluúčast. Neboli tento bod je vyřešen.
  • Druhá vratka asi bude předmětem soudního řízení, protože firma, která zdržení vedoucí ke vratce způsobila, odmítá svůj díl zodpovědnosti přijmout.

Pokračování textu

Rubriky: Hasiči, Komunální politika, Nový Knín, Zastupitelstvo, Zprávy | Štítky: , , , , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Mimořádné zasedání zastupitelstva 27. srpna 2019 projedná nákup hasičské cisterny a žádost o překlenovací úvěr

Dne 27. srpna 2019 od 19.00 hodin (POZOR! Je to ÚTERÝ!!!) se u šišatého stolu v podkroví radnice opět sejde – tentokrát ke svému mimořádnému zasedání – městské zastupitelstvo.

Dodatečná poznámka (2019-08-27): k bodům avizovaným v nadpisu mezitím postupně přibyly mezitím další – mimo jiné rezignace dvou zastupitelů a jedné zastupitelky a jejich nahrazení náhradníky – více je níže v článku. Pokračování textu

Rubriky: Hasiči, Komunální politika, Nový Knín, Oznámení, Zastupitelstvo | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Floriánek má opět hlavu – byť ne tu původní

Socha svatého Floriána 09. srpna 2019

Socha svatého Floriána 09. srpna 2019

Socha svatého Floriána u Chramišť (nachází se na katastru Kozích Hor, ale na Chramiště je to odtamtud blíž) má opět hlavu. Postaral se o ni anonymní dárce někdy v průběhu uplynulého měsíce.

Není to ta původní – ostatně původní nebyla ani ta, kterou měl zmíněný světec ještě před třemi lety, neb o tu, zásluhou neznámých vandalů (možná s tichým souhlasem některých představitelů tehdejšího režimu – ale to nemohu ani potvrdit ani vyvrátit; nasvědčuje tomu jen to, že tehdejší režim neměl věci spojené s náboženským cítěním právě dvakrát v lásce) přišel snad někdy v 50. či 1, polovině 60. let 20. století. A dlouhá  léta tam stál v této torzální podobě. Časem začaly odpadat i konce rukou, takže stav sochy (která tehdy nebyla památkově chráněná – na seznam nemovitých kulturních památek se dostala až v roce 2013) se dále zhoršoval. Pokračování textu

Rubriky: Chramiště, Kozí Hory, Kultura, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Soška Panny Marie od Salaše spočine v novoknínském kostele

V Novoknínském zpravodaji vyšel krátký článek od Kateřiny Amortové, dcery novoknínského rodáka historika Čestmíra Amorta (1922 – 2013). V něm oznámila, že vrací sošku Panny Marie, která byla umístěna na božích mukách u Salaše (myšlena boží muka na konci města rohu ulic Žižkovy a Na Kamínkách?) a kterou podle jejího tvrzení svého času odtamtud vzal její otec, aby ji zachránil před devastací. Nyní (v čísle 07/2019) staroknínský farář P. Josef Andrejčák oznamuje, že originál „zakotví“ v novoknínském kostele svatého Mikuláše. Její slavnostní přijetí se uskuteční při posvícenské mši svaté v uvedeném kostele v sobotu 17. srpna 2019 od 18.00 hodin.

Poznámka | Posted on by | Štítky: , , , | Napsat komentář

Očekávané události v srpnu 2019

 • Pátek 02. srpna 2019, Nový Knín, fotbalové hřiště – vystoupení skupiny Keks – hostem večera (či předkapelou, chcete-li) má být soubor Electric Therapy, která vystoupí od 19.30, od 21.00 až do 01.00 pak má hrát samotný Keks
 • Pátek 02. a sobota 03. srpna 2019 Country Malá Lečice aneb Návrat country na Kocábu – country festival u Kocáby v Malé Lečici (v pátek od 17 hodin, v sobotu od 13 hodin);
  • vystoupit mají
   • v pátek Sabina Uxová, Avízo Jablonec, František Nedvěd, Žalman a spol. a Cross Country,
   • v sobotu pak SemTam, Terrakota, Medůzy, Scarabeus, Klíč, Hana Lounová a Idefix Band, Karel Kahovec a George & Beatovens a Flám;
  • vstupné na celý festival 200 Kč (pozn. MH: na festival se nedostanu a reportáž nedodám, i když mi tenhle druh hudby není cizí, budu ale mít povinnosti jinde)
 • Sobota Pátek (omlouvám se za mylné uvedení dne) 09. srpna 2019 od 19.30, Mníšek pod Brdy, barokní areál Skalka – koncert Tomáše Kluse s kapelou
 • Neděle 18. srpna, Libčice (start u rybníka) od 13.30 do 16.00 – Pohádkový les (12. ročník); akce je připravena pro 350 dětí, více na xichtoknižnním profilu https://www.facebook.com/PohadkovyLesLibcice
 • Sobota 24. srpna 2019, Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad, okolí obchodu U Mašků – Kolážo-plážo U MaškůDJ Martin Mikuláš pouští nahrávky z vinylových desek s hudbou z celého světa a různých žánrů (takže to bude ne až tak běžná diskotéka; doba nočního klidu ie posunuta, pořadatelé žádají o pochopení; se sousedy to bylo konzultováno)
 • Neděle 25. srpna 2019 od 15.00, Sudovice č. 2 (bývalá stodola v tom, co zbylo po různých pohromách a devastacích z kdysi výstavného areálu zámku) – Slavnostní otevření stodoly s Evou a Vaškem – vedle uvedených hlavních účinkujících zahrají Heligonky Aleše Rusňáka a Patronky, vstupné 200 Kč
 • Sobota 31. srpna 2019 17.00, Nový Knín, letní kino vystoupení skupiny Tři sestry v rámci Tři sestry Gambrinus 11 tour; spoluúčninkují E!E, Doctor P.P., Pirates of the Pubs
 • Sledujte prosím rovněž:
    • celoroční kalendář událostí ze širšího okolí na webu MAS Brdy – Vltava http://www.brdy-vltava.cz/domu/aktuality/kalendar-akci-2019.html#!541 (nebudou tam však akce, o jejichž pořádání bylo rozhodnuto po jeho uzávěrce)
    • městský kalendář událostí na Googlově webu – zde – je žel neaktuální, totiž z roku 2018. Je možné, že bude aktualizován, případně je možné, že ten letošní už se nachází na jiné adrese.
    • Program letního kina je zde: http://kinoknin.cz/#program

Předběžná oznámení na další měsíce

 • Čtvrtek 05. září (odjezd večer) až pondělí 09. září 2019  – zájezd na Ledro (už je obsazeno, zkuste se zajímat o červnový termín – tj. o zájezd na festival v Bezzecce – ten by měl příští rok připadnout na neděli)
 • Sobota 21. září 2019, Nový Knín – Ukliďme Česko
 • Pátek 27. září 2019 od 20.00, Malá Hraštice, sokolovna: Ivan Mládek & Banjo Band
 • Sobota 28. září 2019, Nový Knín, sokolovna – Noc sokoloven
 • Velmi pravděpodobně pátek 04. až neděle 06. října 2019, Starý Knín, kostel svatého Františka z Assisi a okolí (poutní trasy po ranní sobotní mši) – tradiční pouť Římskokatolické farnosti Starý Knín
 • Sobota 05. října 2019, Dobříš, zámek – vystoupení skupiny Spirituál Kvintet – slavnostní koncert ke 30. výročí převratu (Pozor! Je to jedna z posledních příležitostí slyšet skupinu naživo – v dubnu 2020 chce uspořádat posledních deset koncertů a poté po 60 letech svou činnost ukončit.)
 • Úterý 08. října 2019, Nový Knín, start u sokolovny – Večer sokolských světel (připomínka sokolských obětí represívních režimů – zejména nacistického a stalinistického).
 • Pondělí 28. října 2019 – pokládání věnců k pomníkům a hrobům obětí I. světové války

Pokračování textu

Rubriky: Kultura, Ledro, Libčice, Náboženství, Nový Knín, Očekávané události v měsíci, Starý Knín, Tělovýchova a sport | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Snad dobrá zpráva: bývalá včelařská škola změnila majitele

Bývalá včelařská škola

Bývalá včelařská škola

Budova bývalé včelařské školy má nového majitele. Znamená to naději, protože stavení chátralo přinejmenším od doby, kdy zemřela zatím poslední obyvatelka, slečna (navzdory velmi pokročilému věku to byla opravdu slečna) Oulehlová, kterou mnozí starší spoluobčané pamatují jako stálou návštěvnici knínských kostelů – zejména toho novoknínského, kde měla v jedné z lavic své stálé místo a tam – s mírnou nadsázkou – vysezený důlek. Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Mistrovství republiky 2019 v rýžování zlata vyvrcholilo finálovými boji

Libor Krejcar přijímá blahopřání k narozeninám

Libor Krejcar přijímá blahopřání k narozeninám

Dne 21. července 2019 proběhly finálové boje mistrovství republiky v rýžování zlata.

Jejich začátek byl poznamenán deštěm, kvůli kterému byl začátek soutěží (a tím i celý průběh) posunut zhruba o hodinu. Pak se počasí umoudřilo (míněno z hlediska těch soutěží, krajině by vláha přišla velmi vhod) a postupně se změnilo v polojasné. Pár kapek spadlo kolem poledne, ale to v podstatě nestálo za řeč. V důsledku toho bylo posunuto i slavnostní vyhlášení výsledků, to ovšem bylo maximálně urychleno kvůli varování před blížící se bouřkou. Stihlo se – včetně všech formalit – zhruba do 15.40 hodin; déšť (poměrně prudká, ale krátká přeháňka) do Nového Knína dorazil mezi 16.10 a 16.15. hodinou odpolední – ale do 17.00 zase skončil.
Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Tělovýchova a sport, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář

Mistrovství republiky: los pro finále 2019-07-21

Navečer 2019-07-20 se na nástěnce v místě konání mistrovství objevilo vylosování zítřejších finálových soutěží. Pokračování textu

Rubriky: Nový Knín, Tělovýchova a sport, Zprávy | Štítky: , , , | Napsat komentář